ေျမြေတြကို အိပ္မက္ျမင္မက္တဲ့အခါဘာျဖစ္တတ္သလဲ…

ေျမြေတြကို အိပ္မက္ျမင္မက္တဲ့အခါဘာျဖစ္တတ္သလဲ…

၁။ ေျမြကို ေၾကာက္ၿပီးထြက္ေျပးတယ္လို႔ အိပ္မက္မက္တဲ့အခါ

အိပ္မက္ထဲမွာ ေျမြက ကိုယ့္ကို ကိုက္ေတာ့မယ့္ပုံစံ၊ ေပါက္ေတာ့မယ့္ပုံစံနဲ႔လိုက္လာလို႔ ေၾကာက္လန္႔တၾကားထြက္ေျပးရတယ္လို႔အိပ္မက္ျမင္မက္တယ္ဆိုရင္သင့္ထံသို႔ ကံမေကာင္းတဲ့ကိစၥရပ္တစ္ခုမၾကာခင္ေရာက္ရွိလာေတာ့မွာလို႔ဆိုလိုျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

၂။ ေျမြနဲ႔ တရင္းတႏွီးကစားေနရတယ္လို႔ ျမင္မက္လ်ွင္

သင္ဟာျပင္ပမွာေတာ့ ေျမြကိုေသမလိုေၾကာက္ေပမယ့္ အိပ္မက္ထဲမွာေျမြနဲ႔ ရင္းႏွီးကၽြမ္းဝင္စြာကစားေနတယ္လို႔ ျမင္မက္တယ္ဆိုရင္သင္ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းေနရတဲ့ ျပႆနာေတြရဲ႕အရင္းအျမစ္ကိုရွာေတြ႕ၿပီးမၾကာခင္ေျဖရွင္းႏိုင္ေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။

၃။ ေျမြအေရခြံလဲတာကို သင္ကုိယ္တိုင္ျမင္ေတြ႕ရတယ္လို႔ ျမင္မက္လ်ွင္

အိပ္မက္ထဲမွာ ေျမြတစ္ေကာင္အေရခြံလဲေနတာကို သင့္မ်က္စိေရွ႕မွာမ်က္ဝါးထင္ထင္ျမင္ေတြ႕ရတယ္ဆိုရင္မၾကာခင္အခ်ိန္မွာသင့္ထံသို႔ ေကာင္းေသာ ဘဝတစ္ဆစ္ခ်ိဳးေျပာင္းလဲမွုေတြေရာက္လာေတာ့မယ္လို႔ ဆိုလိုျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

၄။ ေျမြကို သတ္ရတယ္လို႔ အိပ္မက္ျမင္မက္လွ်င္

အိပ္မက္ထဲမွာသင္ကိုယ္တိုင္ေျမြကို သတ္လိုက္ရတယ္လို႔ အိပ္မက္ျမင္မက္လ်ွင္ သင့္ဘဝမွာႀကံဳေတြ႕ေနရတဲ့အခက္အခဲဆုံးျပႆနာေတြကိုယုံၾကည္ခ်က္အျပည္႔နဲ႔ ေက်ာ္လႊားႏိုင္မွာျဖစ္ၿပီး သူမတူတဲ့ေအာင္ျမင္မွုမ်ိဳးရရွိေတာ့မွာျဖစ္ေၾကာင္း နိမိတ္ျပျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

၅။ ေျမြကသင္ဘယ္သြားသြားေနာက္ကလိုက္လာတယ္လို႔ျမင္မက္တဲ့အခါ

အိပ္မက္ထဲမွာ ေျမြကသင္ဘယ္သြားသြားေနာက္ကလိုက္ေနတယ္လို႔ ျမင္မက္တာဟာ သင့္မွာ ငိုစရာ၊ ဝမ္းနည္းစရာကိစၥရပ္တစ္ခုျဖစ္ေပၚလာေတာ့မယ္လို႔ ဆိုလိုျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

၆။ ေျမြကိုက္ခံရတယ္လို႔ အိပ္မက္ျမင္မက္လ်ွင္

အိပ္မက္ထဲမွာ သင့္ကိုေျမြတစ္ေကာင္ကျပင္းျပင္းထန္ထန္ လိုက္ကိုက္ၿပီးသင္ဒဏ္ရာရသြားတယ္လို႔ျမင္မက္တယ္ဆုိရင္ဘယ္လိုမွေရွာင္လြဲလို႔မရေတာ့တဲ့ ျပႆနာအႀကီးႀကီးေပၚလာေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုအိပ္မက္မ်ိဳးျမင္မက္ၿပီးၿပီဆုိရင္ မေပါ့ဆသင့္ပဲသတိႀကီးစြာေနထုိင္သင့္ပါတယ္။

၇။ ေျမြအခ်င္းခ်င္းရန္ျဖစ္ေနတာကို အိပ္မက္ျမင္မက္လ်ွင္

ေျမြအခ်င္းခ်င္းရန္သတ္ေနတာကို အိပ္မက္ျမင္မက္တယ္ဆိုရင္ သင္ေပါင္းသင္းေနတဲ့ မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္းေတြထဲမွာ သင့္ကိုမလုိမုန္းထားသူရွိေနၿပီလို႔ဆိုလိုျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။

Comments are closed.