အရိုးက်ိဳးေရာဂါ၊ ဆီးအားနည္းေသာ ေရာဂါ၊ လူပိန္္ေရာဂါ၊ အားကုန္အားနည္းေရာဂါတို႔ကို စားေပးပါ

အရိုးက်ိဳးေရာဂါ၊ ဆီးအားနည္းေသာ ေရာဂါ၊ လူပိန္္ေရာဂါ၊ အားကုန္အားနည္းေရာဂါတို႔ကို စားေပးပါ

ပန္းေသေရာဂါကု အစားအစာ

အိႏၵိယအာယုေဗၺဒ ပရေဆးႏွင့္ ေဆးပစၥည္းက်မ္္းတြင္ အာတာလြတ္ဥသည္ ခ်ိဳဆိမ့္၍ ခႏၶာကိုယ္ကို ေအးျမေစသည္ဟု ေဖာ္ျပထားေပသည္။ အာတာလြတ္ဥ ျပဳတ္ၿပီးသားကို အခြံႏြာ၍ နို႔ႏွင့္ မၾကာခဏ စားသုံးေပးျခင္းျဖင့္ လူကိုလည္း ဝၿဖိဳးေစသည္။ အားကိုလည္း ျပည့္ဝေစသည္။ ၂ပတ္ခန႔္ စားသုံးေပးျခင္းျဖင့္ ပန္းေသေရာဂါကို ေပ်ာက္ကင္းေစနိုင္ပါသည္။

အာတာလြတ္သည္္အရိုးက်ိဳးေရာဂါ၊ ဆီးအားနည္းေသာ ေရာဂါ၊ လူပိန္ေရာဂါ၊ အားကုန္အားနည္းေရာဂါတို႔ကိုလည္း ေပ်ာက္ကင္းေစနိုင္ပါသည္။

  • အာတာလြတ္ဥ ၂၀က်ပ္သား၊
  • ႏြားနို႔အစိမ္း ၁၀ က်ပ္သား၊
  • အိမ္သုံးသၾကား ၁၀ က်ပ္သား၊

သကာရည္ ၁၀က်ပ္သား တို႔ကိုိ ေရာစပ္၍ က်ိဳပါ။ ထိုအထဲသို႔ ပိတ္ခ်င္းသီးအေတာင့္ (ပရေဆးဆိုင္တြင္ ဝယ္ယူရရွိေစနိုင္ပါသည္) ၁က်ပ္သားကို ေရာစပ္ထည့္ၿပီး ေန႔စဥ္ ေဆးတစ္ခြက္စာအျဖစ္ လက္ဖက္ရည္ဇြန္း ၃ဇြန္းခန႔္ကို စားသုံးေပးျခင္းျဖင့္ ဝၿဖိဳးလာပါမည္။ ကာမအားကို ျပန္လည္ျပည့္ၿဖိဳးေစျခင္းျဖင့္ အမ်ိဳးသမီး လိုလားအပ္ေသာ ရမၼက္မီးကို ၿငိမ္းေစနိုင္ပါသည္။

Credit: ေက်ာ္တင့္ေဆြ

Comments are closed.