သင့္ကို အက်ပ္အတည္း အမ်ဳိးမ်ဳိးမွ လြတ္ေျမာက္ေစေသာ အဓိဌာန္၀င္နည္း

သင့္ကို အက်ပ္အတည္း အမ်ဳိးမ်ဳိးမွ လြတ္ေျမာက္ေစေသာ အဓိဌာန္၀င္နည္း

တနဂၤေႏြ ေန႔ကေန စၿပီး အဓိဌာန္၀င္ပါ။

တနဂၤေႏြေန႔ – တနဂၤေႏြေထာင့္ ေမတၱာသုတ္ေတာ္ ၆ ေခါက္၊ တနဂၤေႏြေန႔ဖြား ျမတ္စြာဘုရားရွင္ အေပါငး္ကုိ ရည္မွန္းျပီး ကန္ေတာ့ပါ။ မိမိကုသုိလ္ အလုပ္ အားလုံးျပီးစီးသည့္အခါ တနဂၤေႏြျဂိဳဟ္ နတ္မင္းၾကီးကုိ အမႈးထားျပီး ေ၀ေနယ်တုိ႔ကုိ ေမတၱာပုိ႔အမွ််ေဝပါ။

တနလၤာေန႔ – ေသာၾကာေထာင့္ ေမတၱာသုတ္ေတာ္ ၂၁ ေခါက္၊ ေသာၾကာေန႔ဖြား ျမတ္စြာဘုရားရွင္ အေပါင္းကုိ ရည္မွန္းျပီး ကန္ေတာ့ပါ။ မိမိကုသုိလ္ အလုပ္ အားလုံးျပီးစီးသည့္အခါ ေသာၾကာျဂိဳဟ္ နတ္မင္းၾကီးကုိ အမႈးထားျပီး ေ၀ေနယ်တုိ႔ကုိ ေမတၱာပုိ႔ အမွ််ေ၀ပါ။

အဂၤါေန႔ – ရာဟုေထာင့္ ေမတၱာသုတ္ေတာ္ ၁၂ ေခါက္

ဗုဒၶဟူးေန႔ – ၾကာသာပေတးေထာင့္၊ ေမတၱာသုတ္ေတာ္ ၁၉ ေခါက္ ၾကာသပေတးေန႔ – စေနေထာင့္၊ ေမတၱာသုတ္ေတာ္ ၁၀ ေခါက္ ေသာၾကာေန႔ – ဗုဒၶဟူးေထာင့္၊ ေမတၱာသုတ္ေတာ္ ၁၇ ေခါက္ စေနေန႔ – အဂၤါေထာင့္၊ ေမတၱာသုတ္ေတာ္ ၈ေခါက္

တနဂၤေႏြေန႔ – တနလၤာေထာင့္ ေမတၱာသုတ္ေတာ္ ၁၅ ေခါက္။ေမတၱာသုတ္ေတာ္ အဓိဌာန္ ျပီးပါျပီ။ တနဂၤေႏြေန႔မွာ တနဂၤေႏြေထာင့္ကေန စျပီး အဓိဌာန္၀င္လာခဲ့တာပါ။ တနဂၤေႏြေန႔ မွာပဲ တနလၤာေထာင့္မွာ အဓိဌာန္ ပထမအဆင့္ ၿပီးသြားတာပါ။ လုပ္နုိင္ရင္ ဆက္တုိက္ ထုိေန႔မွာပဲ ေမာရသုတ္ေတာ္ကုိ အထက္ပါ အတုိင္းပဲ တနဂၤေႏြေထာင့္ကေန စျပီး အဓိဌာန္ ဆက္၀င္သြားပါမယ္။

အထက္က ေရးေပးထားသည့္ အစဥ္အတုိင္းပဲ ေမတၱာသုတ္ေတာ္ ေနရာမွာ ေမာရသုတ္ေတာ္ကုိ အစားထုိး ရြတ္ဖတ္သြားျပီး ဆုိင္ရာေန႔ဖြား ဘုရားရွင္ေတြကုိလည္း နည္းတူကန္ေတာ့ ဆုိင္ရာ ျဂိဳဟ္မင္းေတြကုိလည္း ထုံးစံအတုိင္း အမွ်ေပးေ၀ျပီး ဆက္တုိက္ ဆက္သြားပါ။

ရြတ္ရင္းဖတ္ရင္းနဲ႔ မိမိသည္ တစ္ရက္ျပီးတစ္ရက္ ဘုရားေစတီကုိ လက္၀ဲရစ္လွည့္ျပီး ပူေဇာ္သြားေနတာကုိ သတိျပဳမိလာနုိင္ပါတယ္။ ဒီအဓိဌာန္ကုိ တစ္ကယ္အခက္အခဲ ၾကံဳေနသူမ်ားသာ လုပ္သင့္ပါတယ္။ ( အလုပ္အကုိင္ ပုိမုိေကာင္းခ်င္လုိ႔ ေငြပုိ၀င္ခ်င္လုိ႔ အစရွိသျဖင့္ ေလာဘျဖင့္ လုံး၀မလုပ္သင့္ပါ။ )

ဟုိတစ္ခါ ကၽြန္ေတာ္ တင္ေပးဖူးသည့္ အလုပ္အကုိင္ ရရွိေစသည့္ အဓိဌာန္မ်ဳိးကဲ့သုိ႔ မဟုတ္ပါ။ အဲဒီ့အဓိဌာန္ကေတာ့ အလုပ္မရွိလု႔ိ႔ပဲ ျဖစ္ျဖစ္ အလုပ္ပုိေကာင္းခ်င္လုိ႔ပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ၀င္နုိင္ေလ ေကာင္းေလပါပဲ။

ဒီအဓိဌာန္ကေတာ့ တစ္ကယ္အက်ပ္အတညး္ဆုိက္ျပီး ျပႆနာေပါင္းစုံတက္ေနသည့္ အေျခအေနမ်ဳိး ေရာက္ေနသည့္ သူေတြအတြက္ သီးသန္႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ပုိမုိထက္ျမက္ခ်င္သူမ်ား သန္႔ရွင္းေရး ကုသိုလ္ေလးနဲ႔ တြဲျပီး လုပ္ပါ။

ကံေၾကြး ၀ဋ္ေၾကြးမး မဟုတ္ခဲ့ရင္ေတာ့ သိသိသာသာကုိပဲ အဓိဌာန္ ျပည့္ေျမာက္ျပီး တစ္ပတ္ခန္႔ အတြင္းမွာကုိ အခက္အခဲမ်ား ေျပေလ်ာ႔ သြားတတ္ပါတယ္ခင္ဗ်ား။ လက္ေတြ႕လည္း လူအမ်ားကုိ ကၽြန္ေတာ္ ညႊန္ေပးေနသည့္ အဓိဌာန္၀င္နည္းေလးသာ ျဖစ္ပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္ကုိယ္တုိင္လည္း ဒုကၡသုကၡသိပ္ေရာက္လာရင္ ဘုရားမွတစ္ပါး ကုိးကြယ္ရာမရွိ၊ တရားမွတစ္ပါး ကုိးကြယ္ရာမရွိ၊ သံဃာမွတစ္ပါး ကိုးကြယ္ရာ မရွိပါခင္ဗ်ား။ ကုိယ္လုပ္မွ ကုိယ္ရနုိင္သလုိ တစ္ကယ္ျဖစ္ခ်င္ တစ္ကယ္လုပ္နုိင္ဖုိ႔သာ လုိအပ္ပါေၾကာင္း။ အခက္အခဲ အက်ပ္အတည္းတုိ႔မွ လြတ္ေျမာက္ၾကပါေစသတည္း။

ဤပညာဒါနကုသုိလ္သည္ ျဖစ္ေလရာ ဘ၀တုိင္းတြင္ တပည့္ေတာ္အား အခက္အခဲ အက်ပ္အတည္း ဆုိက္ေရာက္သည္တုိင္းတြင္ မ်ားမၾကာမီ လြတ္ေျမာက္ေစသည့္ အေထာက္အပံ့ေကာင္း ျဖစ္ပါေစသတည္း။

Comments are closed.