ကိုယ္ေစာင့္နတ္အေၾကာင္းႏွင့္ လူကို ေစာင့္ေရွာက္ပုံအေၾကာင္း

ကိုယ္ေစာင့္နတ္အေၾကာင္းႏွင့္ လူကို ေစာင့္ေရွာက္ပုံအေၾကာင္း

ေမး > ကိုယ္ေစာင့္နတ္ဆိုတာ တကယ္ရွိပါသလား ၊ေျဖ > ကိုယ္ေစာင့္နတ္ဆိုတာတကယ္ရွိပါတယ္၊ မေကာင္းမႈျပဳေသာသူသည္ သူမေကာင္းမႈျပဳတဲ့အေၾကာင္းကို သူကိုယ္တိုင္ပတမဦးဆုံးသိ၏ ထိုေနာက္သူ၏ကိုယ္ေစာင့္နတ္သိ၏ ထိုေနာက္သူတပါး၏ စိတ္ကို ေဖာက္ထြင္းသိျမင္ႏိုင္ေသာ္ တန္ခိုးရွင္မ်ားသိ၏ လို႔” ပါရာဇိကဏ္အဌထာ သုဒိႏၵက႑ “အဖြင့္မွာပါတဲ့စာရပ္ကိုေထာက္ၿပီး လူကိုနတ္ေစာင့္တယ္ဆိုတာ သိရပါတယ္။

ေနာက္ေမးခြန္းတခုက …

ေမး > လူကို ဘယ္လိုေစာင့္ေရွာက္သလည္းဆိုတာပါ၊

ဘုန္းကံႀကီးမားတဲ့ လူကို စိတ္ဓာတ္အင္အား ခိုင္မာေတာင့္တင္းမႈရွိတဲ့ သူေတာ္ေကာင္းနတ္မ်ားက ေစာင့္ေရွာက္ၾကပါတယ္ ဘုန္းကံမြဲမြဲ လူမ်ားကိုေတာ့ တန္ခိုးေသးႏုပ္ၿပီး စိတ္ဓာတ္အင္အား ခိုင္မာေတာင္႔တင္းမႈ မရွိတဲ့ နတ္ေသးနတ္မႊား ေလးေတြက ေစာင့္ေရွာက္ၾကပါတယ္။

တန္းခိုးအင္အားႀကီးမားေလ လုပ္ႏိုင္တဲ့အရာေတြ၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြ ပိုရွိေလမို႔ သူလုပ္ႏိုင္တဲ့ပမာဏ သူလုပ္ခြင့္ရွိတဲ့ အတိုင္းအတာထဲကေန ကူညီေစာင့္ေရွာက္ ေပးၾကပါတယ္။

ေရွးက ဗရာဏသီမင္းဟာ ေကာသလမင္းကို သတ္ၿပီး တိုင္းျပည္ကိုသိမ္းပိုက္၊ ေကာသလမင္းရဲ႕ မိဖုရားကိုလည္း သူမိဖုရားအျဖစ္ သိမ္းပိုက္ခဲ့ပါတယ္။အဲဒီမိဖုရားႀကီးမွာ သြားေလသူ ေကာသလမင္းႀကီးနဲ႔ ရထားတဲ့ ကိုယ္ဝန္က်န္ခဲ့ပါတယ္၊ အခ်ိန္တန္ေတာ့ သားေယာက်ာ္းေလး ေမြးဖြားခဲ့တယ္၊ အရြယ္ေရာက္လာခ်ိန္မွာ အျခားမိဖုရားနဲ႔ ရထားတဲ့ ကုဂုဂၤေဒဝီဆိုတဲ့ မင္းသမီးေလးနဲ႔ ခ်စ္ႀကိဳက္သြားၾကတယ္။

ဒါကို ဗရာဏသီမင္းႀကီးကသိလို႔ မင္းသားကိုသတ္ဘို႔ လုပ္တယ္၊ အဲဒါကို မင္းသားေလးကို ေသေဘးကလြတ္ေအာင္ ကယ္တင္ေပးခဲ့တယ္၊ ကယ္တင္ေပးသူက မင္းသားေလးရဲ႕ ကိုယ္ေစာင့္နတ္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္၊ နတ္က သူလုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိတဲ့ ပမာဏ အားေလၽွာ္စြာ လုပ္ကိုင္ေစာင့္ေရွာက္ ေပးတယ္လို႔ မွတ္သားေစျခင္ပါတယ္။

ေနာက္ေမးခြန္းတခုက ……

နတ္က လူ႔ကိုယ့္ထဲမွာ ေနသလား အျပင္မွာ ေနသလားဆိုတဲ့ေမးခြန္းပါ။လူကိုယ္ထဲမွာ မေနပါဘူး အျပင္ဘက္မွာေနပါတယ္၊ ကိုယ္ေစာင့္နတ္ဆိုတာ ကိုယ့္ပတ္ဝန္းက်င္မွာ ရွိေနတဲ့ ဘုမၼစိုး၊ ရုကၡစိုး အစရွိတဲ့ နတ္ေတြပါ။လူ႔ ကိုယ္ထဲမွာ နတ္ရွိရင္ အဲဒီလူမ်ိဳးကို တခ်ိဳ႕က စုန္းလို႔သတ္မွတ္ၾကပါတယ္။

ေနာက္ေမးခြန္းတခု ….

လူတိုင္းမွာ ကိုယ္ေစာင့္နတ္ရွိပါသလား ဆိုတဲ့ေမးခြန္းပါ။လူတိုင္းမွာ သဘာဝအားျဖင့္ ကိုယ္ေစာင့္နတ္ရွိပါတယ္။အထက္မွာဆိုထားသလို ဘုန္းကံႀကီးမားတဲ့လူကို စိတ္ဓာတ္အင္အား ခိုင္မာ ေတာင့္တင္းတဲ့ သူေတာ္ေကာင္းနတ္မ်ားက ေစာက္ေရွာက္ၿပီး ဘုန္းကံမြဲမြဲ လူမ်ားကိုေတာ့ တန္ခိုးေသးႏုပ္ စိတ္ဓာတ္အင္အား ခိုင္မာေတာင့္တင္းမႈ မရွိတဲ့ နတ္ေသးနတ္မႊားေလးေတြက ေစာင့္ေရွာက္ပါတယ္။

ကိုယ္ေစာင့္နတ္ေတြဆိုတာ လူေစာင့္ေရွာက္တဲ့ လူရဲ႕အလိုကို လိုက္ၿပီး ေျပာင္းလဲတတ္ၾကပါတယ္။မ်ားေသာအားျဖင့္ တန္ခို႔ေသးႏုပ္ၿပီး စိတ္ဓါတ္အင္အား ခိုင္မာေတာင့္တင္းမႈမရွိတဲ့ ကိုယ္ေစာင့္နတ္ေတြေပါ့၊ ဒီလိုနတ္ေတြက သူေစာင့္ေရွာက္တဲ့ လူကေကာင္းရင္ သူလည္း လိုက္ေကာင္းၿပီး သူေစာင့္ေရွာက္တဲ့သူက ဆိုးရင္ သူလည္း လိုက္ျပီးဆိုးသြားတတ္ပါတယ္။

တန္ခိုးႀကီးမားၿပီး စိတ္ဓာတ္အင္အား ခိုင္မာေတာင့္တင္းတဲ့ နတ္မ်ားကေတာ့ သူတို႔မႀကိဳက္တာလုပ္ရင္ အဲဒီလူကို စြန္႔ပယ္ၿပီး ထြက္သြားတတ္ၾကပါတယ္၊ လူေျပာင္းတိုင္းလည္း သူကလိုက္ၿပီး မေျပာင္းလြဲတတ္ပါဘူး။

ဥပမာအားျဖင့္…ေစတိယမင္းကို တန္ခိုးႀကီးတဲ့ နတ္သားေလးပါး ေစာင့္ေရွာက္ပါတယ္၊ ေစတိယမင္း မုသားေျပာေတာ့ နတ္သားေလးပါးက ေစတိယမင္းကို တခါထဲ စြန္႔ျပစ္ထြက္သြားၾကပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ လူတိုင္းမွာ သဘာဝအားျဖင့္ကိုယ္ေစာင့္နတ္ ရွိၾကေသာ္လည္း ကိုယ္ေစာင့္နတ္မႀကိဳက္တာလုပ္လို႔ ကိုယ္ေစာင့္နတ္ရဲ႕ စြန္႔ျပစ္ျခင္း ခံၾကရလို႔ ကိုယ္ေစာင့္နတ္ မရွိတဲ့ လူမ်ိဳးေတြလည္းရွိၾကပါတယ္။ဒါေၾကာင့္ကိုယ္ေစာင့္နတ္ ျမဲျခင္ရင္ သီလျမဲၾကပါလို႔ တိုက္တြန္းပါရေစ…..၊

“အ႐ွင္ဘုရား တပည့္ေတာ္ အား ကိုယ္ေစာင့္နတ္ ႏွင့္ ပတ္သတ္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေျဖၾကားေပးပါဘုရား.ကုိယ္ေစာင့္နတ္သည္ မည္သည့္ နတ္အႏြယ္ဝင္ ျဖစ္ပါသလဲ ဘုရား.ကိုယ္ေစာင့္နတ္သည္ အစဥ္အျမဲ ေစာင့္ေ႐ွာက္ျခင္း ရိွပါသလား ဘုရား.ကိုယ္ေစာင့္နတ္ အျဖစ္ကို မည္သည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ေရာက္ရိွႏိုင္ပါသလဲ ဘုရား.အ႐ွင္ဘုရားကို ရိွခိုးဦးခ်ပါတယ္ ဘုရား”

ႏိုင္ငံျခားသား ရဟန္း ခ်က္ဇ္ ဦးသရဏရဲ႔ အေျဖ –ဗုဒၶဘာသာမွာ ကိုယ္ေစာင့္နတ္ရွိလိုတယ္ဆိုရင္ ေျခာက္နည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္ –

၁။ ကံေကာင္းလို႔ အရင္ဘဝမွ ေဆြမ်ိဳးတစ္ေယာက္က အခု နတ္ျဖစ္ရင္ ဒကာ ဒကာမတို႔ရဲ႔ ကိုယ့္ေစာင့္နတ္ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ဥပမာဆိုပါေတာ့ ရန္ကုန္မွ ဆရာႀကီး ဦးရွိန္ဟာ လူေတြရဲ႔ အပမွီတဲ့ေရာဂါ ( သရဲစီးတဲ့ေရာဂါ) ေတြကို (အရင္ဘဝက သူ႔အေမ) အခု ဒီဘဝမွာ သူ႔ကုိယ္ေစာင့္နတ္ျဖစ္သူရဲ႕ စြမ္းအားနဲ႔ ကုသေပးပါတယ္။

(ကုသမႈ မွန္ကန္လို႔ PhDဆုလည္း ရပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ သုံးႏွစ္ေလာက္က ဆုံးသြားပါၿပီ။) ဗုဒၶဘာသာက်မ္းဂန္မွေျပာမယ္ဆိုရင္ ဥဒါန ဗာဟိယသုတ္မွာဆိုေတာ့ ဗာဟိယ ဒါရုစီရိယအရင္ဘဝမွ ေဆြမ်ိဳး ဒီဘဝမွာ နတ္ျဖစ္တဲ့ နတ္တစ္ပါးဟာ ဗာဟိယဆီလာၿပီး ဓမၼမဟုတ္တဲ့အက်င့္ကို ေျပာျပၿပီး၊ ျမတ္စြာဘုရားနဲ႔ ေတြဖို႔ ႏႈိးေဆာ္ေပးပါတယ္။ဒါဆို ဒီလို ကံေကာင္းလို႔ ကိုယ့္ေစာင့္နတ္တစ္ဦး ရႏိုင္ပါတယ္။ ဒါ ပထမနည္း။

၂။ ပရိတ္ ရြတ္တဲ့အခါ နတ္ေတြက လာေစာင့္ေရွာက္တတ္ၾကပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ (သက္သတ္လြတ္စားၿပီး) မဟာသမယသုတ္ကို ေန႔တိုင္း ေန႔တိုင္း မနက္ ၁ နာရီ တစ္ခါမနက္ ၃ နာရီတစ္ခါ ရြတ္လိုက္ရင္ ၃ လေလာက္ၾကာၿပီး နတ္ေတြက လာေစာင့္ေရွာက္မယ္ ကိုယ့္ႀကိဳက္တာေတြ လုပ္ေပးမယ္ ေဆာင္ရြက္ေပးမယ္။(သက္သတ္လြတ္စားရတာ နတ္ေတြက အသားအနံ႔ မႀကိဳက္လို႔ သူတို႔ကို ကိုယ့္အနီးလာေစခ်င္တယ္ဆိုရင္ သက္သတ္လြတ္စားရပါတယ္။)

၃။ သီလကို ေဆာက္တည္တယ္ဆိုလုိ႔ရွိရင္ နတ္ေတြက ေစာင့္ေရွာက္လိမ့္မယ္။ အထူးသျဖင့္ သၾကားမင္းက ေစာင့္ေရွာက္ေပးပါတယ္ – ရွိခိုးေတာင္ ရွိခိုးပါတယ္။သံယုတ္နိကာယ္ ဂဟ႒ဝႏၵနာသုတ္မွာ သိၾကားမင္းက မိန္႔တယ္ – ျဗာဟၼဏပုဏၰား၊ ခတၱိယာ၊ မဟာရဇ္၊ နတ္ႀကီး ၃၀ကလည္း သိၾကားမင္းကို ရွိခိုးၾကပါတယ္။ သို႔ေသာ္ သိၾကားမင္းက သီလျပည့္စုံတဲ့ ပုဂၢိဳလ္မ်ားတို႔ကို ရွိခိုးတယ္လို႔ ေျပာထားပါတယ္။

၄။ လွဴဒါန္းၿပီး နတ္ေတြကို အႏုေမာဒနာ (ဝမ္းသာဖို႔) သာဓုေခၚဖို႔ ဖိတ္ေခၚတယ္ဆိုရင္လည္း နတ္ေတြက ကာကြယ္ၾကမယ္။သီရိလကၤာမွာ အိမ္က ဆြမ္းကပ္ၿပီး ေဆြမ်ိဳးညာတိေတြကို အမွ်ေဝလိုက္ရင္ေတာ့ “ကိုယ့္ျပဳလုပ္ထားတဲ့ ကုသိုလ္မွ ဝမ္းသာၿပီး ကာကြယ္ပါေစ”လို႔ ဖိတ္ေခၚဆုေတာင္းၾကပါတယ္ –

  • အာကာသ႒ာ စ ဘုမၼ႒ာ၊
  • ေဒဝါ နာဂါ မဟိဒၶိကာ၊
  • ပုညံ တံ အႏုေမာဒိတြာ
  • စိရံ ရကၡႏၱဳ မံ ပရႏၱိ။”

၅။ ေမတၱာဘာဝနာ ပြားရင္လည္း ကိုယ္ေစာင့္နတ္ေတြက လာၿပီး ကာကြယ္မယ္လို႔ အဂၤုတၱိဳရ္နိကာယ္ ၁၁ ေမတၱာနိသံသသုတ္ မွာ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာၾကားေတာ္မူပါတယ္။ေမတၱာဘာဝနာ အားထုတ္ရင္ ေကာင္းက်ိဳး ၁၁ မ်ိဳးရပါတယ္။ အဲဒီ ေကာင္းက်ိဳး ၁၁ မ်ိဳးမွာ တစ္မ်ိဳးက “ေဒဝတာ ရကၡႏၱိ” (နတ္မ်ား ကာကြယ္ၾကမည္) လို႔ ျဖစ္ပါတယ္။

ပိလိႏၵဝစၦမေထရ္ႀကီးရဲ႕ ေမတၱာစြမ္းအားက အင္မတန္မွ ႀကီးမားပါတယ္။ အဂၤုတၱိဳရ္နိကာယ္ ၁ ဧတဒဂၢဝဂၢမွာ ျမတ္စြာဘုရား ပိလိႏၵဝစၦမေထရ္ႀကီးကို ဒီလို ခ်ီးမႊမ္းေတာ္မူပါတယ္“ဧတဒဂၢံ ဘိကၡေဝ မမ သာဝကာနံ ဘိကၡဴနံ ေဒဝတာနံ ပိယမနာပါနံ ယဒိဒံ ပိလိႏၵဝေစၦာ။” “ရဟန္းတို႔ ငါဘုရား တပည့္သာဝကာတို႔တြင္ နတ္တို႔၏ခ်စ္ျခင္းမွာ အျမင့္ျမတ္ဆုံးရဟန္းသည္ ပိလိႏၵဝစၦမေထရ္ ျဖစ္ပါတယ္။”

၆။ မဂ္ ဖိုလ္ ရမယ္ဆိုလုိရွိရင္လည္း နတ္ေတြက ကာကြယ္လိမ့္မယ္။ ဓမၼပဒ အ႒ကထာရဲ႕ ပထမဆံုး ပုံဝတၳဳဟာ စကၡဳပါလမေထရ္ရဲ႔ အတၳဳပၸတၱိကို ေျပာျပပါတယ္။အဲဒီမွာ စကၡဳပါလမေထရ္ႀကီးက ရဟႏၱာျဖစ္ၿပီး သူ႔မ်က္စိေတြက ပ်က္သြားပါတယ္။ မျမင္ႏိုင္ေတာ့ပါဘူး။ခရီးထြက္တဲ့အခါ လမ္းျပတဲ့ ရဟန္းေတာ္ဟာ မိန္းမတစ္ေယာက္နဲ႔ ပါရာဇိကက်ေတာ့ စကၡဳပါလမေထရ္ႀကီးက သူ႔ကို ႏွင္ထုတ္ေတာ္မူပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္လည္း တစ္ပါးတည္းပဲ လမ္းေပၚမွာ က်န္ေတာ္မူတယ္။ဒါကို သိၾကားမင္းက သိသြားၿပီး စကၡဳပါလမေထရ္ႀကီးကို ကိုယ့္တိုင္လာၿပီး လမ္းျပပါတယ္။အတိုခ်ဳပ္ေျပာမယ္ဆိုရင္ ကိုယ့္ေစာင့္နတ္ရဖို႔ – (၁) အရင္ဘဝမွ ေဆြမ်ိဳးရွိရမယ္၊ (၂) ပရိတ္ရြတ္ရမယ္ (၃) သီလျပည့္စုံရမယ္ (၄) လွဴဒါန္းၿပီး အႏုေမာဒနာျပဳရမယ္ (၅) ေမတၱာဘာဝနာ က်င့္ႀကံအားထုတ္ရမယ္ (၆) မဂ္ဖိုလ္ေအာင္ျမင္ရမယ္။

ကိုယ့္ေစာင့္နတ္ေတြ ဘယ္ႏွစ္ပါး ျဖစ္ပါသလဲလို႔ သိဖို႔ မလြယ္ပါဘူး။ သူတို႔ကလည္း ကူညီေပးခ်င္စိတ္ရွိမွပဲ ကူညီေပးၾကပါတယ္။အဲ့လို သူတို႔ကို တာဝန္ ေပးမထားပဲနဲ႔ လြတ္လပ္စြာ ေစာင့္ေရွာက္ၾကပါတယ္။ ကုသိုလ္မလုပ္ဘဲ အကုသိုလ္မ်ားရင္ေတာ့ ေျပးၾကမွာေပါ႔။ဒါေၾကာင့္ ဒကာ ဒကာမေတြက ကုသိုလ္ေတြ အတတ္ႏိုင္ဆုံး လုပ္ၿပီး နတ္တို႔ရဲ႔ အခ်စ္ကို မေပ်ာက္ေစတဲ့ ရဟႏၱာဆုကို ေအာင္ျမင္ႏိုင္ၾကပါေစကုန္သတည္း။

အခုလိုသတင္းထူးေတြ သို႔မဟုတ္ စာေတြကို အခ်ိန္နဲ႔တေျပးညီ အၿမဲဖတ္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ အေပၚဆံုးမွာ Follow ဆိုတဲ့ စာသားေလးကိုႏွိပ္ခဲ့ပါ သို႔မဟုတ္ သတင္းတစ္ပုဒ္အၿပီးမွာ XB Media Myanmar ဆိုၿပီးေပၚလာရင္ Like ဆိုတဲ့စာသားေလးကို ႏွိပ္ခဲ့ေပးေပါ။ ႏွစ္ခုလံုးမေပၚရင္ေတာ့ Like လုပ္ထားၿပီးသားပါ။ XB Media Myanmar ကိုအားေပးတဲ့ စာဖတ္သူအေပါင္းကို အထူးေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ စာဖတ္သူပရိတ္သတ္ႀကီး သေဘာက်ႏွစ္သက္ခဲ့ရင္ (Share)မွ်ေဝေပးခဲ့ၾကဖို႔ေမတၱာရပ္ခံပါတယ္။

Comments are closed.