ျမင္းမိုရ္ေတာင္အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ

ျမင္းမိုရ္ေတာင္အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ

ျမင္းမို္ရ္ေတာင္နွင့္ပတ္သတ္၍လူအမ်ားကစိတ္ဝင္စားၾကသည္။အထူးသျဖင့္ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားကပို၍စိတ္ဝင္စားၾကသည္။ကြၽန္ုပ္ငယ္စဥ္ကျမင္းမိုရ္ေတာင္နွင႔္ပတ္သတ္၍ဖတ္ခ့ဲေသာစာအုပ္မ်ား လူႀကီးမ်ားေျပာျပေသာအေၾကာင္းအရာမ်ား က်မ္းမ်ားမွဆုိေသာအခ်က္ကိုဗဟုသုတ အေနနွင့္တင္ေပးလိုက္ပါသည္။

အေလာင္းစည္သူမင္းသည္ ဘုန္းတန္ခိုးနွင႔္ျပည့္စံုေသာမင္းတစ္ပါးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သြားလိုရာေနရာသုိ႔လက္ညိဳးၫႊန္ပါကေဖာင္စၾကာသြားနိုင္ေသာ ေရလမ္းေပၚသည္ဟု အဆိုမ်ားရွိသည္။သို႔ေၾကာင့္ေဖာင္စၾကာျဖင့္ ျမင္းမိုရ္ေတာင္သို႔အေရာက္သြားေလသည္။အေလာင္းစည္သူမင္း၏ ဘုန္းတန္ခိုးေၾကာင့္ ျမင္းမုိရ္ေတာင္သို႔ေရာက္နိုင္သည္ကိုသိျမင္ေသာ သိၾကားမင္းသည္တာဝတိ ံသာမွဆင္း၍တားေလ၏။၄င္းက အဘိုးအိုေယာင္ေဆာင္၍ တားျခင္းျဖစ္သည္။

“အသင္မင္းႀကီးဘယ္အရပ္ကိုသြားပါမည္နည္း” “ငါသည္ ျမင္းမိုရ္ေတာင္ကိုေရာက္လိုေသာေၾကာင့္ ခရီးထြက္လာျခင္းျဖစ္သည္”“ျမင္းမိုရ္ေတာင္ဟာ လူသားေတြမေရာက္နိုင္ေသာ ေနရာျဖစ္ေပတယ္ အသင္မင္းႀကီးသြားလွ်င္လဲ ျမင္းမိုရ္ေတာင္အားေတြ႕ျမင္ခြင့္ရမည္မဟုတ္ေပ”

“အဘယ္သုိ႔ႀကံေဆာင္ရမည္နည္း” “ျမင္းမုိရ္ေတာင္ကိုေတြ႕ခြင့္မရေသာ္လဲ ထုိေနရာမွအသံကိုၾကားရေသာေနရာအား ငါပို႔ေဆာင္ေပးမည္” “ေကာင္းပါၿပီ မေရာက္နိုင္ေသာ္လဲ အသံၾကားရလွ်င္ေက်နပ္ပါၿပီ” ဟုေျပာသျဖင့္ သိၾကားမင္းတန္ခိုးျဖင့္ ျမင္းမိုရ္ေတာင္၏ေအာက္ေျခအေရာက္ပို႔ေပး၏။၄င္းတို႔ကိုပို႔ေဆာင္ေပးေသာေနရာမွာျမင္းမုိရ္ေတာင္၏ ေတာင္ဘက္ျဖစ္၏။ထိုေနရာတြင္ ပတၲျမားအညိဳေရာင္မ်ားေတာက္ပေသာေၾကာင့္ ပါလာသူမ်ားမွာမ်က္လံုးမဖြင့္နိုင္ေအာင္ျဖစ္ၾက၏။

သိၾကားမင္းက အေလာင္းစည္သူမင္းအားေျပာ၏။“မင္းႀကီးသင္ေရာက္ေနေသာေနရာသည္ ျမငးမိုရ္ေတာင္၏ေတာင္ဘက္ျခမ္းျဖစ္ေပသည္။မ်က္စိကိုပုဝါျဖင့္ကြယ္ထားပါ။ မကြယ္ပါက ျမင္းမို္ရ္ေတာင္မွထြက္လာေသာ အလင္းေရာင္ထိကာ မ်က္စိမ်ားပ်က္စီးျခင္းသို႔ေရာက္ပါလိမ့္မည္။”

“ေကာင္းလွေပၿပီ” “ျမင္းမိုရ္ေတာင္၏ ေတာင္ဘက္တြင္ ဇမၺဴသေျပပင္ရွိ၏ ထိုသေျပပင္ အသီးေႂကြသံကိုနားဆင္ပါေလာ့” ထုိအခ်ိန္နားထဲသို႔သာယာေသာအသံခ်ိဳ႕ဝင္လာသည္။ “႐ႊီ ႐ႊီ ႐ႊီ ႐ႊီ” “ပလုပ္ ပလုပ္ ပလုပ္ ပလုပ္” “ဝုန္း” ဟူေသာအသံမ်ားပင္ျဖစ္သည္။နွဲကဲသို႔သာယာေသာေလတိုးသံ သေျပသီးေႂကြက်သံနွင့္အတူ ဝုန္း ဟူေသာအသံကိုပါၾကားရသျဖင့္ မင္းႀကီးကေမးေလသည္။

“ဘယ္လိုအသံမ်ိဳးေတြျဖစ္သနည္း” “ပထမၾကားကေသာအသံသည္ ဇမၺဴသေျပပင္ကိုေလတုိးေသာအသံျဖစ္ၿပီး ဒုတိယၾကားရေသာအသံသည္ သေျပသီးမ်ားေႂကြက်ေသာအသံျဖစ္၍ တတိယၾကားရေသာအသံမွာ ေရထဲသုိ႔ၾကလာေသာသေျပသီးမ်ားကို ငါးႀကီး အာနႏၵာမွ ဟပ္၍စားေသာအသံျဖစ္ေပသည္။”ထိုအသံမ်ားကိုၾကားရေသာအခါ မင္းႀကီးစိတ္ထဲၾကည္ႏူးေအးခ်မ္းစိတ္ျဖစ္ေပၚလာသည္။သို႔ေၾကာင့္ထိုအသံမ်ားကိုမွတ္သားေစၿပီးထိုအသံတို႔ကိုအတုယူၿပီး အလႈပြဲလုပ္ေသာအခါအသံုးျပဳေသာ ေဗ်ာသံကို စီမံေစသည္။

ထို႔ေနာက္ လူမင္းဘုန္းႀကီးနတ္မင္းမေနသာ ဟူူေသာစကားအတိုင္း အေလာင္းစည္သူမင္းသည္သာသနာျပဳမင္းတစ္ပါးျဖစ္လာမည္ကိုျမင္ေသာေၾကာင့္ ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေပးရန္အႀကံျဖစ္ေလသည္။ထို႔ေၾကာင့္ အဝန္း ၁၀ ယူဇနာတိုင္ေအာင္သင္းပ်ံ ့ေမႊးႀကိဳင္ေသာ သရကၡန္သားကိုျဖတ္ယူလွ်က္ မင္းႀကီးအားေပးေလသည္။“အရွင္မင္းႀကီး ဤသရကၡန္သားသည္ ဆယ္ယူဇနာတိုင္ေအာင္ သင္းပ်ံ႕ေမႊးႀကိဳင္၏။ဤသရကၡန္သားကို ျမတ္စြာဘုရားရုပ္ပြားေတာ္ထုလုပ္ကိုးကြယ္ေသာ္ ျမင္းမိုရ္ေတာင္ကို ေရာက္ရသည္ထက္ပင္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားစြာရေပလိမ့္မည္”ဟုေျပာဆုိၿပီး ဌာပနာထည့္ရန္ဓာတ္ေတာ္တို႔ကိုပါ တစ္ပါတည္းေပးလိုက္၏။

၄င္းတို႔မွာ- သီသဓာတ္ေတာ္(၆)ဆူ သီးခ်ာဓာတ္ေတာ္(၁)ဆူ လက္ယာနားေမႊးေတာ္မွျဖစ္ေသာဓာတ္ေတာ္(၁)ဆူ ေက်ာက္ကပ္ေတာ္မွျဖစ္ေသာဓာတ္ေတာ္(၁)ဆူသရီရဓာတ္ေတာ္(၁)ဆူ လက္ယာလက္ေမာင္းမွျဖစ္ေတာ္မူေသာဓာတ္ေတာ္(၁)ဆူ နွလံုးမွျဖစ္ေသာဓာတ္ေတာ္(၁)ဆူ စုစုေပါင္းဓာတ္ေတာ္ ၁၂ ဆူအားေပးအပ္ေလ၏။ထို႔ေနာက္မွာသိၾကားမင္းကပင္ သရကၡန္သားကို သရကၡန္ရုပ္ပြားေတာ္(၅)ဆူနွင့္စူးေဆာက္မွက်ေသာသစ္သားစမ်ားကိုသစ္ေစးသရိုးနယ္လ်က္ ထုလုပ္ေတာ္ရုပ္ပြားေတာ္ (၁) ဆူ စုစုေပါင္းရုပ္ပြားေတာ္ (၆) ဆူအား မင္းႀကီးကိုေပးအပ္ခ့ဲသည္။

ဤကား ျမင္းမုိရ္ေတာင္ရွိသည္ဟူေသာ သာဓကအခ်ိဳ႕ပင္ျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ အေလာင္းစည္သူမင္းႀကီးကိုသိၾကားမင္းထုလုပ္ေပးခ့ဲေသာ သရကၡန္ဘုရားတို႔မွာ ပခုကၠဴနယ္တြင္ကိုးကြယ္လ်က္ရွိၾကၿပီး စည္သူရွင္သရကၡန္ဘုရားနွင့္ေ႐ႊတန္႔တစ္သရကၡန္ဘုရားတို႔မွာ ထင္ရွားေသာဘုရားမ်ားျဖစ္ၾကသည္။အျခားသာဓကတစ္ခုမွာ ျမတ္စြာဘုရား၏ေအာင္ျခင္း ၈ ပါးတြင္ နေႏၵာပနႏၵနဂါးမင္းကို ဆံုးမေတာ္မူေသာအခန္း၌ ျမင္းမုိရ္ေတာင္အေၾကာင္းေဖာ္ျပထားသည္ကိုေတြ႕ကေလသည္။

ဗုဒၶက်မ္းစာမ်ားနွင့္ျမန္မာ့စြယ္စံုက်မ္းတို႔တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ ျမင္းမုိရ္ေတာင္နွင့္ပတ္သက္ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားကုိေဖာ္ျပပါမည္။ေတာင္တကာတို႔၏မင္းျဖစ္ေသာ ျမင္းမိုရ္ေတာင္သည္ မဟာသမုဒၵရာ၏အေပၚ ယူဇနာ ၈၄၀၀၀ ျမင့္၍ မဟာသမုဒၵရာ၏ေအာက္ယူဇာန ၈၄၀၀၀ နစ္ျမဳပ္ေန၏။ျမင္းမိုရ္ေတာင္ထိပ္ေျမအရပ္သည္ အလံုးစံုေသာေျမအရပ္တို႔မျဖစ္ေပၚမီ ေရွးဦးပထမျဖစ္ေပၚလာ၍ ယူဇနာ ၈၄၀၀၀ က်ယ္၏။

ျမင္းမိုရ္ေတာင္ျဖစ္ေပၚလာပံု

ျမင္းမုိရ္ေတာင္ဦးစြာပထမျဖစ္ေပၚလာပံုမွာ ဤသို႔ျဖစ္၏။ကမာ႓ကိုမီးေလာင္၍ စၾကာဝဋာကုေဋတစ္သိန္းလံုး အကုန္ဘာမွမက်န္ေအာင္ပ်က္စီးသြားၿပီးေနာက္ကမာ႓ျပဳမိုးႀကီး႐ြာသျဖင့္ အကုန္လံုးေရနွွင့္ျပည့္ကုန္၏။ထိုေရတို႔သည္ အထက္ပဌမစ်ာန္ျဗဟၼာဘံုမွ တစ္ျဖည္းျဖည္းေလ်ာ့နည္း၍လာရာျမင္းမုိရ္ေတာင္မည္ေသာေနရာ၌ ေရတို႔သည္အလြန္ပ်စ္ခြၽဲလာ၏။ကာလတန္ၾကာေသာအခါ ထို႐ႊံ႕ပ်စ္ခြၽဲႀကီးမွ႐ႊံ႕လႊာႀကီးျဖစ္လာ၏။

ဤ႐ႊံ႕လႊာခဲႀကီးသည္လွည္းဘီးက့ဲသုိ႔ဝုိင္းလ်က္ရွိကာ ယူဇနာ ၈၄၀၀၀ က်ယ္၏။ယုဂႏၶဳိလ္ေတာင္သည္ ယူဇာ ၄၂၀၀၀ ျမင့္၏။ေနလနကၡတ္တို႔သည္ ျမင္းမုိရ္ေတာင္ကိုလက္ယာရစ္လွည႔္၍ ယုဂႏၶဳိလ္ေတာင္ထိပ္နွင့္မွ်ေသာ ယူဇနာ ၄၂၀၀၀ ျမင့္ေသာေကာင္းကင္တြင္ ျမား၏လွ်င္ျခင္းထက္ ဆယ္ဆမကေသာလ်င္ျခင္းနွင့္သြားၾက၏။ ဣသိႏၶဳိရ္ေတာင္သည္ ယူဇနာ ၂၁၀၀၀ ျမင့္၍ ကရဝိေတာင္မွာ ယူဇနာ ၁၀၅၀၀ ျမင့္၏။သုဒႆနေတာင္သည္ယူဇနာ ၅၂၅၀ ျမင့္၍ ေနမိႏၶရေတာင္သည္ ယူဇနာ ၂၆၂၅ ျမင့္လ်က္ ဝနတကေတာင္သည္ ၁၃၀၂ ယူဇနာ ၂ ဂါဝုတ္ျမင့္၏။

ျမင္းမိုရ္ေတာင္၏အေ့ရွဘက္ျခမ္းသည္ ေငြသားအတိၿပီး၏။ေျမာက္ဘက္အျခမ္းသည္ ေ႐ႊသားအတိၿပီး၏။ေတာင္အရပ္အျခမ္းသည္ ပတၲျမားအညိဳတိၿပီး၏။အေနာက္ရပ္အျခမ္းကား ဖလ္သားအတိၿပီး၏။ဤ႐ႊံ႕ခဲ၏ နံေဘး၌ေရအစုအေဝးကား အလြန္ၾကည္၍က်ဲ၏။ထိုေရၾကည္ေရက်ဲတို႔သည္ တစ္ဖန္ခန္းေလ်ာ့၍လာျပန္၏။ျမင္းမိုရ္ေတာင္ႀကီးကားခဲမေလ်ာ့ပဲေအာက္သို႔တိုး၍ ထူ၍ထူ၍လာ၏။ေနာက္ဆံုးတြင္ မဟာသမုဒၵရာ အေပၚသို႔ ယူဇနာ ၈၄၀၀ ျမင့္၍တည္ေန၏။

ယုဂႏၶဳိလ္ေတာင္ ဣသိႏိၶဳရ္ေတာင္ ကရဝိေတာင္ သုဒႆနေတာင္ ေနမိႏၶရေတာင္ ဝိနတကေတာင္ အႆကဏ္ေတာင္ မည္ေသာ ေတာင္ ၇ လံုးသည္ျမင္းမိုရ္ေတာင္ကိုဝိုင္းရံလ်က္ရွိသည္။ထိုေတာင္စဥ္ ၇ ထပ္ၾကားတြင္ သီဒါ တန္သည္ အစဥ္တို္င္း ျမင္းမိုရ္ေတာင္ကို ဗဟိုျပဳ၍ဝိုင္းရံလ်က္ရွိၾကျပန္သည္။အဆိုပါ သီဒါ ၇ တန္တို႔သည္ အထပ္ထပ္ဝန္းရံလ်က္ရွိကာ ေရကြင္းႀကီးမ်ားက့ဲသို႔ရွိေနေလသည္။ဖုန္မႈန္႔ေျမ ႐ႊံ႕ေျမဟူ၍မရွိေပ။ျမင္းမုိရ္ေတာင္၏ အရပ္ေလးမ်က္နွာတြင္ ကြၽန္းငယ္ ၅၀၀ စီၿခံရံလ်က္ ကြၽန္းႀကီးေလးကြၽန္းျဖစ္ေပၚ၏။အေ့ရွကြၽန္းနွွင့္အေနာက္ကြၽန္းတို႔ကား ယူဇနာ ၇၀၀၀က်ယ္၏

။ေျမာက္ကြၽန္းကားယူဇာနာ ၈၀၀၀ က်ယ္၍ ေတာင္ကြၽန္းကား ယူဇနာ ၁၀၀၀၀ က်ယ္၏။စၾကာဝဠာတစ္ခု၌ ဤက့ဲသို႔ျမင္းမုိရ္ေတာင္ကိုဗဟိုျပဳ၍သီဒါ ၇ တန္ေတာင္စဥ္ ၇ ထပ္ ဝန္္းရံလ်က္ရွိၾကကုန္၏။ျမင္းမုို္ရ္ေတာင္၏ အရပ္ေလးမ်က္နွာတြင္ ကြၽန္းႀကီးေလးကြၽန္းရွိ၏။ေရွးအခါကျမန္မာဆုိရုိးမ်ားတြင္ “လူသူမေရာက္ျမင္းမုိရ္ေတာင္””သံုးကြၽန္းလင္းခိုက္ တစ္ကြၽန္းမုိက္”ဟူ၍ ရည္ၫႊန္းေဖာ္ျပခ်က္မ်ားပါ၏။ေလးကြၽန္းတစ္ျမင္းမုိရ္ရွိေသာကမာ႓ႀကီးကို တစ္စၾကာဝဠာဟုေခၚသည္။ဤသည္မွာ ဗုဒၶဘာသာတို႔၏အယူအဆျဖစ္သည္။

က်မ္းဂန္မ်ား၌ သမုဒၵရာေလးစင္း ကြၽန္းႀကီးေလးကြၽန္း ေတာင္စဥ္ခုနွစ္ထပ္နွင့္္ သီတာခုနွစ္တန္တို႔၏အလယ္၌ ျမင္းမိုရ္ေတာင္ရွိသည္ဟုေဖာ္ျပထားသည္။စၾကာဝဠာဟူသည္ ဝန္းဝိုင္းေသာတြင္းႀကီးဟုေခၚသည္။အေပၚစီးမွၾကည့္လွ်င္အေ့ရွအေနာက္ေတာင္ေျမာက္ အစြဲျပဳ၍ ေအာက္ပါအတိုင္းအတာတုိ႔ရွိသည္။

 • (က)အထုတ္အခ်င္းအတိုင္းအရွည္ပမာဏ(၁.၂၀၃.၄၅၀)ယူဇနာ
 • (ခ)လံုးပတ္အတိုင္းအတာပမာဏ(၃.၆၁၀.၃၅၀)ယူဇနာ
 • (ဂ)ေျမႀကီးထုပမာဏ(၂၄၀.၀၀၀)ယူဇနာ
 • (ဃ)ေျမခံေရထုပမာဏ(၄၉၀.၀၀၀)ယူဇနာ
 • (င)ေျမခံေလထုပမာဏ(၉၆၀.၀၀၀)ယူဇနာ

ေနဝင္ေနထြက္မႈမွာ စၾကာဝဠာ အဝန္းအဝိုင္းမွထြက္ျခင္း တက္ျခင္းကိုရည္႐ြယ္၍ ယင္းေနထြက္ရာ ေနဝင္ရာကို စၾကာဝဠာေတာင္ဟုတင္စားေခၚေဝၚျခင္းျဖစ္သည္။ေရျမဳပ္ ေရေပၚ နွစ္ျပန္ရွိမႈကို”၈၄၀၀၀ နွစ္ျပန္ေဆာင္သည္ ထိုေတာင္ထိပ္မွာ မုိးရပ္ခ်ာ၌”ဟု ကိုးခန္းပ်ိဳ႕တြင္ေတြ႕ရသည္။တာဝတိ ံသာနတ္ျပသည္ျမင္းမုိရ္ေတာင္၏အျမင့္ ယူဇနာ ၁၀၀၀၀ ၌ တည္၏။ထို တာဝတိ ံသာနတ္ျပည္ကား စၾကာဝဠာေတာင္နွင့္တစ္ဆက္တည္းတည္၏။ျမင္းမိုရ္ေတာင္သည္ခံုေလာက္ ၃ ခု ေပၚတြင္ တည္ထားေသာ ထမင္းအုိးက့ဲသုိ႔ ေက်ာက္ထြတ္ ၃ ခုအတြင္းသို႔ ယူဇနာ ၄၀၀၀ တိုင္ဝင္လ်က္ရွိ၏။

ရာဇမတၲဏ္က်မ္းအဆိုရ ေလ၌ေရတည္ ေရေပၚ၌ေျမတည္ၿပီး ေျမေပၚတြင္စၾကာဝဠာေတာင္ႏႈတ္ခမ္းသည္ဝန္းဝိုင္းေၾကာင္း အလယ္တြင္ျမင္းမုိရ္ေတာင္ေပါက္ေၾကာင္း

ေျမျပင္တြင္ လူ တိရိစာၦန္ ၿပိတၲာစသည္တို႔ေနေၾကာင္းေဖာ္ျပထားသည္။ျမင္းမိုရ္ေတာင္အထက္ပိုင္းတြင္ တာဝတိ ံသာနတ္မ်ားေနၾကၿပီး ေအာက္ပိုင္းမွေျမျပင္အထိ စတုမဟာရာဇ္နတ္တို႔ေနၾကသည္။သို႔ျဖစ္၍ ေန လ နကၡတ္တာရာ စသည့္အနႏၲသည္ စတုမဟာရာဇ္နတ္တို႔၏ ေနရာျဖစ္သည္ဟု အဆိုရွိေပသည္။ပံသုပထဝီ၌ ရတနာတို႔ျဖင့္ၿပီးေသာသဲျပင္ဝယ္ အသူရာျပည္တည္ရွိသည္။ျမင္းမို္ရ္ေတာင္၏ အထက္ေကာင္းကင္ဝယ္ ယာမာ စေသာနတ္ျပည္ေလးပံုအဆင့္ဆင့္တည္၏။

အသူရာျပည္သည္ ျမင္းမိုရ္ေတာင္ေအာက္အထြတ္ ၃ ခုတို႔၏အလည္ ယူဇနာ ၁၀၀၀၀ ရွိေသာအရပ္တြင္ တည္၏။ေဝပစိတၲအသူရိန္နတ္မင္းမင္းျပဳသည္။ျမင္းမုိရ္ေတာင္ကိုလွည့္ပတ္သြားရာ ေနလမ္းေၾကာင္းသုံးသြယ္ရွိသည္။

 • (က)မဇၥ်ဝီထိ
 • (ခ)အေႏၴာဝီထိ
 • (ဂ)ဗာဟီရဝီထိ တို႔ျဖစ္သည္။

မဇၥ်ဝီထိအရ ပ်မ္းမွ် မနီးမေဝး(၂၇၆.၈၉၂)ယူဇနာ ၂ ဂါဝုတ္ျဖင့္သြား၏။အေႏၴာဝီထိအရ ပ်မ္းမွ်မနီးမေဝး (၁၃၉.၃၉၁) ယူဇနာ ၁ ဂါဝုတ္ ရွိ၏။အေႏၴာဝီထိအရ ပ်မ္းမွ်မနီးမေဝး (၁၃၉.၃၉၁) ယူဇနာ ၁ ဂါဝုတ္ ရွိ၏။ဗာဟီရဝီထိအရ ပ်မ္းမွ် မနီးမေဝး (၄၁၉.၇၉၉) ယူဇနာ ၃ ဂါဝုတ္ျဖစ္သည္။

ျမင္းမိုရ္ေတာင္၏ပံုသဏၰာန္သည္ အျခားေတာင္မ်ားက့ဲသို႔ ေလးေထာင့္ပံုမဟုတ္ေပ အခြၽန္တက္ပံုလဲမဟုတ္ေပ အလံုးဟုမွတ္ရာ၏ဟု လံုးေတာ္ဆရာေတာ္က ရွင္းလင္းေဖာ္ျပသည္။ျမင္းမုိ္ရ္ေတာင္တြင္ အရပ္ေလးမ်က္နွာ အေရာင္ေလးပါးရွိ၏။(ထိုအေရာင္တို႔ကို အထက္တြင္ေဖာ္ျပခ့ဲပါသည္။)က်မ္းဂန္လာ ကြၽန္းႀကီးေလးကြၽန္းလဲရွိသည္။

 • (က)ဇမၺဴဒီပါေတာင္ကြၽန္းသည္ လွည္းဦးသဏၭာန္ရွိ၏။
 • (ခ)အေ့ရွကြၽန္းသည္ လထက္ဝက္သဏၭာန္ရွိ၏။
 • (ဂ)ေျမာက္ကြၽန္းသည္ ေလးေထာင့္အင္းပ်ဥ္ ပံုသဏၭာန္ရွိ၏။
 • (ဃ)အေနာက္ကြၽန္းကား လျပည့္ဝန္း ပံုသဏၭာန္ရွိေလ၏။

သို႔ျဖစ္၍ “ေလးကြၽန္းတစ္ျမင္းမိုရ္” ဟုဆိုၾကျခင္းျဖစ္သည္။ေလးကြၽန္းသား ေလးကြၽန္းသူတို႔မ်က္နွာကားမိမိတို႔ေနထိုင္ရာကြၽန္းပံုသဏၭာန္နွင့္တူ၏။ကြၽန္းသူကြၽန္းသားတို႔၏အသက္အပို္င္းျခားကား တစ္ကြၽန္းနွင့္တစ္ကြၽန္းမတူေပ။

 • (က)ဇမၺဴဒိပ္ကြၽန္းသားတို႔၏သက္တမ္းသည္အၿမဲမရွိ။ရံခါ ၁၀ နွစ္တန္းရွိ၍ ရံခါ အေသၤေခ်တန္းရွိတတ္သည္။
 • (ခ)အေ့ရွကြၽန္း(ပမုဝိေဒဟ)ကြၽန္းသူကြၽန္းသားတို႔္သည္ အသက္ ၇၀၀ ေက်ာ္ေနရကုန္၏။
 • (ဂ)အေနာက္ကြၽန္း(အပရေဂါယာ) ကြြၽန္းသူကြၽန္းသားတို႔သည္ အသက္ ၅၀၀ ေက်ာ္ေနရကုန္၏။
 • (ဃ)ေျမာက္ကြၽန္း(ဥတၲကုရံု)

ကြၽန္းသူကြၽန္းသားတို႔၏အသက္ကား ၁၀၀၀ ရွည္၏။က်မ္းဂန္အရ (အာယုကပ္)သည္ ဆုတ္ကပ္မရွိၿမဲေနသည္ဟုဆုိ၏။အထက္ပါအခ်က္မ်ားသည္ ျမင္းမုိရ္ေတာင္နွင့္ပတ္သက္ေသာအခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။ ျမင္းမိုရ္ေတာင္နွင့္ပတ္သက္၍ ယခုထက္တို္င္ သာဓကျပန္ိုင္ေသာအခ်က္မ်ားမွာ ေဗ်ာသံနွင႔္ ျမန္မာနိုင္ငံအလယ္ပိုင္းတြင္ လူအမ်ားကိုးကြယ္ေနေသာ စည္သူရွင္ဘုရား ေ႐ႊတန္႔တစ္ဘုရားအပါအဝင္သရကၡန္ဘုရားငါးဆူျဖစ္ၾကေပသည္။ထိုရုပ္ပြားေတာ္ ၅ ဆူတုိ႔မွာ ျမင္းမိုရ္ေတာင္ေျခရင္း၌ သိၾကားမင္းက အေလာင္းစည္သူမင္းႀကီးအားသရကၡန္သားျဖင့့္ကိုယ္တုိင္ထုလုပ္ခ့ဲေသာ ရုပ္ပြားေတာ္ ၅ ဆူျဖစ္သျဖင့္ ျမင္းမိုရ္ေတာင္သည္ ဗုဒၶဘာသာဝင္တို႔အေလးအနက္ထားရာ ေနရာျဖစ္သည္။

ျမင့္မိုရ္ေတာင္

ျမင့္မိုရ္ေတာင္ (ျမင့္မိုရ္ေတာင္) စၾကဝဠာ အလယ္ဗဟို ယူဇနာ တသိန္းေျခာင္ေသာင္း ရွစ္ေထာင္-ျမင့္ေသာျမင့္မိုရ္ေတာင္သည္ တည္ရွိေန၏။ ယူဇနာ ရွစ္ေသာင္း ေလးေထာင္သည္ သမုဒၵရာေရတြင္ နစ္ျမႇဳပ္ေန၏။အထက္ပိုင္း ျမင့္တက္ေနေသာ အတိုင္းအတာမွာ ယူဇနာ ရွစ္ေသာင္း ေလးေထာက္-ရွိ၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ရွစ္ေသာင္း ေလးေထာင္-အျမင့္ေဆာင္ေသာ ျမင္းမိုရ္ေတာင္ဟု ေခၚေဝၚသမုတ္ၾကပါသည္။

ထိုျမင့္မိုရ္ေတာင္ႀကီး၏ ပတ္ဝန္းက်င္၌ သီတာေခၚ ျမစ္တစင္းက တံတိုင္းခတ္သလို ပတ္ရံလ်က္ ရွိေနေလ၏။ထိုသီတာ၏ျပင္ဘက္ ယုဂႏၶိဳရ္ေတာင္ တည္ရွိသည္။ အျမင့္မွာ ျမင္းမိုရ္ေတာင္၏ တဝက္သာျမင့္၍ သမုဒၵရာေရအတြင္းသို႔တဝက္ဝင္ေနသည္။ ထိုယုဂႏၶိဳရ္ေတာင္ ျပင္ဘက္ သီတာျမစ္ျခား၍ ဣသိႏၶိဳရ္ေတာင္ တည္ျပန္၏။ ျပင္ဘက္တြင္ သီတာျမစ္ ျခားျပန္၏။

ဤနည္းအတိုင္း ျမင့္မိုရ္ေတာင္ကို သီတာ ၇-တန္ႏွင့္ ေတာင္စဥ္ ၇-ထပ္တို႔ ရံပတ္တည္ရွိၾကသည္။ ထိုေတာင္မ်ား၏ ျပင္ဘက္၌သမုဒၵရာေရျပင္ႀကီးသည္ စၾကာဝဠာတံတိုင္းအထိ တည္ရွိေလသည္။ ထိုေရျပင္၏ အလယ္၌ ကၽြန္းႀကီးကၽြန္းငယ္ အသြယ္သြယ္ေပၚထြန္းလ်က္ရွိရကား ျမင့္မိုရ္ေတာင္အေရွ႔ဘက္၌ အေရွ႔ကၽြန္း၊ ထို႔အတူ ေတာင္၊ ေနာက္၊ ေျမာက္ဘက္၌ ေပၚထြန္းေသာကၽြန္းမ်ားကို ေတာင္ကၽြန္း၊ အေနာက္ကၽြန္း၊ ေျမာက္ကၽြန္းဟု ေခၚေဝၚၾကသည္။

(နတ္ျပည္)

နတ္ျပည္၊ ျဗဟၼာ့ျပည္ ေပၚထြန္းလာပံုမွာ ယုဂႏၶိဳရ္ေတာင္ထိပ္၌ စတုမဟာရာဇ္နတ္ျပည္ တည္ရွိ၏။ ေနလ၊ နကၡတ္တို႔သည္စတုမဟာရာဇ္နတ္ျပည္၌ ပါဝင္ေသာ ဘံုဗိမာန္မ်ားဟု ဆိုသည္။ ျမင္းမိုရ္ေတာင္ထိပ္ေပၚ၌ တာဝတႎသာ နတ္ျပည္တည္ရွိ၏။ ယာမာ၊ တုသိတာ၊ နိမၼာနရတီ၊ ပရနိမၼိတဝသဝတၱီ နတ္ျပည္ ေလးထပ္ကား ေျမႀကီးႏွင့္ လံုးဝမစပ္ဘဲ ေကာင္းကင္မွာပင္ အဆင့္ဆင့္ျမင့္ကာတည္ရွိေလသည္။ ျဗဟၼာဘံုမ်ားလည္း ထို႔အတူပင္ျဖစ္၏။

ျမင့္မိုရ္ေတာင္၏ ပံုသဏၭာန္

ျမင့္မိုရ္ေတာင္သည္ အလယ္ပူ၍ အထက္ရွဴးေနေသာ မရိုးစည္လံုးသဏၭာန္ ရွိေလသည္။ ေတာင္ခါးပန္းစြန္း ဆင္ဝင္အဆင့္ ငါးဆင့္ရွိကုန္၏။၄င္းကို အာလိန္ငါးဆင့္ဟု ေခၚဆို၏။ ပထမအာလိန္သည္ ေရ၏အထက္ ေပၚေနရကား ထိုေနရာတြင္ နဂါးမင္းႏွင့္ ေျမြမ်ိဳးတို႔ေနၾက၏။ဒုတိယအာလိန္အဆင့္ကား လက္ပံေတာႀကီး၌ ဂဠဳန္မင္းတို႔ ေနၾကကုန္၏။ တတိယအာလိန္အဆင့္ကား ကုမၻဏ္တို႔ ေနၾကကုန္၏။

စတုတၳအာလိန္အဆင့္ကား ဘီလူးရကၡိဳသ္တို႔ ေနၾကကုန္၏။ ပဥၥမအာလိန္အဆင့္ကား ျမင့္မိုရ္ေတာင္၏ခါး ယုဂႏၶိဳရ္ေတာင္၏ထိပ္ႏွင့္ ညီမွ်၍ ဓတရ႒၊ ဝိရူဠက၊ ဝိရူပကၡ၊ ကုေဝရ အမည္ရွိေသာ နတ္မင္းႀကီးေလးပါးတို႔၏ ေနရာ စတုမဟာရာဇ္နတ္ျပည္ျဖစ္၏။ျမင္းမိုရ္ေတာင္၏ အေရွ႔ဘက္မ်က္ႏွာ ဓတရ႒နတ္မင္း။ ေတာင္ဘက္မ်က္ႏွာ ဝိရူဠကနတ္မင္း။ အေနာက္မ်က္ႏွာ ဝိရူပကၡနတ္မင္း။ ေျမာက္မ်က္ႏွာ ကုေဝရနတ္မင္းမ်ား ေနၾကကုန္၏။

ျမင္းမိုရ္ေတာင္၏ အေရာင္အဆင္းမွာ- အေရွ႔မ်က္ႏွာ ေငြေရာင္။ အေနာက္မ်က္ႏွာ ဖန္ေရာင္။ ေတာင္မ်က္ႏွာ ဣႏၵနီလာ ျမေရာင္။ ေျမာက္မ်က္ႏွာ ေရႊေရာင္ ျဖစ္၏။(အသုရာျပည္) ျမင့္မိုရ္ သတၱရဗၻန္ေတာင္အတြင္း၌ အေပါက္လိုဏ္ေခါင္း ယူဇနာ ႏွစ္ေသာင္း အက်ယ္အေျပာ ရွိ၏။ ျမင့္မိုရ္ေတာင္မင္း၏ေအာက္၌ ခံုေလာက္သံုးခု ခံလ်က္ရွိ၏။ ခံုေလာက္တခုသည္ တခဲနက္ နီရဲေသာ ပတၱျမားေက်ာက္ျဖင့္ ျပီး၏။

အျခားတခုမွာ နီလာေက်ာက္ျပားခဲကဲ့သို႔ ရွိ၏။ အျခားတခုမွာ ျမေရာင္စိမ္းစိမ္းရွိလ်က္ ထြန္းလင္းေတာက္ပ၏။ ျမင့္မိုရ္ေတာင္ေအာက္ ျမခံုေလာက္အၾကား၌ အသုရာျပည္ရွိေလသည္။ဖတ္ဖူးသမွ် ျပန္လည္မွ်ေဝပါသည္။ စာဖတ္သူတိုင္း ဗဟုသုတ တိုးပြားပါေစ။

အခုလိုသတင္းထူးေတြ သို႔မဟုတ္ စာေတြကို အခ်ိန္နဲ႔တေျပးညီ အၿမဲဖတ္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ အေပၚဆံုးမွာ Follow ဆိုတဲ့ စာသားေလးကိုႏွိပ္ခဲ့ပါ သို႔မဟုတ္ သတင္းတစ္ပုဒ္အၿပီးမွာ XB Media Myanmar ဆိုၿပီးေပၚလာရင္ Like ဆိုတဲ့စာသားေလးကို ႏွိပ္ခဲ့ေပးေပါ။ ႏွစ္ခုလံုးမေပၚရင္ေတာ့ Like လုပ္ထားၿပီးသားပါ။ XB Media Myanmar ကိုအားေပးတဲ့ စာဖတ္သူအေပါင္းကို အထူးေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ စာဖတ္သူပရိတ္သတ္ႀကီး သေဘာက်ႏွစ္သက္ခဲ့ရင္ (Share)မွ်ေဝေပးခဲ့ၾကဖို႔ေမတၱာရပ္ခံပါတယ္။

Comments are closed.