လက္ေကာက္ဝတ္ေပၚမွာ ဘယ္ႏွစ္ေၾကာင္းပါလဲ .. ဘာျဖစ္မလဲ

လက္ေကာက္ဝတ္ေပၚမွာ ဘယ္ႏွစ္ေၾကာင္းပါလဲ .. ဘာျဖစ္မလဲ

လက္ဝါးျပင္က လမ္းေၾကာင္းေတြလိုပဲ လက္ေကာက္ဝတ္က လမ္းေၾကာင္းေလးေတြကေနလည္း သင့္ရဲ႕ ကံၾကမၼာကို သိႏိုင္ပါတယ္။လကၡဏာပညာတတ္စရာမလိုဘဲ အလြယ္တကူနဲ႔ လူတိုင္းၾကည့္ျ့ပီးနားလည္ႏိုင္တဲ့ နည္းေလးကိုသုံးၿပီး ကံၾကမၼာ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းကို ၾကည့္လိုက္ရေအာင္။

ပုံမွန္ဆိုရင္ သာမန္လူတစ္ေယာက္မွာ လက္ေကာက္ဝတ္မွာ လမ္းေၾကာင္း ၂ ေၾကာင္း သို႔မဟုတ္ ၃ ေၾကာင္းရွိတတ္ပါတယ္။လမ္းေၾကာင္း ၁ -အေပၚဆုံးလမ္းေၾကာင္းက လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ က်န္းမာေရးကို ျပပါတယ္။လမ္းေၾကာင္းထင္ရွားၿပီး တစ္ဆက္တည္းရွိမယ္ဆိုရင္ က်န္းမာေရးအရမ္းေကာင္းတယ္ဆိုတာကိုျပၿပီး လမ္းေၾကာင္းက မွိန္ေဖ်ာ့ေနမယ္၊အျပတ္ေတြမ်ားေနမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ကိုယ့္ရဲ႕ေနထိုင္စားေသာက္မႈပုံစံကိုေျပာင္းၿပီး က်န္းမာေရးကို အထူးဂ႐ုစိုက္ဖို႔ လိုအပ္တယ္ဆိုတာကို ျပပါတယ္။

လမ္းေၾကာင္း ၂- ဒုတိယေျမာက္လမ္းေၾကာင္းက ေပ်ာ္႐ႊင္မႈနဲ႔ ေအာင္ျမင္မႈကို ျပပါတယ္။ ပထမလမ္းေၾကာင္းလိုပဲ ဒီလမ္းေၾကာင္းကလည္း ထင္းၿပီး ေျဖာင့္တန္းေနမယ္ဆိုရင္ ေအာင္ျမင္ေပ်ာ္႐ႊင္မႈေတြရမယ္။စည္းစိမ္၊ဥစၥာေတြရမယ္ဆိုတာကို ျပပါတယ္။ ဒီလမ္းေၾကာင္းညံတယ္ဆိုရင္ ေငြေၾကးအခက္အခဲအၿမဲႀကဳံရတတ္တာကို ျပပါတယ္။

လမ္းေၾကာင္း ၃ -လူတိုင္းနီးပါးမွာ လမ္းေၾကာင္း ၂ ေၾကာင္းပုံမွန္ရွိတတ္ေပမဲ့ ၃ ေၾကာင္းရွိတဲ့သူေတြလည္း ရွိပါတယ္။တတိယလမ္းေၾကာင္းရွိတဲ့သူေတြက အရမ္းခိုင္မာအားေကာင္းတဲ့စိတ္ဓာတ္ရွိၿပီး လူအမ်ားကေတာင္ ေၾကာက္႐ြံ႕ံ့ရတဲ့အစြမ္းရွိပါတယ္။ လမ္းေၾကာင္းထင္ရွားေလ ပိုၿပီးအင္အားေကာင္းေလျဖစ္ပါတယ္။

လမ္းေၾကာင္း ၄ – ဒီလမ္းေၾကာင္းကေတာ့အလြန္ကိုေတြ႕ရခဲတဲ့ လမ္းေၾကာင္းျဖစ္ၿပီး သက္တမ္းနဲ႔ ဆိုင္ပါတယ္။ဒီလမ္းေၾကာင္းရွားရွားပါးပါးရွိၿပီဆိုရင္ အသက္အရမ္းရွည္ၿပီး သားသမီးကံေကာင္းပါတယ္။

Comments are closed.