တနဂၤေႏြေန ့ေမြးဖြားသူေတြ အတြက္(၂၀၁၉)ခုနွစ္ တစ္နွစ္ စာ ေဟာ စာတမ္း

တနဂၤေႏြေန ့ေမြးဖြားသူေတြ အတြက္(၂၀၁၉)ခုနွစ္ တစ္နွစ္ စာ ေဟာ စာတမ္း

တနဂၤေႏြသားသမီးတို႔သည္ ယခုႏွစ္တြင္ တကယ္လုပ္မည္ဆိုလ်ွင္ လူအမ်ားက မိမိအထင္ႀကီး၊ ေလးစား သိပ္အံ့ၾသသြားၾကလိမ့္မည္။ ထူးျခားျခား ထင္ေပၚ လာမည္။ အရာရာကို ဦးေဆာင္ဦးရြက္ လုပ္ကိုင္ရတတ္သည္။ အလုပ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေနရာဌာေနေျပာင္းေရႊ႔ျခင္း၊ဘြဲ႔ထူး၊ ဂုဏ္ထူး၊ ခ်ီးျမႇင့္ ေျမာက္စားမႈမ်ားရရိွမည္။ အိမ္ေထာင္႐ွင္မ်ားအေန႔နဲ႔ အတူတကြ လက္တြဲလုပ္ကိုင္ႏိုင္မည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ဦးစာေပး၍ လုပ္ေဆာင္ပါ။

စီးပြားေရးက႑ စက္သံုးဆီေရာင္းဝယ္ျခင္း၊ စက္သြယ္ေရးပစၥည္းမ်ား၊ အစု႐ွယ္ယာလုပ္ငန္း မ်ားႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ တူးေဖာ္ေရာင္းဝယ္ျခင္းမ်ား ေကာင္းမည္။ ကုမၸဏီထူေထာင္ျ ခင္း၊ ဘဏ္လုပ္ငန္း၊ အိမ္ေျမ၊ တိုက္ခန္းေရာင္းဝယ္ျခင္း၊ ငွါးရန္ျခင္း၊ အလွျပင္ဆိုင္၊ ဖက္႐ွင္ ဒီဇိုင္နာ တီထြင္ျခင္း ႏွင့္ ဒီဇိုင္နာဆိုင္ဖြင့္ျခင္းမ်ား အက်ိဴးေပးပါလိမ့္မည္။ အထူးသျဖင့္ စီးပြားေရး အလုပ္အကိုင္မ်ားတြင္ ေငြးေၾကးရင္းႏွီးမတည္မႈႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ တို႔ကို စြန္႔စြန္႔စားစားလုပ္ကိုင္ျခင္းျဖင့္

လာဘ္လဘေပါမ်ား လာတတ္ပါသည္။ အဂၤါ၊ ၾကာသပေတး၊ ေသာၾကာသားသမီးမ်ားႏွင့္ မည္သည့္ကိစၥေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေအာင္ျမင္မႈရရိွမည္ႏွစ္ျဖစ္သည္။ မိမိလိုက္စား သင္ၾကာေနေသာ ပညာရပ္ မိမိဘဝကို ျမႇင့္တင္းေပးပါလိမ့္မည္။ မိတ္ေကာင္း ၊ေဆြေကာင္း မ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆံုၿပိး လုပ္ငန္းခြင္မ်ား ေအာင္ျမင္မည္။ႏိုင္ငံရပ္ျခား သြားလာျခင္း၊ ရပ္ေဝးမိတ္ေ ဆြမ်ားႏွင့္ အစု႐ွယ္ယာဝင္လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ျခင္း၊အလုပ္အသစ္မ်ား စတင္ထူေထာင္ျခင္း မ်ားအက်ိဳးေပးမည္။ သို႔ေသာ္ ရံဖန္ရံခါ အခက္ခဲ

အက်ပ္အတည္းမ်ားျဖင့္ ရင္ဆိုင္ရတတ္ေသာ္လည္း တုန္လႈပ္မႈမရိွဘဲ ရဲဝံ့ရင္ဆိုင္ေ က်ာ္လႊားရန္ လိုအပ္ပါလိမ့္မည္။ မိမိလုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အဂၤါ၊ ၾကာသပေတး၊ ေသာၾကာသားသမီးမ်ားႏွင့္* ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်ွင္ အက်ိဳးျမတ္ ရတတ္သည္။ လုပ္ငန္းေအာင္ျမင္ျခင္း၊နာမည္သတင္း ဂုဏ္သတင္းေက်ာ္ေဇာၿပိး ေငြအစ့ုအလိုက္ ခ်မ္းသုခရတတ္သည္။

စေန႔သားသမီးမ်ား အထူးသတိထားပါ။ ဒုကၡေပးတတ္သည္။ မိမိ မိတ္ေဆြမ်ားထဲမွ လူမ်ိဳးျခား (သုိ႕) စေနသားသမီး တစ္ဦးနဲ႔ အမႈအခင္း ကိစၥ ေပၚတတ္ပါသည္။ ထိုအျပင္ သဘာဝေဘး အႏၱရာယ္၊ မေမ်ာ္လင္ေသာ ယာဥ္အတိုက္အခိုက္ ဥပါဒ္အႏၱရာယ္ျဖင့္လည္း ၾကံဳေတြ႔ရ တတ္ပါသည္။ တစ္ပါးသူ မိမိအသက္အႏၱရယ္ ထိပါးတတ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ကိုအျမဲသတိထားပါ။

အခ်စ္ေရးအိမ္ေထာင္ေရးက႑ လူပ်ိဳ၊အပ်ိဳရြယ္၊အပ်ိဳႀကီးမ်ား အိမ္ေထာင္မဂၤလာျ ပဳရတတ္သလို႔ ဤႏွစ္ထဲတြင္ လူပ်ိဳ၊ အပ်ိဳ အေပါင္းတို႔ အခ်စ္ေရးကိစၥရပ္မ်ားကို ဦးစာမေပးသင့္ႏွစ္ပါ။ အသက္အရြယ္ပိုင္းကြာျခားသူမ်ားႏွင့္ ဖူးစာၾကံဳတတ္သည္။ အိမ္ေထာင္ေရးအခ်စ္ေရးႏွင့္ နီးစပ္ရန္ လြယ္ကူသေလာက္ ခက္ခဲမူမ်ား ၾကံဳမည္ ။အျဖတ္အတားဆီးမ်ား အတိုက္အခိုက္ မနာလိုသူမ်ား ၾကံဳေတြ႔မည္။ အိမ္ေထာင္ေရး မသင့္မတင့္ ျဖစ္တတ္သည္။

ပညာေရးက႑ ပညာေရးတြင္ ဤႏွစ္ အထူးကံေကာင္းေသာႏွစ္ျဖစ္၍ လူငယ္၊ လူႀကီး မေရြး ႀကိဳးစာအားထုတ္ပါ။ ႏွစ္က်မ်ား ဤႏွစ္ စာေမးပြဲ ေအာင္ျမင္မႈ ရတတ္သည္။ မိမိရည္မွန္းခ်က္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ဆြတ္ခူးႏိုင္မည္။ ပညာေရးတြင္ ဝီရိယ၏အက်ိဴးျဖင့္ ထူးခြၽန္ေအာင္ျမင္မည္။ စက္မႈကိရိယာ ႏွင့္ ဖုန္းႏွင့္ဆက္စပ္ ဆက္သြယ္ေရးပ်က္စီးမ်ား ျပဳျပင္ျခင္း ပညာရပ္မ်ား သင္ယူျခင္းေကာင္း၏။

ျပည္ပရပ္ျခား အလုပ္အကိုင္ အဂၤါ၊ ၾကာသပေတး၊ ေသာၾကာ”*စင္ကာပူ၊ မေလး႐ွား၊ ဘန္ေကာက္၊ ဗီယန္နမ္၊ ေဟာင္ေကာင္၊ သိရီလကၤာ အစစ ထိုေနနံ ႏိုင္ငံ အခြင့္အလမ္းပြင့္လန္း၍ ပညာေရး ဘာသာရပ္စာေမးေျဖ ေအာင္ျမင္ျခင္းႏွင့္ ျပည္ပႏိုင္ငံ ေနရာေကာင္ဌာေနရရိွတတ္သည္။ အလုပ္အကိုင္ ၊အေရာင္းအဝယ္၊ ပညာသင္ေဆးပညာ လုပ္ငန္မ်ား ေအာျမင္မူရၿပိး အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမည္။ သို႔ေသာ္ စာေမးပြဲေျဖဆိုရာတြင္ အေႏွာက္အယွက္မ်ားဝင္လာတတ္သည္။ (14-6-2019)မွစ၍ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ အေလာတႀကီးမလုပ္သင့္ပါ။ ေဆြမ်ိဴ.းမိတ္ေဆြမ်ား လုပ္ငန္းတြင္ အေႏွာက္အယွက္ေ ပးတတ္သည္။

တနဂၤေႏြေန ့ေမြးဖြားသူမ်ား ၁ အသက္ ၃၄၊ ၃၆၊ ၃၉၊ ၄၃၊ ၄၆၊ ၄၉၊ ၆၉ႏွစ္ရိွသူေတြ႔ကေတာ့ ေငြေၾကးကိစၥ ၊ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ား အာမခံလက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းမ်ား သတိထားျခင္းႏွင့္ *လံုးဝ*အထူးေ႐ွာင္ၾကဥ္ရပါလိမ့္မည္။ ေရြေငြေက်ာက္မ်က္ရတနာ ၊ေပ်ာက္ဆံုးျခင္း၊ အလိမ့္ခံရျခင္း၊ေဖာက္ထြင္းမ်ားၾကံဳေတြ႔ရတတ္သည္။ ေငြေၾကးကိစၥမ်ား အလြယ္တကူ ကတိေပးျခင္း၊လူမူေရျပသာနာမ်ား ႐ုတ္တရက္ရင္ဆိုင္ရတတ္သည္။

(2019/7လ-10လ) မ်ားတြင္ မထင္မွတ္ထားေသာ ေနရာေဒသ၊ ျပည္ပရပ္ျခားခရီးတို ခရီး႐ွည္ မ်ားသြားရကိန္းရိွသည္။ မိမိလက္​​ေအာက္​ငယ္​သားႏွင္​့ တပည္​မ်ားအား ​ေထာက္​ပံ့​ေပးရျခင္​း၊ လူမႈ​ေရးႏွင္ ​့ဘာသာ​ေရးဆိုင္​ရာလုပ္​ငန္​းမ်ားတြင္​ ကိုင္​တိုင္​ ဦးစီးရျခင္​း၊ အမ်ား သ​ေဘာတူညီမႈ​ေၾကာင္​့ ကုသိုလ္​​ေရးလုပ္​ငန္​းမ်ား လုပ္​ကိုင္​ရမည္​။ ဒါေပမဲ့ ဤလေတြ႔မွာ ေယဘုယ်အားျဖင့္ အိမ္ေထာင္ေရးျပႆနာ၊ အေမြအႏွစ္ကိစၥေတြ႔အတြက္ စကားမ်ားရတတ္သည္။ ညီကိုေမာင္ႏွမျခင္း စကားမ်ားမည္။ စက္ပစၥည္းႏွင့္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရတတ္သည္။ ေျမလြတ္၊ ေျမ႐ိုင္း၊ လယ္ယာ ဝယ္ထားသူးမ်ား ပ်က္စီး႐ုပ္သိမ္းျခင္း ကိစၥမ်ားျဖစ္ေပၚလာျခင္းမ်ားက ျပန္ေျပလည္းၿပိး မိမိဥစၥာ မိမိျပန္ရျခင္းႏွင့္ အစားထိုးေပးကမ္းျ ခင္း ၾကံဳေတြ႔ ရပါလိမ့္မည္။

ေငြကံေတာ့ေကာင္းပါလိမ့္မည္။ ယခုႏွစ္ 2019 ခု*1လ-8လ* မ်ားတြင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြင္း ျပႆနာအျငင္းပြားစရာမ်ား ျဖစ္လာတတ္သည္။ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြင္း ျပႆနာအျငင္းပြားစရာမ်ား ျဖစ္လာတတ္၍ နယ္ေျမ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပရိွသူမ်ားအေနနဲ႔ လူမ်ိဳးဘာသာရပ္ ကိစၥရပ္မ်ား၊ စဥ္းမ်ွည္း စည္းကမ္း ဥပေဒေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ ဆူပူမႈးမ်ား အႏၱရာယ္ၾကံဳျခင္း၊ လုပ္ၾကံခံရျခင္း၊ အဖမ္းအစည္းမ်ားခံရျခင္း ျဖစ္လာတတ္သည္။

စက္ယႏၱရားႏွင့္ အႏၱရာယ္ေပၚေပါက္လာႏိုင္၍ အထူးသတိထားျပိး ဂ႐ုတစုိက္ကိုင္တြယ္ရလိမ့္မည္။ ညီအကိုေမာင္ႏွမ ေဆြမ်ိဴးမ်ား ေႏွာက္ယွက္မႈေၾကာင့္ မိမိလုပ္ငန္းခြင့္ အက်ိဴးျမတ္မ်ားပ်က္စီးတတ္သလို႔ မိန္းကေလးတစ္ဦးေၾကာင့္ မိမိလုပ္ငန္းလ်ိဳဝွက္ ပ႐ိုဂ်က္မ်ား ခိုးခံရျခင္း စီးပြားအေျခအေနယိုင္းသြားရတတ္သည္။ အသက္ ၅၊ ၆၊ ၁၁၊ ၁၃၊ ၁၅၊ ၁၉၊ ၃၁၊ ၃၅၊ ၃၆၊ ၃၉၊ ၅၁၊ ၅၃၊ ၅၆၊ ၅၉ႏွစ္ ပညာေရး၊ အခ်စ္ေရး၊ အိမ္ေထာင္းေရးႏွင့္ စီးပြားေရး မိမိလုပ္ငန္းမ်ာေအာင္ျမင္ျခင္းႏွင့္ ျပည္ပအလုပ္အကိုင္းမ်ားအက်ိဳးျဖစ္၍ ျပည္တြင္းျပည္ပႏိုင္ငံရပ္ျခားဘာသာရပ္မ်ား

ေျဖဆိုမႈ ေအာင္ျမင္ျခင္း၊ ျပည္တြင္းျပည္ပခရီမ်ား သြားရပါလိမ့္မည္။ အသက္ ၂၂ႏွစ္ မွာ ႏွစ္ အသက္၃၀အတြင္း ႏွင့္ အသက္၄၀ႏွစ္မွာ ၅ဝအတြင္းရိွ စီပြားေရး၊ အခ်စ္ေရး၊ အိမ္ေထာင္းေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး ညံပါလိမ့္မည္။ အသက္ ၂၂ႏွစ္ မွာ ႏွစ္ အသက္၃၀အတြင္း လူငယ္လူရြယ္မ်ား ခ်စ္သူေပၚ သံသယာစိတ္ဝင္လာတတ္လို႔ ႏွစ္ဖက္မိဘမ်ား သေဘာထား ကြဲလြဲမႈေၾကာင္း မိမိအခ်စ္ေရးမ်ား က်န္ၾကာေႏွာင္းနည္းျခင္းႏွင့္ ခိုးေျပးရကိန္မ်ား ၾကံဳေတြ႔ရ တတ္သည္။ ပ်ိဴ ရြယ္သူမ်ား တဖက္သတ္အေခ်စ္ေရးမ်ိဴ းမ်ားႏွင့္ ၾကံဳေတြ႔ရတတ္သည္။ အိမ္ေထာင္းေရမွာ မိသာစုျပသနာ ေယာကၼႏွင့္အဆင္မေျပမူ၊ မလိုလာျခင္း၊အမ်က္လိုမည့္။ အိမ္ေထာင္႐ွင္မ်ား ပတ္ဝန္းက်င္ေၾကာင့္ စကားမ်ားရတတ္သည္။ ေဘးစကား အတင္အပ်င္း၊ အသြားအလာ၊ ဆင္ျခင္မွာသာ မိမိအိမ္ေထာင္ သာယာစိုျပည့္လိမ့္မည္။

က်န္းမာေရးက႑ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပတ္သတ္၍ မေမ်ာ္လင္ဘဲ ေရာဂါေဝဒနာမ်ား ဝင္ေရာက္လာတတ္သလို့ ဤႏွစ္တြင္ ေရာဂါဘယအမ်ိုဳးမ်ိဳး ႏိွပ္စပ္ျခင္း ခံရတတ္သည္။ က်န္းမာေရးတြင္ အဖ်ားအနာေရာဂါ၊ ေသြးတိုးေရာဂါ၊ မ်က္စိေရာဂါ၊ အဆစ္အျမစ္ကိုက္ခဲ ခင္းေရာဂါမ်ား ခံစား ရတတ္သည္။ 2019ခု 1လပိုင္း၊ 3လပိုင္း၊ 5လပိုင္းေတြ႔မွာ ခရီးသြားလာျခင္းမေကာင္းပါ။

ေဆာင္ရြက္စရာကိစၥ ယခုႏွစ္တြင္ခရီးသြားျခင္းႏွင့္လုပ္ငန္းကိစၥအဆင္ေျပရန္အတြက္ သမၺဳေဒၶဂါထာေတာ္ (၃)ေခါက္ ရြတ္ဆိုၿပိး ခရီးသြားျခင္း ကံေကာ္ၫြန္႔ ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ အနီေရာင္၊ ႏို႔ႏွစ္ေရာင္၊ အစိမ္းေရာင္ အဝတ္အထည္မ်ား ဝတ္ဆင္ျခင္းႏွင့္ ထိုအေရာင္မ်ားကို အေဆာင္အျဖစ္ အသံုးေဆာင္အျဖစ္ အသံုးျပဳႏိုင္သည္။ နီေရႊေရာင္၊ ပတၱျမား အဆင္းရိွေသာ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ ဝတ္ဆင္ပါ။ အက်ိဴ းေပးေသာအကၡရာႏွင့္ဂဏန္းမ်ားမွာ (က၊ ခ၊ ဂ၊ င) (၈- ၆- ၀ -၄)

တနဂၤေႏြသားသမီးမ်ား တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး ကံေကာင္းေစရန္ ေျမာက္ဘက္အရပ္ ေနရာ၌ သဲပံုေစတီ တည္ထားကိုးကြယ္ျခင္း၊ ပုန္းညက္ပင္ စိုက္ပ်ိဳးျခင္း ႏွင့္ အေနာက္ေျမာက္အရပ္သို႔ လမ္းေဘး ဝဲယာတြင္ ေဇာင္းယားပင္ စိုက္ပ်ိဳးျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္၍ သင့္ထံ ကံေကာင္းျခင္းမ်ား လာလိမ့္မည္။ ယၾတာ မိမိေမြးေန႔တြင္ ကန္ဇြန္းၫြန္႔၊ ခေရၫြန္႔၊ ၾကာပြင့္၊ ဂႏၶမာပန္း(၅)ပြင့္ ဘုရားပူေဇာ္ေပးပါ။ မာလာကာသီး၊ ပန္းသီး၊ ေပါင္မုန္႔ တို႔ကို ဘုရားတြင္ ဆြမ္းေတာ္ကပ္လွဴ ေပးပါ။

ေဗဒင္ႏွင့္လကၡဏာ ဆရာမင္းသူရ 09456471357(Viber)

Unicode ျဖင့္ဖတ္ရန္

တနင်္ဂနွေသားသမီးတို့သည် ယခုနှစ်တွင် တကယ်လုပ်မည်ဆိုလျှင် လူအများက မိမိအထင်ကြီး၊ လေးစား သိပ်အံ့သြသွားကြလိမ့်မည်။ ထူးခြားခြား ထင်ပေါ် လာမည်။ အရာရာကို ဦးဆောင်ဦးရွက် လုပ်ကိုင်ရတတ်သည်။ အလုပ်နှင့်ပတ်သက်၍ နေရာဌာနေပြောင်းရွှေ့ခြင်း၊ဘွဲ့ထူး၊ ဂုဏ်ထူး၊ ချီးမြှင့် မြောက်စားမှုများရရှိမည်။ အိမ်ထောင်ရှင်များအနေ့နဲ့ အတူတကွ လက်တွဲလုပ်ကိုင်နိုင်မည့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို ဦးစာပေး၍ လုပ်ဆောင်ပါ။

စီးပွားရေးကဏ္႑ စက်သုံးဆီရောင်းဝယ်ခြင်း၊ စက်သွယ်ရေးပစ္စည်းများ၊အစုရှယ်ယာလုပ်ငန်းများနှင့် ကျောက်မျက်ရတနာ တူးဖော်ရောင်းဝယ်ခြင်းများ ကောင်းမည်။ ကုမ္ပဏီထူထောင်ခြင်း၊ ဘဏ်လုပ်ငန်း၊ အိမ်မြေ၊ တိုက်ခန်းရောင်းဝယ်ခြင်း၊ ငှါးရန်ခြင်း၊ အလှပြင်ဆိုင်၊ ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်နာ တီထွင်ခြင်း နှင့် ဒီဇိုင်နာဆိုင်ဖွင့်ခြင်းများ အကျိူးပေးပါလိမ့်မည်။ အထူးသဖြင့် စီးပွားရေး အလုပ်အကိုင်များတွင် ငွေးကြေးရင်းနှီးမတည်မှုနှင့် ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု တို့ကို စွန့်စွန့်စားစားလုပ်ကိုင်ခြင်းဖြင့်

လာဘ်လဘပေါများ လာတတ်ပါသည်။ အင်္ဂါ၊ ကြာသပတေး၊ သောကြာသားသမီးများနှင့် မည်သည့်ကိစ္စဆောင်ရွက်ရာတွင် အောင်မြင်မှုရရှိမည်နှစ်ဖြစ်သည်။ မိမိလိုက်စား သင်ကြာနေသော ပညာရပ် မိမိဘဝကို မြှင့်တင်းပေးပါလိမ့်မည်။ မိတ်ကောင်း၊ဆွေကောင်းများနှင့်တွေ့ဆုံပြိး လုပ်ငန်းခွင်များ အောင်မြင်မည်။နိုင်ငံရပ်ခြားသွားလာခြင်း၊ရပ်ဝေးမိတ်ဆွေများနှင့် အစုရှယ်ယာဝင်လုပ်ငန်းများလုပ်ခြင်း၊အလုပ်အသစ်များ စတင်ထူထောင်ခြင်းများအကျိုးပေးမည်။ သို့သော် ရံဖန်ရံခါ အခက်ခဲ

အကျပ်အတည်းများဖြင့် ရင်ဆိုင်ရတတ်သော်လည်း တုန်လှုပ်မှုမရှိဘဲ ရဲဝံ့ရင်ဆိုင်ကျော်လွှားရန် လိုအပ်ပါလိမ့်မည်။ မိမိလုပ်ငန်းဆောင်တာများဆောင်ရွက်ရာတွင် အင်္ဂါ၊ ကြာသပတေး၊ သောကြာသားသမီးများနှင့်* ပူပေါင်းဆောင်ရွက်လျှင် အကျိုးမြတ်ရတတ်သည်။ လုပ်ငန်းအောင်မြင်ခြင်း၊နာမည်သတင်း ဂုဏ်သတင်းကျော်ဇောပြိး ငွေအစ့ုအလိုက် ချမ်းသုခရတတ်သည်။

စနေ့သားသမီးများ အထူးသတိထားပါ။ ဒုက္ခပေးတတ်သည်။ မိမိ မိတ်ဆွေများထဲမှ လူမျိုးခြား (သို့) စနေသားသမီး တစ်ဦးနဲ့ အမှုအခင်း ကိစ္စ ပေါ်တတ်ပါသည်။ ထိုအပြင် သဘာဝဘေးအန္တရာယ်၊ မမျော်လင်သော ယာဉ်အတိုက်အခိုက် ဥပါဒ်အန္တရာယ်ဖြင့်လည်း ကြုံတွေ့ရတတ်ပါသည်။ တစ်ပါးသူ မိမိအသက်အန္တရယ် ထိပါးတတ်သည်။ အထူးသဖြင့် ပတ်ဝန်းကျင်ကိုအမြဲသတိထားပါ။

အချစ်ရေးအိမ်ထောင်ရေးကဏ္႑ လူပျို၊အပျိုရွယ်၊အပျိုကြီးများ အိမ်ထောင်မင်္ဂလာပြုရတတ်သလို့ ဤနှစ်ထဲတွင် လူပျို၊ အပျို အပေါင်းတို့ အချစ်ရေးကိစ္စရပ်များကို ဦးစာမပေးသင့်နှစ်ပါ။ အသက်အရွယ်ပိုင်းကွာခြားသူများနှင့် ဖူးစာကြုံတတ်သည်။ အိမ်ထောင်ရေးအချစ်ရေးနှင့် နီးစပ်ရန် လွယ်ကူသလောက် ခက်ခဲမူများ ကြုံမည်။အဖြတ်အတားဆီးများ အတိုက်အခိုက် မနာလိုသူများ ကြုံတွေ့မည်။ အိမ်ထောင်ရေး မသင့်မတင့် ဖြစ်တတ်သည်။

ပညာရေးကဏ္႑ ပညာရေးတွင် ဤနှစ် အထူးကံကောင်းသောနှစ်ဖြစ်၍ လူငယ်၊ လူကြီး မရွေး ကြိုးစာအားထုတ်ပါ။ နှစ်ကျများ ဤနှစ် စာမေးပွဲ အောင်မြင်မှု ရတတ်သည်။ မိမိရည်မှန်းချက် အောင်မြင်မှုများ ဆွတ်ခူးနိုင်မည်။ ပညာရေးတွင် ဝီရိယ၏အကျိူးဖြင့် ထူးချွန်အောင်မြင်မည်။ စက်မှုကိရိယာ နှင့် ဖုန်းနှင့်ဆက်စပ် ဆက်သွယ်ရေးပျက်စီးများ ပြုပြင်ခြင်း ပညာရပ်များ သင်ယူခြင်းကောင်း၏။

ပြည်ပရပ်ခြား အလုပ်အကိုင် အင်္ဂါ၊ ကြာသပတေး၊ သောကြာ”*စင်ကာပူ၊ မလေးရှား၊ ဘန်ကောက်၊ ဗီယန်နမ်၊ ဟောင်ကောင်၊ သိရီလင်္ကာ အစစ ထိုနေနံ နိုင်ငံ အခွင့်အလမ်းပွင့်လန်း၍ ပညာရေး ဘာသာရပ်စာမေးဖြေ အောင်မြင်ခြင်းနှင့် ပြည်ပနိုင်ငံ နေရာကောင်ဌာနေရရှိတတ်သည်။ အလုပ်အကိုင် ၊အရောင်းအဝယ်၊ပညာသင်ဆေးပညာလုပ်ငန်များ အောမြင်မူရပြိး အကျိုးဖြစ်ထွန်းမည်။ သို့သော် စာမေးပွဲဖြေဆိုရာတွင် အနှောက်အယှက်များဝင်လာတတ်သည်။ (14-6-2019)မှစ၍ လုပ်ငန်းခွင်တွင် အလောတကြီးမလုပ်သင့်ပါ။ ဆွေမျိူ.းမိတ်ဆွေများ လုပ်ငန်းတွင် အနှောက်အယှက်ပေးတတ်သည်။

တနင်္ဂနွေနေ ့မွေးဖွားသူများ ၁ အသက် ၃၄၊ ၃၆၊ ၃၉၊ ၄၃၊ ၄၆၊ ၄၉၊ ၆၉နှစ်ရှိသူတွေ့ကတော့ ငွေကြေးကိစ္စ ၊ စာချုပ်စာတမ်းများ အာမခံလက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းများ သတိထားခြင်းနှင့် *လုံးဝ*အထူးရှောင်ကြဉ်ရပါလိမ့်မည်။ ရွေငွေကျောက်မျက်ရတနာ၊ပျောက်ဆုံးခြင်း၊အလိမ့်ခံရခြင်း၊ဖောက်ထွင်းများကြုံတွေ့ရတတ်သည်။ ငွေကြေးကိစ္စများ အလွယ်တကူ ကတိပေးခြင်း၊လူမူရေပြသာနာများ ရုတ်တရက်ရင်ဆိုင်ရတတ်သည်။

(2019/7လ-10လ) များတွင် မထင်မှတ်ထားသော နေရာဒေသ၊ ပြည်ပရပ်ခြားခရီးတို ခရီးရှည် များသွားရကိန်းရှိသည်။ မိမိလက်​​အောက်​ငယ်​သားနှင်​့ တပည်​များအား ​ထောက်​ပံ့​ပေးရခြင်​း၊ လူမှု​ရေးနှင် ​့ဘာသာ​ရေးဆိုင်​ရာလုပ်​ငန်​းများတွင်​ ကိုင်​တိုင်​ ဦးစီးရခြင်​း၊ အများ သ​ဘောတူညီမှု​ကြောင်​့ ကုသိုလ်​​ရေးလုပ်​ငန်​းများ လုပ်​ကိုင်​ရမည်​။ ဒါပေမဲ့ ဤလတွေ့မှာ ယေဘုယျအားဖြင့် အိမ်ထောင်ရေးပြဿနာ၊ အမွေအနှစ်ကိစ္စတွေ့အတွက် စကားများရတတ်သည်။ ညီကိုမောင်နှမခြင်း စကားများမည်။ စက်ပစ္စည်းနှင့် ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရတတ်သည်။ မြေလွတ်၊ မြေရိုင်း၊ လယ်ယာ ဝယ်ထားသူးများ ပျက်စီးရုပ်သိမ်းခြင်းကိစ္စများဖြစ်ပေါ်လာခြင်းများက ပြန်ပြေလည်းပြိး မိမိဥစ္စာ မိမိပြန်ရခြင်းနှင့် အစားထိုးပေးကမ်းခြင်း ကြုံတွေ့ ရပါလိမ့်မည်။

ငွေကံတော့ကောင်းပါလိမ့်မည်။ ယခုနှစ် 2019 ခု*1လ-8လ* များတွင် အဖွဲ့အစည်းများအတွင်း ပြဿနာအငြင်းပွားစရာများ ဖြစ်လာတတ်သည်။ အဖွဲ့အစည်းများအတွင်း ပြဿနာအငြင်းပွားစရာများ ဖြစ်လာတတ်၍ နယ်မြေ ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပရှိသူများအနေနဲ့ လူမျိုးဘာသာရပ် ကိစ္စရပ်များ၊ စဉ်းမျှည်း စည်းကမ်း ဥပဒေပြောင်းလဲခြင်းနှင့် ဆူပူမှုးများ အန္တရာယ်ကြုံခြင်း၊ လုပ်ကြံခံရခြင်း၊ အဖမ်းအစည်းများခံရခြင်း ဖြစ်လာတတ်သည်။

စက်ယန္တရားနှင့် အန္တရာယ်ပေါ်ပေါက်လာနိုင်၍ အထူးသတိထားပြိး ဂရုတစိုက်ကိုင်တွယ်ရလိမ့်မည်။ ညီအကိုမောင်နှမ ဆွေမျိူးများ နှောက်ယှက်မှုကြောင့် မိမိလုပ်ငန်းခွင့် အကျိူးမြတ်များပျက်စီးတတ်သလို့ မိန်းကလေးတစ်ဦးကြောင့် မိမိလုပ်ငန်းလျိုဝှက် ပရိုဂျက်များ ခိုးခံရခြင်း စီးပွားအခြေအနေယိုင်းသွားရတတ်သည်။ အသက် ၅၊ ၆၊ ၁၁၊ ၁၃၊ ၁၅၊ ၁၉၊ ၃၁၊ ၃၅၊ ၃၆၊ ၃၉၊ ၅၁၊ ၅၃၊ ၅၆၊ ၅၉နှစ် ပညာရေး၊ အချစ်ရေး၊ အိမ်ထောင်းရေးနှင့် စီးပွားရေး မိမိလုပ်ငန်းမျာအောင်မြင်ခြင်းနှင့် ပြည်ပအလုပ်အကိုင်းများအကျိုးဖြစ်၍ ပြည်တွင်းပြည်ပနိုင်ငံရပ်ခြားဘာသာရပ်များ

ဖြေဆိုမှု အောင်မြင်ခြင်း၊ ပြည်တွင်းပြည်ပခရီများ သွားရပါလိမ့်မည်။ အသက် ၂၂နှစ် မှာ နှစ် အသက်၃၀အတွင်း နှင့် အသက်၄၀နှစ်မှာ ၅ဝအတွင်းရှိ စီပွားရေး၊ အချစ်ရေး၊ အိမ်ထောင်းရေး၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး ညံပါလိမ့်မည်။ အသက် ၂၂နှစ် မှာ နှစ် အသက်၃၀အတွင်း လူငယ်လူရွယ်များ ချစ်သူပေါ် သံသယာစိတ်ဝင်လာတတ်လို့ နှစ်ဖက်မိဘများ သဘောထား ကွဲလွဲမှုကြောင်း မိမိအချစ်ရေးများ ကျန်ကြာနှောင်းနည်းခြင်းနှင့် ခိုးပြေးရကိန်များ ကြုံတွေ့ရ တတ်သည်။ ပျိူ ရွယ်သူများ တဖက်သတ်အချေစ်ရေးမျိူ းများနှင့် ကြုံတွေ့ရတတ်သည်။ အိမ်ထောင်းရေမှာ မိသာစုပြသနာ ယောက္မနှင့်အဆင်မပြေမူ၊ မလိုလာခြင်း၊အမျက်လိုမည့်။ အိမ်ထောင်ရှင်များ ပတ်ဝန်းကျင်ကြောင့် စကားများရတတ်သည်။ ဘေးစကား အတင်အပျင်း၊ အသွားအလာ၊ ဆင်ခြင်မှာသာ မိမိအိမ်ထောင် သာယာစိုပြည့်လိမ့်မည်။

ကျန်းမာရေးကဏ္႑ ကျန်းမာရေးနှင့် ပတ်သတ်၍ မမျော်လင်ဘဲ ရောဂါဝေဒနာများ ဝင်ရောက်လာတတ်သလို့ ဤနှစ်တွင် ရောဂါဘယအမျိုးမျိုး နှိပ်စပ်ခြင်း ခံရတတ်သည်။ ကျန်းမာရေးတွင် အဖျားအနာရောဂါ၊ သွေးတိုးရောဂါ၊ မျက်စိရောဂါ၊ အဆစ်အမြစ်ကိုက်ခဲခင်းရောဂါများ ခံစား ရတတ်သည်။ 2019ခု 1လပိုင်း၊ 3လပိုင်း၊ 5လပိုင်းတွေ့မှာ ခရီးသွားလာခြင်းမကောင်းပါ။

ဆောင်ရွက်စရာကိစ္စ ယခုနှစ်တွင်ခရီးသွားခြင်းနှင့်လုပ်ငန်းကိစ္စအဆင်ပြေရန်အတွက် သမ္ဗုဒေ္ဓဂါထာတော် (၃)ခေါက် ရွတ်ဆိုပြိး ခရီးသွားခြင်း ကံကော်ညွန့် ဆောင်ခြင်းနှင့် အနီရောင်၊ နို့နှစ်ရောင်၊ အစိမ်းရောင် အဝတ်အထည်များ ဝတ်ဆင်ခြင်းနှင့် ထိုအရောင်များကို အဆောင်အဖြစ် အသုံးဆောင်အဖြစ် အသုံးပြုနိုင်သည်။ နီရွှေရောင်၊ ပတ္တမြား အဆင်းရှိသော ကျောက်မျက်ရတနာ ဝတ်ဆင်ပါ။ အကျိူ းပေးသောအက္ခရာနှင့်ဂဏန်းများမှာ (က၊ ခ၊ ဂ၊ င) (၈- ၆- ၀ -၄) တနင်္ဂနွေသားသမီးများ တစ်နှစ်ပတ်လုံး ကံကောင်းစေရန် မြောက်ဘက်အရပ် နေရာ၌ သဲပုံစေတီ တည်ထားကိုးကွယ်ခြင်း၊ ပုန်းညက်ပင် စိုက်ပျိုးခြင်း နှင့် အနောက်မြောက်အရပ်သို့ လမ်းဘေး ဝဲယာတွင် ဇောင်းယားပင် စိုက်ပျိုးခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်၍ သင့်ထံ ကံကောင်းခြင်းများ လာလိမ့်မည်။ ယတြာ မိမိမွေးနေ့တွင် ကန်ဇွန်းညွန့်၊ ခရေညွန့်၊ ကြာပွင့်၊ ဂန္ဓမာပန်း(၅)ပွင့် ဘုရားပူဇော်ပေးပါ။ မာလာကာသီး၊ ပန်းသီး၊ ပေါင်မုန့် တို့ကို ဘုရားတွင် ဆွမ်းတော်ကပ်လှူ ပေးပါ။

ဗေဒင်နှင့်လက္ခဏာ ဆရာမင်းသူရ 09456471357(Viber)

Comments are closed.