အိမ္တစ္အိမ္ကုုိ ‘ လာဘ္ပိတ္ေစေသာ အက်င့္ဆိုးမ်ား ’

အိမ္တစ္အိမ္ကုုိ ‘ လာဘ္ပိတ္ေစေသာ အက်င့္ဆိုးမ်ား ’

အစဥ္ေရွာင္ၾကဥ္ ၾကရမည့္ ဘုန္းကံနိမ့္ေစ လာဘ္ပိတ္ေစေသာ အေလ့ဆိုးမ်ား

၁။ ဘုရားခန္းတြင္ လင္မယား (၂)ေယာက္ မအိပ္ရ။
၂။ ေယာက်ာ္း၏ ညာဘက္တြင္ မိန္းမ မအိပ္ရ။
၃။ နံနက္ (၄) နာရီခြဲမွ (၆) နာရီအတြင္းတြင္ သာသနာေစာင့္ နတ္မင္းျကီး (၄) ပါးတို့သည္ လူအမ်ားစု၏ ေကာင္းမႈ႔ ၊ မေကာင္းမႈ႔တို့ကို ျကည့္ရူေသာ အခ်ိန္ျဖစ္ပါသည္။ထိုအခ်္ိန္တြင္ ေမထုန္မီွဝဲမႈ႔ကို အထူးေရွာင္ျကဥ္ရမည္။

၄။ မိမိအိပ္စက္ေသာ ကုတင္ထက္ (သို့) အိပ္ယာထက္ ျမင့္ေသာေနရာတြင္ ထဘီတန္း မျပုလုပ္ရ။
၅။ သားသမီး ေခါင္းရင္း၊ မိဘေျခရင္းတြင္ မေနရ မအိပ္ရ။
၆။ မိမိအိပ္ယာခင္းနွင့္ ပုဆိုးေစာင္မ်ားကို မိမိအိပ္ေသာ ေခါင္းအံုးေပၚတြင္ တင္၍ မထားရ။
၇။ မိမိေနထိုင္ရာထက္ ျမင့္ေသာေနရာတြင္ ဖ်ာ၊ေမြ႔ယာေစာင္မ်ား လွမ္းျခင္းမျပုလုပ္ရ။

၈။ မိမိအိမ္ေရွ႕ အေပါက္ဝတြင္ ေမးကို လက္ေထာက္ျပီး မထိုင္ရ ၊မမိႈင္ရ။
၉။ မိမိအိမ္ေရွ႕ တံခါးအေပါက္ဝတြင္ ဆံပင္ကို ျဖန့္ခ်၍ သန္းဥ မဆြဲရ။
၁၀။ မိမိအိမ္ေရွ႕ တံခါးအေပါက္ဝတြင္ ကေလးမ်ား မစင္ မစြန့္ရ။
၁၁။ မိမိအိပ္ယာထ မဂၤလာယူေသာ အခါ၌ ေအာ္ဟစ္ ဆဲေရးတိုင္းထြာျခင္း မျပုလုပ္ရ။

၁၂။ နံနက္ေစာေစာအိပ္ယာထ မ်က္နွာသစ္ရာတြင္ လည္ေခ်ာင္ထဲမွ သလိပ္မ်ားကို မရ ရေအာင္ အသံက်ယ္ေလာင္စြာ ျပု၍ မလုပ္ရ။
၁၃။ က်ြဲခတ္ထားေသာ အဝတ္၊ မီးေလာင္ထားျပီးေသာ အဝတ္၊ ေလေပြျဖင့္ လႊင့္ပါလာေသာ အဝတ္၊ ျကြက္ကိုက္ထားေသာ အဝတ္၊ လည္းေကာင္း အဝတ္မ်ားကို လူတို့ မဝတ္ေကာင္းေပ။
၁၄။ အိမ္ေပၚတြင္ လမ္းေလ်ွာက္လွ် င္ ေျခသံျပင္းျပင္း မေလွ် ာက္ရ။အိုးခြက္ ၊ပန္းကန္ ပစၥည္းမ်ားကို အသံျမည္ေအာင္ ျကမ္းတမ္းစြာ မျပုလုပ္ရ။

၁၅။ ထမင္းစားလွ် င္ ထမင္းပန္းကန္မ်ားကို လွည့္၍ ၊လူပ္၍ မစားရ။ျငိမ္သက္စြာ ညီညာစြာထားျပီးမွ စားရမည္။ထမင္းစာပြဲကိုလည္း လက္ေထာက္၍ မစားရ။
၁၆။ ထမင္းစား၍ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ တျခားအစားအစာမ်ား စား၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အစာစားရာတြင္ ပါးစပ္မွ ပလပ္.…ပလပ္ ျမည္ေအာင္ ေခြးမ်ား ထမင္းရည္ေသာက္သကဲ႔သို့ အသံမထြက္ေစရပါ။

၁၇။ လမ္းေလွ် ာက္စဥ္အတြင္း ထမင္းနွင့္ တျခားအစားအစာမ်ားကို မစားရ။
၁၈။ မိမိအိမ္ေရွ႕ အေပါက္ဝကို ေက်ာေပး၍ မထိုင္ရ။
၁၉။ နံနက္ေစာေစာနွင့္ ညဘက္မ်ားတြင္ ေျခဆစ္၊လက္ဆစ္မ်ား မခ် ဳ ိးရ။
၂၀။ နံနက္ေစာေစာနွင့္ ညဘက္တို႔တြင္ ေလမခ်ြန္ရ။

Comments are closed.