သတင္းထူးပဲဆီသန္႔ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်သည့္ ေနရာသို႔ သြားေရာက္စစ္ေဆးရာ ဆီစက္ကို မေတြ႔ရဘဲ ဆီေရာသည့္ စက္မ်ားကိုသာ ေတြ႔ရ

သတင္းထူးပဲဆီသန္႔ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်သည့္ ေနရာသို႔ သြားေရာက္စစ္ေဆးရာ ဆီစက္ကို မေတြ႔ရဘဲ ဆီေရာသည့္ စက္မ်ားကိုသာ ေတြ႔ရ

“ခ်မ္းသာေျမပဲဆီသန္႔””စူပါစားဆီသန္႔” “ေရႊမႏၲေလးပဲဆီသန္႔” စားသံုးသူေရးရာဦးစီးဌာန၊လားရွိဳးကဒီေန ့မနက္မွာ ရပ္ကြက္(၅)၊(၄၁)လမ္းထဲကဦးေအာင္၀င္းရဲ့အိမ္ကိုသြားၿပီးေတာ့ ေစ်းကြက္အတြင္းမွာျဖန္ ့ျဖဴးေရာင္းခ်ေနတဲ့ ခ်မ္းသာေျမပဲဆီသန္ ့နဲ ့စူပါစားဆီသန္ ့တို ့ကိုသြားေရာက္စစ္ေဆးခဲ့ပါသည္။.သို ့ေသာ္ အိမ္အကူသာေတြ ့ရွိရၿပီးအိမ္ရွင္မ်ားကခရီးထြက္ေနသည္ဆိုသည့္အေၾကာင္းျပခ်က္ေၾကာင့္ အိမ္ရွင္မ်ားနဲ ့မေတြ ့ခဲ့ရေပ။ ဖုန္းေခၚေသာ္လည္းမရေသာေႀကာင့္ လိုအပ္သည့္အေထာက္အထား/စာရြက္စာတမ္းမ်ားကိုယူလာၿပီးမနက္ျဖန္မနက္မိမိတို ့ရံုးမွာ လာေရာက္ရွင္းျပဖို ့စာေရးေပးထားခဲ့ရပါသည္။

ထပ္မံၿပီးရပ္ကြက္(၅)၊(၃၈)လမ္္းထဲမွ ေရႊမႏၱေလးပဲဆီသန္ ့ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ေနတဲ့ ကိုမ်ိဴး +မခင္မိုးတို ့အိမ္ကိုသြားေရာက္စစ္ေဆးရာမွာေတာ့ ဆီစက္ကိုမေတြ ့ရပဲ ဆီေရာသည့္စက္ကိုသာေတြ ့ရွိခဲ့ရၿပီး ေမးျမန္းခ်က္မ်ားအရ မႏၱေလးမွ ဆီကိုမွာယူေၾကာင္းႏွင့္ ေရာက္လာေသာဆီမ်ားကို ေရာစပ္ကာ ကိုယ္ပိုင္အမွတ္တံဆိပ္ကပ္၍ေရာင္းခ်ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းစစ္ေဆးေတြ ့ရွိခဲ့ရပါသည္..

၀ယ္ယူေသာမႏၱေလးသို ့ဖုန္းႏွင့္ေမးျမန္းရာတြင္လည္း ၄င္းတို ့မွ MEIZAN COMPANY သုိ ့လွမ္းမွာ၍လည္းေကာင္း၊မႏၱေလးတြင္ကိုယ္တို္င္ေျမပဲမ်ားကို၀ယ္ယူၿပီးႀကိတ္ခြဲျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္းရရွိလာေသာဆီမ်ားကို လားရွိဳးသို ့တင္ပို ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိရၿပီးအေထာက္အထားမခိုင္လံုေသာေၾကာင့္ေရႊမႏၱလာပဲဆီသန္ ့ ေရာင္းခ်မႈကို ရပ္ဆိုင္းထားရန္မွာၾကားခဲ့ၿပီး ဆီနမူနာမ်ားကိုယူေဆာင္ခဲ့ပါသည္။

ထိုဆီမ်ားကို ဓါတ္ခြဲစစ္ေဆးၿပီးခ်ိန္တြင္စားသံုးသူအတြက္ေဘးအႏၱရာယ္မရွိေၾကာင္းေသခ်ာမွသာဆက္လက္ေရာင္းခ်ခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ထုိသို ့ေရာင္းခ်ခြင့္ျပဳရာတြင္လည္း ပဲဆီသန္ ့ဟုလိမ္ညာ၍မေရးရန္ သတိေပးေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ဆက္လက္ၿပီးရပ္ကြက္(၅)မန္အိုင္လမ္းရွိ ခ်မ္းၿငိမ္း ပဲဆီ၊ႏွမ္းဆီလက္လီ/လက္ကားျဖန္ ့ခ်ီေရးသို ့၀င္ေရာက္စစ္ေဆးရာတြင္ ဆီစက္မွာလက္ေတြ ့လည္ပတ္ႏိုင္ျခင္းမရွိပဲ ပံုးဆီမ်ားကိုမွာယူကာ ဘူးခြံမ်ားတြင္ ကိုယ္ပိုင္အမွတ္တံဆိပ္ကပ္ ကာ ေရာင္းခ်ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းေတြ ့ရွိခဲ့ရေသာ္လည္းလူႀကီးမ်ားမရွိေသးဟုဆိုေသာေၾကာင့္ ဓါတ္ပံုမွတ္တမ္းမ်ားယူခဲ့ကာ မနက္ျဖန္မနက္မိမိတို ့ရံုးသို ့အေထာက္အထား/စာရြက္စာတမ္းမ်ားယူ၍လာေရာက္ရွင္းျပရန္မွာၾကားခဲ့ပါသည္။

မိမိတို ့စားသံုးသူေရးရာဦးစီးဌာနအေနျဖင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း အတြင္းတြင္ စားသံုးသူမ်ားေဘးအႏၱရာယ္ျဖစ္ေစႏိုင္သည့္ အစားအေသာက္/အသံုးအေဆာင္ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ေရာင္းခ်မႈရွိ/မရွိဆက္လက္စစ္ေဆးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး စစ္ေဆးေတြ ့ရွိပါက ကုန္ပစၥည္းမ်ားကိုသိမ္းဆည္း၍ ထိေရာက္စြာ အေရးယူေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

မိမိတို ့ဦးစီးဌာနအေနျဖင့္ လက္ကားျဖန္ ့ခ်ီလ်က္ရွိေသာဆို္င္ႀကီးမ်ားျဖစ္သည့္ ပင္လယ္စာႏွင့္ေအးခဲအသားမ်ား၊တရုတ္မွလာေသာ၀က္အူေခ်ာင္း/ၾကက္အူေခ်ာင္း/ၾကက္ေတာင္ပံ/အစပ္ေခ်ာင္းမ်ား /စားသံုးရန္မသင့္ေသာ တရုတ္မုန္ ့မ်ားေရာင္းခ်လ်က္ရွိေသာဆိုင္ႀကီးမ်ားသို ့လည္းေကာင္း၊ ဓါတ္ေျမၾသဇာႏွင့္ ပိုးသတ္ေဆးဆိုင္မ်ားသို ့လည္းေကာင္း၊စားဆီမ်ားထုတ္လုပ္ေရာင္းခ် ျဖန္ ့ျဖဴးေနသည့္ဆိုင္မ်ားသို ့လည္းေကာင္း ပဏာမစစ္ေဆး၍ သတိေပးတားျမစ္ထားၿပီးျဖစ္ပါသည္။

ေနာက္ပိုင္းတြင္ေစ်းကြက္အတြင္းေတာက္ေလွ်ာက္စစ္ေဆးသြားမည္ျဖစ္ၿပီးထိုသို ့စစ္ေဆးရာတြင္ ျပည္ပမွတင္သြင္းလာေသာအစားအေသာက္ကုန္ပစၥည္းမ်ားျဖစ္ပါက FDA (အစားအေသာက္ႏွင့္ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာန)၏ ေထာက္ခံခ်က္ႏွင့္မိမိတို ့စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၏သြင္းကုန္လိုင္စင္တို ့အစစ္ေဆးခံႏိုင္ရမည္ျဖစ္ကာ ျပည္တြင္းမွထုတ္လုပ္ေသာ အစားအေသာက္ကုန္ပစၥည္းမ်ားျဖစ္ပါက ေဘးအႏၱရာယ္မရွိေၾကာင္း FDA ေထာက္ခံခ်က္တို ့ျပဳလုပ္ထားရမည္ျဖစ္ၿပီး ထုတ္လုပ္သည့္ရက္စြဲ /ကုန္ဆံုးသည့္ရက္စြဲတို ့ထည့္သြင္းထားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏွင့္ အေထာက္အထားမျပႏိုင္ပါက ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို သိမ္းယူ၍စားသံုးသူအကာအကြယ္ေပးေရးဥပေဒအရအေရးယူသြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။

အခုလိုသတင္းထူးေတြ သို႔မဟုတ္ စာေတြကို အခ်ိန္နဲ႔တေျပးညီ အၿမဲဖတ္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ အေပၚဆံုးမွာ Follow ဆိုတဲ့ စာသားေလးကိုႏွိပ္ခဲ့ပါ သို႔မဟုတ္ သတင္းတစ္ပုဒ္အၿပီးမွာ XB Media Myanmar ဆိုၿပီးေပၚလာရင္ Like ဆိုတဲ့စာသားေလးကို ႏွိပ္ခဲ့ေပးေပါ။ ႏွစ္ခုလံုးမေပၚရင္ေတာ့ Like လုပ္ထားၿပီးသားပါ။ XB Media Myanmar ကိုအားေပးတဲ့ စာဖတ္သူအေပါင္းကို အထူးေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ စာဖတ္သူပရိတ္သတ္ႀကီး သေဘာက်ႏွစ္သက္ခဲ့ရင္ (Share)မွ်ေဝေပးခဲ့ၾကဖို႔ေမတၱာရပ္ခံပါတယ္။

Comments are closed.