ရုပ္ရွင္းအစည္းအရံုးကိုေမးခြန္းေမးလိုက္တဲ့ေနထူးနိုင္

ရုပ္ရွင္းအစည္းအရံုးကိုေမးခြန္းေမးလိုက္တဲ့ေနထူးနိုင္

ေနထူးႏိုင္တစ္ေယာက္ကေတာ့အမွန္ကိုအမွန္အတိုင္းတိုက္ပြဲဝင္တဲ့အႏုပညာသမားတစ္ေယာက္ျဖစ္တာပါ။ေနထူးႏိုင္ကေတာ့ လတ္တေလာမွာ ပြဲဆူေနတဲ့ “မုန္းစြဲ ရုပ္ရွင္ဇာတ္ကားၾကီး” ခိုးကူးေခြကိစၥ နဲ႕ပတ္သက္ျပီး ဆိုင္ရာ ရုပ္ရွင္အစည္းအရံုး မွတာဝန္ရွိသူေတြကိုတိုတိုတုတ္တုတ္ေမးခြန္းထုတ္လိုက္ပါတယ္။ေနထူးႏိုင္ကရုပ္ရွင္ခ်စ္ပရိသတ္တစ္ေယာက္ရဲ႕ေရးသားခ်က္ကိုျပန္လည္မွ်ေဝရင္း“ဘယ္သူမွာတာဝန္ရွိလလို႔မေမးနဲ႔ေနာ္ဘာလို႔မလုပ္လဲပဲေမး”ဆိုျပီးေမးခြန္းထုတ္ထားပါတယ္။ပရိသတ္ၾကီးေရ ၊ေနထူးႏိုင္ ရဲ႕ ေမးခြန္းအတြက္ ဘာေတြျဖစ္သင့္လဲ ဆိုတာ မွတ္ခ်က္ကေနေျပာျပခဲ့ ဦး ေနာ္

ပရိသတ္ၾကီးေရ ၊ ပရိသတ္ေတြရဲ႕ အခ်စ္ေတာ္ေနထူးႏိုင္ကေတာ့ အနပညာေလာကမွာ နာမည္တစ္လုနဲ႔ရပ္တည္ေနႏိုင္တဲ့ အနပညာရွင္တစ္ေယာက္ပဲျဖစပါတယ္။ ျမန္မာဗီဒိယိုေလလာကရဲ႕ အေအာင္ျမငဆုံးသ႐ုပ္ေဆာင္ျဖစ္တဲ့ေနထူးႏိုင္ကေတာ့ ပရိတ္ေတြရဲ႕တခဲနက္အားေပးမႈကိုရရွိေနသူပဲျဖစ္ပါတယ္။ေနထူးႏိုင္ကေတာ့နယ္ပရိသတ္ေတြရဲ႕တခဲနက္အားေပးမႈကိုရရွိေနသူလည္းျဖစ္ပါတယ္

ေနထူးႏိုင္တစ္ေယာက္ကေတာ့အမွန္ကိုအမွန္အတိုင္းတိုက္ပြဲဝင္တဲ့အႏုပညာသမားတစ္ေယာက္ျဖစ္တာပါ။ေနထူးႏိုငကေတာ့လတ္တေလာမွာပြဲဆူေနတဲ့“မုန္းစြဲ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားႀကီး”ခိုးကူးေခြကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးဆိုင္ရာ႐ုပ္ရွငအစည္းအ႐ုံးမွတာဝန္ရွိသူေတြကိုတိုတိုတုတ္တုတ္ေမးခြန္းထုတ္လိုက္ပါတယ္။ေနထူးႏိုင္က႐ုပ္ရွင္ခ်စပရိသတ္တစ္ေယာက္ရဲ႕ေရးသားခ်က္ကိုျပန္လည္မွ်ေဝရင္း“ဘယ္သူမွာတာဝန္ရွိလဲလို႔မေမးနဲ႔ေနာ္ဘာလို႔မလုပ္လဲပဲေမး”ဆိုၿပီးေမးခြန္းထုတ္ထားပါတယ္။ပရိသတ္ႀကီးေရ၊ေနထူးႏိုင္ရဲ႕ေမးခြန္းအတြက္ဘာေတြျဖစ္သင့္လဲဆိုတာမွတ္ခ်က္ကေနေျပာျပခဲ့ ဦး ေနာ္။

ပရိသတ္ႀကီးေရ၊ပရိသတ္ေတြရဲ႕အခ်စ္ေတာ္ေနထူးႏိုင္ကေတာ့အနပညာေလာကမွာနာမည္တစ္လုံးနဲ႔ရပ္တည္ေနႏိုင္တဲ့ အနပညာရွင္တစ္ေယာက္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ျမန္မာဗီဒိယိုေလလာကရဲ႕အေအာင္ျမင္ဆုံးသ႐ုပ္ေဆာင္ျဖစ္တဲ့ေနထူးႏိုင္ကေတာ့ပရိသတ္ေတြရဲ႕တခဲနက္အားေပးမႈကိုရရွိေနသူပဲျဖစ္ပါတယ္။ေနထူးႏိုင္ကေတာ့နယ္ပရိသတ္ေတြရဲ႕တခဲနက္အားေပးမႈကိုရရွိေနသူလည္းျဖစ္ပါတယ္။

Comments are closed.