ေလး စား အား က် မိ ပါ ေသာ ဗီ ယက္ နမ္

ေလး စား အား က် မိ ပါ ေသာ ဗီ ယက္ နမ္

ဗီယက္နမ္ ေျမာက္ပုိင္းရွိ ထုိင္ ငုယင္ တြင္ရွိေသာ ဆမ္ေဆာင္း အီလက္ထေရာနစ္ စက္ရုံၾကီးတြင္ ဗီယက္နမ္ အမ်ဳိးသား အမ်ဳိးသမီးေျခာက္ေသာင္း ခန္႔ ၀င္ေရာက္လုပ္ကုိင္ေနၾကျပီး စက္ရုံၾကီး အတြင္း ဖြင့္လွစ္ထားေသာ ကင္တင္း သုံးခုမွ ေန႔စဥ္ ဆန္တန္ခ်ိန္ ၁၃ တန္ ခန္႔ အထိ အလုပ္သမားမ်ား စားသုံးလ်က္ရွိတယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ အဆုိပါ စက္ရုံၾကီးကေန ကမၻာ အျခားေနရာမ်ားရွိ စက္ရုံမ်ားထက္ ပုိမုိ၍ လက္ကုိင္ဖုန္းမ်ားကုိ ထုတ္လုပ္ေပးလ်က္လည္းရွိေနပါတယ္။

ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံအတြင္းရွိ ဆမ္ေဆာင္းပုိင္ အျခားေသာ စက္ရုံမ်ား၏ ထုတ္လုပ္မႈ ႏွင့္ ေပါင္းစပ္လုိက္မည္ဆုိက ကမာၻ႔လက္ကိုင္ဖုန္း စုစုေပါင္း ထုတ္လုပ္ႏုိင္မႈ၏ သုံးပုံတပုံအား ဗီယက္နမ္ မွ ထုတ္လုပ္လ်က္ရွိသည္ဟု ေျပာႏုိင္ပါတယ္။ ထုိ႔ အတြက္လည္း ဆမ္ေဆာင္းမွ ႏုိင္ငံအတြင္း ေဒၚလာ ၁၇ ဘီလီယံရင္းနွီး ျမဳပ္ႏွံထားခဲ့ျပီးလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ဗီယက္နမ္သည္ ဆမ္ေဆာင္းအတြက္ အေရးပါသလုိ ဆမ္ေဆာင္းသည္လည္း ဗီယက္နမ္အတြက္ အေရးပါလွသည္ဟု ဆုိရမည္သာပင္။ မႏွစ္က ဆမ္ေဆာင္း၏ ၀င္ေငြသည္ ေဒၚလာ ၅၈ ဘီလီယံ ရရွိခဲ့တဲ့အတြက္ ဗီယက္နမ္၏ အၾကီးဆုံး ကုမၸဏီ ျဖစ္တဲ့ PeteoVietnam သည္ပင္ ကပ္ျပီး က်န္ခဲ့ရပါတယ္။ ဗီယက္နမ္သည္လည္း ကမၻာတြင္ တရုတ္ျပီးလ်င္ ဒုတိယ အမ်ားဆုံးလက္ကုိင္ဖုန္း တင္ပုိ႔ ေရာင္းခ်တဲ့ ႏုိင္ငံ ျဖစ္လာခဲ့ျပန္ပါတယ္။

အမ်ားဆုံးလက္ကုိင္ဖုန္း တင္ပုိ႔ ေရာင္းခ်တဲ့ ႏုိင္ငံ ျဖစ္လာခဲ့ျပန္ပါတယ္

မႏွစ္က ဗီယက္နမ္၏ ျပည္ပပုိ႔ ကုန္ ေဒၚလာ ၂၁၄ ဘီလီယံ ရွိတဲ့ အနက္ ဆမ္ေဆာင္း၏ ပုိ႔ကုန္ပမာဏ သည္ ေလးပုံတပုံ ေနရာယူႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေတြအားလုံးက ဗီယက္နမ္ရဲ႔ စီးပြားေရးကုိ အၾကီးအက်ယ္ ျမွင့္တင္ေပးႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။

ဆမ္ေဆာင္း အတြက္ လုိအပ္တဲ့ပစၥည္းမ်ားေထာက္ပံ့ေပးေနတဲ့ ကုမၸဏီ အရည္အတြက္သည္လည္း ၇ ဆ အထိ တုိးတက္မ်ားျပားလာခဲ့ျပန္ပါတယ္။ ဟုိတယ္ၾကီးမ်ား၊ စားေသာက္ဆုိင္ၾကီးမ်ား နဲ႔ ေရွာ့ပင္းေမာမ်ားလည္း ဆမ္ေဆာင္း ရွိရာ စက္မႈ ဇုန္အနီးမွာ မႈိလုိေပါက္လာခဲ့ပါတယ္။

၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ကမၻာကုန္သြယ္ေရး အဖဲြ႕ခ်ဳပ္ကုိ ၀င္ေရာက္ခြင့္ရျပီးကတည္းကက ဆယ္ႏွ္စ္အတြင္း ႏုိင္ငံျခား တုိက္ရုိက္ ရင္းႏွွီးျမဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏေဒၚလာ ၁၀၈ ဘီလီယံ ရရွိခဲ့တဲ့ အထဲမွာ ေတာင္ကုိရီယား မွ ျမဳပ္ႏွံမႈ သုံးပုံတပုံ ပါ၀င္ခဲ့ပါတယ္။

ဆမ္ေဆာင္းအျပင္ LG ကလည္း ေဒၚလာ ၁.၅ ဘီလီယံတန္ ရုပ္ျမင္သံၾကား ဖန္သားျပင္ ထုတ္လုပ္တဲ့ စက္ရုံၾကီးကုိ ဟုိင္ဖုန္မွာ တည္ေဆာက္ခဲ့ျပီး Lotte ကလည္း ဆူပါမားကက္ဆုိင္ၾကီးေတြ အႏွံ႔အျပား ဖြင့္လွစ္ခဲ့ျပန္ပါတယ္။

ႏုိင္ငံျခားမွ တုိက္ရုိက္ ရင္းနွီးျမဳပ္ႏွံမႈေတြက လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္အတြင္း GDP ရဲ့ ၈% ရွိတဲ့ အတြက္ ေဒသအတြင္း ျပဳိင္ဖက္ႏုိင္ငံမ်ားထက္ ႏွစ္ဆခန္႔ ပုိမုိရရွိခဲ့တယ္လုိ႔ ဆုိႏုိင္ပါတယ္။

ႏုိင္ငံ၏ ထုတ္ကုန္ ပမာဏ စုစုေပါင္း၏ ၂၀% အား ႏုိင္ငံျခားပုိင္ ကုမၸဏီမ်ားက ထုတ္လုပ္ေနတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ကြန္ျမဴ နစ္ႏုိင္ငံ ဆုိေပမယ့္လည္း ႏုိင္ငံျခား ကုမၸဏီမ်ားက အစုိးရပုိင္ လုပ္ငန္ုးမ်ားထက္ ႏွစ္ဆနီးပါးေလာက္ မ်ားျပားေနခဲ့ပါၿပီ။

ဗီယက္နမ္ရွိ အလုပ္သမားမ်ားက ငယ္ရြယ္ျပီး ေစ်းေပါေပါနဲ႔ ခုိင္းႏုိင္သူ အလ်ံပါယ္ ရွိေနျပီးျဖစ္တာေၾကာင့္ ဆမ္ေဆာင္း အတြက္ တရုတ္ျပည္နဲ႔ ႏႈိင္းယွဥ္က သေဘာက်စရာၾကီး ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။ တရုတ္ျပည္ရွိ အလုပ္လုပ္ႏုိင္သူမ်ားက ဗီယက္နမ္ ႏွင့္ ႏႈိင္းစာလ်င္ ပ်မ္းမ် ၇ ႏွစ္ခန္႔ အုိမင္းေနျပီး လုပ္အားခကလည္း ႏွစ္ဆေက်ာ္ ေပးေနရပါတယ္။

အမ်ားဆုံးလက္ကုိင္ဖုန္း တင္ပုိ႔ ေရာင္းခ်တဲ့ ဗီယက္နမ္

ေစ်းေပါတဲ့ လုပ္အားခေၾကာင့္လည္း ဆမ္းေဆာင္းအဖုိ႔ Apple ထက္ ေစ်းေပါတဲ့ လက္ ကုိင္ဖုန္းေတြ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ႏုိင္ခဲ့တာလည္း တေၾကာင္းအပါအ၀င္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဗီယက္နမ္က တပ္ဆင္ျပီးသား ကုန္ပစၥည္း ေတြ တင္ပုိ႔ေနတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဗီယက္နမ္က ၎တုိ႔ရဲ့ စီးပြားေရးကုိ လြတ္လပ္ခြင့္ေပးျပီး ျပည္ပစက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ၾကဳိဆုိခဲ့တာေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။

၂၀၁၅ အတြင္းမွာ ျပည္တြင္းရွိ လုပ္ငန္းေပါင္း ၅၀ အား ျပည္ပမွ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပဳိိင္ခြင့္ ေပးခဲ့ပါတယ္။ အစုိးရပုိင္ Sabeco ဆုိတဲ့ အေဖ်ာ္ယမကာ စက္ရုံၾကီးရဲ့ ရွယ္ယာအမ်ားစုအား မႏွစ္က ျပည္ပ ကုမၸဏီၾကီး တခုကုိ ခ်ေရာင္းပစ္ခဲ့ပါတယ္။

ဗီယက္နမ္က ျပည္ပနဲ့ လြတ္လပ္စြာ ကုန္သြယ္ေရး စာခ်ဳပ္ေတြ ခ်ဳပ္ဆုိႏုိင္ဖုိ႔ အျမဲလုိ ၾကဳိးစားေနတာေၾကာင့္လည္း ျပည္ပရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူေတြက အထူးမ်က္စိက်ေနၾကပါတယ္။ ပစိဖိတ္ ျဖတ္ေက်ာ္ အက်ဳိးတူ ပူးေပါင္းေရးအဖဲြ႔ကုိ တည္ေထာင္ရာမွာလည္း ၾသစေတးသ် ဂ်ပန္ နဲ႔ ကေနဒါတုိ႔ နဲ့ အတူ ပါ၀င္ခဲ့ျပီးလည္းျဖစ္ပါတယ္။

မၾကာမီ မွာပဲ အီးယူနဲ့ လြတ္လပ္တဲ့ ကုန္သြယ္ေရး သေဘာတူညီခ်က္ လက္မွတ္ေရးထုိးဖုိ႔လည္း ရွိေနပါတယ္။ ေတာင္ကုိရီယား နဲ႔ လည္း အဆုိပါ စာခ်ဳပ္မ်ဳိး၂၀၁၅ အတြင္းမွာ လက္မွတ္ေရးထုိးျပီး ျဖစ္တာေၾကာင့္ ဗီယက္နမ္ရဲ့ စတုတၳေျမာက္ ကုန္သြယ္ဖက္ႏုိင္ငံ ျဖစ္လ်က္ ရွိေနျပီ ျဖစ္ပါတယ္။

ေအာက္ကပုံကေတာ့ ဗီယက္နမ္ စစ္အတြင္း နာမည္ၾကီးခဲ့တဲ့ ဟုိင္ဖုန္းကုိ အေမရိကန္တုိ႔ ရက္စက္စြာ ဗုံးၾကဲ တုိက္ခုိက္ခဲ့ျပီးပုံ နဲ႔ ယေန႔ ဟုိင္ဖုန္း ျမင္ကြင္းကုိ ယွဥ္ျပထားတာျဖစ္ပါတယ္။ ယခုဆုိရင္ ဗီယက္နမ္ စစ္ၾကီး အဆုံးသတ္ခဲ့တာ ႏွစ္ေပါင္း ၄၃ ႏွစ္ ရွိသြားခဲ့ျပီ ျဖစ္ပါတယ္။(တကယ္ေတာ့ ဆမ္းေဆာင္းရဲ႕ ပထမဆုံးရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံဖုိ႔ ေရြးခ်ယ္ခဲ့တဲ့ ႏုိင္ငံက ျမန္မာႏုိင္ငံျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း…….)

အခုလိုသတင္းထူးေတြ သို႔မဟုတ္ စာေတြကို အခ်ိန္နဲ႔တေျပးညီ အၿမဲဖတ္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ အေပၚဆံုးမွာ Follow ဆိုတဲ့ စာသားေလးကိုႏွိပ္ခဲ့ပါ သို႔မဟုတ္ သတင္းတစ္ပုဒ္အၿပီးမွာ XB Media Myanmar ဆိုၿပီးေပၚလာရင္ Like ဆိုတဲ့စာသားေလးကို ႏွိပ္ခဲ့ေပးေပါ။ ႏွစ္ခုလံုးမေပၚရင္ေတာ့ Like လုပ္ထားၿပီးသားပါ။ XB Media Myanmar ကိုအားေပးတဲ့ စာဖတ္သူအေပါင္းကို အထူးေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ စာဖတ္သူပရိတ္သတ္ႀကီး သေဘာက်ႏွစ္သက္ခဲ့ရင္ (Share)မွ်ေဝေပးခဲ့ၾကဖို႔ေမတၱာရပ္ခံပါတယ္။

Comments are closed.