၇ရက္သားသမီးမ်ားအတြက္ မတ္လ တစ္လစာ ေဟာစာတမ္း

၇ရက္သားသမီးမ်ားအတြက္ မတ္လ တစ္လစာ ေဟာစာတမ္း

ရတနာသံုးပါးဦးထိပ္ထားလ်ွက ္ခုနစ္ရက္သားသမီးမ်ားအတြက္ေမတၱာေစတနာျဖင့္ေရးသားတြက္ခ်က္ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါပီ

-တနဂၤေႏြသားသမီးမ်ား

ဤရက္မ်ားတြင္ မေမွ်ာ္လင့္ေသာေနရာ၊မေမွ်ာ္လင့္ထားေသာသူမ်ားထံမွ ေငြေၾကး၊ ဥစၥာပစၥည္းမ်ား ရရွိတတ္သည္ကိုယ္တကယ္ႀကိဳးစားထားေသာ အလုပ္ကိစၥမ်ားကေတာ့ မေအာင္ျမင္တာမ်ိဳး၊ တစ္ပိုင္းတစ္စျဖစ္ရတာမ်ိဳးၾကံဳေတြ့ရပါလိမ့္မည္ ငယ္ရြယ္သူမ်ားအဖို႔ အထူးဆန္းပြင့္ေနေသာကာလပင္ျဖစ္သည္ နာမည္ဂုဏ္သတင္းေမႊးပ်ံေက်ာ္ေဇာလိမ့္မည္ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ခ်ီးမြမ္းခံရမည္ ။ မနာလိုသူမ်ား၊ အၿပိဳင္အဆိုင္နွင့္ရင္ဆုိင္ျကံုေတြ့ရပါလိမ့္မည္ ရန္မ်ားတတ္ပါသည္(အထူးသတိထားပါ)

အိမ္တြင္းေရးကိစၥမ်ားေၾကာင့္ လြန္စြာ စိတ္အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္ရလိမ့္မည္ ခရီးမ်ားမၾကာခဏ ထြက္ရလိမ့္မည္။ မေရာက္ဖူးေသာေဒသ၊ရပ္ေဝးေျမျခားေတြကို ေရာက္ရမည့္ အခ်ိန္ကာလလည္းျဖစ္ပါသည္ အိမ္ေထာင္ရွင္မ်ား အိမ္ေထာင္ေရးအတြက္ ေသာကေရာက္ရပါလိမ့္မည္ အိမ္ေထာင္ဘက္ႏွင့္ မၾကာခဏစကားမ်ားရတာမ်ိဳး၊ နားလည္မႈလြဲရတာမ်ိဳးၾကံဳရတတ္ပါသည္အာမခံတာမ်ိဳး၊ တာဝန္ယူတာမ်ိဳး မလုပ္ပါႏွင့္၊ သူမ်ားအပူ ကိုယ့္အပူ ကိုယ့္ေခါင္းခံ ေျဖရွင္းရမည္။ တစ္ပါးသူ မႏိုင္မနင္းေသာကိစၥမ်ား တာဝန္ယူေျဖရွင္းရတတ္ပါသည္။

အခ်စ္ေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ခ်စ္သူေၾကာင့္ မ်က္ရည္က်ပီးစိတ္ညစ္ရပါလိမ့္မည္ ခ်စ္သူႏွင့္ အဆင္မေျပတေျပျဖစ္ေနတာျကံုရပါလိမ့္မည္အခ်စ္ေရးျပဳိကြဲပ်က္ျပားနိုင္ပါသည္ က်န္းမာေရးအညံ့မ်ား ကိုယ္ ကိုယ္တိုင္ လည္းေကာင္း၊ အိမ္မိသားစုတြင္လည္းေကာင္းၾကံဳရတတ္ပါသည္။

က်န္းမာေရး အထူးဂ႐ုစိုက္ရမည့္အခ်ိန္ကာလပါ

{မိမိကံအက်ိဳးေပးဂဏန္းမွာ – (၅) (၇) (၈)}ဤရက္မ်ားတြင္မိမိကံျကမၼာျမွင့္မားေစရန္အတြက္သီးညြန့္(၆) ညြန့္ နွင့္ျသဇာသီးကပ္လွဴ ပူေဇာ္၍လိုရာဆုေတာင္းပါ

-တနလၤာသားသမီးမ်ား

ဤရက္မ်ားတြင္ ရပ္တန္႔ထားေသာလုပ္ငန္းမ်ားျပန္လည္စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္နိုင္ပါလိမ့္မည္ ျပႆသနာဟာင္းမ်ားျပန္လည္ ေျဖရွင္းရပါလိမ့္မည္ ဦးတည္ခ်က္သစ္သို႔ ေျပာင္းလဲ၍လုပ္ကိုင္ေသာကိစၥမ်ား အဆင္ေျပမည္ မေတာ္မတရားဆံုးျဖတ္ခံထားရေသာကိစၥမ်ားကို သမာသမတ္က်ေအာင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္လိမ့္မည္ အၾကံသစ္၊ရည္ရြယ္ခ်က္သစ္မ်ားကို စတင္လုပ္ကိုင္ရန္အတြက္ အျကံေပး တိုက္တြန္းသူမ်ားႏွင့္ၾကံဳရပါလိမ့္မည္ ယွဥ္ၿပိဳင္ေဆာင္ရြက္ေသာကိစၥမ်ားတြင္ သူတစ္ပါးထက္ သာလြန္၍ အဆင့္ျမင့္ေသာ အေနအထားမ်ိဳးၾကံဳရပါမည္

ေငြေရးေၾကးေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဆံုးရႈံရတာမ်ိဳး၊ အလိမ္ခံရတာမ်ိဳး ၾကံဳရတတ္ပါသည္။ ေငြလက္ထဲၿမဲမည့္ ကာလပါမေတာ္တဆ ထိခိုက္မႈ သတိထားပါ အေလာတႀကီး ေရာင္းဝယ္ျခင္းမျပဳပါႏွင့္၊ ေရာင္းမွား ဝယ္မွား ျဖစ္တတ္ပါသည္ ခ်စ္သူ/ အိမ္ေထာင္ဘက္/ သံေယာဇဥ္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ခြဲခြာရတတ္သည္။ အခ်စ္သစ္ႏွင့္ အဆင္ေျပေနခ်ိန္တြင္ ခ်စ္သူေဟာင္း၏ အေႏွာက္အယွက္ေပးမႈမ်ား ၾကံဳရနိုင္ပါသည္ ခရီးသြားရန္ကိစၥအတြက္ဦးေဆာင္ေဆာင္ရြက္မူမ်ားေအာင္ျမင္မူရရွိပါလိမ့္မည္ [မိမိကံအက်ိဳးေပးဂဏန္း မွာ (၃)(၆) (၄)}ဤရက္မ်ားတြင္မိမိကံျကမၼာျမွင့္မားေစရန္အတြက္ရြက္လွညြန့္(၃) ညြန့္ နွင့္ သေဘာၤသီး (၆ )စိပ္ဘုရားအားကပ္လွဴ ပူေဇာ္၍လိုရာဆုေတာင္းပါ။

-အဂၤါသားသမီးမ်ား

ဤရက္မ်ားတြင္ ေဆာင္ရြက္သမွ် တိုးတက္၍အခက္အခဲအားလံုးကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္ၿပီး အဆင့္ျမင့္ဘဝတစ္ခုကိုဖန္တီးႏိုင္မည့္ကာလပင္ျဖစ္သည္။ ကာလအတန္ၾကာ ေဆာင္ရြက္ထားေသာကိစၥမ်ားမွ ထူးျခားေသာ အက်ိဳးဆက္မ်ားျဖစ္ေပၚမည္။ အရပ္အေဝးမွာ ဆက္ႏြယ္ေသာလုပ္ငန္းမ်ား အဆင္ေျပေအာင္ျမင္မည္။

ေငြေၾကးလက္ေျပာင္းလက္လႊဲကိစၥႏွင့္ ပစၥည္းလင္ေျပာင္းလက္လႊဲကိစၥတို႔တြင္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ အရႈပ္အေထြးမ်ားကို ေခါင္းခံ ေျဖရွင္းရတတ္ပါသည္။သူတစ္ပါးအတြက္ၾကားဝင္စိုက္ထုတ္သံုးစြဲရျခင္းၾကံဳမည္။ မနာလိုသူမ်ား အၿပိဳင္အတိုက္အခံမ်ားမည္။ ခိုက္ရန္ျဖစ္လြယ္မည္ (သတိထားပါ)။ သူတစ္ပါး၏ အထင္အျမင္ေသးျခင္းခံရတတ္ပါသည္။ လူလိမ္ လူေကာက္ အႏၲရာယ္မွ ဂ႐ုစိုက္ပါ။ မိမိလက္ေအာက္ငယ္သားမ်ား၏

ေစာ္ကားေျပာဆိုျခင္း ခံရမည္။ ခ်စ္သူ/အိမ္ေထာင္ဘက္မ်ားေၾကာင့္ အလုပ္ထဲတြင္ စိတ္အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္မည္။အခ်စ္ေရး၊ အိမ္ေထာင္ေရး အဆင္မေျပေသာကာလပါ။ ခ်စ္သူကစၿပီး လမ္းခြဲစကားေျပာရတာမ်ိဳးၾကံဳရတတ္ပါသည္။က်န္းမာေရးအထူးေကာင္းမည္။အရပ္အေဝးမွ မိတ္ေဆြ၊ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းမ်ား၏ အေထာက္အကူ အကူအညီရလိမ့္မည္။{မိမိကံအက်ိဳးေပးဂဏန္း မွာ(၂) (၁) (၈)}ဤရက္မ်ားတြင္မိိမိကံျကမၼာျမွင့္မားေစရန္အတြက္အိမ္ရွိဘုရား၌ ဘယာေျကာ္ကပ္လွဴ ပူေဇာ္၍လိုရာဆုေတာင္းပါ

-ဗုဒၶဟူးသားသမီးမ်ား

ဤရက္မ်ားတြင္ အဆိုးအညံ့မွန္သမွ် ကင္စင္းမည့္အခ်ိန္ကာလပါ ရည္ရြယ္ထားေသာကိစၥမ်ား၊ အၾကံအစည္မ်ား လက္ေတြ႕အေကာင္ထည္ေဖာ္ႏိုင္ၿပီး လုပ္ငန္းစီးပြားေရးတြင္ ေအာင္ျမင္မူမ်ားရရွိပါလိမ့္မည္ လုပ္ငန္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး စပ္တူရွယ္ယာ အက်ိဳးမေပးေသာအခ်ိန္ကာလပါ အႀကီးအကဲမ်ားထံမွ ေကာင္းေသာ အေထာက္အကူရရွိမည္သူတစ္ပါး ျပသနာမ်ားအမူအခင္းမ်ားကို တာဝန္ယူေျဖရွင္းရလိမ့္မည္

သူတစ္ပါးသတိေပးေျပာဆိုသည့္အေပၚအေလးမထားဘဲ ေရွ႕တိုးလုပ္ကိုင္ရာမွ အခက္အခဲ ဒုကၡမ်ားႏွင့္ၾကံဳမည္ကိုယ္ေရးကိုယ္တာကိစၥႏွင့္ မိသားစုကိစၥမ်ားေၾကာင့္ စိတ္ပူပင္ေနျခင္းမ်ားရွိမည္။ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ လူမုန္းမ်ားမည္ အထင္အျမင္ေသးျခင္းခံရမည္။ သူတစ္ပါးေၾကာင့္ စိတ္အေႏွာက္အယွက္ စိတ္ညစ္စရာမ်ားၾကံဳရတတ္ပါသည္ အရာရာကို သတိရွိစြာလုပ္ပါ ခရီးမ်ား မၾကာခဏသြားရတတ္ပါသည္

ေငြေရးေၾကးေရးကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး လက္လြန္ထားေသာေငြမ်ား လက္ဝယ္တြင္ ျပန္ရတတ္သည္ ခ်စ္သူ/အိမ္ေထာင္ဖက္အေပၚ အခ်စ္စိတ္ကူးေတြ အထူးပြားမ်ားေနတတ္သည့္ကာလျဖစ္ပါသည္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဗိုက္ေရာဂါ အထူးဂ႐ုစိုက္ပါ။ {မိမိကံအက်ိဳးေပးဂဏန္းမွာ (၀) (၉) (၆)}ဤရက္မ်ားတြင္မိမိကံျကမၼာျမွင့္မားေစရန္အတြက္ျကာပန္း(၇)ပြင့္ကပ္လွဴ ပူေဇာ္ပီးဗုေဒၶါ ဂုဏ္ေတာ္ကို ပုတီး(၇ပတ္) စိတ္ပီးလိုရာဆုေတာင္းပါ

-ၾကာသပေတးသားသမီးမ်ား

ဤရက္မ်ားတြင္ လုပ္ငန္းေဟာင္းမ်ားရပ္တန္႔၍ အလုပ္အသစ္၊ အၾကံအစည္သစ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ မထင္မွတ္ထားေသာအေျပာင္းအလဲတစ္ခု ျဖစ္လာ၍ အစီအစဥ္အားလံုး အသစ္ေျပာင္းရမည္ လူမ်ိဴးကြဲမ်ားနွင့္ပူးတြဲလုပ္ကိုင္ရတတ္ပါသည္လုပ္ငန္းမ်ားမွ ရရွိေသာ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားအေပၚ အျငင္းပြားမူမ်ားနွင့္ သစၥာမဲ့သူမ်ားေၾကာင့္ ေငြေၾကးဆံုးရႈံး နစ္နာမႈမ်ားျကံုေတြ့ရပါလိမ့္မည္ ေငြအလိမ္ခံရတတ္ပါသည္

ျခံ၊ ကား၊ အခန္းကိစၥ ေျပာဆိုေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အထူး အဆင္ေျပပါလိမ့္ည္ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ အဆင့္ျမင့္ေနရာေကာင္းတြင္တာဝန္ထမ္းေဆာက္ရပါလိမ့္မည္ မိတ္ေကာင္း ေဆြေကာင္း အေထာက္အကူရမည္ မနာလိုသူမ်ား အၿပိဳင္အဆိုင္ အတိုက္အခံမ်ား ရွိမည္ ကိစၥတစ္ခုကို မစဥ္စား မဆင္ခ်င္လုပ္မိပါေသာေၾကာင့္ အမွားႀကီးတစ္ခု မွားလိမ့္မည္။ မေတာ္တဆ ထိခိုက္မႈအႏၲာရယ္မ်ား ျဖစ္ပြားလြယ္မည္။

မိသားစုႏွင့္ အေပ်ာ္ခရီးထြက္ရမည္။ စကားအေျပာအဆို ဆင္ခ်င္ရမည့္အခ်ိန္ကာလပင္ျဖစ္သည္။ စက္ပစၥည္းဝင္ကိန္းရွိပါသည္အိမ္ေထာင္ရွင္မ်ား အိမ္ေထာင္ဘက္ေၾကာင့္ စိတ္ေသာကေရာက္ရပါမည္ ေဘးလူအေႏွာက္အယွက္ေၾကာင့္ အိမ္ေထာင္ေရး ၿပိဳကြဲႏိုင္သည္(အထူးဂ႐ုစိုက္ပါ)။ အခ်စ္ေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ခ်စ္သူႏွင့္ အဆင္ေျပေနခ်ိန္တြင္ မိမိအရင္ဆံုးစခ်စ္ခဲ့ဖူးသူငယ္ခ်စ္ဦးႏွင့္ ဆံုႏိုင္သည္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေငြအႀကီးအက်ယ္ကုန္ႏိုင္သည္ (ဂ႐ုစိုက္ပါ)

{မိမိကံအက်ိဳးေပးဂဏန္းမွာ (၁)(၄) (၉)}ဤရက္မ်ားတြင္မိမိကံျကမၼာျမွင့္မားေစရန္အတြက္္အိမ္ဘုရား၌ပန္းသေျပ(၇)ညြန့္အေမြွးတိုင္(၅ )တိုင္ထြန္းညိွပူေဇာ္၍လိုရာဆုေတာင္းပါ

-ေသာၾကာသားသမီးမ်ား

ဤရက္မ်ားတြင္ စတင္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေသာလုပ္ငန္းကိစၥမ်ားမွ ေကာင္းေသာအက်ိဳးဆက္မ်ားကို ရရွိခံစားရမည္ကာလပါလုပ္ငန္းသစ္ စီးပြားသစ္မ်ား ခ်ဲ႕ထြင္လုပ္ကိုင္ရန္ ႏွင့္ ဆံုးရႈံးထားေသာ ေငြမ်ားအတြက္ ေျပာဆိုေဆာင္ရြက္ရန္ အခ်ိန္ပါ ကိုယ္ကမယွဥ္ဘဲတစ္ပါးသူက လာၿပိဳင္သျဖင့္ လာၿပိဳင္ေသာကိစၥအေပၚ အႏိုင္ယူ ေအာင္ျမင္ႏိုင္စြမ္း ရွိမည္။ အမွားအမွန္ခြဲျခားျခင္းမျပဳေတာ့ဘဲ ထင္ရာစိုင္း၍ အဆိုးအညံ့မ်ား ျဖစ္ေပၚလာတတ္သည္။

ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းထဲက ဒုကၡေပးတတ္သည္။ ရယ္လြန္လို႔လွ်င္ ငိုရသည္ဟူေသာ စကားအတိုင္းျဖစ္တတ္သည္ အနီးကပ္ အႏၲရာယ္ႏွစ္ခု ႏွင့္ရန္ျပသနာေဟာင္းတစ္ခုကို ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းရလိမ့္မည္ ေရာက္ေလရာ၊ သြားေလရာ ေနရာတိုင္းတြင္ လူခ်စ္လူခင္ ေပါမ်ားမည္မၾကာခဏခရီးထြက္ရမည္ ေရႊဝင္ကိန္းရွိသည္ အိမ္မိသားစုေၾကာင့္ စိတ္ရႈပ္ရတာမ်ိဳး၊ စိတ္ဆင္းရဲရတာမ်ိဳး ၾကံဳရပါလိမ့္မည္

အိမ္ေထာင္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အိမ္ေထာင္ဘက္ႏွင့္ ခြဲခြာရတတ္ပါသည္အခ်စ္ေရးမွာ ခ်စ္သူေၾကာင့္ အယွက္တကြဲရတာမ်ိဳး၊ ကြဲတာ၊ ျပတ္တာမ်ိဳးၾကံဳရတတ္ပါသည္ အခ်စ္ေရးနဲ႔ ပတ္သက္လာရင္လံုးဝ ကံမေကာင္းေသာ အခ်ိန္ကာလပါ လူမူေရးကိစၥ၊ အသင္းအဖြဲ႕ကိစၥမ်ားတြင္ ပါဝင္ဦးေဆာင္ရမည္။ အရပ္ေဝးမွေကာင္းသတင္းမ်ား ၾကားေကာင္းျကားရပါလိမ့္မည္ က်န္းမာေရး အညံ့ၾကံဳမည္။ မ်က္စိ၊ ခါး၊ ဗိုက္ သတိထားပါ

{မိမိကံအက်ိဳးေပးဂဏန္းမွာ (၅) (၃) (၂)}ဤရက္မ်ားတြင္မိမိကံျကမၼာျမွင္မားေစရန္အတြက္နာနတ္သီး(၇ )စိပ္ နွင့္ညြန့္ (၉) ညြန့္ ေျမစာပင္ ၃ညြန့္ကပ္လွဴ ပူေဇာ္၍လိုရာဆုေတာင္းပါ

-စေနသားသမီးမ်ား

ဤရက္မ်ားတြင္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈ အလံုးစံုမွ အဆင့္ျမင့္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားရရွိပါလိမ့္မည္ အနာဂတ္အတြက္ ႀကိဳတင္စီစဥ္ထားသည့္ကိစၥမွန္သမွ် အထင္အရွား ေအာင္ျမင္ပါလိမ့္မည္ ၾကံဳ႕ေတြ႕ေနေသာ အခက္အခဲမ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္ေသာ နည္းလမ္းေကာင္းမ်ား ရရွိမည္။

အလုပ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး စိတ္ညစ္စရာမ်ားၾကံဳမည္။ အလုပ္ဝန္ပိတတ္သည္။ အေႏွာက္အယွက္ အဖ်က္အဆီးအတိုက္အခံမ်ား လႊမ္းမိုးေနမည္။ရန္အႏၲရာယ္မ်ား ဝန္းရံေနေသာ ကာလျဖစ္မည္ (အထူးသတိထားပါ)။ ေရွ႕တြင္တစ္မ်ိဳး ေနာက္ကြယ္တြင္တစ္မ်ိဳး စကားမတည္ေသာသူမ်ားႏွင့္ၾကံဳေတြ့ရပါလိမ့္မည္ မိမိယံုရေသာသူမွ မိမိကို ဒုကၡေပးမည္ ရန္အတိုက္အခံ အႏၲရာယ္မ်ားႏွင့္ ယွဥ္၍ အလုပ္စီးပြားမ်ားေဆာင္ရြက္ရင္း ဆံုးရႈံးနစ္နာမႈမ်ား ၾကံဳတတ္သည္။ေငြေၾကးေျမာက္မ်ားစြာ ရင္းႏွီးျမႇုုဳပ္ႏွံျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ပါသင့္သည့္အခ်ိန္ကာလပါ

မ႐ိုးမသား လိမ္ညာေသာသူမ်ားေၾကာင့္ စိတ္အေနာက္အယွက္ျဖစ္ရပါလိမ့္မည္ လူခ်စ္လူခင္ ေပၚမ်ားမည္ အခ်စ္ေရးမွာေသာစန္းပြင့္မည့္အခ်ိန္ကာလပါ မိမိစန္းပြင့္ေနမႈေၾကာင့္ ခ်စ္သူႏွင့္ စကားမ်ား၊ ရန္ျဖစ္တာမ်ိဳးၾကံဳရၿပီး ခ်စ္သူကစ လမ္းခြဲစကားေျပာလာပါလိမ့္မည္

အိမ္ေထာင္ရွင္မ်ား အိမ္ေထာင္ဘက္၏ ခ်စ္ခင္ၾကင္နာမႈခံရမည္ ေမတၱာေရးကံ ေကာင္းပါသည္ အနာဂတ္အတြက္အက်ိဳးဆက္ေကာင္းမ်ား ျဖစ္ထြန္းမည္မိသားစုအတြက္ ရည္စူးေဆာင္ရြက္ထားေသာကိစၥမွ ေကာင္းေသာ အက်ိဳးဆက္မ်ားရရွိမည့္အခ်ိန္ကာလပါက်န္းမာေရးနွင့္ပတ္သတ္၍ေသြးအားနည္းျခင္း မလွုပ္မရွားပဲေျငာင္းညာကိုက္ခဲမူမ်ိဴးမ်ားျကံဳေတြ့ရပါလိမ့္မည္

{ိမိမိအက်ိဳးေပးဂဏန္းမွာ (၆) (၁) (၄)}ဤရက္မ်ားတြင္မိမိကံျကမၼာျမွင့္မားေစရန္အတြက္ႏွင္းဆီ (၉) ပြင့္ အုန္းသီး (၈) စိပ္အားေနအိမ္ဘုရား၌ကပ္လွဴ ပူေဇာ္၍လိုရာဆုေတာင္္းပါ

အခုလိုသတင္းထူးေတြ သို႔မဟုတ္ စာေတြကို အခ်ိန္နဲ႔တေျပးညီ အၿမဲဖတ္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ အေပၚဆံုးမွာ Follow ဆိုတဲ့ စာသားေလးကိုႏွိပ္ခဲ့ပါ သို႔မဟုတ္ သတင္းတစ္ပုဒ္အၿပီးမွာ XB Media Myanmar ဆိုၿပီးေပၚလာရင္ Like ဆိုတဲ့စာသားေလးကို ႏွိပ္ခဲ့ေပးေပါ။ ႏွစ္ခုလံုးမေပၚရင္ေတာ့ Like လုပ္ထားၿပီးသားပါ။ XB Media Myanmar ကိုအားေပးတဲ့ စာဖတ္သူအေပါင္းကို အထူးေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ စာဖတ္သူပရိတ္သတ္ႀကီး သေဘာက်ႏွစ္သက္ခဲ့ရင္ (Share)မွ်ေဝေပးခဲ့ၾကဖို႔ေမတၱာရပ္ခံပါတယ္။

ရွမ္းဧကရီ ရွမ္းခုလတ္ ေအာက္လမ္းပညာ အစီအရင္ ( ေဒၚနန္းေ၀မြန္ )

Comments are closed.