ေနာင္ပြင့္ေတာ္မူမည့္ အရိေမတၱယ် ဘုရား၏ဗုဒၶဝင္ အက်ဥ္း နွင့္ ဘယ္အခ်ိန္မွာ ပြင့္ မွာလဲ

ေနာင္ပြင့္ေတာ္မူမည့္ အရိေမတၱယ် ဘုရား၏ဗုဒၶဝင္ အက်ဥ္း နွင့္ ဘယ္အခ်ိန္မွာ ပြင့္ မွာလဲ

 • ၁။ ပြင့္ရာကမၻာ -ဘဒၵကမၻာ
 • ၂။ ဘုရားအမည္ေတာ္ -အဇိတ
 • ၃။ ဘုရားဘြဲ႔ေတာ္ -ေမေတၱယ်
 • ၄။ မ်ိဳးရိုး -ျဗာဟၼဏပုဏၰားမ်ိဳး
 • ၅။ ဖြားေတာ္မူရာတုိင္းျပည္ -ေကတုမတီ
 • ၆။ ခမည္းေတာ္ -သုျဗဟၼပုဏၰားၾကီး
 • ၇။ မယ္ေတာ္ – ျဗဟၼ၀တီပုေဏၰးမၾကီး
 • ၈။ ပြင့္ေတာ္မူရာေဗာဓိ -ကံ့ေကာ္ပင္
 • ၉။ ဓမၼစၾကာတရားေဟာျခင္း- နာဂ၀န ကံ့ေကာ္ေတာ
 • ၁၀။ သစၥာေလးပါးသိေသာ အပိုင္းအျခား – ကုေဋတစ္သိန္း
 • ၁၁။ သာ၀ကအစည္းအေ၀း -သံုးၾကိမ္
 • ၁၂။ အမ်ိဳးသားသာ၀က (အဂၢသာ၀က)
 • -(၁) အေသာက
 • (၂) ျဗဟၼေဒ၀
 • ၁၃။ အလုပ္အေကၽြး – သီဟ
 • ၁၄။ အမ်ိဳးသမီးသာ၀က (အဂၢသာ၀ိကာ) –
 • (၁) ပဒုမာ
 • (၂) သုမနာ
 • ၁၅။ ကိုယ္ေရာင္ -(၂၅) ယူဇနာ
 • ၁၆။ အရပ္ေတာ္ – (၈၈) ေတာင္
 • ၁၇။ ပါရမီျဖည့္ကာလ -(၁၆) အသေခၤ်ႏွင့္ ကမၻာ(၁)သိန္း
 • ၁၈။ ဒုကၠရစရိယာက်င့္ရက္ -(၇) ရက္
 • ၁၉။ သက္တမ္း -အႏွစ္ရွစ္ေသာင္း
 • ၂၀။ စည္းစိမ္ခံစားရာႏွစ္ -အႏွစ္ရွစ္ေထာင္
 • ၂၁။ စံရာျပသာဒ္ – သီရိ၀ၯ, ၀ၯမာန, သိဒ ၶတၳ, စႏၵက
 • ၂၂။ ၾကင္ယာေတာ္ – စႏၵမုခီ
 • ၂၃။ သားေတာ္ -ျဗဟၼ၀ၯန
 • ၂၄။ ေတာထြက္ေသာယာဥ္ -ျပသာဒ္

ေမး- အရိေမတၱယ် ဘုရားရွင္ ဟာ ဘယ္အခ်ိန္မွာ ပြင့္ မွာလဲ ဘုရား ။ အရိေမတၱယ် ဘုရားရွင္ ပြင့္ေတာ္မူၿပီးမွ ကမၻာကပ်က္မွာလား၊ မပြင့္ေသးခင္ ပ်က္မွာလားဆုိ တာသိခ်င္ပါတယ္ ဘုရား ။ေမသက္လိႈင္(လား႐ိႈး)

ေျဖ- ဒါမေျပာမီ တစ္ကမၻာရဲ႕သက္တမ္း ကုိ ပထမေျပာ ပါမယ္။ ဒါေျပာမယ္ဆုိရင္ အသေခၤ်ယ် ဆုိတဲ့စကား ကုိ အရင္ေျပာရမယ္။အသေခၤ်ယ်ဆုိတာ မေရမတြက္ ႏိုင္တာကုိ ေျပာတာပါ။ဒါမွမဟုတ္ တစ္အေနာက္က သုညေပါင္း ၁၄ဝ ရွိတဲ့ကိန္းဂဏန္းကုိ ‘အသေခၤ်ယ်’ လို႔ေခၚပါတယ္။လူတုိ႔ရဲ႕သက္တမ္းဟာ အသေခၤ်ယ် သက္တမ္းကေန တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ ဆယ္ႏွစ္သက္တမ္း အထိ ဆုတ္ယုတ္လာပါတယ္။ဒါကုိပဲ ‘ဆုတ္ကပ္’လို႔ ေခၚပါတယ္။

ထုိ ဆယ္ႏွစ္ သက္တမ္း ကုိ ေရာက္တဲ့အ ခါ ကပ္ႀကီးသုံးပါးအနက္ တစ္ပါးပါးေၾကာင့္ လူအမ်ားေသေက်ပ်က္စီးၾကရပါတယ္။ၾ<ြကင္းက်န္ရစ္တဲ့ အခ်ဳိ႕ လူမ်ားဟာ သံေဝဂရၿပီး ကုသုိလ္တရားမ်ား တုိးပြား ေအာင္ အားထုတ္လာၾကရာကေန တျဖည္းျဖည္းအ သက္တမ္း ျပန္ရွည္လာပါတယ္။ဒီလို တျဖည္းျဖည္း ရွည္လာရာ အသေခၤ်ယ်တုိင္အထိပါပဲ။ဒါကုိ ‘တက္ကပ္’လို႔ ေခၚပါတယ္။ဒီလို အသေခၤ်ယ် တမ္းမွ ဆယ္ႏွစ္ တမ္း၊ ဆယ္ႏွစ္ တမ္းမွ အသေခၤ်ယ် တမ္း တုိင္ေအာင္ တက္ကပ္+ ဆုတ္ကပ္တစ္စုံကုိ ”အႏၲရကပ္ တစ္ကပ္”လို႔ ေခၚပါ တယ္။ ဒီလိုအႏၲရကပ္ေပါင္း ၆၄ ကပ္ဟာ ဒီဘဒၵကမၻာ ရဲ႕သက္တမ္းပါပဲ။

ဒီဘဒၵကမၻာမွာ အႏၲရကပ္ ၆၄ ကပ္ အနက္ အ႒မ(၈)ကပ္ေျမာက္မွစၿပီး ကကုသန္ျမတ္စြာ ဘုရားပြင့္ေတာ္မူၿပီး နဝမ(၉)ကပ္ေျမာက္မွာ ေကာဏ ဂုံဘုရား ပြင့္ေတာ္မူပါတယ္။ဒသမ(၁ဝ)ကပ္ေျမာက္ မွာေတာ့ ကႆပ ဘုရားရွင္ ပြင့္ေတာ္မူၿပီး ဧကာဒသမ (၁၁)ကပ္ေျမာက္မွာ ေဂါတမဘုရားရွင္ ပြင့္ေတာ္မူတဲ့ အတြက္ အရိေမတၱယ် ဘုရားရွင္ က ဒြါဒသမ(၁၂)ကပ္ ေျမာက္မွာ ပြင့္ေတာ္မူမယ္လို႔ မွတ္ယူရပါမယ္။

(အာဒိကပၸက်မ္း/၁၄၇-၁၄၈)

မွန္နန္း ရာဇဝင္ မွာေတာ့ အႏၲရကပ္ ပထမ ကပ္မွာ ကကုသန္ဘုရား၊ ဒုတိယကပ္မွာ ေကာဏဂုံ ဘုရား၊ တတိယကပ္မွာ ကႆပဘုရား၊ စတုတၴကပ္ မွာ ေဂါတမဘုရား ပြင့္ေတာ္မူၾကတဲ့အတြက္ အရိေမတၱ ယ်ဘုရားက ပၪၥမေျမာက္အႏၲရကပ္မွာ ပြင့္ေတာ္မူပါ မယ္လို႔ မွတ္ယူရပါမယ္။

(မွန္နန္းရာဇဝင္/ပ-တြဲ ၅၄-၇)

ေက်းဇူးရွင္ လယ္တီဆရာေတာ္ႀကီးနဲ႔ အ ျခားဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားကလည္း ေဂါတမ ျမတ္စြာဘုရား ဟာ စတုတၴအႏၲရကပ္မွာ ပြင့္ေတာ္မူေၾကာင္း မိန္႔ ဆုိထားတဲ့အတြက္ အရိေမတၱယ် ဘုရား ဟာ ပၪၥမအႏၲ ရကပ္မွာ ပြင့္ေတာ္မူမွာပါ။ၾကြင္းတဲ့ကမၻာမ်ားမွာေတာ့ ဘုရားပြင့္တဲ့ အႏၲရကပ္မ်ားကေတာ့ ဆုိခဲ့ၿပီးတဲ့အတုိင္း တထစ္ခ် မွတ္ယူလို႔မရပါ။

သင့္ေလ်ာ္တဲ့ အႏၲရကပ္ မွာ ပြင့္ေတာ္မူၾကမယ္လို႔ မွတ္ယူရပါမယ္။ေနာက္တစ္ခုက ဒီ ဘဒၵကမၻာ မွာ ပြင့္ေတာ္ မူမယ့္ ဘုရားရွင္ မ်ားက ကကုသန္၊ ေကာဏဂုံ၊ ကႆပ၊ ေဂါတမ၊ အရိေမတၱယ်ဘုရားမ်ား ျဖစ္ၾကပါတယ္။ဒီဘုရားငါးဆူပြင့္ေတာ္မူၿပီးမွ ကမၻာပ်က္မွာျဖစ္တဲ့အ တြက္ အရိေမတၱယ် ဘုရားရွင္ ပြင့္ေတာ္မူၿပီးမွ ကမၻာ ပ်က္ပါမယ္။

အခုလိုသတင္းထူးေတြ သို႔မဟုတ္ စာေတြကို အခ်ိန္နဲ႔တေျပးညီ အၿမဲဖတ္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ အေပၚဆံုးမွာ Follow ဆိုတဲ့ စာသားေလးကိုႏွိပ္ခဲ့ပါ သို႔မဟုတ္ သတင္းတစ္ပုဒ္အၿပီးမွာ XB Media Myanmar ဆိုၿပီးေပၚလာရင္ Like ဆိုတဲ့စာသားေလးကို ႏွိပ္ခဲ့ေပးေပါ။ ႏွစ္ခုလံုးမေပၚရင္ေတာ့ Like လုပ္ထားၿပီးသားပါ။ XB Media Myanmar ကိုအားေပးတဲ့ စာဖတ္သူအေပါင္းကို အထူးေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ စာဖတ္သူပရိတ္သတ္ႀကီး သေဘာက်ႏွစ္သက္ခဲ့ရင္ (Share)မွ်ေဝေပးခဲ့ၾကဖို႔ေမတၱာရပ္ခံပါတယ္။

Comments are closed.