တရားထိုင္ျခင္း၏ အံ့အားသင့္ဖြယ္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား

တရားထိုင္ျခင္း၏ အံ့အားသင့္ဖြယ္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား

တရားထိုင္ျခင္းအေလ့အထဟာ ယခုအခ်ိန္မွာ လူသိမ်ားထင္ရွားလာေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ေအာင္ျမင္ခ်မ္းသာသူ ဘီလ်ံနာလုပ္ငန္းရွင္တစ္ခ်ိဳ႕ကလည္း တရား႐ႈမွတ္ျခင္းဟာ ေအာင္ျမင္မႈကိုအေထာက္အကူျဖစ္ေစတဲ့ လ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္တစ္ခုအျဖစ္ ရည္ညႊန္းၾကပါတယ္။ စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈေတြအရ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက လူဦးေရရဲ႕ (၈)ရာခိုင္ႏႈန္း၊ (၁၈)သန္းဟာ တရားထိုင္ေလ့ရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ တရားထိုင္ျခင္းဟာ စိတ္ဖိစီးမႈေတြကို ေလ်ာ့ပါးသက္သာေစျခင္း၊ မွတ္ဉာဏ္စြမ္းအားတိုးေစျခင္းနဲ႔ ကင္ဆာေရာဂါကို ကာကြယ္ေပးႏိုင္ျခင္း စတဲ့အက်ိဳးေက်းဇူးေတြ ရရွိႏိုင္တယ္လို႔လည္း သုေတသီေတြက ေလ့လာေတြ႕ရွိခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။

တရားထိုင္ျခင္းနဲ႔ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈေတြကို သုေတသနျပဳေလ့လာမႈေတြ မ်ားစြာရွိသလို လူေတြ တရားထိုင္တဲ့အခါမွာ ဘယ္လိုျဖစ္ပ်က္ေျပာင္းလဲမႈေတြ ဦးေႏွာက္အတြင္းမွာ ျဖစ္ေပၚလာသလဲဆိုတာကိုလည္း ေလ့လာခဲ့ၾကပါတယ္။ တရားထိုင္တဲ့အေလ့အက်င့္ဟာ ဦးေႏွာက္ရဲ႕ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပံုကို ေျပာင္းလဲေစတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

သီတင္းရွစ္ပတ္ၾကာ တရားထိုင္ခဲ့သူေတြကို ေလ့လာခဲ့ရာမွာ ေလ့လာသင္ယူမႈမွတ္ဉာဏ္လုပ္ငန္းစဥ္ေတြ၊ စိတ္ခံစားမႈထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္စြမ္းေတြနဲ႔ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ပံုေတြနဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့ ဦးေႏွာက္ရဲ႕အစိတ္အပိုင္းေတြကို အားေကာင္းလာတာကို ေတြ႕ရွိခဲ့ရပါတယ္။ ဒီလို ဦးေႏွာက္အတြင္း ေျပာင္းလဲမႈေတြေၾကာင့္ တရားထိုင္တဲ့သူေတြမွာ ခံစားမႈကို ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစၿပီး အျခားတုိးတက္မႈေတြလည္း ရရွိေစႏိုင္ပါတယ္။ ပံုမွန္တရားထိုင္သူတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ရရွိႏိုင္တဲ့ ေျပာင္းလဲမႈ အက်ိဳးရလဒ္ေတြကေတာ့ –

မိမိကိုယ္ကိုနဲ႔ အျခားလူေတြကို နားလည္လာျခင္း

တရားထိုင္ျခင္းအားျဖင့္ သင့္ရဲ႕အေသးငယ္ဆံုးေသာ အေတြးေတြနဲ႔ စိတ္ခံစားမႈေတြ အားလံုးကိုသတိျပဳ ဆင္ျခင္ႏိုင္စြမ္းတိုးတက္လာေစပါတယ္။ အရင္က သတိမထားမိခဲ့တဲ့ စိတ္ခံစားမႈေတြ ျဖစ္ပ်က္ေျပာင္းလဲေနတာကို သိလာႏိုင္ပါတယ္။ ဒီလိုအေတြးေတြနဲ႔ စိတ္ခံစားမႈေတြကို သိျမင္လာတာေၾကာင့္ မိမိကိုယ္ကိုပိုၿပီး ပိုၿပီးနားလည္လာႏိုင္သလို အျခားသူေတြကိုလည္း နားလည္မႈပိုရွိလာေစပါတယ္။

စိတ္ခံစားမႈၾကံ႕ခိုင္လာျခင္း

တရားထိုင္တဲ့အခါမွာ မိမိရဲ႕စိတ္ခံစားမႈေတြကို အေကာင္းဆံုးသိျမင္လာႏိုင္တဲ့အတြက္ ခံစားမႈေတြကိုလည္း ပိုၿပီး ထိန္းခ်ဳပ္လာႏိုင္ပါတယ္။ စိတ္ခံစားမႈေနာက္ကိုလိုက္ၿပီး ယိမ္းယိုင္သြားတာမ်ိဳးေတြ ရွိေတာ့မွာမဟုတ္ပါဘူး။ ဒါ့ေၾကာင့္ စိတ္တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈရွိေနမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

စိတ္ဖိစီးမႈ ေလ်ာ့ပါးသက္သာျခင္း

အေလာတႀကီး ဆံုးျဖတ္လုပ္ေဆာင္တာေတြ ရွိေတာ့မွာမဟုတ္ပါဘူး။ စိတ္ဖိစီးမႈနည္းလာတဲ့အတြက္ ဘ၀ကို အက်ိဳးရွိရွိ အသံုးခ်ႏိုင္မွာျဖစ္ၿပီးပါတယ္…

Comments are closed.