နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ေငြျဖတ္ေတာက္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ေနတဲ့ ဖုန္းေအာ္ပေရတာမ်ားကို တရားစြဲရန္ NLD လႊတ္ေတာ္အမတ္ ေတာင္းဆို

နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ေငြျဖတ္ေတာက္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ေနတဲ့ ဖုန္းေအာ္ပေရတာမ်ားကို တရားစြဲရန္ NLD လႊတ္ေတာ္အမတ္ ေတာင္းဆို

ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ေဆာင္မွုသုံးစြဲသူ ျပည္သူမ်ား၏ သေဘာဆႏၵမပါဘဲ နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ေငြျဖတ္ေတာက္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေနေသာ ဖုန္းေအာ္ပေရတာ ကုမၸဏီမ်ားကို ဝန္ႀကီးဌာနက တာဝန္ယူ တရားစြဲရန္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) ပါတီမွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္က ေျပာသည္။

သုံးစြဲသူမ်ားအေပၚ စားသုံးသူ အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္ေနေသာ ဆက္သြယ္ေရးလိုင္စင္ (Service Provider) ရရွိထားသည့္ ကုမၸဏီမ်ားအား ျပဌာန္းၿပီးျဖစ္ေသာ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ၊ စားသုံးသူ အကာအကြယ္ေပးေရးဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ တို႔ႏွင့္ ၾကပ္မတ္ စစ္ေဆးေပးရန္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာ လွမိုးက ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၅ ရက္က ေမးခြန္းေမးျမန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ေဒါက္တာလွမိုးက ၎ႏွင့္ မိသားစုဝင္မ်ား အသုံးျပဳေနေသာ ဖုန္းမ်ားတြင္ ၎တို႔၏ သေဘာတူညီခ်က္မပါသကဲ့သို႔ အသုံးမျပဳသည့္ ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ေဆာင္မွုမ်ားအတြက္ ဖုန္းေအာ္ပေရတာ ကုမၸဏီ၏ ေငြျဖတ္ေတာက္မွုကို ခံေနရေၾကာင္း၊ ယင္းကဲ့သို႔ ျဖစ္စဥ္မ်ား ပတ္ဝန္းက်င္ရွိ ဖုန္းသုံးစြဲသူမ်ားတြင္လည္း အလားတူ ၾကဳံေတြ႕ေနရၿပီး ၎တို႔ေပးပို႔သည့္ ေငြပိုျဖတ္ခံရျခင္း အေထာက္အထားမ်ားကိုလည္း ရရွိထားေၾကာင္း ေျပာသည္။

ေဒါက္တာလွမိုး က “ဒီေမးခြန္းတင္တာ တလေက်ာ္ၾကာတယ္။ တလအတြင္းမွာ တို႔ေတြ ဘယ္ေလာက္ ဆုံးရွုံးသြားၿပီလဲ၊ သုံးတဲ့သူ သန္း ၆၀ ရွိတယ္။ တသန္းပဲ ဝန္ေဆာင္မွုတခု တပတ္ မွားျဖတ္တယ္ထား သန္း ၅၀၀၊ တလဆိုရင္ သန္း ၂ ေထာင္၊ တႏွစ္ဆိုရင္ ၂၅ ဘီလီယံေလာက္ နစ္နာသြားၿပီ။ နိုင္ငံသူ နိုင္ငံသားေတြ နစ္နာျခင္းဟာ နိုင္ငံ နစ္နာတာပဲ၊ နိုင္ငံသူ နိုင္ငံသားမ်ားရဲ့ ပညာနည္းပါးမွု အသိဉာဏ္ နည္းပါးမွုကို အခြင့္ေကာင္းယူၿပီး မေလ်ာ္မကန္ ျပဳမူျခင္းဟာ ကုမၸဏီႀကီးေတြရဲ့ က်င့္ဝတ္နဲ႔ ကိုက္ညီရဲ့လား၊ သိပ္ရွက္စရာေကာင္းတယ္။ နိုင္ငံေတာ္ကို မထီမဲ့ျမင္လုပ္တယ္လို႔ ခံစားရတယ္” ဟု လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝး ေခတၱရပ္နားခ်ိန္တြင္ မီဒီယာမ်ားကို ေျပာသည္။

ထိုသို႔ ေငြပိုျဖတ္ေတာက္မွုအတြက္ ေအာ္ပေရတာကုမၸဏီကို ေစာဒကတက္ရာတြင္လည္း အသုံးျပဳသူ၏ မွားယြင္းမွုေၾကာင့္ အဆိုပါ ဝန္ေဆာင္မွုကို ေရြးခ်ယ္မိျခင္းျဖစ္ၿပီး အသုံးမျပဳလိုလၽွင္ ျပန္လည္ပယ္ဖ်က္ရန္သာ အေၾကာင္းျပန္ေၾကာင္း၊ အသုံးျပဳသူဘက္မွ မမွားဘဲ ကုမၸဏီဘက္မွ မွားျခင္းျဖစ္သည္ဟု အႀကိမ္ႀကိမ္ေျပာဆိုမွ ေငြျပန္ေပးမည္ဟု အေၾကာင္း ျပန္ခဲ့ေၾကာင္း ေဒါက္တာလွမိုးက ဆိုသည္။

၎ ရရွိထားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအရ ပိုမိုျဖတ္ေတာက္ျခင္းမ်ားကို တယ္လီေနာ၊ အမ္ပီတီႏွင့္ ေအာ္ရီဒူးတို႔တြင္ ၾကဳံေတြ႕ေနရၿပီး မိုင္တဲတြင္ အလားတူျဖစ္စဥ္မ်ိဳး မေတြ႕ရေသးဟု ဆိုသည္။

ယင္းကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္ကို အသုံးျပဳ၍ ေငြေၾကး ခိုးယူျခင္း၊ လိမ္လည္ျခင္း အက်ိဳးစီးပြား ပ်က္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းအတြက္ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒပုဒ္ ၆၆ (ဂ) ရွိၿပီး ယင္းပုဒ္မျဖင့္ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနက တရားလိုျပဳလုပ္ကာ တရားစြဲဆိုအေရးယူေပးေစလိုသည္ဟု ဆိုသည္။

ေဒါက္တာလွမိုး က “နိုင္ငံသူ နိုင္ငံသား အားလုံးကိုယ္စား ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနက တာဝန္ခံၿပီး တရားစြဲေပးဖို႔ ေမးခြန္းေမးတာ၊ နစ္နာသြားတဲ့ ပိုက္ဆံေတြကိုလည္း ျပန္ရခ်င္တယ္။ ဒါေတြကို ပညာေရး က်န္းမာေရးမွာ သုံးေစခ်င္တာ” ဟု ေျပာသည္။

ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒအရ ဖုန္းဝန္ေဆာင္မွု ကုမၸဏီမ်ားကို အေရးယူရန္မွာ သတိေပးျခင္း၊ ေအာ္ပေရတာမ်ား၏ လိုင္စင္ကို သတ္မွတ္အခ်ိန္ ကာလတခုအတြင္း ေခတၱရပ္ဆိုင္းျခင္း၊ လိုင္စင္အၿပီး ပိတ္သိမ္းျခင္းစသည့္ နည္းလမ္း ၃ ခုသာရွိေၾကာင္း၊ မိုဘိုင္းဖုန္းသုံးစြဲသူမွာ MPT တြင္ သုံးစြဲသူ ၂၁ သန္း၊ တယ္လီေနာတြင္ ၁၉ သန္း၊ ေအာ္ရီဒူးတြင္ ၁၀ သန္း၊ မိုင္တဲတြင္ ၅ သန္းခန႔္စီ ရွိၾကၿပီး ၎တို႔ကို တနာရီခန႔္ ပိတ္လၽွင္ပင္ အဆက္အသြယ္ ျပတ္ေတာက္ၿပီး သုံးစြဲသူအားလုံးကို ထိခိုက္မည္ျဖစ္၍ လိုင္စင္ပိတ္သိမ္းသည့္ နည္းလမ္းျဖင့္ အေရးယူ၍ မရေၾကာင္း ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးသာဦးက ေျပာသည္။

သို႔ေသာ္လည္း နည္းဥပေဒအရ ၎တို႔၏ ႏွစ္ရက္ဝင္ေငြမွ ၅ ရာခိုင္ႏွုန္းကို ဒဏ္ရိုက္နိုင္သည္ဟု ျပဌာန္းထား၍ ယင္းနည္းလမ္းျဖင့္ အေရးယူေနရသည္ဟု ဆိုသည္။

ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးသာဦး က “ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ဝန္ေဆာင္မွုေပးေနတဲ့ ဆာဗစ္ပရိုဗိုက္ဒါေတြ မေလ်ာ္မကန္ လုပ္တဲ့ကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ က်ေနာ္တို႔က တရားစြဲလို႔ရတဲ့ အေျခအေနမရွိပါဘူး၊ ဒါေပမယ့္ အခုနက ေျပာသလို ၆၆ (ဂ) နဲ႔ဆိုရင္ေတာ့ တမ်ိဳးျဖစ္နိုင္မယ္၊ ဒါကိုအသုံးခ်ၿပီး လုပ္မယ္ဆိုရင္ ေတာ့ရနိုင္ပါတယ္၊ ဒါကိုအေလးထားၿပီး ျပန္လည္ ေဆာင္ရြက္ သြားပါမွာျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေျပာသည္။

အဆိုပါကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာမ်ား၏ မမွန္မကန္ျဖတ္ေတာက္မွုမ်ားကို ဝန္ႀကီးဌာနက ထိေရာက္စြာ အေရးယူေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ အလ်င္အျမန္ေဆာင္ရြက္ရန္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ဦးတီခြန္ျမတ္ကလည္း တိုက္တြန္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ဦးတီခြန္ျမတ္ က “အခုကေတာ့ မေလ်ာ္မကန္ ျဖတ္ေတာက္မွုေတြဟာ ျဖစ္ေပၚေနၿပီဆိုတာ ေပၚေပါက္ေနပါတယ္၊ အဲ့ဒီအတြက္ေၾကာင့္ ဝန္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ ဒါကိုဘယ္လို ဖိဖိစီးစီး အေရးယူေဆာင္ရြက္မယ္ဆိုတဲ့ အပိုင္းကိုလည္း ဝန္ႀကီးဌာန အေနနဲ႔ အလ်င္အျမန္ ေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔ လိုမွာျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဆိုသည္။

ဆယ္သြယ္ေရးဥပေဒသည္ ဖုန္းေအာ္ပေရတာမ်ားကို ထိန္းေက်ာင္းရန္သာ ေရးဆြဲထားျခင္းျဖစ္ၿပီး သုံးစြဲသူမ်ားကို အကာအကြယ္ ေပးနိုင္ျခင္းမရွိသျဖင့္ ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒ နည္းဥပေဒမ်ားကို ျပင္ဆင္ေရးဆြဲသင့္ေၾကာင္းလည္း ေဒါက္တာလွမိုးက ေဝဖန္သည္။

ယင္းကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး မိုဘိုင္းေအာ္ပေရတာ ကုမၸဏီအခ်ိဳ႕ထံ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခဲ့ေသာ္လည္း တာဝန္ရွိသူမ်ားထံ ေမးျမန္းၿပီးမွ ေျဖၾကားေပးနိုင္မည္ျဖစ္သည့္အတြက္ လတ္တေလာတြင္ ေမးျမန္းနိုင္ျခင္း မရွိေၾကာင္း တုန႔္ျပန္သည္။

ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ သာဦးက ဆက္သြယ္ေရး ကုမၸဏီအခ်ိဳ႕က ေၾကျငာစဥ္ႏွင့္ အမွန္တကယ္ ဝန္ေဆာင္မွုေပးစဥ္ မတူညီျခင္း၊ ေငြမွားယြင္းျဖတ္ေတာက္ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ အေရးယူဒဏ္ရိုက္ခံရျခင္းႏွင့္ ဘီလီယံႏွင့္ ခ်ီကာ ေပးေလ်ာ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ရသည္မ်ားရွိေၾကာင္း၊ ထို႔အတြက္ ဝန္ႀကီးဌာနက ေျဖရွင္း အေရးယူေပးနိုင္ရန္အတြက္ သုံးစြဲသူမ်ားအေနျဖင့္ နစ္နာမွုမ်ားကို ဆက္သြယ္ေရးကုမၸဏီကို ေစာဒကတက္သကဲသို႔ ဝန္ႀကီးဌာနကို တိုင္ၾကားေပးရန္ တိုက္တြန္းခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ ၊ နည္းဥပေဒတို႔ကို ျပင္ဆင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေနသည္ဟုလည္း ေျပာသည္။

အခုလိုသတင္းထူးေတြ သို႔မဟုတ္ စာေတြကို အခ်ိန္နဲ႔တေျပးညီ အၿမဲဖတ္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ အေပၚဆံုးမွာ Follow ဆိုတဲ့ စာသားေလးကိုႏွိပ္ခဲ့ပါ သို႔မဟုတ္ သတင္းတစ္ပုဒ္အၿပီးမွာ XB Media Myanmar ဆိုၿပီးေပၚလာရင္ Like ဆိုတဲ့စာသားေလးကို ႏွိပ္ခဲ့ေပးေပါ။ ႏွစ္ခုလံုးမေပၚရင္ေတာ့ Like လုပ္ထားၿပီးသားပါ။ XB Media Myanmar ကိုအားေပးတဲ့ စာဖတ္သူအေပါင္းကို အထူးေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ စာဖတ္သူပရိတ္သတ္ႀကီး သေဘာက်ႏွစ္သက္ခဲ့ရင္ (Share)မွ်ေဝေပးခဲ့ၾကဖို႔ေမတၱာရပ္ခံပါတယ္။

Credit_Irrawaddy

Comments are closed.