ေရာဂါမွန္္သမွ်ကို ေပ်ာက္ကင္းႏိုင္တဲ့ အလြန္္ေဆးစြမ္းထက္္တဲ့ ဒန္္႔သလြန္္႐ြက္္

ေရာဂါမွန္္သမွ်ကို ေပ်ာက္ကင္းႏိုင္တဲ့ အလြန္္ေဆးစြမ္းထက္္တဲ့ ဒန္္႔သလြန္္႐ြက္္

ဒန္႔သလြန္္ရြက္္ ကို ဘယ္ေစ်းတြင္္ ရွာရွာ ေတြ႔ရွိႏိုင္ပါတယ္္။ ဒန္႔္သလြန္္ပင္္ဟာ ၁၂-ရာသီလံုး စားသံုးႏိုင္ေသာ ဟင္းရြက္္ပင္တမ်ိဳး ျဖစ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ဒန္႔သလြန္ရြက္္ ဟာ လူႀကီး လူလတ္ လူငယ္မ်ားႏွင့္္ တည့္သလို ေသြးတိုးေဝဒနာမ်ား၊ ဆီးခ်ိဳ, ေသြးခ်ိဳေဝဒနာရွင္္ မ်ား၊ ေလငန္းေရာဂါေဝဒနာရွင္မ်ား၊ ဒူလာ၊ မီးယပ္ေဝဒနာရွင္္ မ်ားႏွင့္ အဆင္သင့္တဲ့ ေဆးဖက္္ဝင္ ဟင္းရြက္္ တမ်ိဳး ျဖစ္ပါတယ္္။

ဒန္႔သလြတ္ပင္လံုးဟာ ေဆးဖက္ဝင္လွပါတယ္။ ဒန္႔သလြန္ရြက္၊ အပြင့္၊ အသီး၊ အေခါက္ႏွင့္ အျမစ္တို႔ဟာ တိုင္းရင္းျမန္မာေဆးပညာမွာ သူ႔ေနရာႏွင့္သူ အသံုးဝင္လွပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ဒန္႔သလြန္ရြက္ကို ေန႔စဥ္မွန္မွန္ စားေပးျခင္းေၾကာင့္ လူ႔ခႏၶာကိုယ္ရွိ ပ်စ္ေနေသာေသြးကို က်ဲေစတယ္။ တက္ေနေသာေသြးကို က်ေစတယ္။ ဆီးႏွင့္ဝမ္းကို ရႊင္ေစပါတယ္။ အဲဒီလို ဂုဏ္ထူးဝိေသသအေပါင္းျပည့္ေသာ ဒန္႔သလြန္ရြက္ပါ။

ဒါ့အျပင္ ဒန္႔သလြန္ရြက္ကို မည္သည့္ေဝဒနာရွင္ကိုမဆို ျမိန္ေစတယ္။ အစာကို ေၾကညက္ေစတယ္။ ႏႈတ္ကို ျမိန္ေစတယ္။ မ်က္စိကို အက်ိဳးျပဳတယ္။ဟေဒါသသံုးပါးလံုးကို ႏိုင္တယ္လို႔ ေဆးက်မ္းေတြမွာ ဖြင့္ဆိုထားပါတယ္။

ဒန္႕သလြန္၏ စြမ္းပကား

(၁) ဒန္႔သလြန္ရြက္ ဟင္းခါးကို ၾကက္သြန္ျဖဴခတ္၍ ေန႔, ည ေသာက္ေပးပါက မိုးဥတုတြင္ ျဖစ္ေပၚတတ္သည့္ ႏွာေစးျခင္း၊ ႏွာမႊန္ျခင္း၊ အေအးပတ္ဖြဲ႔ဖ်ားျခင္းတို႔ကို သက္သာေပ်ာက္ကင္း ေစပါတယ္။

(၂) ေန႔စဥ္ ဒန္႔သလြန္ရြက္ကို ဟင္းခါး (ငရုတ္ေကာင္းႏွင့္ၾကက္သြန္ျဖဴပါသည္) ခ်က္ေသာက္ေပးပါက ေသြးတိုးႏွင့္ ေသြးတက္ေရာဂါေဝဒနာရွင္မ်ား သက္သာေပ်ာက္ကင္းပါသည္။

(၃) သန္ရွိျပီး ဗိုက္ပူနံကားျဖစ္ေနေသာ ကေလးမ်ားအား ဒန္႔သလြန္သီးကို ရက္ဆက္ ခ်က္ေကၽြးေပးပါ။ ဒန္႔သလြန္သီးရဲ႔ စြမ္းပကားေၾကာင့္ ကေလးငယ္မ်ား ဝမ္းတြင္းရွိ သန္ေကာင္၊ တုတ္ေကာင္မ်ား ေသေၾကကုန္ၾကပါတယ္။ ဒီနည္းဟာ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ အႏၲရာယ္ကင္းေသာ ရိုးရာနည္းျဖစ္ပါတယ္။

(၄) ဒန္႔သလြန္သီးေျခာက္ အတြင္းသား (အေစ့ပါ) ကို အမႈန္႔ျပဳျပီး ေန႔စဥ္ သၾကားႏွင့္ ေရာေသာက္ေပးပါက ဆီးမ်ားျခင္းကို သက္သာေပ်ာက္ကင္းပါတယ္။

(၅) အေစ့မႈန္႔ကို နားနာ၊ နားကိုက္၊ နားျပည္ယိုေရာဂါမ်ားအတြက္ အုန္းဆီႏွင့္ေရာစပ္ျပီး ၾကက္ေတာင္သန္႔သန္႔ျဖင့္ နားက်ပ္ေပးပါက အထက္ပါေရာဂါမ်ားကို ေပ်ာက္ကင္းသက္သာေစပါတယ္။

(၆) ပါးစပ္မွ အနံ႔ဆိုးမ်ား နံျခင္း၊ သြားဖံုးမ်ားမွ ေသြးယိုျခင္းမ်ားအတြက္ ဒန္႔သလြန္ပင္စည္ကို ဓားျဖင့္ထစ္၍ ထြက္လာေသာအေစးကို ေရေႏြးျဖင့္ေရာစပ္ကာ ပါးလုတ္က်င္းေပးရပါတယ္။ ဒီလို မၾကာခဏ ျပဳလုပ္ေပးပါက ပါးစပ္နံျခင္း၊ သြားဖံုးေသြးယိုျခင္းမွ သက္သာေပ်ာက္ကင္းေစပါတယ္။

(၇) ဒန္႔သလြန္အပင္မွ အေခါက္ကိုခြါျပီး အဝတ္သန္႔သန္႔ျဖင့္ထုပ္ကာ ထုေျချပီး နာနာရွဴေပးပါက ေခါင္းအံု၊ ဇက္ေလးေရာဂါမ်ား ေပ်ာက္ကင္းေစတယ္။

(၈) မီးေနသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ ဒန္႔သလြန္ရြက္ ဟင္းခါးခ်က္ေသာက္ေပးျခင္း (သို႔မဟုတ္) ဒန္႔သလြန္သီးကို ငါးကင္ျဖင့္ ခ်က္ေကၽြးပါက မထြက္ေသာႏို႔မွ ႏို႔ရည္မ်ား ျဖိဳင္ျဖိဳင္ထြက္လာပါတယ္။

(၉) ဒန္႔သလြန္သီး မႏုမရင့္ကို ငါးၾကင္းသားႏွင့္ခ်က္ျပီး မၾကာခဏစားေပးပါက ပန္းေသ၊ ပန္းညႇိဳးျခင္းမွ သက္သာေပ်ာက္ကင္းေစပါတယ္။

Credit : ေဝေဝႏြယ္(တိုင္းရင္းေဆး)

Comments are closed.