သင္ ၏ ေနအိမ္ မ်က္ႏွာလွည့္ေသာ အရပ္ ကို ၾကည့္၍ လာဘ္လာဘ ပြင့္လန္းေစေသာနည္း ..!

သင္ ၏ ေနအိမ္ မ်က္ႏွာလွည့္ေသာ အရပ္ ကို ၾကည့္၍ လာဘ္လာဘ ပြင့္လန္းေစေသာနည္း ..!

လာဘ္ပြင့္ေစေသာ ယၾတာ မ်ိဳးစံု ရွိပါသည္။ ထို ယၾတာ နည္းမ်ားစြာ တြင္ လူတစ္ဦး တစ္ေယာက္ ၏ ေမြးေန႔ေမြးရက္ ေမြးသကၠရာဇ္ မ်ားကို အဓိက ထား၍ ေဆာင္ရြက္ျခင္း မ်ားကိုသာ တင္ထားတာ မ်ားပါတယ္။အခုေျပာမွာ ကေတာ့ မိမိေနအိမ္ ၏ မ်က္ႏွာ လွည့္ရာ အရပ္ ကို အဓိက ထား၍ လာဘ္ပြင့္ေအာင္ လာဘ္ လာဘ ရႊင္လန္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရေသာ နည္းကို ေျပာျပပါမည္။

အဲဒီလို ေဆာင္ရြက္တဲ့ အတြက္ ဘာ အက်ိဳးေက်းဇူးေတြ ကို ရရွိႏိုင္သလဲ ဆိုေတာ့ အဲဒီေနအိမ္ မွာ ေနထိုင္တဲ့ လူသား အားလံုး မိမိ တို႔၏ လုပ္ ငန္းေဆာင္တာ မ်ား မွာထူးထူး ကဲကဲ ေအာင္ျမင္ျခင္း၊ ေအးေအး ခ်မ္းခ်မ္း ျဖတ္ သန္းႏိုင္ျခင္း၊ စီးပြားေရး မ်ား ေအာင္ျမင္ႏိုင္ျခင္း ႀကံဳေတြ႕ရမယ့္ အခက္အခဲေတြ ျပႆ နာေတြ အဆင္ မေျပမႈ႔ေတြ အတိုက္ အခို္က္ေတြ ကေန လြတ္ေျမာက္ႏိုင္ပါတယ္။

မိမိတို႔ေနအိမ္ သယာေစရန္ တိုးတက္ေစရန္ အက်ိဳးျပဳေစ ပါတယ္။ ဒီနည္း ကို ေဆာင္ရြက္မယ့္ သူေတြ က ေမြးေန႔ေမြးရက္ ေမြးသကၠရာဇ္ တိတိ က်က် သိစရာ မလိုပါဘူး။ မိမိေနအိမ္ က ဘယ္ဘက္ ကို မ်က္ႏွာ မူသလဲ။ အဲဒီ မ်က္ႏွာ မူရာ အရပ္ေဒသ ကို အဓိက ထားၿပီး ေဆာင္ရြက္ရတဲ့ နည္းျဖစ္ပါတယ္။

အေရွ႕အရပ္ ကို မ်က္ႏွာ လွည့္ေသာ ေနအိမ္မ်ား တြင္ ေနထိုင္သူမ်ား လာဘ္ပြင့္ေစရန္

အေရွ႕ အရပ္ ကို မ်က္ႏွာ လွည့္ေသာ အိမ္ကို တနလၤာၿဂိဳဟ္မင္း က စိုးမိုး အက်ိဳးျပဳေသာ အိမ္ဟု သတ္မွတ္ သည္။ ထို အိမ္တြင္ ေနထိုင္သူ အေပါင္း တို႔သည္ ႀကံရည္ လွဴဒါန္းျခင္း ျပဳလုပ္သင့္သည္။ ရဟန္း သံဃာေတာ္ မ်ားကို ႀကံရည္ ကပ္လွဴႏိုင္သည္။

ႀကံေခ်ာင္း ကို ကိုးဆစ္ျဖတ္၍ အိမ္ တံခါးတြင္ ေထာင္ထားႏိုင္ပါသည္။ ဘုရား တစ္ဆူဆူ ၏ တနလၤာေဒါင့္ တြင္လည္း လွဴဒါန္းႏိုင္ ပါသည္။ ႀကံပန္းခုိင္ တို႔ ႀကံသကာ တို႔ လွဴဒါန္းႏိုင္ပါသည္။အေရွ႕ေတာင္ အရပ္ ကို မ်က္ႏွာ လွည့္ေသာ ေနအိမ္ မ်ားတြင္ ေနထိုင္ သူမ်ားလာဘ္ပြင့္ေစရန္

အေရွ႕ေတာင္ အရပ္ ကို မ်က္ႏွာလွည့္ေသာအိမ္ကို အဂၤါၿဂိဳဟ္မင္း က စိုးမိုးေစာင့္ေရွာက္ျခင္းကို ခံရေသာ အိမ္ ဟု သတ္မွတ္ပါသည္။ ဘုရား တြင္ စံပယ္ပန္း မၾကာခဏ လွဴဒါန္း ဆက္ကပ္ႏိုင္ပါသည္။ ဆပ္သြားဖူး လွဴ၍လည္း ရပါသည္။ ဆီးယို လည္း မၾကာခန ဒါနျပဳႏိုင္ပါသည္။သံဃာေတာ္မ်ား အား ဆပ္ျပာ အလွဴ ဒါနျပဳႏိုင္ပါသည္။ ထို ယၾတာ ကိုျပဳလုပ္ျခင္းအားျဖင့္ ထိုေနအိမ္ တြင္ ေနထိုင္ သူမ်ားသည္ စြမ္းအားေကာင္းျခင္း ၊ ၾသဇာ တိုးျခင္း၊ စီးပြားတက္ျခင္း မ်ား ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။

ေတာင္ အရပ္ ကို မ်က္ႏွာ လွည့္ေသာ ေနအိမ္ မ်ားတြင္ ေနထိုင္သူမ်ား လာဘ္ပြင့္ေစရန္

ေတာင္ အရပ္ ကို မ်က္ႏွာ လွည့္ေသာ ေနအိမ္ မ်ားကို ဗုဒၶဟူးၿဂိဳဟ္မင္း စိုးမိုးေစာင့္ေရွာက္ျခင္း ခံရေသာ အိမ္ဟု သတ္မွတ္ပါသည္။ ေလတိုက္ လွ်င္ တဖ်တ္ဖ်တ္ လႈပ္ေသာ ၾကက္လွ်ာ ကို အိမ္ေရွ႕တြင္ထုိးပါ။ဘုရား တင္ပါ။ ရြက္လွညြန္႔ လွဴပါ။ သံဃာေတာ္ မ်ား အား ေရ ၊ ယပ္ အစရွိသည္ တို႔ ဒါနျပဳကပ္လွဴပါ။ ေအးခ်မ္းျခင္း ၊ စီးပြားတက္ျခင္း ေရႊေငြ ရတနာ ေပါၾကြယ္၀ျခင္းမ်ား ျဖစ္မည္။

အေနာက္ေတာင္ အရပ္ ကို မ်က္ႏွာ လွည့္ေသာ ေနအိမ္ မ်ားတြင္ ေနထိုင္သူမ်ားလာဘ္ပြင့္ေစရန္

အေနာက္ေတာင္ အရပ္ ကို မ်က္ႏွာ လွည့္ေသာ ေနအိမ္ မ်ားကို စေနၿဂိဳဟ္မင္း မွ စိုးမိုးေစာင့္ေရွာက္ျခင္း ခံရေသာ အိမ္ ဟု သတ္မွတ္ပါသည္။ အိမ္ ဘုရားတြင္ ထီးနီ တစ္လက္ တင္ထားပါ။သံဃာေတာ္ မ်ားကို ထီး ဒါနျပဳပါ။ နာနတ္ယို လွဴဒါန္း ဆက္ကပ္ေပးပါ။ ဘုန္းတန္ခိုးႀကီးျခင္း၊ လာဘ္ပြင့္ျခင္း၊ စီးပြား တိုးတက္ျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚလာမည္။

အေနာက္ အရပ္ကို မ်က္ႏွာလွည့္ေသာ ေနအိမ္ မ်ားတြင္ ေနထိုင္သူမ်ား လာဘ္ပြင့္ေစရန္

အေနာက္ အရပ္ ကို မ်က္ႏွာ လွည့္ေသာ ေနအိမ္ မ်ားကို ၾကာသပေတးၿဂိဳဟ္မင္း မွ စိုးမိုးေစာင့္ေရွာက္ျခင္း ခံရေသာ အိမ္ ဟု သတ္မွတ္ပါသည္။ ပန္းပြင့္ မ်ား ဘုရားစင္ တြင္ မျပတ္ လွဴဒါန္း ဆက္ကပ္ေပးပါ။ဆီမီး (လွ်ပ္စစ္မီး၊ ဖေယာင္းတိုင္မီး) အလွဴဒါနျပဳေပးပါ။ ေပါက္ေပါက္ပြင့္ ဘုရားတင္ျခင္း ဆြမ္းေတာ္ကပ္ျခင္း မၾကာခဏ ၿပဳပါ။သံဃာေတာ္ မ်ားကို မုန္႔၊ ပဲ၊ မၾကာခဏ လွဴေပးပါ။ ဘုန္းကံႀကီးမားျခင္း ဥစၥာစီးပြား တိုးတက္ျခင္းမ်ား ရရွိ ခံစားရမည္။

အေနာက္ေျမာက္ အရပ္ ကို မ်က္ႏွာ လွည့္ေသာ ေနအိမ္ မ်ားတြင္ ေနထိုင္သူမ်ား လာဘ္ပြင့္ေစရန္

အေနာက္ေျမာက္ အရပ္ ကို မ်က္ႏွာ လွည့္ေသာ ေနအိမ္ မ်ားကို ရာဟုၿဂိဳဟ္မင္း က စိုးမိုးေစာင့္ေရွာက္ျခင္း ခံရေသာ အိမ္ ဟု သတ္မွတ္ပါသည္။ အိမ္ေရွ႕တြင္ ေရအိုးစင္ လွဴဒါန္းေပးပါ။အိမ္ေရွ႕တြင္ မၾကာခန ေရျဖန္း ပက္ေပးပါ။ ရဲယိုညြန္႔ ဘုရားလွဴပါ။ ေရႊသကၤန္း မၾကာခဏ ဆက္ကပ္လွဴဒါန္းေပးပါ။ ေရွာက္ယို ၊ ေရွာက္သီး သုပ္ ဆက္ကပ္လွဴဒါန္ေပးပါ။သံဃာေတာ္ မ်ားကိုလည္း ဆက္ကပ္ လွဴဒါန္းႏိုင္ပါသည္။ စီးပြားဥစၥာ တိုးတက္ျခင္း ၊ ကံဇာတာျမင့္မားျခင္း၊ အလိုျပည့္စံုျခင္း မ်ား ျဖစ္မည္။

ေျမာက္ အရပ္ ကို မ်က္ႏွာ လွည့္ေသာ ေနအိမ္ မ်ားတြင္ ေနထိုင္သူမ်ား လာဘ္ပြင့္ေစရန္

ေျမာက္ အရပ္ ကို မ်က္ႏွာ လွည့္ေသာ ေနအိမ္မ်ား ကို ေသာၾကာၿဂိဳဟ္မင္း မွ စိုးမိုးေစာင့္ေရွာက္ျခင္း ခံရေသာ အိမ္ ဟု သတ္မွတ္ပါသည္။ အိမ္ ဘုရားတြင္ သစ္သီး မျပတ္တင္ပါ။ သီဟိုဠ္ညြန္႔ ဒါနျပဳပါ။သံဃာေတာ္ မ်ားကို သတ္သတ္လြတ္ ဟင္းမ်ား မၾကာခဏ ေလာင္းလွဴ ပါ။ ေနအိမ္ တြင္ ေနထိုင္ သူမ်ား လည္း မၾကာခဏ သတ္သတ္လြတ္ စားေပးပါ။ က်က္သေရ တိုးပြားျခင္း၊ ကံဇာတာျမင့္မားျခင္းမ်ား ျဖစ္မည္။

အေရွေျမာက္ အရပ္ ကို မ်က္ႏွာ လွည့္ေသာ ေနအိမ္ မ်ားတြင္ ေနထိုင္သူမ်ား လာဘ္ပြင့္ေစရန္

အေရွ႕ေျမာက္ အရပ္ ကို မ်က္ႏွာ လွည့္ေသာ ေနအိမ္မ်ား ကို တနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္မင္း မွ စိုးမိုးေစာင့္ေရွာက္ျခင္း ခံရေသာ အိမ္ ဟု သတ္မွတ္ပါသည္။အိမ္ေရွ႕တြင္ အုန္းခြံ စာကေလး အိမ္ ခ်ိတ္ဆြဲ ထားျခင္း၊ အိမ္ဘုရား အား အုန္းသီး ကပ္လွဴျခင္း၊ အုန္းဆြမ္း၊ အုန္းႏို႔ေခါက္ဆြဲ လွဴဒါန္းေပးျခင္း သံဃာေတာ္မ်ားအား လည္း ကပ္ လွဴဒါန္းေပးျခင္း ၊ေအာင္အိုး တစ္လံုးတြင္ အုန္းညြန္ ႔(၆) ညြန္႔ထိုးထား ၍ အိမ္ေရွ႕တြင္ ထားျခင္း ေဆာင္ ရြက္ႏိုင္ပါသည္။ က်က္သေရ တိုးပြားျခင္း၊ ကံဇာတာျမင့္မားျခင္းမ်ား ျဖစ္မည္။

အခုလိုသတင္းထူးေတြ သို႔မဟုတ္ စာေတြကို အခ်ိန္နဲ႔တေျပးညီ အၿမဲဖတ္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ အေပၚဆံုးမွာ Follow ဆိုတဲ့ စာသားေလးကိုႏွိပ္ခဲ့ပါ သို႔မဟုတ္ သတင္းတစ္ပုဒ္အၿပီးမွာ XB Media Myanmar ဆိုၿပီးေပၚလာရင္ Like ဆိုတဲ့စာသားေလးကို ႏွိပ္ခဲ့ေပးေပါ။ ႏွစ္ခုလံုးမေပၚရင္ေတာ့ Like လုပ္ထားၿပီးသားပါ။ XB Media Myanmar ကိုအားေပးတဲ့ စာဖတ္သူအေပါင္းကို အထူးေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ စာဖတ္သူပရိတ္သတ္ႀကီး သေဘာက်ႏွစ္သက္ခဲ့ရင္ (Share)မွ်ေဝေပးခဲ့ၾကဖို႔ေမတၱာရပ္ခံပါတယ္။

Comments are closed.