ေကာဇာသကၠရာဇ္ ၁၃၈၁ ခုႏွစ္အတြက္ 🌄 သူရိယသိဒၶႏၲ မဟာျမန္မာ မႏၲေလး သႀကၤန္စာ

ေကာဇာသကၠရာဇ္ ၁၃၈၁ ခုႏွစ္အတြက္ 🌄 သူရိယသိဒၶႏၲ မဟာျမန္မာ မႏၲေလး သႀကၤန္စာ

ေကာဇာသကၠရာဇ္ ၁၃၈၁ ခုႏွစ္အတြက္ သူရိယသိဒၶႏၲ မဟာျမန္မာ မႏၲေလး သႀကၤန္စာ

ဆရာမိတ္ေဆြမ်ား သၾကၤန္စာဖတ္႐ႈ့လို႔ရေအာင္ တင္ေပးလိုက္ပါတယ္ ခင္ဗ်ာ။သၾကၤန္စာေရးသားသူ ဆရာႀကီးဦးေက်ာ္ေ႒း ဂါရဝျပဳလက္အုပ္ခ်ီကန္ေတာ္လ်ွက္ပါ။

ေဇယ်တုသကၠရာဇ္ ၁၃၈၀ခုႏွစ္၊ ေႏွာင္းတန္ခူးလဆန္း (၁၀)ရက္၊ (၁၄–၄–၂၀၁၉) တနဂၤေႏြေန႔ ညေနစက္ (၅)နာရီ (၂၁)မိနစ္ (၄၂)စကၠန္႔အခ်ိန္တြင္ မဟာသႀကၤန္ က်သည္။ (၁၅–၄–၂၀၁၉) တနလၤာေန႔ မဟာသႀကၤန္ အၾကတ္ရက္ ျဖစ္သည္။

၁၃၈၀–ခုႏွစ္၊ ေႏွာင္းတန္ခူးလဆန္း (၁၂)ရက္ (၁၆–၄–၂၀၁၉) အဂၤါေန႔ ည(၉)နာရီ (၂၆)မိနစ္ (၂၃)စကၠန္႔ အခ်ိန္တြင္ မဟာသႀကၤန္ တက္သည္။ထို႔ေၾကာင့္ ေကာဇာ သကၠရာဇ္ ၁၃၈၁–ခုႏွစ္၊ ဦးတန္ခူးလဆန္း (၁၃)ရက္ (၁၇–၄–၂၀၁၉) ဗုဒၶဟူးေန႔သည္ ႏွစ္ဆန္း(၁)ရက္ေန႔ ျဖစ္သည္။

သာသနာေတာ္အတြက္ ဝါဆို–ဝါကပ္၊ သံဃာေတာ္ အရွင္သူျမတ္တို႔ဘုရား…ဤ၁၃၈၁ခုႏွစ္တြင္ လထက္ရက္ငင္ မရိွပါ၍ ဗုဒၶဘာသာ၊ သာသနာေတာ္ ဝန္ထမ္း ရဟန္းအရွင္ျမတ္ တို႔မွာ…ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၃၈၁ခုႏွစ္၊ ဝါဆိုလျပည့္ေက်ာ္ (၁)ရက္ (၁၇–၇–၂၀၁၉) ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ ပထမပုရိမဝါ ကပ္ဆိုေတာ္မူၾက ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ဒုတိယ ပစၧိမဝါကို ျမန္မာ ဝါေခါင္ လျပည့္ေက်ာ္ (၁)ရက္ (၁၆–၈–၂၀၁၉) ေသာၾကာေန႔တြင္ ကပ္ဆိုေတာ္မူၾကရမည္ျဖစ္ပါသည္။ (ကန္ဦးမူ၊ သႀကၤန္စကားေျပက်မ္း)

ေကာဇာသကၠရာဇ္ ၁၃၈၁–ခုႏွစ္အတြက္ အရွင္သခင္ၿဂိဳ ဖြဲ႕စည္းျခင္း

ဝႆပတိ ဧကရာဇ္ ေသာၾကာၿဂိဳဟ္

ေသနာပတိ ကာကြယ္ေရး တနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္

သႆပတ္ စိုက္ပ်ိဳးေရး ဗုဒၶဟူးၿဂိဳဟ္

ရႆပတိ ကုနသြယ္ေရး ေသာၾကာၿဂိဳဟ္

နိရႆပတိ ဓာတ္သတၱဳ ဗုဒၶဟူးၿဂိဳဟ္ အသီးသီးတို႔သည္ ေနစၾကာဝဠာႀကီးအား ေဘးဥပါဒ္ အႏၲရာယ္အေပါင္းမွ ကင္းေဝးၿပီး ကမၻာသူ ကမၻာသားအေပါင္းတို႔အား ကိုယ္စိတ္ ႏွစ္ျဖာ က်န္းမာ ခ်မ္းသာေစျခင္း ေကာင္းက်ိဳး အလို႔ငွာ တာဝန္ အသီးသီးယူၾကလ်က္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ ေပးၾကလတၱံ႕။

ယခုႏွစ္တြင္ တနလၤာ၊ အဂၤါ၊ ၾကာသပေတး၊ စေနၿဂိဳဟ္တို႔သည္ ႏွစ္၏ သခင္ၿဂိဳဟ္ ဖြဲ႕စည္းရာတြင္ ပါဝင္ျခင္း မရိွပါ။(နာရဒသံဟိတက်မ္း)ေအာင္ေဇယတုသကၠရာဇ္ ၁၃၈၀–ခု၊ ဒီဃႏွစ္ႂကြင္း ၂၈၀ ရႆ ေဝါဟာရမာသ ေႏွာင္းတန္ခူးလဆန္း(၁၀)ရက္၊ ခရစ္ႏွစ္ ၂၀၁၉ ဧၿပီလ (၁၄)ရက္ တနဂၤေႏြေန႔စံေတာ္ခ်ိန္ ညေန(၅)နာရီ (၂၁)မိနစ္ (၄၂)စကၠန္႔၊ ျမန္မာနာရီ ေန႔ဗဟိုရ္(၃)ခ်က္တီးေက်ာ္ (၅)နာရီ (၂)ပါဒ္ (၅)ဗီဇနာ (၃)ျပဏ္ (၂)ခရာ၊ကန္ရာသီလဂ္ ကရကဋ္ရာသီစန္း စန္းယွဥ္ အသလိႆနကၡတ္ တနဂၤေႏြ ေဟာရတ္ စေနၾတင္း ဗုဒၶဟူးနဝင္း ၾကာသပေတး ဒြါဒသင္း ၾကာသပေတး တႎသင္း၊လဂ္စီးနကၡတ္ ဟႆတနကၡတ္ (၁၂)လံုး (၂)ပါဒ္ (၂)ဃဋီ (၂၆)ဝိဃဋီ (၆)အႏုဃဋီထက္ လဂ္စီးလ်က္ ထိုနာရီ၏ ဣ႒ဘဝါးကား (၃၀)ဘဝါး၊ (၁၁)လက္သစ္ (၆)မုေယာ (၃)ႏွမ္း (၈)ဆံျခည္ မြန္းတည့္နကၡတ္ကား ပုဏၰဗသွ်ဳနကၡတ္ (၈၀)အံသာ (၁၀)လိတၱာ (၃၀)ဝိလိတၱာ ျပည့္မတ္ေသာ မဂၤလာအခါ သမယတြင္ (ယုဂ္၂၈မွ) ဝဇရယုဂ္၊ (ယုဂ္၂၇မွ) သုလယုဂ္၊ ပုဏၰာတိထီ ၁၀လံုး ေတတိလကရိုဏ္းႏွင့္ ယွဥ္လ်က္၊ဘာႏုရာဇၿဂိဳဟ္မင္းသည္ ၾကာဝတ္ဆံ အဆင္းႏွင့္တူေသာ အဝတ္တန္ဆာကိုဝတ္ဆင္လ်က္၊နဂါးကိုစီး၍ လက္တဘက္ကား ျမႇား၊ လက္တဘက္ကား လႊားကိုကိုင္၍အေရွ႕ေျမာက္ေထာင့္ ကသည္ အေနာက္သို႔ဝင္၏ နႏၵာေဒဝီနတ္သမီးကား အလွည့္ေစ့၍ ပရမိသြာနတ္မင္း၏သား အာသီအမည္ရိွေသာ ျဗဟၼာမင္း၏ ဦးေခါင္းကိုကမ္းသည္ရိွေသာ္ ကညာေဒဝီနတ္သမီးကား ခရီးဦး ႀကိဳဆို၍ ရပ္ေစာင့္ေနလ်က္ လွမ္းလင့္၏။

ဓံသီနတ္သမီးကား အျဖဴ၊ အနီ၊ အစိမ္း၊ အျပာ၊ အဝါအားျဖင့္ ငါးပါးေသာ အဆင္းျဖင့္ၿပီးေသာ အဝတ္တန္ဆာကို ဝတ္ဆင္လ်က္ သိၾကားမင္းကို ေစာင့္လင့္၏။ထို႔ေၾကာင့္ မိုဃ္းဦး၊ မိုဃ္းလယ္ ေကာင္းအံ့။ စစ္မက္တိုက္ခိုက္ျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚအံံ့။ ျပည္ႀကီးကို ျပည္ငယ္ႏိုင္စ ျပဳလာအံ့။ ဧကရာဇ္မင္းအေပါင္း ဥပါဒ္ျဖစ္တတ္ သည္။ ျပည္နယ္ တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရိွ ၿမိဳ႕နယ္ ရြာငယ္အခ်ိဳ႕ မီးေလာင္ဖန္ အႀကိမ္မ်ားလာအံ့။

ကုန္သြယ္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ ေရး သူေ႒းသူႂကြယ္ တို႔သည္လည္း ေဘးဥပါဒ္ ျဖစ္ၾကကုန္အံ့။ လယ္ယာ ေျမလုပ္ငန္းရွင္၊ လယ္ယာလုပ္ကိုင္သူ တို႔သည္ အေႏွာင့္အယွက္အခက္အခဲမ်ားျဖင့္ ရင္ဆိုင္ရအံ့။ ကြ်ဲ၊ ႏြား၊ဆင္၊ ျမင္းႏွင့္တကြ အေျခ(၄)ေခ်ာင္း သတၱဝါအမ်ား အေသအေပ်ာက္ မ်ားအံ့။ ထိုသတၱဝါတို႔၏အသားကို လြန္စြာစားသံုးသူတို႔သည္ အႀကိတ္၊ အသမာ၊ အနာေရာဂါ ဆိုးမ်ားျဖစ္အံံ့။ ကူးစက္ေရာဂါ မ်ားေၾကာင့္ ပ်က္စီးၾကအံ့။

လူအခ်ိဳ႕တို႔သည္ အစာ အာဟာရ ျပတ္လပ္၍ ငတ္မြတ္ၾကအံံ့။ အုပ္ခ်ဳပ္သူ အစိုးရအႀကီးအကဲမ်ား အမ်က္ေဒါသ သင့္ၾကကုန္အံ့။ ေရေနသတၱဝါမ်ား၊ ငါးမ်ိဳးစိပ္မ်ား ပ်က္စီးေပ်ာက္ကြယ္တတ္သည္။ အေတာင္ရိွေသာ ေက်းငွက္ သတၱဝါအေပါင္းတို႔ သည္လည္း ေဘးဥပါဒ္သင့္ၾကကုန္အံ့၊ အေရွ႕ အရပ္ေဒသရိွ တိုင္းႏိုင္ငံ ျပည္နယ္အခ်ိဳ႕ ပ်က္စီးတတ္ သည္။

အနီေရာင္ရိွေသာ ကြမ္းသီး၊ ျငဳပ္သီး အစရိွသည့္ အသီးအႏွံမ်ား ယခုႏွစ္ ေစ်းေကာင္းအံ့။ ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကား အက်ိဳးအျမတ္ရိွၾကကုန္အံ့။ ဤကား မဟာသႀကၤန္က်ေန႔ အလိုအားျဖင့္ ေဟာၾကားရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။မဟာသႀကၤန္အက်ေန႔ အလိုကား– အခါလဂ္သည္ ကန္ရာသီလဂ္ ျဖစ္ပါေသာေၾကာင့္ သာမႏၲသႀကၤန္ မည္ပါသည္။ အမ်ားျပည္သူ ျပည္သား (၇)ရက္ သားသမီး

အေပါင္းတို႔သည္ မိမိတို႔၏ ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ ထံုးတမ္း အစဥ္အလာအားျဖင့္ သႀကၤန္က် တနဂၤေႏြေန႔ တိထီ၁၀လံုး ပုဏၰာ ၾကာသပေတးေျမခံ၊ျဂဟဇာ အထက္အရပ္ကို မ်က္ႏွာမူလ်က္ ဦးေခါင္းေဆးျခင္း မဂၤလာကို ဆင္ယင္က်င္းပ ျပဳရာ၏။

ဝိေသသအားျဖင့္ သႀကၤန္အက် တနဂၤေႏြေန႔ဖြား သားသမီး အေပါင္းႏွင့္ ထိုေန႔၏ တိထီေျမခံလ်က္ ရိွထားေသာ ၾကာသပေတးေန႔ဖြား သားသမီးအေပါင္းတို႔ အတြက္ကား၊ သႀကၤန္အၾကတ္ တနလၤာေန႔တြင္ ျဂဟဇာပြင့္ရာ အေရွ႕ရပ္ မ်က္ႏွာမူလ်က္ တနဂၤေႏြေန႔ သားသမီးက

ဒန္းညႊန္႔အခင္းျပဳ ကံ့ေကာ္ညႊန္႔ကိုင္၊ ၾကာသပေတးေန႔ဖြား သားသမီးက ခေရညႊန္႔ အခင္းျပဳ သီးညႊန္႔ ကိုင္၍ ဦးေခါင္းေဆးမဂၤလာျပဳရာ၏။အဂၤါေန႔တြင္ အေရွ႕ေတာင္အရပ္ကို မ်က္ႏွာမူလ်က္ မိမိတို႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ အညႊန္႔ပန္းတို႔ကို အေဆာင္ျပဳလ်က္ ဦးေခါင္းေဆး ႏွစ္သစ္ အတာကူးမဂၤလာကို ဆင္ယင္က်င္းပရန္ သႀကၤန္ စကားေျပက်မ္းမွ ညႊန္ျပထားရိွပါသည္။ အခါအားေလ်ာ္စြာ အတာကူးေျပာင္း ဦးေခါင္းေဆး မဂၤလာမ႑ပ္မ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး ဘိုးဘြား

သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား မိဘ၊ ဦးႀကီး၊ ဦးေလး၊ အစ္ကို၊ အစ္မ၊ သူငယ္ခ်င္း၊ မိတ္ေဆြ၊ ဝါအားျဖင့္ႀကီးသူတို႔ကိုလည္း ကုသိုလ္ျပဳ ဦးေခါင္းေဆး ဒါနျပဳျခင္းျဖင့္ ႏွစ္သစ္ကူးမဂၤလာကို ဆင္ယင္က်င္းပေစလိုပါသည္။မိမိႏွင့္တကြ တိုင္းရင္းျပည္သူ ျပည္သားမ်ား အားလံုး ေမတၱာတုိးပြားၿပီး စည္လံုးညီညြတ္ၾက လ်က္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆီသို႔ ႏွစ္သစ္ အခါသမယမွ စတင္ ရရိွပါေစ ေသာ္။

တနဂၤေႏြေန႔ဖြားအေပါင္းတို႔သည္…..ဒန္းညႊန္႔ကို အခင္းျပဳၿပီး၊ ကံ့ေကာ္ညႊန္႔ ကိုင္ေဆာင္ပါ။ အနေႏၲာ အနႏၲ(၅)ပါးတို႔အား ဦးထိပ္ ပန္ဆင္ၿပီး၊ ပူေဇာ္ထိုက္သူလူ၊နတ္၊ျဗဟၼာအေပါင္းအား ရွစ္ခိုးဦးခ် ပူေဇာ္ကန္ေတာ့လ်က္ ဂဟပတိ အေနာက္ေတာင္ ေဒါင့္အရပ္ကို မ်က္ႏွာမူကာ ဦးေခါင္းေဆးမဂၤလာ ဆင္ယင္ က်င္းပရာ၏။

တနလၤာေန႔ဖြားအေပါင္းတို႔သည္…..အုန္းညႊန္႔ကို အခင္းျပဳၿပီး၊ ေနဇာညႊန္႔ ကိုင္ေဆာင္လ်က္ ဂဟပတိ အေနာက္အရပ္ကို မ်တနလၤာေန႔ဖြားအေပါင္းတို႔သည္….အုန္းညႊန္႔ကို အခင္းျပဳၿပီး၊ ေနဇာညႊန္႔ ကိုင္ေဆာင္လ်က္ ဂဟပတိ အေနာက္အရပ္ကို မ်က္ႏွာမူကား ဦးေခါင္းေဆးမဂၤလာ ဆင္ယင္ က်င္းပရာ၏။

အဂၤါေန႔ဖြားအေပါင္းတို႔သည္…..ကံ့ေကာ္ညႊန္႔ကို အခင္းျပဳၿပီး၊ ခေရညႊန္႔ ကိုင္ေဆာင္လ်က္ ဂဟပတိ အေနာက္ေျမာက္အရပ္ကို မ်က္ႏွာမူကား ဦးေခါင္းေဆးမဂၤလာ ဆင္ယင္ က်င္းပရာ၏။

ဗုဒၶဟူးေန႔ဖြားအေပါင္းတို႔သည္….ေနဇာညႊန္႔ကို အခင္းျပဳၿပီး၊ သေျပညႊန္႔ ကိုင္ေဆာင္လ်က္ ဂဟပတိ ေျမာက္အရပ္ကို မ်က္ႏွာမူကား ဦးေခါင္းေဆးမဂၤလာ ဆင္ယင္ က်င္းပရာ၏။

ၾကာသပေတးေန႔ဖြားအေပါင္းတို႔သည္…..ခေရညႊန္႔ကို အခင္းျပဳၿပီး၊ သီးညႊန္႔ ကိုင္ေဆာင္လ်က္ ဂဟပတိ အေရွ႕ အရပ္ကို မ်က္ႏွာမူကား ဦးေခါင္းေဆးမဂၤလာ ဆင္ယင္ က်င္းပရာ၏။

ေသာၾကာေန႔ဖြားအေပါင္းတို႔သည္….သေျပညႊန္႔ကို အခင္း ျပဳၿပီး၊ ဒန္းညႊန္႔ ကိုင္ေဆာင္လ်က္ ဂဟပတိ ေတာင္အရပ္ကို မ်က္ႏွာမူကား ဦးေခါင္းေဆးမဂၤလာ ဆင္ယင္ က်င္းပရာ၏။

စေနေန႔ဖြားအေပါင္းတို႔သည္….သီးညႊန္႔ကို အခင္းျပဳၿပီး၊ အုန္းညႊန္႔ ကိုင္ေဆာင္လ်က္ ဂဟပတိ အေရွ႕ ေျမာက္အရပ္ကို မ်က္ႏွာမူကား ဦးေခါင္းေဆးမဂၤလာ ဆင္ယင္ က်င္းပရာ၏။

ရာဟုေန႔ဖြားအေပါင္းတို႔သည္…..ေနဇာညႊန္႔ကို အခင္းျပဳၿပီး၊ သေျပညႊန္႔ ကိုင္ေဆာင္လ်က္ ဂဟပတိ အေရွ႕ေတာင္အရပ္ကို မ်က္ႏွာမူကား ဦးေခါင္းေဆးမဂၤလာ ဆင္ယင္ က်င္းပရာ၏။

မွတ္ခ်က္။ ။ ခုႏွစ္ရက္သားသမီးမ်ား အာလံုး နံတူရာ ပန္းပြင့္၊ ပန္းညႊန္႔မ်ားအားလံုး အသံုးျပဳ ႏိုင္ပါသည္။)

ဦးေခါင္းေဆးမဂၤလာျပဳရေသာအက်ိဳးကား….သကၤေႏၲ၊ သႀကၤန္ဟု ေခၚေဝၚအပ္ေသာ တနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္မင္းသည္ ပုေဏၰ၊ အံသာ (၃၆၀)ရသျဖင့္ တစ္ဘဂဏျပည့္၍ မိန္ရာသီ အဝသာန္ နဝင္းမွ မိႆရာသီ အာဒိနဝင္းသို႔ ေျပာင္းခဲ့သည္ ရိွေသာ္။

ဣဓ၊ ဤလူ႔ျပည္၌ မာဏဝါ၊ သတၱဝါဟုေခၚေဝၚ အပ္ကုန္ေသာ။ မႏုဇာ၊ လူအေပါင္းတို႔သည္၊ သိရာ၊ ဦးေခါင္းေဆး ကုနရာ၏။ ေတသံ၊ ထိုဦးေခါင္းေဆးကုန္ေသာ သူတို႔အား။ သတၱဘာဂီ၊ ခုႏွစ္ႏွစ္ကျဖစ္ကုန္ေသာ။

ေရာဂီ၊ အနာမ်ိဳးတို႔သည္။ ဝိနာေသယ်ံဳ၊ ကင္းေပ်ာက္ကုန္၏။ သုခေဘာဂီ၊ ခ်မ္းသာျခင္း၏ အဘို႔ ျဖစ္ကုန္ေသာ၊ သတသဟႆာနိ၊ တသိန္းေသာ အက်ိဳးတို႔ သည္၊ ဘဝယ်ံဳ ျဖစ္ကုန္ရာ၏။

ဦးေခါင္းေဆးမဂၤလာမျပဳရေသာအျပစ္ကား…ထိုဦးေခါင္း မေဆးကုန္ေသာ သူတို႔သည္။ သတၱ၊ ခုႏွစ္ပါး ကုန္ေသာ။ ဒ႑ေရာဂါစ။ ဒဏ္၊ အနာတို႔သည္၎၊ ဒုကၡဘာဂါစ၊ ဆင္းရဲျခင္း၏ အဘို႔တို႔သည္၎၊ သဒါ အခါခပ္သိမ္း၊ ဘေဝယ်ံဳ၊ ျဖစ္ကုန္ရာ၏။

သႀကၤန္အခါေရွာင္ၾကဥ္ရန္အမႈမ်ားကား……န႐ုဒံေမထုနံသုရာ၊ ဝဓေကာေဓနေတေလတာ။ ႐ုကၡေဆ ဒါဟ နႏၲႆ၊ ကိေဏယ်ဝိကၠိေဏယ်ဝါ။

ဣမာနိဒသကမၼာနိ၊ သေကၠာပိ ပရိဝေဇၨယ်။ သႀကၤန္ေန႔၌ မေတြ႕ေဝးစြာ။ ေရွာင္ကုန္ရာ ကား။ မသာႏွလံုး ညႇိဳးခ်ံဳး စိုးရိမ္။ မၿငိမ္ပူေဆြး။

ငိုေႂကြးကုန္ထ။ ကာမ အိမ္ရာ။ ေမထုနာက။ ပါဏာသတ္ပုတ္။ ေသာက္ထုတ္ ေသရက္။ မ်က္ထြက္မာန။ ပဋိဃႏွင့္။ ေဒါသမလြတ္။

ဆီပြတ္ လိမ္းဆင္။ သစ္ပင္ခုတ္ျဖတ္။ သတ္ခတ္ ကုန္ေရွာင္။ အေရာင္းအဝယ္။ လဲလွယ္ဟူသည္။ ဤဆယ္ မည္ကို။ လူ႔ျပည္၌တြင္။

လူကို စင္ထား၊ ျမင့္မိုရ္ဖ်ားဝယ္။သိၾကားေသာ္မွ၊ မျပဳရရာ။ ေရွာင္ၾကဥ္ ရာဟု။ က်မ္းလာေသာအား။ လကၤာၾကားသည္။ ဤကား မဟာ သႀကၤန္အက် အလိုတည္း။

မဟာသႀကၤန္အတက္ပိုင္းဆိုင္ရာမ်ား….အဂၤါေန႔ဖြား သားသမီးအေပါင္းတို႔သည္ မတာတက္ေသာ ေန႔ အခါသမယ ရတနာ(၃)ပါး၊ ဘိုးဘြား၊

မိဘ၊ ဆရာ၊ ဝါအားျဖင့္ ႀကီးျမတ္သူ၊ ညီအစ္ကို၊ အစ္မ၊ မိတ္သဂၤဟ အေပါင္းအသင္း တို႔အား လႉဘြယ္ပစၥည္းမ်ား လႉဒါန္းျခင္း၊ အာဟာရ ေကြ်းေမြး ျခင္း အစရိွသည့္ ေကာင္းမႈကုသိုလ္မ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး ဦးခ် ကန္ေတာ့ရ၏။

တိထီ(၁၂)လံုး ဘျဒာ အဂၤါေျမခံ ျဂဟဇာ အေရွ႕ ေတာင္အရပ္ပြင့္ရာ အရပ္ကို မ်က္ႏွာျပဳလ်က္ ေရႊေငြရတနာမ်ား ဆင္ယင္ၿပီး သစ္လြင္ေသာအဝတ္အစားမ်ားဝတ္ဆင္၍ သိၾကား ျဗဟၼာ၊ စတုေလာကပါလ သာသနာေတာ္ေစာင့္ သမၼာေဒဝ နတ္ေကာင္း၊ နတ္ျမတ္တို႔အား၎ ပူေဇာ္ပသၿပီး ေမတၱာခံယူ ဆုေတာင္းဝတ္ျပဳၾကကုန္ေလာ။

အတာစားရျခင္း၏အက်ိဳးကား….

 • ဤအတာပုည ကုသလကို၊ ျပဳၾကကုန္ေသာ အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီးတို႔သည္၊ အတာကမၼံကေရာႏၲႆ၊ မဟာေဘာဂံ မဟာ သုခံ၊ မဟပၹလံစာတုဒၵိသံ၊ေဝရီေဇယ်ံသုမဂၤလံ။ ဟု,ပေႆနဒီ ေကာသလမင္းႀကီးအား ျမတ္စြာဘုရား ေဟာၾကားေတာ္မူသည္ ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ဆိုခဲ့ေသာ ရတနာသံုးပါးစသည္တို႔အား လႉဒါန္း ပူေဇာ္ ပသျခင္းသည္ အက်ိဳးႀကီးျမတ္လွ၏။ လႉဒါန္း ပူေဇာ္ ပသ ကုန္ရာသည္ဟု က်မ္းဆရာတို႔ ဆိုၾကကုန္၏။
 • ဤႏွစ္သည္ အတာစကၠဴစာအလိုအရ မာဃႏွစ္ တည္း၊ ႏွစ္ကို ဝက္ေစာင့္၏။ လကို က်ီးေစာင့္၏။ ရက္ကို ေခြးေစာင့္၏။ ေျမကို ဒြန္းစ႑ား ေစာင့္၏။ေကာင္းကင္ကို ရုတၱရနတ္ေစာင့္ ၏။ ေရကို ႂကြက္ေစာင့္၏။ မိုဃ္းကို ဝမ္းဘဲေစာင့္၏။ ေတာကို ယစ္ေစာင့္၏။ လူတို႔ အဓိပတိကား– မင္း၊ အေျခ(၄)ခုတို႔ အဓိပတိကား– ေတာဝက္၊ ငွက္တို႔ အဓိပတိကား– စြန္၊ သစ္ပင္တို႔ အဓိပတိကား– သင္းကနက္၊ ဝါးတို႔ အဓိပတိကား– သိုက္ဝါး၊ ျမက္တို႔ အဓိပတိကား– ျမက္ရဲ၊ နကၡတ္(၁၃)လံုးငုတ္၏။(၁၄)လံုး ေပၚ၏။ ေျမဩဇာမရိွ။ မိုဃ္းဦး နာအံံ့၊ မိုးလယ္ မိုးေႏွာင္း ေကာင္းအံ့။ ေရႀကီးအံ့၊ ေလေႏွာင္းအံံ့။ မုန္တိုင္းေလေပြထန္အံ့။ မိုးအႀကိမ္ (၆၀)ရြာအံ့။
 • ေကာက္ပဲ အသီးအႏွံတို႔ အဖ်င္းမရိွ။ ေက်း၊ ေတာင္၊ေတာမေကာင္း။ သစ္ပင္ဟူသမွ်လည္း မေကာင္း။ အျမစ္၊ အဖု၊ အရြက္နာအံ့။ ။အပြင့္၊ အသီးနည္းအံ့။လူတို႔ အနာ အဖ်ား မ်ားကုန္အံ့။ တန္ခူးလဆန္း မိုးသံၾကားအံ့။ နယုန္လမွာ ရြာအံ့။ ဝါဆိုလမွာ မိုးမွန္အံ့။ လူတို႔ ဝေျပာကုန္အံ့။ စစ္မက္မရိွ ျပည္ရွင္မင္း ႏွလံုးခ်မ္းသာအံ့။ထိုႏွစ္ဖြားေသာသားကား ဥစၥာ ပရိကၡရာမ်ားအံ့။ ပညာအဆင္အျခင္မရိွ။ ေလာဘရမၼက္ႀကီးအံ့။ အဂၤါလကၡဏာခ်ိဳ႕တဲ့အံ့။ အဆင္းအဝါတံ့အံ့။ အမူအက်င့္ ညစ္အံ့။ ခ်စ္သူခင္သူ နည္းအံ့။ အသက္(၇၀)ေနရအံ့။
 • ယခုႏွစ္အတြက္ မဟာသႀကၤန္က် အခါလဂ္သည္ ကန္ရာသီလဂ္ ျဖစ္ပါ သည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ ပညာေရးကို ျမႇင့္တင္ျခင္း၊ စာအုပ္၊ စာေပက႑ကို အေလးထား
 • ေဆာင္ရြက္လာၾကမည္။ ထို႔အျပင္ ဝိဇၨာ၊သိပၸံအတတ္ပညာရပ္ မ်ား ဦးစားေပး သင္ၾကားမႈကို သက္ဆိုင္ရာ႒ာန အသီးသီးမွ အစြမ္းကုန္ ႀကိဳးစားၾကလတၱံ႕။ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၏ ပညာေရး ေျပာင္းလဲျမႇင့္တင္ျခင္း စီမံကိန္းသည္လည္း တဟုန္ထိုး တိုးတက္ႏိုင္သည္။
 • ေငြေၾကးဆိုင္ရာ အေျပာင္းအလဲမ်ားသည္လည္္း အဆင့္ျမႇင့္တင္မႈ ရိွလာႏိုင္သည္။ ေငြေၾကး ခိုင္မာမႈ ရရိွေအာင္ အဘက္ဘက္မွ ႀကိဳးစားၾကလတၱံ႕။ ေငြေၾကး ေဖာင္းပြ ျခင္းကိုအထူးစီစစ္အေရးယူ ေဆာင္ရြက္မႈ ရိွတတ္သည္။ သိပၸံႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ နည္းပညာရပ္မ်ား အသံုးခ်မႈ ေပါမ်ားလာႏိုင္သကဲ့သို႔ တစ္ဖန္ ဝိဇၨာအတတ္ပညာရပ္မ်ားကိုလည္း
 • လူအေပါင္းတို႔ စိတ္ဝင္စားမႈ မ်ားလာ အံ့။ အထက္လမ္း၊ ေအာက္လမ္း ေမွာ္အတတ္ အတိုက္ဓာတ္ အမ်ိဳးမ်ိဳးကို လည္း စမ္းသပ္ေဖာ္ထုတ္ၾကအံ့။စီးပြားဥစၥာ ခ်မ္းသာ ႂကြယ္ဝသူ အေပါင္း တို႔သည္လည္း ေလာကီပညာရပ္မ်ားကို ေငြေၾကးမ်ားစြာ အကုန္အက်ခံ၍ လိုက္စားၾကအံ့။ ဝိဇၨာ၊ သိပၸံပညာရွင္အေပါင္းတို႔အားတို႔၏ ဂုဏ္သတင္း မ်ားလည္း ေက်ာ္ၾကားမႈရိွတတ္သည္။ ပညာရိွမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ေပးအံ့။ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ စည္းကမ္းစနစ္ ခိုင္မာေသာ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒကို ေလးစားလိုက္နာၾကအံ့။

(၇)ရက္ သားသမီးမ်ား ေဟာစာတမ္း

တနဂၤေႏြသားသမီးမ်ား…

 • တနဂၤေႏြေန႔ဖြားအေပါင္းတို႔သည္ ယခုႏွစ္တြင္ အရာရာကို ဦးေဆာင္ဦးရြက္ လုပ္ကိုင္ရတတ္သည္။ အထူးသျဖင့္ စီးပြားေရး အလုပ္အကိုင္မ်ားတြင္ ေငြေၾကးရင္းႏွီးမတည္မႈႏွင့္ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈ တို႔ကို စြန္႔စြန္႔စားစားလုပ္ကိုင္ျခင္းျဖင့္ လာဘ္လာဘ ေပါမ်ား လာတတ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ရံဖန္ရံခါ အခက္အခဲအၾကပ္အတည္းမ်ားျဖင့္ ရင္ဆိုင္ရႏိုင္ပါေသာ္လည္း တုန္လႈပ္မႈ မရိွေစဘဲ ရဲဝံ့ရင္ဆိုင္ ေက်ာ္လႊားရန္ လိုအပ္ပါမည္။
 • ဤႏွစ္ထဲတြင္ အပ်ိဳ၊ လူပ်ိဳ အေပါင္းတို႔ အခ်စ္ေရး ကိစၥရပ္မ်ား ကို ဦးစားမေပးသင့္ပါ။ အိမ္ေထာင္ရွင္မ်ားအဖို႔ အတူတကြ လက္တြဲလုပ္ကိုင္ႏိုင္မည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ဦးစားေပးပါ။ပညာေရးေလာကတြင္ အထူးကံေကာင္းေသာႏွစ္ျဖစ္ပါ၍ လူငယ္၊ လူႀကီး မေရြး ႀကိဳးစားအားထုတ္ပါ။ မိမိလိုက္စား သင္ၾကားေနေသာ ပညာရပ္သည္ မိမိဘဝကို ျမႇင့္တင္ေပးပါလိမ့္ မည္။
 • က်န္မာေရးႏွင့္ ပါတ္သက္၍ မေမ်ာ္လင့္ဘဲ ေရာဂါေဝဒနာ မ်ား ဝင္ေရာက္လာတတ္သည္။ထို႔အျပင္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ မေမ်ာ္လင့္ေသာ ယာဥ္အတိုက္အခိုက္ဥပါဒ္အႏၲရာယ္ျဖင့္လည္း ၾကံဳတတ္သည္။ မိမိအသက္အႏၲရာယ္ကို ထိပါးလာတတ္သည္။ ပတ္ဝန္းက်င္ကို အျမဲသတိထားပါ။
 • တနဂၤေႏြသားသမီးမ်ား တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး ကံေကာင္းရန္ ေျမာက္ဘက္အရပ္ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာေနရာ၌ သဲပံု ေစတီ တည္ထားကိုးကြယ္ျခင္း၊ ပုန္းညက္ပင္ စိုက္ပ်ိဳးျခင္း၊ အေနာက္ေျမာက္အရပ္ လမ္းေဘးဝဲ/ယာတြင္ ေဇာင္းယားပင္ စိုက္ပ်ိဳးျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ပါ။
 • နီေရႊေရာင္၊ ပတၱျမား အဆင္း ရိွေသာ ေက်ာက္မ်က္ရတနာကို ဝတ္ဆင္ပါ။ တနဂၤေႏြသားသမီး မ်ား ၁ႏွစ္ပါတ္လံုး အက်ိဳးေပးဂဏန္းမွာ ၅–၉–၀။

တနလၤာသားသမီးမ်ား

 • တနလၤာေန႔ဖြားအေပါင္းတို႔သည္ ယခုႏွစ္တြင္ မိမိ အလိုဆႏၵမ်ား မျပည့္ဝတတ္ေပ။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ရာတြင္ စဥ္းစားဆင္ျခင္ သတိခ်ပ္၍ လုပ္ကိုင္သင့္သည္။ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္သူမ်ားသည္ ရင္းႏီွးမတည္ရေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကို လြန္ကဲစြာ မျပဳလုပ္သင့္ေပ။ ရွယ္ယာလုပ္ငန္း၊ စီးပြားေရးစေတာ့ ေစ်းကြက္မ်ား ဝယ္ယူႏိုင္သည္။ထီေသာ္လည္း ေပါက္ႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ မိမိသေဘာထားျဖင့္ မိမိထင္ရာကို တစြတ္ထိုးမျပဳလုပ္ပဲ အျမဲတေစ ႏွီးေႏွာ တိုင္ပင္လုပ္ကိုင္ပါ။ ေငြေၾကးျပတ္လတ္ ေငြ အခက္အခဲ ျဖစ္တတ္သည္။ မိသားစုႏွင့္ ညႇိႏႈိင္း ေဆြေႏြးသင့္ပါ သည္။မိတ္အေဆြအေပါင္းအသင္းမ်ား သတိထားပါ။ အခ်စ္ေရး ေလာကအတြက္ မိမိအသံုးခ်ခံရတတ္ပါသည္။
 • အိမ္ေထာင္ရွင္ မ်ားသည္လည္း သားသမီး အပူေသာက မိဘ၊ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမ အပူေသာက ေပါမ်ားတတ္ၿပီး အိမ္တြင္ေရး ပဋိပကၡမ်ားတတ္ သည္။ပညာရွာေဖြေနသူမ်ားသည္ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ ပညာရပ္ကို ဦးစားေပး သင္ၾကားပါ။မိဘအုပ္ထိန္း သူမ်ားသည္ အဆင့္ျမင့္ပညာေရး တန္ဖိုးျမႇင့္တက္လာမႈေၾကာင့္ အၾကပ္အတည္းႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရတတ္သည္။ က်န္းမာေရးအတြက္စိတ္ဖိစီးမႈေၾကာင့္ ေသြးတိုး၊ ေသြးက်၊ ႏွလံုးႏွင့္ ဦးေႏွာက္ အာရံုေၾကာေရာဂါမ်ား ဝင္လာတတ္သည္။ ႀကိဳတင္၍ က်န္းမာေရး လိုက္စားပါ။ အထူးသျဖင့္ ေယာဂက်င့္စဥ္မ်ား ျပဳလုပ္ရန္သင့္ေတာ္သည္။
 • တနလၤာသားသမီးမ်ား ကံေကာင္းေစလိုေသာ္…အေရွ႕ေျမာက္ ဘက္ အရပ္မွာ ဘုရားဆင္းတုေတာ္ တည္ထားကိုးကြယ္ပါ။ ဘုရားေစတီေဟာင္းမ်ား ျပဳျပင္ျခင္း၊ေဆးသုတ္ျခင္း၊ေရာင္ေတာ္ ဖြင့္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ပါ။ ခ်ယားပင္ စိုက္ပ်ိဳးျခင္း၊ အေရွ႕အရပ္ လမ္းေဘးဝဲယာ၌ လက္ပံပင္စိုက္ပါ။
 • အျဖဴေရာင္ရိွ ပုလဲရတနာ ဝတ္ဆင္ပါ။ တနလၤာသားသမီးမ်ား ထီထိုးရန္ (၄)ဂဏန္းအစ (၄)ဂဏန္း အဆံုးျဖစ္သည္။

အဂၤါသားသမီးမ်ား

 • အဂၤါေန႔ဖြားအေပါင္းတို႔သည္ ယခုႏွစ္တြင္ စိတ္အလိုမက်မႈမ်ား မၾကာခဏ ေတြ႕ရမည္။ ထို႔အျပင္ မိမိေဒါသေၾကာင့္ မိမိဘဝ ထိခိုက္နစ္နာ ပ်က္စီးဆံုးရႈံးမႈလည္း ျဖစ္တတ္သည္။ စီးပြားေရး ေလာကတြင္ မိမိကိုယ္ပိုင္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူမ်ား လုပ္ငန္းခြင္ထဲတြင္ ေႏွာင့္ယွက္ဖ်က္စီး ျခင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးဝင္လာတတ္သည္။
 • လူပေယာဂအရေသာ္၎၊ ေဆးဝါး ပေယာဂအတိုက္ဓာတ္၊ ေအာက္လမ္း၊အထက္လမ္း အစရိွသည့္ နည္းမ်ိဳးစံု ျဖင့္ ေမြေႏွာက္တတ္သည္။ ကာယအလုပ္ျဖင့္ စီးပြားရွာေဖြေနသူမ်ား လုပ္ငန္းခြင္ အႏၲရာယ္ကင္းေဝးေရးကို သတိျပဳ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ပါ။ ေငြေၾကး ေခ်းငွား ေႂကြးၿမီတင္ မႏိုင္မနင္းျဖစ္တတ္သည္။
 • အခ်စ္ေရးကိစၥ ရပ္အတြက္ မည္္သူကိုမွ် ယံုၾကည္၍မရပါ။ ေဖာက္လြဲေဖာက္ျပန္ အေျပာင္း အလဲရိွတတ္သည္။ အပ်ိဳ၊ လူပ်ိဳမ်ား မၾကာခဏ စိတ္ဆိုးစိတ္ေကာက္ လူမႈေရးျပႆနာမ်ား တက္လာႏိုင္ပါ၍ ယခုႏွစ္တြင္ အိမ္ေထာင္မျပဳ သင့္ ေပ။ႏွစ္ကိုယ္ သေဘာတူလက္တြဲျခင္း၊ အခြင့္အေရးယူျခင္း လြတ္လပ္စြာ သြားလာေတြ႕ဆံုျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္သင့္ပါ။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ မၾကာခဏစိတ္က်ေရာဂါ၊ စိတ္ဖိစီးျခင္းမ်ား ျဖစ္တတ္သည္။အထူးသျဖင့္ ကူးစက္တတ္ေသာ ကာလာေပၚ အနာေရာဂါမ်ား ေသြးႏွင့္သက္ဆိုင္ရာပိုးမႊား ေရာဂါမ်ား၊ ခုခံအားက်ဆင္းေရာဂါမ်ား၊ အတိုက္အခိုက္ ထိခိုက္ အနာတရ က်ိဳးပဲ့တတ္သည္။
 • လူစည္ကားရာေနရာမ်ား အသြားအလာ ေရွာင္ပါ။ ယာဥ္ပစၥည္း၊ လက္နက္ပစၥည္း၊ မီးႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား၊ သံထည္ပစၥည္းမ်ား ကိုင္တြယ္ရာ သတိျပဳပါ။အဂၤါသားသမီးမ်ား ကံေကာင္းေစလိုေသာ္… အေရွ႕အရပ္ သင့္တင့္ ေလ်ာက္ပတ္ေသာ ေနရာ၌ တံခြန္စိုက္ပါ။ သရဖီပင္ စိုက္ပ်ိဳးျခင္း၊အေနာက္ေတာင္အရပ္၌ လမ္းေဘး ဝဲယာတြင္ ေပါက္ပန္းျဖဴစိုက္ပါ။ နီရဲေသာ သႏၲာေက်ာက္မ်က္ရတနာ ဝတ္ဆင္ပါ။ အဂၤါသားသမီးမ်ား ထီထိုးရန္ (၆)ဂဏန္းအစ (၄)ဂဏန္းအဆံုး ျဖစ္သည္။

ဗုဒၶဟူးသားသမီးမ်ား

 • ဗုဒၶဟူးေန႔ဖြား အေပါင္းတို႔သည္ မိမိ၏ ကံႏွင့္ဉာဏ္ကို အားကိုးၿပီး မေလွ်ာ့ေသာ ဇြဲ၊လံု႔လ၊ဝိရိယျဖင့္ လုပ္ကိုင္ပါ။ ယခုႏွစ္တြင္ အခက္အခဲမ်ား ေတြ႕ၾကံဳေလ ဘဝအတြက္ ေအာင္ျမင္္မႈ မၾကာခင္ ရရိွေတာ့မည္ဟု ယံုၾကည္ပါ။ အရာရာကို အေလးအနက္ထားၿပီး ေျပာဆိုလုပ္ကိုင္ပါ။ေငြရွင္ ေၾကးရွင္၊ လုပ္ငန္းရွင္၊ဥစၥာရွင္မ်ား မိမိအား ကူညီရန္ ေစာင့္ၾကည့္ေနသည္။
 • ထို႔အျပင္ မေကာင္းမႈ ဒုစရိုက္လုပ္ငန္းမ်ား၊ အျပစ္မကင္းေသာ စီးပြားဥစၥာ ရွာေဖြေရး လုပ္ငန္းမ်ားလည္္း မိမိထံေရာက္ရိွ လာတတ္သည္။ ဝိဇၨာႏွင့္ သိပၸံ အတတ္ပညာရပ္မ်ားကို မိမိဝါသနာအား အရင္းခံ၍ ထြန္းေပါက္ ေအာင္ သင္ၾကားပါ။ ဘဝအတြက္ တိုးတက္ခ်မ္းသာမည့္ စီးပြားေရးအသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း ျဖစ္ပါမည္။ ပညာရပ္ကို အေျခခံၿပီး ရွာေဖြေသာ စီးပြားလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္သူမ်ား အထြဋ္အထိပ္ေရာက္ရိွမည္။
 • အခ်စ္ေရး ကိစၥရပ္အတြက္ အပ်ိဳ၊ လူပ်ိဳမ်ား မေလွ်ာ့ေသာဇြဲျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္ေပးပါ။ လိုခ်င္ေတာင့္တအပ္ေသာ အရာမွန္သမွ် ရရိွႏိုင္သည္။အိမ္ေထာင္ရွင္မ်ား အတြက္ သားသမီး၊တပည့္မ်ား တိုးပြားလာမည္။ မိမိတို႔၏ ေရွ႕ေရး ဘဝ တိုးတက္ ခိုင္ျမဲႏိုင္ရန္ အေထာက္အကူရရိွရန္
 • စိတ္ရွည္သီးခံၿပီး တပည့္ ေမြးျမဴရန္ သင့္ေတာ္ေပသည္။ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဦးေႏွာက္ႏွင့္ အာရံုေၾကာေရာဂါမ်ား သတိျပဳပါ။မၾကာခဏ ေခါင္းကိုက္ျခင္း၊ ကိုယ္အဂၤါမ်ား ၊ အဆစ္မ်ားကိုက္ခဲျခင္း၊ ႏွလံုးေသြးေၾကာႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ မ်ား သတိျပဳပါ။မေမ်ာ္လင့္ေသာ ဘဝအေျပာင္းအလဲြမ်ား ျဖစ္တတ္သည္။
 • ဗုဒၶဟူးသားသမီးမ်ား ကံေကာင္းေစလိုေသာ္… အေရွ႕ေတာင္အရပ္ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာေနရာ၌ လမ္းခင္းပါ။ တံတားေဆာက္ျခင္း ျပဳလုပ္ပါ။ ကြမ္းသီးပင္ စိုက္ပ်ိဳးျခင္း၊ ေတာင္အရပ္ လမ္းေဘးဝဲယာတြင္ သခြပ္ပင္ စိုက္ပ်ိဳးျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ပါ။ အစိမ္းေရာင္ရိွေသာေက်ာက္စိမ္း ရတနာကို ဝတ္ဆင္ပါ။ ဗုဒၶဟူးေန႔ သားသမီးမ်ား ထီထိုးရန္ အက်ိဳးေပး ဂဏန္းမ်ားမွာ ၅–၉–၀ျဖစ္သည္။

ၾကာသပေတး သားသမီးမ်ား

 • ၾကာသပေတးေန႔ဖြား အေပါင္းတို႔သည္ ယခုႏွစ္တြင္ စြန္႔စားလုပ္ကိုင္ရေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကို မၾကာခဏ လုပ္ကိုင္ရတတ္ေပသည္။ မည္သည့္လုပ္ငန္းကိုမဆို သစၥာဆို တိုင္တည္ၿပီး ရဲရဲဝံ့ဝံ့သာ လုပ္ကိုင္ပါ။ ေအာင္ျမင္မႈ ပန္းတိုင္ သည္ မိမိလက္တကမ္းသို႔ ေရာက္ရိွေနပါမည္။ လူခ်စ္လူခင္ေပါမ်ားမည္။ အထက္တန္း ပုဂၢိဳလ္မ်ားက မိမိအား အေလးထား ခ်ီးျမႇင့္ မ,ဆျခင္းကို ခံရ တတ္သည္။
 • စည္းကမ္းစနစ္တက် လုပ္ကိုင္ရမည္။ ကာယလုပ္သားမ်ား ျဖစ္ပါက မိမိလုပ္အားခ အျပည့္အဝ ရရိွမည္။ အခြင့္ထူးမ်ား ရရိွႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ မိမိ၏ဘဝနစ္မြန္း ခံရတတ္သည္။ ပညာရိွ၊ သူေတာ္ေကာင္း ပုဂၢိဳလ္ မ်ားကို အျမဲစည္းကပ္ပါ။ အၾကံဉာဏ္မ်ား ရယူပါ။ အပ်ိဳ၊ လူပ်ိဳမ်ား ျဖစ္ပါက မိမိ အားကိုးအားထားျပဳရေသာ ဖူးစာရွင္ကို ေတြ႕ရတတ္ၿပီး ဘဝ တိုးတက္မႈ ရိွႏိုင္သည္။
 • အိမ္ေထာင္ရွင္မ်ားအေနျဖင့္ မိမိ မိသားစုအေပၚ သစၥာေစာင့္ထိန္းသင့္ပါသည္။ အပူကပ္လာသူမ်ားေၾကာင့္ ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ပါး ပူေလာင္ရတတ္၏။ပညာေရးက႑တြင္ ယခုႏွစ္အတြက္ စိတ္ႏွစ္ခြ ျဖစ္တတ္သည္။ ပညာဆည္းပူေနသူမ်ားလည္း ေရွ႕မတိုး ေနာင္မဆုတ္သာ ျဖစ္တတ္သည္။
 • သို႔ေသာ္ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းအတြက္ ဘဝရပ္တည္ ေရးအတြက္ ဦးစားေပး လုပ္ကိုင္ရတတ္သည္။အထူးသျဖင့္ က်န္းမာေရး ကို သတိျပဳပါ။ ေသာကမီးမ်ား ဝန္းရံလာတတ္သျဖင့္ အမွားမွားအယြင္း ယြင္းျဖစ္တတ္သည္။ ေဆးစားမွားျခင္း၊ ေဆးကုသရာတြင္ အနာတျခား ေဆးတျခား ျဖစ္တတ္သည္။
 • ၾကာသပေတး သားသမီးမ်ား ကံေကာင္းေစလိုေသာ္… အေနာက္ေတာင္ အရပ္မွာ ဇရပ္ေဆာက္လႉျခင္း၊အမိုးအကာျပဳျပင္ျခင္း၊ဘုရားေစတီေဟာင္း ျပဳျပင္ ေဆးသုတ္ျခင္းမ်ား ျပဴလုပ္ပါ။ ဒါန္းပင္ စိုက္ပ်ိဳးပါ။ အေရွ႕ေျမာက္ အရပ္ လမ္းေဘး ဝဲယာတြင္ ထေနာင္းပင္ စိုက္ပ်ိဳးပါ။
 • အဝါေရာင္အဆင္း ရိွေသာ ဥႆဖရား ရတနာကိုဝတ္ဆင္ပါ။ ၾကာသပေတး သားသမီးမ်ား ထီထိုးရန္ အက်ိဳးေပးဂဏန္းမွာ (၅)ျဖစ္သည္ စပ္တူထီထိုးပါ။

ေသာၾကာသားသမီးမ်ား

 • ေသာၾကာေန႔ဖြား အေပါင္းတို႔သည္ ယခုႏွစ္တြင္ မေမ်ာ္လင့္ေသာ စည္းစိမ္ ဥစၥာမ်ား ရရိွခံစားရတတ္သည္။ မိမိတို႔၏ ဂုဏ္သတင္းမ်ားလည္
 • း ေက်ာ္ေဇာတတ္သည္။ မိမိအလိုရိွရာကို ဖန္တီးရယူႏိုင္သည္ျဖစ္ပါ၍ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ယံုၾကည္စိတ္ခ်စြာ ရင္းႏွီးမတည္မႈျပဳလုပ္ပါ။ သို႔ေသာ္ ခိုင္မာတိက်ေသာလုပ္ငန္းမ်ား၊ ဥပေဒႏွင့္ညီညြတ္စြာ လုပ္ကိုင္ပါ။
 • အဖြဲ႕အစည္းလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ျခင္းထက္ မိမိကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္းမ်ား ပို၍ ေကာင္းသည္။ ဝန္ထမ္းေလာက လုပ္ကိုင္ေနပါက မိမိဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ဦးစားေပး
 • လုပ္ကိုင္ရန္ အၾကံျပဳပါသည္။ မိမိအက်ိဳး သူတစ္ပါးအက်ိဳး လည္းျဖစ္ထြန္းပါမည္။အခ်စ္ေရးေလာကတြင္ အထူးမ်က္ႏွာပြင့္လန္းေသာ ႏွစ္ျဖစ္သည္။
 • အမ်ားအက်ိဳးေဆာင္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ မိမိဂုဏ္သတင္း ေက်ာ္ၾကားမႈ ရိွမည္။ ဘြဲ႕ထူး၊ ဂုဏ္ထူးမ်ားလည္း ရရိွတတ္သည္။ အပ်ိဳ၊ လူပ်ိဳမ်ား အိမ္ေထာင္ေရးအတြက္ စဥ္းစားရမည္။ အိမ္ေထာင္ျပဳရန္ သင့္ေတာ္ေသာႏွစ္လည္းျဖစ္သည္။
 • အိမ္ေထာင္ရွင္မ်ားအတြက္ ခင္မင္ ရင္းႏွီးမႈကို အေၾကာင္းျပ ေျပာဆို၍ ေပးအပ္လာေသာ အပိုလက္ေဆာင္ ပစၥည္းမ်ား လက္မခံသင့္ေပ။
 • မိမိကိုယ္တိုင္လည္း မေပးသင့္ပါ။ ပံုမွန္ အားကစား တခုခုကို အျမဲလုပ္ပါ။ လူအမ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္ရေသာအားကစား တမ်ိဳးကို လိုက္စားပါ။ က်န္းမာသန္စြမ္း စိတ္ရႊင္လန္းပါမည္။
 • ေသာၾကာသားသမီးမ်ား ကံေကာင္းေစလိုေသာ္…. အေနာက္ေျမာက္ အရပ္မွာ တန္ေဆာင္းျပဳလုပ္ လႉဒါန္းျခင္း၊ ေလွကားျပဳျပင္ လႉဒါန္းျခင္း ျပဳလုပ္ပါ။
 • ေျမာက္အရပ္ လမ္းေဘးဝဲယာတြင္ အုန္းပင္စိုက္ပ်ိဳးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ပါ။ စိန္ရတနာကို ဝတ္ဆင္ပါ။ ေသာၾကာေန႔ဖြား
 • သားသမီးမ်ား ထီထိုးရန္ စပ္တူရွယ္ယာ (သို႔မဟုတ္) သူတပါးအား ထီထိုးခိုင္းၿပီး ထီလက္မွတ္ သိမ္းဆည္းပါ။ ထီေပါက္ႏိုင္ပါသည္။

စေန သားသမီးမ်ား

 • စေနေန႔ဖြား အေပါင္းတို႔သည္ ယခုႏွစ္တြင္ မိမိလက္ရိွ လုပ္ကိုင္ေနေသာ အလုပ္အကိုင္မွ အက်ိဳးအျမတ္ ထူးထူးျခားျခား ရရိွပါလိမ့္မည္။
 • သို႔ေသာ္ မိမိအလိုဆႏၵျပည့္ဝႏိုင္ရန္ မိမိကိုယ္တိုင္ ကိုယ္က် စီမံခန္႔ခြဲၿပီး လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ရမည္။ မည္သူကိုမွ် ယံုၾကည္၍မရပါ။
 • ေငြေၾကးအရင္းအႏွီး စိုက္ထုတ္ပါ။ မႏိုင္ဝန္ကို မထမ္းပါႏွင့္။ မိတ္သဂၤဟအေႁခြအရံမ်ား ေပါမ်ား လာေအာင္ လူမႈေရးကိစၥမ်ားလုပ္ပါ။အမ်ားေလးစားၾကည္ညိဳ
 • ခံရတတ္ၿပီး ဘဝအထြဋ္အထိပ္ကို ေရာက္ရိွပါမည္။ တရားေသာနည္းလမ္းျဖင့္ ေငြေၾကး မ်ားစြာ ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ပါသည္။
 • ဝန္ထမ္းေလာကတြင္ လုပ္ကိုင္ေနပါက အေမွာင္နည္းလမ္းျဖင့္ ေငြေၾကး ရွာေဖြျခင္းကို လံုးဝစြန္႔လြတ္ပါ ဒုကၡေရာက္တတ္သည္။ အခ်စ္ေရးသမားမ်ားအတြက္
 • မိမိအား ဂုဏ္သိကၡာ က်ဆင္းေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ အမ်ိဳးသား၊အမ်ိဳးသမီးအခ်ိဳ႕ ခ်ဥ္းကပ္ လာတတ္သည္။
 • အပ်ိဳ၊ လူပ်ိဳမ်ား မိမိ စိတ္ႀကိဳက္ေရြးခ်ယ္ရန္အတြက္ အခြင့္အလန္းမ်ားရိွသည္။ သို႔ေသာ္ အမုန္းပြားေစတတ္ေသာ အျပစ္မကင္း ေသာ အမႈကိစၥမ်
 • ား မၾကဴးလြန္ရန္ သတိျပဳပါ။ ပညာေရးအတြက္ ဤႏွစ္သည္ စေနသားသမီးမ်ား ဂုဏ္ထူး၊ ဘြဲ႕ထူးခံရမည့္ မဂၤလာရိွေသာႏွစ္ ျဖစ္သည္။
 • ပညာေရးက႑ အသီးသီးရိွ လူႀကီး၊ လူငယ္ လူတန္းစားမေရြး ဆက္လက္ ျကိဳးစားလုပ္ကိုင္ၾကရန္ အၾကံျပဳပါသည္။က်န္းမာေရးအတြက္ စည္းကမ္းစနစ္တက်
 • စားေသာက္ျခင္း၊ အနားယူျခင္း၊ အပန္းေျဖ ခရီးသြား လာျခင္း၊ က်န္းမာေရး စင္တာမ်ားတြင္ စစ္ေဆးခံယူျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ပါ။
 • မထင္မွတ္ေသာ ေလာကဓံတရားမ်ား ရိုက္ခတ္လာႏိုင္သည္။ သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္ႏွင့္ လူ႔ပေယာဂအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ မိမိပိုင္ဆိုင္ ထားရိွသမွ် အားလံုး
 • တိုက္ခိုက္ခံရ၍ ပ်က္စီးရတတ္သည္။ ရန္သူအေပါင္း စုေပါင္း လုပ္ၾကံလာတတ္သည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ ယံုၾကည္ရာ ဘာသာတရားအတိုင္း အပတ္စဥ္၊ လစဥ္၊ ဒါနကုသိုလ္ သီလကုသိုလ္ ဘာဝနာကုသိုလ္ျပဳလုပ္ပါ။
 • စေနသားသမီးမ်ား ကံေကာင္းေစလိုေသာ္…. ေတာင္အရပ္မွာ တံခြန္ စိုက္ပါ။ ကံ့ေကာ္ပင္ စိုက္ပ်ိဳးျခင္း၊ အေနာက္ေတာင္အရပ္ လမ္းေဘးဝဲယာ
 • တြင္ ၾကက္ဆူပင္စိုက္ပ်ိဳးပါ။နက္ျပာေရာင္ရိွေသာ နီလာရတနာကို ဝတ္ဆင္ ပါ။ စေနသားသမီးမ်ား ထီထိုးရန္ သူတပါးအတြက္ ရည္စူး၍ ၾကံဳရာ ထီဂဏန္းကို ထိုးပါ။ ထီေပါက္ႏိုင္ပါသည္။

(ျမန္မာႏိုင္ငံျပကၡဒိန္အၾကံေပးအဖြဲ႕ဝင္) ဆရာဦးေက်ာ္ေ႒း

ေဗဒဝိဇၨာလယစာသင္ေက်ာင္း မႏၲေလးၿမိဳ႕

ဆရာႀကီးဦးေက်ာ္ေ႒း+ဆရာမႀကီးေဒၚစန္းစန္ဝင္းB.A(H.G.P)

ဆရာဦးေအာင္ေဇာ္လင္းB.Sc(Chem;)

ပင္ရင္းျဖန္႔ခ်ီေရး– ခိုင္မဂၤလာ–စာေပတိုက္

Comments are closed.