ကံေကာင္းတဲ့ဘဝကိုရရွိဖို႔ လိုက္နာက်င့္သုံးရမယ့္ နည္းလမ္း ၇ သြယ္

ကံေကာင္းတဲ့ဘဝကိုရရွိဖို႔ လိုက္နာက်င့္သုံးရမယ့္ နည္းလမ္း ၇ သြယ္

Live in the present (ပစၥဳပၸန္တည့္တည့္မွာအသက္ရွင္ပါ)

ပစၥဳပၸန္မွာပဲကိုယ့္စိတ္ကို ႏွစ္ထားပါ သင့္မွာရွိတာ ပစၥဳပၸန္တခုထဲဆိုတာ မေမ့ပါနဲ႔ အတိတ္ဆိုတာ ၿပီးသြားၿပီ အနာဂတ္ဆိုတာ မေရရာတာေတြနဲ႔ မေရာက္လာေသးပါဘူး သင့္လက္ရွိ ပစၥဳပၸန္ကိုေျပာင္းလဲႏိုင္မွ သင့္ဘဝကို ေျပာင္းလဲႏိုင္မွာ

Show kindness (ေမတၱာထားပါ)

တပါးသူကို ေမတၱာထားပါ အမ်ားအက်ိဳးရွိမွာလုပ္ပါ ကိုယ္တေယာက္ထဲ ေကာင္းစားသြားမယ့္ လမ္းမေ႐ြးပါနဲ႔

Express gratitude (ေက်းဇူးသိတတ္ပါ)

ဘယ္ေလာက္ပဲ ဘဝဟာဆိုးေနေန ကိုယ့္အေပၚေက်းဇူးရွိဖူးေတြ ရွိစၿမဲပါ ဒီလူေတြနဲ႔ အဆက္အသြယ္လုပ္ပါ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းျပသပါ

Grow in love (ခ်စ္ျခင္းကို ပ်ိဳးေထာင္ပါ)

ခ်စ္တတ္ပါ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ခ်စ္ပါ တစ္ပါးသူကိုခ်စ္ပါ။ ခ်စ္ျခင္းတရားကို မွ်ေဝပါ။

Forgive and let go (ခြင့္လႊတ္ၿပီး ေမ့ပစ္ပါ)

အတိတ္ကိုအတိတ္မွာထားခဲ့ ကိုယ့္အေပၚမတရားလုပ္ခဲ့သူေတြကို ကိုယ့္ဘဝထဲကထုတ္ၿပီး ေမ့လိုက္ပါ ဒီလူေတြကို ေမ့ဖို႔ကိုယ့္ဘဝထဲကထုတ္ရပါမယ္ ဘာလို႔လဲဆို ကိုယ္ကသူတို႔နဲ႔ျပန္ဆက္သြယ္ေနရင္ သူတို႔အရင္လို ကိုယ့္ကိုအသုံးခ်လို႔ ရအုံးမယ္လို႔ ေတြးပါလိမ့္မယ္

Practice meditation (တရားထိုင္ပါ)

တရားထိုင္ပါ တရားထိုင္တာဟာ စိတ္တည္ၿငိမ္ဖို႔ ဘဝမွာ balance ရွိဖို႔လုပ္တာပါ ကိုယ္တရားထိုင္ရတဲ့ အေၾကာင္းအရင္းကို နားလည္ပါေစ

Simply life (႐ိုးရွင္းစြာေနထိုင္ပါ)

ဘဝဟာမရႈပ္ပါဘူး လူေတြကသာသူ႔အတၱေတြနဲ႔ ရႈပ္ေနတာပါ။ ဒါေၾကာင့္ ဘဝမွာ လိုအပ္တာပဲလုပ္ပါ။ အပိုအလုပ္ေတြနဲ႔ဘဝကို အရႈပ္ေထြး မခံပါနဲ႔။

Comments are closed.