မင္းကြန္း ပုထိုးေတာ္ႀကီး တည္ေဆာက္ခဲ့ၾကစဥ္က ေႏွာင္းလူတို႔ မသိ့ခဲ့ၾကရေသာ ျပႆနာမ်ား

မင္းကြန္း ပုထိုးေတာ္ႀကီး တည္ေဆာက္ခဲ့ၾကစဥ္က ေႏွာင္းလူတို႔ မသိ့ခဲ့ၾကရေသာ ျပႆနာမ်ား

ပုထိုးေတာ္ႀကီး တည္ထားရာတြင္ ဌာပနာတိုက္ (၂၁) တိုက္ ထည့္သြင္း ထားရွိခဲ့ပါသည္။ အလယ္ ဌာပနာတိုက္မႀကီးကို ေၾကးသလြဲမည္း အခ်ိန္ (၄၁၄၈၃၄) ျဖင့္ စတုရန္း (၁၀) ေတာင္၊ အေစာက္ (၇) ေတာင္ အထူ (၁) အ႐ြယ္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားခဲ့ပါသည္။ အလယ္ တိုက္၏ အေရွ႕ဘက္တြင္ အခ်င္း (၃) ေတာင္ (၂)မိုက္ ၊ အေစာက္ (၄) ေတာင္ အ႐ြယ္ ရွိေသာေၾကးစင္တိုက္ (၂) တိုက္ကို “သ-သံ-ပူ-က” အကၡရာ (၄) လုံးျဖင့္ ေရးသားထားရွိခဲ့ပါသည္။ ၎မွာ နတ္သိၾကားမင္း ကူညီသည္ဟူေသာ ပါဠိစာပိုဒ္ တစ္ခုကို အတိုခ်ဳံ႔ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

အဓိပၸါယ္မွာ –

” နတ္အေပါင္းတို႔ကို အစိုးရေသာ ငါသိၾကားမင္းသည္ သတၱဝါတို႔ အစီးပြားကို ရွာေတာ္မူေသာျမတ္စြာဘုရားအား မင္းတရားႀကီး ၾကည္ညိဳႏွစ္သက္ျခင္းငွာ ေၾကးအုတ္တို႔ျဖင့္ ပူေဇာ္ျခင္းျပဳ၏” ဟူ၍ပင္ ျဖစ္ပါသည္။

၎အလယ္တိုက္မကို ၿခံရံ၍ တစ္တိုက္လွ်င္ အခ်င္း (၃) ေတာင္ (၂) မိုက္ ၊ အေစာက္(၇)ေတာင္ အထူ (၁)မိုက္ ၊ ကို ေၾကးခ်ိန္ပိႆာ (၁၂၂၆၀၃) ပိႆာ ၊ (၇၀) သား ရွိ ဌာပနာတိုက္တို႔ ရွိၾကပါသည္။အေရွ႕ဘက္တြင္ ဌာပနာ တိုက္ (၅) တိုက္ ၊ အေနာက္ ဘက္တြင္ ဌာပနာတိုက္ (၅) တိုက္ ၊ ေတာင္ဘက္တြင္ ဌာပနာတိုက္(၅) တိုက္၊👉ေျမာက္ဘက္ တြင္ ဌာပနာတိုက္ (၅) တိုက္ စီကိုတည္ေဆာက္ ထားရွိခဲ့ပါသည္။ ဌာပနာတိုက္ (၂၁) တိုက္၏ ေၾကးသလြဲ ပိႆာခ်ိန္ စုစုေပါင္းမွာ – (၂၈၆၆၉၀၈) ေက်ာ္ ျဖစ္ပါသည္။

(၁၁၅၈) ခုႏွစ္ ၊ တေပါင္းျပည့္ေန႔၊ (၁၇၉၇)ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ ထိုဌာပနာတိုက္မ်ား အတြင္းသို႔ ႏွစ္က်ိတ္ရွစ္ဆူ ဆင္းတုမ်ားကို ေ႐ႊ႐ုပ္တု (၂)ဆူ ၊ ေငြ႐ုပ္တု (၂)ဆူ ၊ ဖူးေမွ်ာ္ေနေသာ ေ႐ႊေငြ႐ုပ္ (၄)႐ုပ္စီႏွင့္ ၊ ပြင့္ေတာ္မူၿပီးေသာ သစ္ပင္ တို႔ကို လည္း ေ႐ႊေငြတို႔ျဖင့္ ထုလုပ္ထားခဲ့ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ဗုဒၶဝင္ခန္းမ်ားႏွင့္ ေအာင္ျခင္း(၈)ပါး တို႔ကိုလည္း ေ႐ႊ႐ုပ္ ေငြ႐ုပ္ မ်ားျဖင့္ ထုလုပ္ကာ ဌာပနာထားရွိ ခဲ့ျပန္ပါသည္။ ျမတ္စြာဘုရား ဝါဆိုစဥ္က တရားေဟာၾကားခဲ့ေသာ ႐ုပ္တု အပါအဝင္ ေ႐ႊ၊ ေငြ၊ ျမ၊ပယင္း၊ ျမင္းသီလာ၊ ပၪၥေလာဟာ၊ ဖန္၊ အႏၲကူေက်ာက္၊ နီလာ၊ ေက်ာက္သလင္း၊ ေက်ာက္စိမ္း၊ ေၾကး၊ သလြဲျဖဴ၊ ဒကၡိဏသာခါ၊ ဆင္စြယ္၊ ကရမက္၊ နံ႔သာ၊ ကံ့ကူေက်ာက္ျဖဴ၊ ေက်ာက္ညိဳ၊ ေက်ာက္ဝါဆင္းတုမ်ား အပါအဝင္ ဆင္းတုေတာ္ စုစုေပါင္း (၄၄၁၉၅) ဆူ ၊ ေစတီေပါင္း (၂၉၁၀)၊ ေက်ာင္း၊ ဇရပ္၊ သားေတာ္၊ သမီးေတာ္၊ မႉးႀကီးမတ္ရာပုံမ်ားစြာတို႔ကိုလည္း ထည့္သြင္း ဌာပနာ ခဲ့ျပန္ပါသည္။

စာဆိုေတာ္ ဒုတိယ နဝေဒးႀကီးက သူ၏ ဝိလာသိနီ ေမာ္ကြန္းတြင္- မင္းကြန္းသေျပ ၊ မည္တြင္ ေစလ်က္၊ ဆယ့္ႏွစ္ေခြၿပိဳင္၊ ေနာဒတ္အိုင္သို႔ ၊ ငါးဆိုင္ေတာင္စပ္၊ တည္ရာရပ္ တြင္၊ သင္းက်စ္ပတၱျမား၊ စြယ္ေတာ္ပြားကို ၊ မွံထားစုပုံ၊ ထူပါ႐ုံဟု၊ နတ္ဘုံ နိမ့္ျမင့္၊ ေတာင္ႀကီးသင့္သို႔ ၊ ဆင့္ဆင့္ပတ္ၿခံ ၊ အာလိန္ခံျဖင့္၊ ဒိသံမၸတိ၊ မင္းႀကီး လက္ၿပိဳင္၊ ေ႐ႊအုပ္ကိုင္၍၊ ကိုယ္တိုင္ေတာ္ေန၊ သို႔ ျဖစ္ေထြကို၊ ေအာက္ေျမအ ထဲ၊ ငရဲနဂါး၊ မိုးဖ်ားျဗဟၼာ ၊ သူရာဝွန္လႈိက္၊ က်ိဳက္က်ိဳက္မြန္နည္၊ သိစိမ့္ ရည္ သည္၊ ေဆာက္တည္ေ႐ႊႏွလုံး စြဲတည္း။ ဟုစပ္ဆို ေရးသား ထားခဲ့ျပန္ပါသည္။

ထိုေမာ္ကြန္း တစ္ေနရာတြင္လည္း –

“သိၾကားတံဆိပ္၊ ေ႐ႊလိပ္ခရာ၊ ျဖစ္႐ုံကာမွ်၊ စုလႅာသီတိ၊ သဟာႆိထက္၊ မုနိစူဠာ၊ ေစတီသာကို၊ ဣႏၵာဗိုလ္႐ူ၊ သဘင္ျပဳသို႔၊ အကုေဋနတ္၊ ေလာကဓာတ္၌၊ ပတ္ ပတ္ရစ္ၿခံ၊ ပြဲႀကီးခံ၍ ၊ သ သံ ပု က ၊ စာမအေက်ာ္၊ ေလးလုံးေပၚသား ၊ ထို ေရာမခါႏွစ္ ၊ ဓိပၸါယ္ျဖစ္မူ”ဟု စပ္ဆိုထားခဲ့ ျပန္ပါသည္။

ဌာပနာ စာရင္းမ်ားကို ကုန္းေဘာင္ မဟာရာဇဝင္ ေတာ္ႀကီးထဲတြင္ ပိုမိုသိရွိႏိုင္ရန္ ေဖာ္ျပထားရွိပါသည္။ ထိုအျပင္ ပုထိုးေတာ္ႀကီး၏ အဝေလးမ်က္ႏွာတို႔၌ အုတ္တိုက္တစ္ထပ္၊ သဲတိုက္တစ္ထပ္ ျဖင့္ အုတ္တိုက္ခုႏွစ္ထပ္၊ သဲတိုက္ ခုႏွစ္ထပ္ကို ျပဳလုပ္ထားရွိ ခဲ့ျပန္ပါသည္။ ပုထိုးေတာ္ တည္ေဆာက္ေရး အတြက္ အသင့္ေလ်ာ္ဆုံးႏွင့္ အႏၲရယ္ကင္းရွင္း ေစေရးအတြက္ အဝန္း (၄၄) ေပရွိေသာ အလည္မ႑ိဳင္ကို စ၍ ထူေထာင္ေစခဲ့ ပါသည္။ ထိုမ႑ိဳင္ကို ခ်ိန္မ်ဥ္းထား၍ စတင္ တည္ေဆာက္ျခင္းအား ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၾကပါသည္။ ပုထိုးေတာ္ႀကီး ခိုင္မာေတာင့္တင္းေအာင္ အရစ္လိုက္ ေျမာင္းေဖာ္ၿပီး ေၾကးမိုးႀကိဳး၊ သံကြင္းႀကီးမ်ားျဖင့္ ရစ္ပတ္ျမဳပ္ႏွံခဲ့ၾကပါသည္။ ထိုမွ တဆင့္ အတြင္းမွစ၍ အုတ္စီနည္း(သို႔) ျငမ္းေပ်ာက္ စနစ္ျဖင့္ အုတ္စတင္ စီခဲ့ၾကပါသည္။

ဘုရား တည္ေဆာက္ေရး ကာလတြင္၊ ပုထိုးေတာ္ ႀကီး၌ အမ်ားျပည္သူ ဖူးေမွ်ာ္ႏိုင္ေစရန္ သံပိႆာခ်ိန္ (၁၁၃၆၈) ျဖင့္ နန္းေတာ္ကြၽန္း႐ြာတြင္ ေရွးယခင္မင္း တစ္ပါးမွ် မသြန္းလုပ္ မပူေဇာ္ခဲ့ဖူးေသာ သံဆင္းတုေတာ္ တစ္ဆူအား သြန္းလုပ္ ေစခဲ့ျပန္ပါသည္။ ထိုဆင္းတုေတာ္သည္ အျခားမဟုတ္ ယေန႔ မႏၲေလးေတာင္ေျခရွိ စႏၵာမုနိဘုရားႀကီးပင္ ျဖစ္ပါေလေတာ့သည္။ ပုထိုးေတာ္ႀကီး ႏွင့္တၿပိဳင္နက္ အၿပီးသတ္ ေရစက္ခ် ႏိုင္ေရးအတြက္ အျခားႀကီး ေလးႀကီးအနက္မွ ခေၾသၤ့ႀကီး ၊ ေရကန္ႀကီး ၊ေခါင္းေလာင္းႀကီး တို႔ကို လည္း တၿပိဳင္တည္း တည္ေဆာက္ခဲ့ၾကပါသည္။ ဘိုးေတာ္ဘုရားသည္ မင္းကြန္းႏွင့္ နန္းေတာ္ကြၽန္း႐ြာတို႔တြင္ ယာယီ နန္းေဆာက္ကာ ကိုယ္တိုင္ၾကပ္မွတ္ခဲ့ပါသည္။ မင္းကြန္း၏ ေတာင္ဘက္ (၆) မိုင္အကြာ ၾကက္ေထာင့္ အရပ္တြင္လည္း ေပ(၄၂၀) အက်ယ္၊ အနက္ (၃၁) ေပ၊ (၈) လက္မ နက္ေသာ ေရကန္ေတာ္ႀကီးကို တူးေဖၚေစခဲ့ ျပန္ပါသည္။

ဤမွ် ေဝးကြာေသာ ေနရာတြင္ တူးေဖၚရျခင္းမွာ အျခားမဟုတ္ ၊ ၾကက္ေထာင့္သည္ တနလၤာ၊ ကန္သည္ တနလၤာ ျဖစ္ပါသည္။တည္ေဆာက္ေသာ ကာလၾကာျမင့္လာသည္ႏွင့္အမွ် ဤ စီမံကိန္းကာလအတြင္း ျပႆနာႀကီးမ်ား အမ်ိဳးစုံ ႀကဳံေတြ႕ခဲ့ရျပန္ပါသည္။ ဘိုးေတာ္ဘုရား၏ ဆင္ျဖဴတစ္ေကာင္ ေသေလသျဖင့္ ဆင္ျဖဴမရွိလွ်င္ ရန္သူလာတိုက္ခိုက္ႏိုင္သည္ဟု ဘိုးေတာ္ဘုရားက ခံစားရျပန္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဆင္ျဖဴေသသည္ဟု မည္သူမွ် မေျပာရ ဆင္ျဖဴေပ်ာက္ သည္ဟုသာ ေျပာၾက ရပါသည္။ဆင္ျဖဳေတာ္ ေသသည္ကို စိတ္မေကာင္းျဖစ္လြန္းသျဖင့္ ပုထိုးေတာ္ႀကီး ၏ အေနာက္ေျမာက္ေထာင့္ တြင္ဆင္ေသကို ျမႇပ္ႏွံေစခဲ့ ပါေလသည္။

ပုဏၰားမ်ား အႀကံျပဳခ်က္ အရ အသက္(၁၂၀)တိုင္ ရွည္ေစေရး အတြက္ ထိုပုထိုး ေတာ္ႀကီး၌ ဆီမီး (၁၂၀) အျခားလႉဖြယ္ (၁၂၀) တို႔ကို လႉဒါန္းခဲ့ ျပန္ပါေလသည္။ သိပ္မၾကာ လိုက္ပါေခ် ။ ဘိုးေတာ္ဘုရား ယာယီနန္းစံေနစဥ္ တြင္ ရွင္လြန္းမယ္မိဖုရား နတ္ျပည္စံေလျပန္သျဖင့္ ရွင္လြန္းမယ္ကို မခြဲႏိုင္ကာ လခ်ီ၍ထားၿပီး အမရပူရတြင္ သၿဂိဳလ္ရန္ စီစဥ္ရျပန္ပါေလသည္။ လူေသကိုၿမိဳ႕ထဲ ျပန္မသြင္းရန္ မႉးမတ္မ်ားအႀကံျပဳရာမွ ဆင္ျဖဴျမႇပ္ရာအနီးတြင္ မိဖုရားအား ျမႇပ္ျပန္ပါေလသည္။

တည္ေဆာက္ေရးသည္ အလြန္ႀကီးမားလွသလို အခ်ိန္လည္း ယူလွသျဖင့္ တိုင္းျပည္အရပ္ရပ္မွ လူထုမွာလုပ္အားေပးၾကရပါသည္။ဘိလပ္ေျမေဖာ္စပ္ရန္ ဝါပင္မ်ား စိုက္ပ်ိဳးျခင္း ၊ အုံတုံပင္မ်ား မ်ားစြာအသုံးျပဳရျခင္း၊ သစ္ပင္မ်ားစြာခုတ္၍ အုတ္ဖုတ္ေပးရျခင္းတို႔ကို ႏွစ္ကာလ ၾကာရွည္စြာ လုပ္လာၾကရေသာ္ လြန္စြာပင္ပန္း လာၾကရပါသည္။

ေငြေၾကးမရသျဖင့္ စီးပြားေရးလည္း ထိ့ခိုက္ လာၾကပါသည္။ မေက်ႏွပ္မႈမ်ားလည္း ျဖစ္ေပၚလာၾကပါသည္။ ေနာက္ဆုံး ကမာၻ႔အႀကီးဆုံး ပုထိုးေတာ္ ႀကီး ျဖစ္ခြင့္ႏွင့္လႊဲသြားေလရန္ ဘိုးေတာ္ဘုရား ႀကဳံေတြ႕ လာရပါေလေတာ့သည္။ “ၾကက္ေထာင့္ ေၾကာင္ဝပ္၊ ဝါကြၽတ္မွ ထ ၊ ႀကီးေလးႀကီး အၿပီး မသတ္၊ မုဆိုး သုည ကပ္” ဟူေသာ တေဘာင္ တစ္ခု ေပၚထြက္ လာပါ ေလေတာ့သည္။

အဓိပၸါယ္မွာ ၾကက္ေထာင့္ ကန္ကို ဝါကြၽတ္မွ ထဆိုရာတြင္ (ေၾကာင္ထေသာလ- ျပာသိုလ) မွာမွ စတူး သည္ဟု ဆိုလိုပါသည္။ ႀကီးေလးႀကီးကို အၿပီးမသတ္ႏွင့္ အၿပီးသတ္လွ်င္ မုဆိုးဖို ေခၚ ကုန္းေဘာင္မင္းဆက္ ပ်က္သုန္းမည္ ဟု အဓိပၸါယ္ ရပါသည္။ အာဏာရွင္ ပေဒသရဇ္ မွန္လွ်င္ အတိတ္၊ တေဘာင္၊ စနည္း၊ ေဗဒင္ ယၾတာ တို႔ကို အစြမ္းကုန္ ယုံၾကည္ကာ မိမိ၏ ရာထူး အာဏာ လက္လႊတ္ ရမည့္ အေရးကို ေသေဘး သဖြယ္ အလြန္ေၾကာက္႐ြံ႕ထိပ္လန႔္ တတ္ၾကၿပီး မိမိ့ကိုယ့္ကိုကိုယ္ မိမိ့ ကာကြယ္ရန္ မည္သည့္ကိစၥမဆို လုပ္ရဲၾကပါသည္။

ကန္ႀကီး ၊ ခေၾသၤ့ႀကီး ၊ ေခါင္းေလာင္းႀကီး၊ တို႔ၿပီးသြား ခဲ့ပါေလၿပီ ၊ အကယ္၍ ပုထိုးေတာ္ ႀကီးၿပီးသြားခဲ့ပါလွ်င္ မင္းဆက္ပ်က္သုန္းမည္ကို ေၾကာက္႐ြံ႕ သြားေသာ ဘိုးေတာ္ ဘုရားသည္ ႏွစ္ (၂၀) ခန႔္ အခ်ိန္ယူတည္လာခဲ့ေသာ ပုထိုးေတာ္ စီမံကိန္းကို (၁၈၁၂) ခုႏွစ္တြင္ ခ်က္ခ်င္းရပ္ရန္ သံဓိဌာန္ ခ်လိုက္ရပါေလေတာ့သည္။ ၎ေနာက္ ပုထိုးေတာ္ႀကီး အစား ပုံေတာ္ဘုရားအား အၿပီး သတ္တည္ခဲ့ၿပီး ၊ စႏၵာမုနိဆင္းတုေတာ္ကို အမရပူရရွိ မဟာစႏၵာမုနိသို႔ (အမရပူရအဝင္ ဓာတ္ဆီဆိုင္အနီး)ျပန္သယ္ခဲ့ပါသည္။ ထိုဆင္းတုေတာ္ကို မင္းတုန္းမင္းမွ ယခုမႏၲေလးၿမိဳ႕သို႔ ျပန္လည္ေျပာင္းေ႐ႊ႕ သယ္ယူ ခဲ့ျပန္ပါသည္။အမွန္တကယ္ေတာ့ ဘိုးေတာ္ဘုရားသည္ ပုထိုးေတာ္ႀကီးအား တည္ေဆာက္ရာတြင္ အမွားမ်ားစြာ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

  • ၁။ ဘုရား၊ ေက်ာင္း၊ ကန္ လႉသည္ဟူေသာ အစဥ္အလာအရ ဘုရားမၿပီးခင္ ကန္လႉခဲ့ပါသည္။
  • ၂။ ဆင္ျဖဴႏွင့္မိဖုရားတို႔ကို ဘုရားတည္ေဆာက္ရာ ေျမတြင္ ျမႇပ္ႏွံခဲ့ပါသည္။
  • ၃။ ဘုရားမၿပီးခင္ မဟာရန္တံတိုင္းအား ခတ္ခဲ့ပါသည္။
  • ၄။ အဂ်ၤင္နီယာရႈေထာင့္အရ Foundation ေကာင္းစြာ မျပဳလုပ္ခဲ့ပါ။
  • ၅။ ပုဂံ ဘုရားမ်ားကဲ့သို႔ လႈိင္ပတ္လမ္းမ်ားျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားေသာ ‘အဟ’ (Space) မထားရွိဘဲ ထုျပည့္ (Solid) ဘုရားအျဖစ္သာ တည္ေဆာက္ထားေသာ ဘုရား ျဖစ္ေနပါသည္။
  • ၆။ အေလးခ်ိန္ (weight) ေလွ်ာ့ခ်ကာ ငလ်င္အတြက္ ႀကိဳတင္ တြက္ဆထားေသာ တည္ေဆာက္ေရး (Structure) ႏွင့္နည္းပညာေကာင္း မရွိခဲ့ျခင္း။
  • ၇။ ပုဂံဘုရားမ်ားကဲ့သို႔ ငလ်င္အတြက္ လိုက္ေလ်ာ ညီေထြေသာ အုတ္စီပညာ ႏွင့္ေထာင့္ခ်ဳပ္ ေက်ာက္ (Corner Stones) မ်ား မထားရွိခဲ့ျခင္း၊ အစရွိေသာ အမွားမ်ားစြာတို႔ျဖင့္ “စၾကာေရခ် ငလ်င္ဒဏ္ ခံလိုက္ရအၿပီး ဧရာမ အက္ေၾကာင္း ႀကီးမ်ား ေပၚလာပါေလ ေတာ့သည္မွာ ယေန႔တိုင္ပင္ ျဖစ္ပါေလေတာ့သည္။ထို႔ေၾကာင့္ ပုထိုးေတာ္ႀကီးသည္ ထိုေခတ္ ထိုအခါက ဧကရဇ္၏ ဘုန္းတန္ခိုး၊ ဇာတိမာန္၊ အယူသည္းမႈတို႔ ေရာေထြးေနေသာ ေရွးေၾကးမုံျပင္ ပုံရိပ္တစ္ခု အျဖစ္ႏွင့္ အၿပီးမသတ္ႏိုင္သည့္ အေျခေနျဖင့္သာ ထာဝရ ေက်ႏွပ္ ေနရပါေတာ့မည္။ အခုခရီးမသြား ျဖစ္ေသးေသာ္လည္း ဘုရားသမိုင္းေလးေတြ အျခားဗဟုသုတေလးေတြေတာ့ ေလ့လာထားလို႔ ရတာေပါ့ဗ်ာ…

အခုလိုသတင္းထူးေတြ သို႔မဟုတ္ စာေတြကို အခ်ိန္နဲ႔တေျပးညီ အၿမဲဖတ္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ အေပၚဆံုးမွာ Follow ဆိုတဲ့ စာသားေလးကိုႏွိပ္ခဲ့ပါ သို႔မဟုတ္ သတင္းတစ္ပုဒ္အၿပီးမွာ XB Media Myanmar ဆိုၿပီးေပၚလာရင္ Like ဆိုတဲ့စာသားေလးကို ႏွိပ္ခဲ့ေပးေပါ။ ႏွစ္ခုလံုးမေပၚရင္ေတာ့ Like လုပ္ထားၿပီးသားပါ။ XB Media Myanmar ကိုအားေပးတဲ့ စာဖတ္သူအေပါင္းကို အထူးေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ စာဖတ္သူပရိတ္သတ္ႀကီး သေဘာက်ႏွစ္သက္ခဲ့ရင္ (Share)မွ်ေဝေပးခဲ့ၾကဖို႔ေမတၱာရပ္ခံပါတယ္။

Comments are closed.