ဘယ္လိုလႉေနၾကလဲ? ဒီေန႔ကစၿပီး ဒီလိုပဲလႉ” (ပါခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီး)

ဘယ္လိုလႉေနၾကလဲ? ဒီေန႔ကစၿပီး ဒီလိုပဲလႉ” (ပါခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီး)

ၿမတ္စြာဘုရားက လႉတဲ့အခါ ကိုယ္လႉတဲ့ပုဂၢိဳလ္အေပၚကို စိတ္မေရာက္ေစနဲ႔တဲ့ သံဃာကိုပဲ စိတ္ေရာက္ေအာင္ရည္စူးၿပီးလႉတဲ့ဒါျဖင့္ သံဃာကိုစိတ္ေရာက္ရမယ္ဆိုရင္ကိုယ့္အိမ္မွာဆြမ္းေလာင္းတယ္ဆိုပါစို႔.. ဆြမ္းေလာင္းတယ္ဆိုတာ ဘယ္ပုဂၢိဳလ္ပဲႂကြႂကြ ေဩာ္ဒါဟာ ဘုရားလက္ထက္က သံဃာေတြရဲ႕အဆက္အႏြယ္ အဲဒီ ဘုရားလက္ထက္ကသံဃာေတြထိေအာင္ အာရုံျပဳၿပီးေတာ့ လႉလိုက္တာ. သူ႔ကိုမၾကည့္ဘူး ပုဂၢိဳလ္ကိုမၾကည့္ဘူး သံဃာဆိုတဲ့အေနနဲ႔ပဲၾကည့္တာ ဒီလိုျဖစ္ရမယ္..

အခုႂကြလာတာဟာ အဲဒီသံဃာေတြရဲ႕ကိုယ္စားလွယ္ပဲလို႔ပဲ စိတ္ထဲမွာထား..သံဃာကိုလႉတာဟာ ဒီပုဂၢိဳလ္ကိုလႉတာမဟုတ္ဘူး ဒီလိုဆိုတာျမတ္စြာဘုရားကအဲ့ေတာ့ သံဃာလႉတာနဲ႔ ပုဂၢိဳလ္လႉတာနဲ႔က အလြန္ကြာျခားတယ္. ပုဂၢိဳလ္ဆိုတာက အေကာင္းအဆိုးရွိႏိုင္တယ္.. ပုဂၢိဳလ္ကိုမၾကည့္ပါနဲ႔ မ်က္ႏွာကိုမၾကည့္နဲ႔..ေနာ္..

ဆြမ္းေလာင္းလို႔ရွိရင္လည္း ဘုန္းႀကီးမ်က္ႏွာလည္းမၾကည့္နဲ႔ ဘုန္းႀကီးကလည္း ဒကာမမ်က္ႏွာကို မၾကည့္ရဘူး ၾကည့္ရင္အျပစ္ပဲသူက..ဆိုလိုတာက မ်က္ႏွာမၾကည့္နဲ႔ သံဃာဆိုတဲ့အေနနဲ႔သာ သတ္မွတ္..အက်ိဳးရွိေအာင္လို႔ ျမတ္စြာဘုရားက အဲ့လိုေဟာတာ.. ျမတ္စြာဘုရားက သံဃာကိုသာလႉဆိုတဲ့ေနရာမွာဘယ္ေလာက္ထိေအာင္ေျပာထားတုန္းဆိုလို႔ရွိရင္ေအး ေနာက္ပိုင္းေရာက္လာလို႔ရွိရင္

သာသနာပ်က္ၿပီဆိုတဲ့အခ်ိန္မွာတဲ့သာသနာကြယ္ၿပီဆိုတဲ့အခ်ိန္မွာ ရဟန္းတုရဟန္းေယာင္(ဒုသီလပုဂၢိဳလ္)ေတြ ေပၚလာလိမ့္မယ္..သူတို႔မွာ ဘုန္းႀကီးဆိုတဲ့အထိမ္းအမွတ္ဟာဒီ လည္ပင္းကို သကၤန္းေရာင္ေလး ပတ္ထားတာေလးေလာက္ပဲ ရွိေတာ့မယ္ က်န္တာက လူဝတ္လူစား အဲ့တာဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွာရွိေနၿပီျမန္မာျပည္မွာလည္း ရွိရင္ရွိလာမွာေပါ့ေလ..

ဂ်ပန္မွာက ဂ်ပန္ဘုန္းႀကီးလို႔သာေျပာရတာ အိမ္ေထာင္လည္းျပဳတယ္..ဘုန္းႀကီးတို႔ သီရိလကၤာမွာေနတုန္းကဒီJapanese Buddhismနဲ႔ Zin Buddhismကို လာၿပီးေတာ့သင္ေပးတဲ့ ဂ်ပန္ဆရာတစ္ဦးရွိတယ္..ဂ်ပန္လူႀကီးထင္ေနတာ.. မဟုတ္ဘူး ..အဲ့ဒါဘုန္းႀကီးတဲ့..ဘုန္းႀကီးကလည္း ဘိုေကနဲ႔ နက္ကတိုင္နဲ႔ ေဘာင္းဘီနဲ႔လာတာကိုး အဲေတာ့ ဘုန္းႀကီးမွန္းမသိဘူး..

ဘာသာေရးကိစၥေဆာင္ရြက္တဲ့အခါေလးမွာသာ ရဟန္းအသြင္ယူ အေပၚကပတ္လိုက္တာ ဒိျပင္အခ်ိန္မွာ လူဝတ္ပဲသူက အဲ့လိုေနတာ.. အဲ့ေတာ့ ျမတ္စြာဘုရားက ဘာေဟာထားတုန္းဆိုရင္ ေနာင္အနာဂတ္မွာတဲ့ သံဃိကဒါနဟာ ဘယ္ေလာက္ထိအက်ိဳးေပးႏိုင္တုန္းဆိုလို႔ရွိရင္ ဒီရဟန္းတု ရဟန္းေယာင္ေတြကို လႉတဲ့အခါမွာေတာင္ သံဃာအစစ္ကို ရည္မွန္းၿပီးေတာ့လႉဒါန္းပါတယ္ဆိုရင္ အဲဒီဒါနကုသိုလ္ဟာ

အတိုင္းအဆမဲ့အက်ိဳးရႏိုင္တယ္လို႔ ဒီလိုဟာထားတာ ‘ဒကၡိဏဝိဘဂၤသုတ္’မွာ.. အဲ့ေတာ့ ကိုယ့္စိတ္က အဓိကက်တယ္ဒါေၾကာင့္မို႔ အိမ္မွာဆြမ္းခံႂကြလာတယ္ဆိုရင္ သံဃာပဲ သံဃာအေနနဲ႔ပဲလႉ ဒါကို တိုက္တြန္းတာသံဃာဆိုတာ ဒီပုဂၢိဳလ္ကိုရည္ညႊန္းတာမဟုတ္ဘူး တစ္သာသနာလုံးမွာရွိတဲ့သံဃာေတြကို ရည္ညႊန္းလိုက္တာအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုလုံးကို ရည္ညႊန္းတာေနာ္..

အဲ့ဒီလို သံဃာဆိုတဲ့အမွတ္နဲ႔ ရည္စူးၿပီးေတာ့လႉလိုက္မယ္ဆိုရင္ စိတ္ထဲမွာ ၾကည္ညိဳလိမ့္မယ္
လႉတဲ့ဆြမ္းဟာရွင္သာရိပုတၱရာတို႔အထိ ဘုရားလက္ထက္က အရိယာသံဃာေတြအထိ ေရာက္သြားတယ္.. ဒီကိုယ္ေတာ္က ကိုယ္စားလွယ္ သံဃာ့ကိုယ္စားလွယ္လို႔ စိတ္ထဲမွာထား..ေနာ္

သံဃာ့ကိုယ္စားလွယ္အေနနဲ႔လႉလိုက္ရင္ အဲဒါကို အာရုံျပဳလိုက္ရတဲ့အခါမွာ စိတ္ေတြၾကည္ႏူးလာမယ္ အဲဒီလိုၾကည္ႏူးတဲ့စိတ္နဲ႔ ေသဆုံးသြားရမယ္ဆိုလို႔ရွိရင္ေကာင္းရာသုဂတိဘုံကိုေရာက္ႏိုင္ပါတယ္လို႔ ျမတ္စြာဘုရားက ေဟာတာေနာ္.. ဒါက ဒါနနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ရဲ႕ မိန္႔မွာခ်က္ပဲျဖစ္တယ္ေနာ္..

လႉဒါန္းရတဲ့အခ်ိန္ကာလမွာ မိမိတို႔ရဲ႕စိတ္ေစတနာဟာမွန္ကန္တဲ့လမ္းေၾကာင္းေပၚေရာက္ဖို႔အတြက္ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ကိုယ္ေတာ္ျမတ္သည္အက်ိဳးစီးပြားမ်ားျပားေစဖို႔အတြက္ အခုလိုဒါနနဲ႔ပတ္သက္တဲ့စကားကို မိန္႔ၾကားတာပဲျဖစ္တယ္..ပါခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီး တရားေတာ္အသံဖိုင္မွ ေကာက္ႏုတ္ပူေဇာ္ထားျခင္းျဖစ္၍ စာလုံးသတ္ပုံမွားယြင္းပါက သည္းခံခြင့္လႊတ္ေပးၾကပါရန္🙏ေစတနာေမတၱာအရင္းခံျဖင့္💜

အခုလိုသတင္းထူးေတြ သို႔မဟုတ္ စာေတြကို အခ်ိန္နဲ႔တေျပးညီ အၿမဲဖတ္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ အေပၚဆံုးမွာ Follow ဆိုတဲ့ စာသားေလးကိုႏွိပ္ခဲ့ပါ သို႔မဟုတ္ သတင္းတစ္ပုဒ္အၿပီးမွာ XB Media Myanmar ဆိုၿပီးေပၚလာရင္ Like ဆိုတဲ့စာသားေလးကို ႏွိပ္ခဲ့ေပးေပါ။ ႏွစ္ခုလံုးမေပၚရင္ေတာ့ Like လုပ္ထားၿပီးသားပါ။ XB Media Myanmar ကိုအားေပးတဲ့ စာဖတ္သူအေပါင္းကို အထူးေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ စာဖတ္သူပရိတ္သတ္ႀကီး သေဘာက်ႏွစ္သက္ခဲ့ရင္ (Share)မွ်ေဝေပးခဲ့ၾကဖို႔ေမတၱာရပ္ခံပါတယ္။

Comments are closed.