ရန္ကုန္ျမိဳ႕သစ္ကို တည္ေဆာက္မည့္ တရုတ္၏ ျမိဳ႕တည္ေဆာက္ေရး ေဖာ္ျမဴလာ

ရန္ကုန္ျမိဳ႕သစ္ကို တည္ေဆာက္မည့္ တရုတ္၏ ျမိဳ႕တည္ေဆာက္ေရး ေဖာ္ျမဴလာ

ကြ်န္ေတာ္ တရုတ္ျပည္ကို စေရာက္တဲ့ ၂၀၀၃ ခုနွစ္မွာ ကြ်န္ေတာ္တို႕ျမိဳ႕မွာ တရုတ္အစိုးရ က ျမိဳ႕သစ္ငါးျမိဳ႕ကို တည္ေဆာက္ခဲ့တယ္။ ကြ်န္ေတာ္ လို ျမန္မာျပည္က လာတဲ့ ေတာသား အေနျဖင့္ တရုတ္အစိုးရတည္ေဆာက္တဲ့ ျမိဳ႕သစ္ေတြ ဟာ ျမန္မာအစိုးရ တည္တဲ့ ျမိဳ႕သစ္ေတြ လို မွာ ျဖစ္ေနေလမလား ဆိုၿပီး အထင္ေသးခဲ့ဖူးတာ အမွန္ပါ။

ဒါေပမယ့္ တရုတ္ အစိုးရ ဟာ ထိုျမိဳ႕သစ္ငါးျမိဳ႕မွာ အထပ္ျမင့္ေတြ၊ လမ္းေတြ၊ ပန္းျခံေတြ၊ ေျမေအာက္ရထားလမ္းစနစ္ေတြ၊ မိုးပ်ံကားလမ္းေတြ၊ ေျမေအာက္ကားလမ္းေတြ ၊ ေနအိမ္ အပူေပးစနစ္ေတြ၊ မိလႅာစနစ္ ေတြ၊ မီးဖိုသံုး gas ျဖန့္ျဖဴးေရးစနစ္ေတြ ၊ ေဆးရံု ေက်ာင္း စတဲ့ အေျခခံအေဆာက္အဦး ေတြ ကို ယခင္ျမိဳ႕ေဟာင္း ထက္ အဆမတန္ ပိုေကာင္းေအာင္ တည္ေဆာက္ ျပလိုက္တယ္။ ထိုျမိဳ႕သစ္ ေတြနွင့္ ျမိဳ႕ေဟာင္းကိ ခ်ိတ္ထားတဲ့ မိုးပ်ံ expressway ေတြ နွင့္ ေျမေအာက္ရထားေတြ ကို လည္း တည္ေဆာက္လိုက္တယ္။

ထို႕ အတြက္ ထိုျမိဳ႕သစ္ေတြ ဟာ အခ်ိန္ တိုအတြင္း ျမိဳ႕ေဟာင္း ေလာက္နီးနီးစည္ကားလာပါတယ္။ ဒီမွာ ထိုျမိဳ႕သစ္ေတြ ကို ပိုက္ဆံ မတရားဘာလို႕ ျဖဳန္းၿပီးတည္ရသလဲ၊ ဘာျဖစ္လို႕ နဂို ျမိဳ႕ေဟာင္းကို မျပင္ပဲ ျမိဳ႕သစ္ေတြ အရင္တည္ၾကတာလဲ ဆိုတာနွင့္ ကြ်န္ေတာ္တို႕ ဆရာတစ္ေယာက္ကို ေမးၾကည့္မိပါ တယ္။ သူေျပာျပသေလာက္ဆိုရင္ တရုတ္ျမိဳ႕ၾကီးေတြဟာ ဆိုဗီယက္ စတိုင္ ေျမေအာက္ ေရဆိုးေျမာင္းစနစ္ ေတြ ၊ မိလႅာစနစ္ေတြ နွင့္ အိမ္သံုးအပူေပးစနစ္ေတြ ႏွင့္ အေျခခံထားတည္ေဆာက္ထားတယ္။ ထိုစနစ္ေတြ ဟာ ယေန႕အခ်ိန္မွာ ေခတ္ မမီေတာ့ဖူးေျပာင္းလဲဖို႕ လိုတယ္။ ထို႕အျပင္ ျမိဳ႕ေဟာင္းမွာရွိတဲ့ လမ္းေတြ ၏ အက်ယ္ ၊ မီးသတ္စနစ္၊ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားၾကိဳးေတြ တည္ေဆာက္ထားတဲ့ ဒီဇိုင္းေတြ က တခ်ိန္က ထိုျမိဳ႕မွာ ရွိခဲ့တဲ့ လူူဦးေရ နွင့္ ေနာင္နွစ္ေပါင္း ၃၀ အတြင္း ထပ္တိုးလာမည့္ လူဦးေရ တိုးတက္မွဳေပၚ အေျခခံၿပီးတည္ေဆာက္ထားတယ္။

ယေန႕အခ်ိန္မွာ ေခတ္မမွီေတာ့ဖူး။ အကယ္၍ လမ္းေတြ ျပင္မယ္ အျခား system ေတြ upgrade လုပ္မယ္ ဆိုရင္ အကုန္တူးဆြ ရတယ္။ ကုန္က်စရိတ္မ်ားမယ္။ ျမိဳ႕တြင္းေနျပည္သူ ေတြ သြားရလာရ အဆင္မေျပဖူး။ ဒါေၾကာင့္ ျမိဳ႕သစ္ကို ေနာင္နွစ္ေပါင္း ၃၀ ေလာက္ အထိ တိုးပြားလာမည္လူဦးေရ ၊ အလုပ္ရံု၊ ရံုးခန္း၊ စက္ရံု အေရအတြက္ ကို ေမွ်ာ္မွန္းၿပီး နဂိုျမိဳ႕ေဟာင္း ထက္ ေခတ္မီေအာင္ တည္တယ္။ အထူးသျဖင့္ ကုမၸဏီ တြ ရံုးခန္းေတြ အေရာင္းအဝယ္ေစ်းကြက္ေတြ ကို ျမိဳ႕သစ္မွာ ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာလည္ပတ္နိုင္ေအာင္ စီစဥ္ေပးနိုင္တဲ့ အခါမွာ ထိုျမိဳ႕သစ္ကို ျမိဳ႕ေဟာင္းကလူေတြ ေျပာင္းလာၾကၿပီ ဆိုရင္ ျမိဳ႕ေဟာင္း က အိမ္ေစ်းက်သြားၿပီ။

ထိုကဲ့သို႕ ျမိဳ႕ေဟာင္းမွာ ေနသူနည္းသြားမယ္။ ေျမေစ်းလည္းက်သြားၿပီ ဆိုရင္ ျမိဳ႕ေဟာင္းက ေျမေပၚေျမေအာက္ အမ်ားျပည္သူသံုး ဝန္ေဆာင္မွဳေပးမည့္ မိလႅာစနစ္၊ ေရဆိုးစနစ္ ၊ မီးအားေပးစနစ္၊ အပူေပးစနစ္၊ ဟင္းခ်က္ ဂက္စ္ ျဖန္႕ျဖဴးေရး စနစ္ေတြ မွ အစ လမ္းေတြ ၊ ေျမေအာက္ရထားလမ္းစနစ္ေတြ ကို တျဖည္းျဖည္းျပန္ျပင္တယ္။

ထိုကဲ့သို႕ေျမေစ်းက်ခ်ိန္မွ ျမိဳ႕ေဟာင္းကို ျပန္ျပင္ေတာ့ မလြတ္ကင္းတာေတြ ဖ်က္ရမမယ္ ဆိုရင္ ေျမေလွ်ာ္ေၾကးေပးရတာနည္းသြားတယ္။ ေလွ်ာ္ေၾကးအစား ျမိဳ႕သစ္က တန္တူညီမွ်ေသာ ေျမသို႕မဟုတ္ တိုက္ခန္း ပိုင္ဆိုင္ မွု ေတြ ကို ျပန္ေလွ်ာ္ေပးရတဲ့ အခါ ျမိဳ႕တည္ေဆာက္ေရးမွာ သံုးရတဲ့ ေငြေၾကး ပမာဏ အမ်ားၾကီးနည္းသြားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တရုတ္ ေတြ ဟာ ရွန္ဟိုင္းကေနစၿပီး ျမိဳ႕ၾကီးျမိဳ႕လတ္ ေတြ ကို အနီးအနားမွာ ပိုမိုေခတ္မီတဲ့ ျမိဳ႕သစ္ေတြ ကို အရင္ တည္ေဆာက္ ၿပီးမွ ျမိဳ႕ေဟာင္းၾကီးကို ျပန္ျပင္တာပါ။

ဒီမွာ ရန္ကုန္မွာ ျမိဳ႕သစ္ ေဆာက္မယ္ ဆိုရင္ ျမိဳ႕သစ္ကို ယေန႕ ရန္ကုန္ထက္ မိုးေမွ်ာ္တိုက္ေတြ၊ မိလႅာစနစ္ေတြ၊ ဓါတ္အားလိုင္းစနစ္ ေတြ၊ ေရဆိုးေျမာင္းစနစ္ေတြ၊ အနာဂတ္ အတြက္ေျမေအာက္ရထား လမ္းစနစ္ေတြ၊ စက္ရံုေတြ အလုပ္ရံုေတြ ပါပါဝင္ေအာင္ ေသခ်ာေရးဆြဲၿပီးတည္ေဆာက္ၾကမွ ရမွာပါ။ ထိုကဲ့သို႕တည္ေဆာက္မွသာ ရန္ကုန္ျမိဳ႕သစ္ဟာ ျမိဳ႕ေဟာင္းထက္ လူေတြ ေနခ်င္စဖြယ္ျဖစ္မယ္။

အက်ိဳးရလာဒ္ေၾကာင့္ ျမိဳ႕ေဟာင္းက ကုမၸဏီေတြ ၊ အလုပ္ေတြ ၊ လူေတြ အေတာ္မ်ားမ်ား ျမိဳ႕သစ္ကို ေျပာင္းသြားၾကမယ္ ဆိုရင္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေဟာင္းဟာ ေခ်ာင္သြားမွာပါ။ ထိုကဲ့သို႕ေခ်ာင္သြားမွ ကမၻာေအး ဘုရားလမ္း နွင့္ ပါရမီလမ္း ေတြ မွာ လမ္းထပ္ခ်ဲ့ဖို႕ ခက္ေနတဲ့ တိုက္ေတြကို ေလွ်ာ္ေၾကးေပးၿပီးဖ်က္မယ္။ ျပည္လမ္းမွာ လက္ရွိထိုးထားၿပိး ေနာက္တခ်ိန္မွာ ေခတ္ မမွီနိုင္ေတာ့တဲ့ ဂံုးေက်ာ္တံတားေတြ ကို ျပန္ျဖတ္မယ္။ ျပည္လမ္း၊ ေဝဇႏၱရာလမ္း ၊ ကမၻာေအးဘုရားလမ္း၊ ဘုရင့္ေနာင္လမ္း၊ အလံုလမ္း၊ ဓမၼေစတီလမ္း၊ ပါရမီလမ္း စတဲ့ လမ္းေတြ မွာ မိုးပ်ံ သို႕မဟုတ္ ေျမေအာက္ expressway ေတြ တည္ေဆာက္မယ္။ ရန္ကုန္ျမိဳ႕မွာ ေခတ္မမီေတာ့တဲ့ ေရဆိုးေျမာင္းစနစ္ နွင့္ မိလႅာစနစ္ ကို တည္ေဆာက္မယ္။

ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္းေျခာက္ျမိဳ႕နယ္မွာ ေရမၾကီးေအာင္ ေရစုပ္စက္နဲ႕ စုတ္တဲ့ စနစ္ ကို တပ္ဆင္မယ္။ ျမိဳ႕တြင္းလမ္းေတြ ေအာက္မွာ supermarket ေတြ ေဆာက္မယ္။ ကားပါကင္ေတြ ေဆာက္မယ္။ ကမ္းနားအနိမ့္ေဒသေတြမွာ ေျမမနိမ့္သြားေအာင္ အဝီစိေရတြင္းေတြ ပိတ္မယ္။ ထိုအဝီစိေရအစား အမ်ားျပည္သူသံုးေရေပးစနစ္ျဖင့္ ဘံုဘိုင္ အေရာက္ေရအားျပင္းျပင္းျဖင့္ေပးမယ္။ လုိအပ္ရင္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ၾကီး ေရေအာင္မကြ်ံသြားေအာင္ ရန္ကုန္ေျမေအာက္ေရေၾကာထဲကို ေရေတြ တြန္းထည့္ၿ႔ပီး ေရေပၚေပၚေနေအာင္လုပ္ခိုင္းမယ္။

လက္ရွိ တျမိဳ႕လံုး ကြန္ကရစ္ျဖစ္ေန၍ မိုးရြာရင္ ေျမၾကီးေအာက္မစိမ့္တဲ့ ျပႆနာကို အေျဖရွာေအာင္ ပလက္ေဖာင္းေတြ ကို ေရစိမ့္ဝင္နိုင္တဲ့ ကြန္ကရစ္ေတြျဖင့္တည္ေဆာက္မယ္။ ေျမေအာက္ေရေျမာင္းစနစ္ကို ေခတ္ စနစ္နဲ႕ညီေအာင္ head ရေအာင္လုပ္မယ္။ နုန္းစစ္ကန္ေတြပါတည္ေဆာက္မယ္။ ထိုစနစ္ကို မိလႅာစနစ္ ျဖင့္ ျပန္တြဲမယ္ ဆိုရင္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေဟာင္း ဟာလည္း ျမိဳ႕သစ္ လို ျပန္လည္ေခတ္ မီလာမွာပါ။ ထိုအခ်ိန္ မွာ သမုိင္းေၾကာင္းေတြ အမ်ားအျပားရွိတဲ့ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ၾကီးဟာ ျပန္လည္ ေခတ္မီလာမွာ အမွန္ပါ။

ဒါကိုပဲ ျမိဳ႕သစ္တည္တာပဲ အမွားလိုလို၊ ျမိဳ႕သစ္တည္တာပဲ သူ႕မတိုင္ပင္လို႕ပဲ မွားသလိုလို၊ ျမိဳ႕ေဟာင္းကို အရင္မျပင္ပဲ ျမိဳ႕သစ္တည္ တာပဲ မွားေနသလိုလို ေရးေနေျပာေနတဲ့ လူေတြ ကို ေျပာခ်င္တာက ခင္ဗ်ားတို႕ မွာေကာ ျမိဳ႕တည္ဖူးတဲ့ အေတြ႕အၾကံဳေတြ ရွိခဲ့ဖူးလို႕လားဗ်ာ။ မရွိပဲ နဲ႕ စြတ္ေျပာေနတယ္ ဆိုရင္ေတာ့ ခင္ဗ်ားတို႕ဟာ ရန္ကုန္တိုင္း အစိုးရကို ေဝဖန္ေနတာ မဟုတ္ေတာ့။ အစိုးရ ဘာလုပ္လုပ္ ေဝဖန္ ေနတဲ့ တခန္းလြတ္ေတြ ျဖစ္ေနၾကၿပီလို႕ပဲ သတ္မွတ္ရပါေတာ့မယ္။

အခုလိုသတင္းထူးေတြ သို႔မဟုတ္ စာေတြကို အခ်ိန္နဲ႔တေျပးညီ အၿမဲဖတ္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ အေပၚဆံုးမွာ Follow ဆိုတဲ့ စာသားေလးကိုႏွိပ္ခဲ့ပါ သို႔မဟုတ္ သတင္းတစ္ပုဒ္အၿပီးမွာ XB Media Myanmar ဆိုၿပီးေပၚလာရင္ Like ဆိုတဲ့စာသားေလးကို ႏွိပ္ခဲ့ေပးေပါ။ ႏွစ္ခုလံုးမေပၚရင္ေတာ့ Like လုပ္ထားၿပီးသားပါ။ XB Media Myanmar ကိုအားေပးတဲ့ စာဖတ္သူအေပါင္းကို အထူးေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ စာဖတ္သူပရိတ္သတ္ႀကီး သေဘာက်ႏွစ္သက္ခဲ့ရင္ (Share)မွ်ေဝေပးခဲ့ၾကဖို႔ေမတၱာရပ္ခံပါတယ္။

Credit – Myant Maw

Comments are closed.