နဖူးေျပာင္သူေတြက ဉာဏ္ရည္ ပုိထက္ျမက္ေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႔ရွိ

နဖူးေျပာင္သူေတြက ဉာဏ္ရည္ ပုိထက္ျမက္ေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႔ရွိ

လူေတြရဲ႕ ခႏၶာကိုယ္ဖဲြ႕စည္းပုံအရ ဥာဏ္ရည္ ပုိထက္ျမက္သူကို ခန္႕မွန္းလုိ႕ရပါတယ္။ အံ့ၾသစရာ ေကာင္းေပမယ့္ ေအာက္ပါ သြင္ျပင္လကၡဏာရွိၾကသူေတြေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ပုိထက္ျမက္ၾကပါတယ္။ နဖူးေျပာင္သူေတြဆုိ တျခားသူေတြထက္ စဥ္းစားေတြးေခၚေနလုိ႕  ဥာဏ္ရည္ ပုိထက္ျမက္တယ္လို႔ေတာင္ ေလ့လာေတြ႕ရွိရပါတယ္။

(၁) အရပ္ရွည္သူ

အရပ္ပုသူထက္ အရပ္ရွည္သူေတြက ပုိၿပီးထက္ျမက္ၾကပါတယ္။ အရပ္ရွည္သူေတြေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ဦးေဆာင္ႏုိင္စြမ္းရွိၾကပါတယ္။ အရပ္ရွည္သူေတြက ဥာဏ္ရည္အျပင္ ခႏၶာကုိယ္အရလည္း အရပ္ရွည္ၿပီးၾကည့္ေကာင္းပါတယ္။ သူတုိ႕ေတြဟာ လူၾကားထဲမွာလည္း ထင္ေပၚေနၾကပါတယ္။

(၂) ရင္သားႀကီးသူ

ရင္သားႀကီးတဲ့ မိန္းကေလးတစ္ခ်ိဳ႕က သူတုိ႕ရင္သားကို ရွက္ၾကပါတယ္။ ရင္သားႀကီးတာ ရွက္စရာမဟုတ္ပါဘူး ၊ ဂုဏ္ယူစရာကိစၥပါ။ ရင္သားႀကီးတဲ့ မိန္းကေလးေတြက ဥာဏ္ရည္ ပုိထက္ျမက္ၾကပါတယ္။ ရင္သားျပားကပ္ေနသူေတြထက္ ရင္သားႀကီးသူအျပင္ ၊ သာမန္ရင္သားဆုိဒ္ရွိသူေတြကလည္း ဥာဏ္ပုိေကာင္းပါတယ္။

(၃) နဖူးေျပာင္သူ

နဖူးေျပာင္တဲ့သူေတြက ဥာဏ္ရည္ျမင့္ၾကသလုိ အရည္အခ်င္းလည္း ပုိရွိၾကပါတယ္။ သူတို႕က ေပးလုိက္ရင္ ေပးလုိက္တဲ့တာ၀န္ကို အေစာဆုံးၿပီးေအာင္ လုပ္ႏုိင္ၾကပါတယ္။ သူတုိ႕ဆီကေန ဆင္ျခင္စကားသံေတြကို ၾကားရခဲပါတယ္။ အျမင္မွာေတာ့ နဖူးေျပာင္တာ ရယ္စရာတစ္ခုလုိျဖစ္ေနေပမယ့္ နဖူးေျပာင္သူေတြက သာမန္သူေတြထက္ ဥာဏ္ရည္ ပုိထက္ျမက္တာေတြ႕ရပါတယ္။

(၄) ဘယ္သန္သူ

ဘယ္သန္သူေတြက ေအာင္ျမင္ႏုိင္ဖုိ႕ အခြင့္အေရးမ်ားတယ္လုိ႕ သိထားႏွင့္ၿပီသားျဖစ္ပါတယ္။ အခုမွာလည္း ဘယ္သန္သူေတြက အခ်က္အလက္တစ္ခုကို လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ မွတ္ယူႏုိင္စြမ္းရွိၾကပါတယ္။ သူတုိ႕ရဲ႕ ညာဘက္ဦးေႏွာက္က ပုိၿပီး အလုပ္လုပ္ၾကလို႕ ဥာဏ္ပုိေကာင္းၾကပါတယ္။

(၅) ခါးေသးသူ

တင္ပါးထက္ ခါးေသးတဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြက ပုိၿပီး ထက္ျမက္ၾကပါတယ္။ အေၾကာင္းကေတာ့ သူတုိ႕မွာ omega 3 fatty acids ဓာတ္ ပုိမ်ားေနတာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ Omega 3 fatty acids က ဥာဏ္ရည္ေကာင္းေစၿပီး မွတ္ဥာဏ္အားကို ပုိေကာင္းေစပါတယ္။

Comments are closed.