ျပင္းထန္ေသာညာလက္သီထိုးခ်က္ျဖင့္ေအာင္လအန္ဆန္ ႏိုင္ၿပီ…

ျပင္းထန္ေသာညာလက္သီထိုးခ်က္ျဖင့္ေအာင္လအန္ဆန္ ႏိုင္ၿပီ…

ဂ်ပန္လက္ေ၀ွ႔သမားကို ဒုတိယအခ်ီတြင္ အလဲထိုးအႏိုင္ယူ၍ ေအာင္လအန္ဆန္ မစ္ဒယ္ဝိတ္ကမၻာ့ခ်န္ပီယံခါးပတ္ကို ကာကြယ္

One MMA လိုက္ဟဲဗီးဝိတ္ႏွင့္ မစ္ဒယ္ဝိတ္ကမၻာ့ခ်န္ပီယံ ခါးပတ္ႏွစ္ခုကို ရရွိထားေသာ ေအာင္လအန္ဆန္သည္ မစ္ဒယ္၀ိတ္ကမၻာ့ခ်န္ပီယံကာကြယ္ပြဲအျဖစ္ ဂ်ပန္MMA ခ်န္ပီယံ ကင္မ္ဟစဲဂါ၀ါ ႏွင့္ ယေန႔(မတ္လ ၃၁ရက္) ညေနပိုင္းကယွဥ္ၿပိဳင္ ထိုးသတ္ခဲ့ရာတြင္ ဒုတိယအခ်ီတြင္ အလဲထိုးအႏိုင္ယူၿပီး ကမၻာ့ခ်န္ပီယံ ခါးပတ္ကိုကာကြယ္ႏိုင္ခဲ့သည္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၊ တိုက်ဳိၿမိဳ႕တြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ထိုးသတ္ခဲ့ရသည့္ အဆိုပါ MAAၿပိဳင္ပြဲႀကီးတြင္ အိမ္ရွင္ပရိသတ္အားရွိေနေသာ ကင္မ္ဟာဟစဲဂါ၀ါကို ေအာင္လအတ္ဆန္က စိုးရိမ္ေနျခင္းမရွိဘဲအေကာင္းဆုံးထိုးသတ္သြားႏိုင္ခဲ့သည္။ ထိုပြဲစဥ္တြင္ ေအာင္လအန္ဆန္က တိုက္စစ္ဆင္ထိုးသတ္ေနခဲ့ေသာေၾကာင့္ ကင္မ္ဟဲစဲဂါ၀ါမွာေကာင္းေကာင္းျပန္လည္တိုက္ခိုက္ႏိုင္ျခင္းမရွိခဲ့ေပ။

ထို႔ျပင္ ေအာင္လအန္ဆန္၏ တရပ္စက္ တြဲလုံးမ်ားေၾကာင့္ ကင္မ္ဟဲစဲဂါ၀ါမွာ တျဖည္းျဖည္း ႏွင့္ ခုခံကာကြယ္ႏိုင္မႈမ်ား အားနည္းလာခဲ့ကာ ဒုတိအခ်ီ ၄မိနစ္နွင့္ ၄၁စကၠန္႔တြင္ ေအာင္လအန္ဆန္က ျပင္းထန္ေသာ
ညာလက္သီထိုးခ်က္ျဖင့္ လဲထိုးအႏိုင္ရရွခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

One MMA မစ္ဒယ္၀ိတ္ ကမၻာ့ခ်န္ပီယံခါးပတ္ကို ၂၀၁၇ ဇြန္လက ရယူထားႏိုင္ခဲ့ေသာ ေအာင္လအန္ဆန္သည္ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ဇြန္လ ႏွင့္ ေအာက္တိုဘာလတို႔တြင္ ကမၻာ့ခ်န္ပီယံကာပြဲ ႏွစ္ႀကိမ္ထိုးသတ္ခဲ့ၿပီး ပထမအႀကိမ္တြင္ ကင္မ္ဟဲစဲဂါ၀ါကိုငါးခ်ီ၌ လည္းေကာင္း၊

ဒုတိယအႀကိမ္တြင္ လက္ဘႏြန္ႏိုင္ငံသား မိုဟာမက္ကရာကီကို ပထမအခ်ီ၌ လည္းေကာင္း အလဲထိုးႏိုင္ပြဲမ်ားျဖင့္ ကမၻာ့ခ်န္ပီယံခါးပတ္ကို အႀကိမ္ႀကိမ္ ကာကြယ္ထားႏိုင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

Comments are closed.