၂၀၁၉ ခုႏွစ္ တစ္ႏွစ္တာ ၾကာသပေတးသားသမီးမ်ားအတြက္ ေဟာစာတမ္း

၂၀၁၉ ခုႏွစ္ တစ္ႏွစ္တာ ၾကာသပေတးသားသမီးမ်ားအတြက္ ေဟာစာတမ္း

ၾကာသပေတးသားသမီးတို႔သည္ ယခုႏွစ္တြင္ မိမိဘဝကို မိမိဘာသာ ကိုယ္ထူးကိုယ္ထ ကိုယ္ဖာသာကိုယ္ တစ္ကိုယ္ေတာ္႐ုန္းကန္ရမည္ႏွစ္ တစ္ပါးသူအေပၚ အားကိုယ္၍ မရတတ္ပါႏွစ္ကာလျဖစ္ပါတယ္ ။အိမ္ေနခ်င္စိတ္မရိွဘဲ စိတ္ေလလြင့္ရာ ထြက္ေပါက္႐ွာၿပိး တဇြတ္ထိုးလုပ္ခ်င္ရာလုပ္ၿပိး ဒုကၡေရာက္တတ္သည္ ။ ဘာသာတရားမ်ားမ်ားလုပ္ေပးရင္ မိမိစိတ္တည္ၿငိမ့္ၿပိး ကံေကာင္းလာပါမည္ ။ စီပြားေရးကိစၥမ်ားႏွင့္ပက္သက္၍ အယူအဆအမွားမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရမည္။ စြန္႔စားလုပ္ကိုင္ရေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကို မၾကာခဏလုပ္ကိုင္ရတတ္သည္။

မိသားစု၊မိတ္ေဆြ၊ပတ္ဝန္းက်င္ မိမိကဘယ္ေလာက္ေစတနာႏွင့္လုပ္ေပးလုပ္ေပး ေက်းဇူးတင္မခံရပါ။အလကားေနရင္ အမုန္းပြား၊စိတ္ညစ္ေနရမည္။ထိုျပင္ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ အၾကံအစည္းအသစ္မ်ား မည့္သည္လုပ္ငန္းမဆိုု သစၥာဆို တိုင္တည့္ၿပိး ရဲ႕ရဲ႕ဝံ့ဝံ့ႏွင့္ ယံုၾကည္စြာ လုပ္ကိုင္ပါ ေအာင္ျမင္မႈပန္းတိုင္သည္ မိမိလက္တစ္ကမ္းသို႔ ေရာက္ရိွေနပါမည္။ လူခ်စ္လူခင္ေပါမ်ားမည္။ အထက္တန္း အႀကီးအကဲပုဂၢိဳလ္မ်ား မိမိအားအေလ့ထား ခ်ီျမႇင့္ မ,စျခင္းကိုခံရတတ္သည္။ စည္းကမ္းစနစ္တက် လုပ္ကိုင္ရမည္။ကာယလုပ္သားျဖစ္ပါက မိမိလုပ္အားခ အျပည့္ဝရရိွမည္။ အခြင့္အလမ္း အထူး ရရိွလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ မိမိဘဝနစ္မြန္းခံရတတ္သည္။ ပညာရိွသူေတာ္ေကာင္း ပုဂၢိဳလ္မ်ားကို အျမဲစည္းကပ္၍ ပညာရပ္မ်ား အၾကံဥာဏ္မ်ား ရယူပါ ။ေငြးေၾကး ခိုင္မာမႈ ရရိွေအာင္ အဘက္ဘက္မွာ ႀကိဳးစားရမယ္။ ေငြးေၾကး ေဖာင္းပြာျခင္းကို အထူးစီစစ္ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္မႈ ရိွတတ္သည္။ လူမူေရးႏွင့္ အလုပ္စီးပြား၌ အေပ်ာ္အပါးႏွင့္ ေလာင္းကစာတို႔ကို အထူးေ႐ွာင္ၾကဥ္ရမည္

ယခုႏွစ္တြင္ 2019ခု * 1လ၊ 7လ၊ 10လ၊ *မ်ားတြင္ ၾကာသပေတးသားမ်ား ကံေကာင္ျခင္းႏွင့္ အက်ိဴးေပး လျဖစ္သည္။ အျကံေကာင္းဥာဏ္အကူအညီေကာင္းရျခင္းမ်ားျကုံတတ္ ပါသည္။ ေရႊေငြပစၥည္းမ်ားဝင္ကိန္း႐ွိသည္ ။ စပ္တူ႐ွယ္ယာကိစၥမ်ားအက်ိဳးေပးမည္။ အိမ္ေျမျခံအသစ္ဝင္ကိန္း႐ွိသည္။ စိန္စက္အဂၤါနံပစၥည္းမဝယ္ပါႏွင့္။ေျမ၊ ပရိေဘာဂ အိမ္အလွဆင္တန္းဖိုးႀကီး ပစၥည္းမ်ားဝင္လာမည္။ အလုပ္အကုိင္သစ္ေျပာင္းလဲဖို႔ ဆံုုးျဖတ္ထားသူေတြကေတာ႔ ေရွ႔တိုးလုပ္ေဆာင္သင့္ျပီ ။ လုပ္ငန္းရွင္ရဲ႕ ခ်ီးက်ဴးခံရျခင္းႏွင့္ လက္ရိွေနရာကေန႔ အျမင့္သို႔ တတ္ေရာက္ခြင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား သတင္းေကာင္းမ်ား ၾကာရလိမ့္မယ္။ ယာဥ္ေမာင္းႏွင္းျခင္း၊ စီးျခင္းမ်ား ဂ႐ုစိုက္ရမည္ ႏွစ္ျဖစ္သည္။ ဆိုင္ကယ္၊ ကား၊ ယာဥ္ေမာင္းသမားအထူး ဂ႐ုစိုက္လိုက္ပါ။

အဖမ္းခံရျခင္း၊ ေငြဒဏ္၊လူဒဏ္ႏွစ္ခုလံုး ဒဏ္ေဆာင္ရသလို႔ မိမိစက္ယာဥ္အခိုးခံရျခင္း၊ လုယွက္မ်ားလည္းၾကံဳေတြ႔ရတတ္သည္။ အေမြအႏွစ္မ်ား ေျဖ႐ွင္းရတတ္သည္။ ခရီးသြားလာရာတြင္ က်န္းမာေရး ေဖာက္ျပန္မႈမ်ားႏွင့္ ၾကံေတြ႔ရတတ္သည္။ ယခုႏွစ္တြင္ 2019ခု * 2လ၊ 3လ၊ 5လ၊ *မ်ားတြင္ ၾကာသပေတးသားမ်ား အက်ိဳမေပး လူယုံသတိထားေပးပါ။ သြားသူကိုင္သူလာသူမနာလိုမူေလးေတြရွိေနပါတယ္။(သတိထားေပးပါ) အဲဒါေၾကာင့္ ကိုယ္ဘာလုပ္တယ္ကိုယ္ဘာကိုင္တယ္သူမ်ားသြာၿပီးမတိုင္ပင္ပါနဲ႔။ စပ္တူးရွယ္ယာလုပ္ငန္းမလုပ္ပါနဲ့ ႏွစ္ယာက္,သံုးေယာက္စပ္တူးရွယ္ယာ လုပ္ငန္းလုပ္မယ္ဆိုရင္လုံးဝအက်ိဳးမရွိပါဘူ းဒါေၾကာင္မလုပ္ပါနဲ႔ ။

ဘယ္လုပ္လုပ္ဘာဘဲကိုင္ကိုင္အဆင္မေျပျဖစ္ေနတတ္၍ စီးပြားေရးေၾကာင္စိတ္ေသာကက်ံဳေနရတတ္သည္။ (2)လ,(3)လ အတြင္းမွာေငြဝင္ကိန္းရွိေနပါတယ္။ ဒါပဲမယ္ေငြက မိမိလက္ထဲမွာဝင္ျဖစ္မွာမဟုတ္ပါဘူး။ အဝင္ အထြက္ ေရလိုထြက္ေနတတ္သည္။ မိမိကိုယ္ကို ယံုယံုၾကည္ၾကည္ အလုပ္လုပ္ပါ ေအာင္ျမင္လာပါမည္။ အလုပ္စီးပြားေရးႏွင့္ လႈမူေရးတြင္ စိုးရိမ္းလြန္ျခင္း၊ အားနာတတ္ျခင္းတို႔ကို ေ႐ွာင္ၾကည္လ်က္ စိတ္တည္ၿငိမ္ၿပိး ဆံုးျဖတ္ခ်က္မွကန္လ်င္ ေအာင္ျမင္မူမ်ားရရိွမည္။ စက္ပစၥည္းႏွင့္ထိခိုက္ဒဏ္ရာရတတ္သည္။ မိမိလုပ္ငန္းခြင့္ မိမိနာမည္ မိမိသေဘာထားကို အလႊဲသံုးစားလုပ္ျခင္း ခံရတတ္သည္။

စီးပြားေရးဂ႑ ရပ္တန္႔ထားေသာလုပ္ငန္းမ်ား ျပန္လည္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ကာလျဖစ္သည္။ (၁၄.၆.၂၀၁၉)မွစ၍ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ အၾကံအစည္းအသစ္မ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ အစု႐ွယ္ယာလုပ္ငန္းမ်ား၊ ေငြးေၾကးကိစၥရပ္မ်ားေခ်းဌားျခင္း၊ ဖုန္းအပိုပစၥည္းႏွင့္ စက္သံုးဆီးေရာင္းဝယ္ျခင္း၊ အိမ္တြင္းလုပ္ငန္း၊ေရသန္႔စက္အပိုပစၥည္း ေရာင္းဝယ္ျခင္းမ်ား အက်ိဳးျမတ္ရရိွမည့္ႏွစ္ျဖစ္သည္။ ျပည္တြင္၊ ျပည္ပခရီးသြားလာျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရမည္။ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ျခင္း၊

ကြန္ပ်ဴတာဆက္စပ္ပစၥည္းႏွင့္ အိမ္ေဆာက္ပစၥည္းမ်ားေရာင္းဝယ္ျခင္း၊ ေက်ာက္မ်က္ရတနာတူးေဖာ္ေရာင္းဝယ္ျခင္းေကာင္း၏။ မိခင္ဘက္မွေဆြမ်ိဳးမ်ား၏ က်န္းမာေရး ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ကူညီပံ့ပိုရျခင္းမ်ားၾကံဳေတြ႔ရမည္။ ယခုႏွစ္တြင္ တနလၤာ၊ ေသာၾကာ၊ တနဂၤေႏြေန႔သားသမီးမ်ားႏွင့္ မည့္သည့္ကိစၥမဆိုေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေအာင္ျမင္မႈရရိွမည္။ အခ်စ္ေရးႏွင့္အိမ္ေထာင္ေရးဂ႑ပ်ိဳရြယ္သူမ်ားအခ်စ္ေရးႏွင့္ပက္သက္ၿပိး စံပြင့္ေနလိမ့္မည္။ ပ်ိဳရြယ္သူမ်ား လုပ္ငန္းတူ အသြားအလာတူေသာေနရာမွာ ခ်စ္သူရည္စားေတြ႔ရတတ္သည္။ ေမတၱာေရးကံေကာင္းၿပိး မိမိရည္မွန္းထားေသာခ်စ္သူမ်ားႏွင့္ေမတၱာရည္းမ်ား၍ အိမ္ေထာင္တစ္စုတည့္ေထာင္ရလိမ့္မည္။ တစ္ဖက္သတ္အခ်စ္ေရးမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ၾကံဳေတြ႔ရတတ္သည္။ လူပ်ိဳ ၊ အပ်ိဳ မ်ားျဖစ္ပါက မိမိအားထားရျပဳရေသာ ခ်စ္သူအိမ္ေထာက္ဖက္ဖူးစာ႐ွင္ကို ေတြ႔ရတတ္ၿပိး ဘဝေ႐ွ႕ေရး တိုးတတ္မႈ ရရိွႏိုင္ပါတယ္ ။ ၾကာသပေတးသားသမီးမ်ား အိမ္ေထာက္ဘက္ေနနံ ၁ေႏြ၊ စေန႔၊ ေသာၾကာ စီးပြားတိုးတတ္ျခင္း၊ အစိုးရာဝန္းထမ္းအခ်င္းခ်င္း ထဲက အိမ္ေထာင္ျပဳရျခင္း၊ အခ်စ္အိမ္ေထာင္ေရးသာယာရျခင္း၊အသိုင္းအဝိုင္းေဆြမ်ိဴ း

ကူညိမစခံရျခင္း၊အေမြႏွစ္ ကားစက္ယဥ္ႀကီးမ်ား ရျခင္း၊ႏိုင္ငံရပ္ျခား မဂၤလာကိစၥမ်ားျပဳ လုပ္ရျခင္း၊ေငြအလံုးအခဲရျခင္း၊စုေဆာင္ႏိုင္မႈမ်ား အစစကံေကာင္းပါလိမ့္မည္။ 2ဂဏန္း, 3ဂဏန္း,5*ဂဏန္းရက္ေမြးဖြားသူမ်ား အမ်ားအားျဖင့္ေတာ့ ေ႐ွွ့ ၆လတြင္ အခ်စ္ေရး/အိမ္ေထာင္ေရးမွာ သာယာေပ်ာ္ရြင့္ျဖတ္သန္းရသလို႔ ေနာက္လဝက္တြင္ အခ်စ္ေရးဒုကၡ/အိမ္ေထာင္းေရး ေသာအပူမီး သိုက္ၿမိဳက္ၿပိး ႐ွင္ကြဲၾကံဳ အနည္းအမ်ား မ်ားေသာအာျဖင့္ ၾကံဳ ေတြ႔ရလိမ့္မည္။ အိမ္ေထာင္႐ွင္မ်ားအေနျဖင့္ မိမိမိသားစုအေပၚ သစၥာေစာင့္ထိန္းသင့္ေသာ ကာလျဖစ္၍ အလို႔လို႔ေနရင္း အိမ္ေထာင္သည့္မ်ား စံပြင္ေနတတ္ႏွစ္ကာလမို႔ပါ၊အထူး မင္းစိုးရ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္း႐ွင္ အိမ္ေထာင္႐ွင္မ်ား ပို႔သတိထားရမည္ႏွစ္ျဖစ္သည္။ အပူလာကပ္သူမ်ားေၾကာင့္ ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ပါး ပူေလာင္ရတတ္သည္။ အိမ္ေထာင္ေရးတြင္ အထင္လႊဲခံရတတ္သည္။ ပတ္ဝန္းက်င္ေၾကာင့္ အိမ္တြင္းေရး စကားမ်ားရတတ္သည္။ အိမ္ေထာင္ေရးတြင္ စိတ္ကသိကေအာက္ျဖစ္တတ္သည္။ ဇနီး၊ခင္ပြန္း၊သားမယားမ်ားအတြက္ ေငြေၾကးကုန္က်မႈမ်ားရိွမည္။အိမ္ရာအတည္အက်မေနရျခင္း၊

ခဏခဏေျပာင္းေနရတက္ျခင္း၊ အရြယ္ေရာက္ေသာ သားသမီးမ်ား၊ဘာသာျခားမ်ားႏွင့္အိမ္ေထာင္က်တာ၊ ႐ွင္ကြဲ၊ ေသကြဲ ကြဲတာမ်ိဳး ျဖစ္ရတက္ပါသည္။ ဘာသာျခားႏွင့္ ဖူးစားစံုျခင္း အိမ္ေထာင္ေရ အခ်စ္ေရးမွာ မိဘ ေဆြမ်ိဴ ေမာင္ႏွမေဆြမ်ိဳး အသိုင္းအဝိုင္း မျပတ္မသားအေျခအေနမ်ား မ်ားျပားတတ္၊ သေဘာမတူ အေႏွာက္အယွက္၊ အဖ်က္အစီး၊ စိတ္ေသာက အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႔ေနရတတ္သည္။အခ်စ္ေရး/အိမ္ေထာင္ေရးမွာ အေကာင္းအဆုိး ဒြန္တြဲ ႀကိဳးစားေက်ာ္လႊာရလိမ့္မည္။

ပညာေရးဂ႑ ဥာဏ္ပိုင္ဆိုင္ရာပညာရပ္မ်ား တီထြင္ဆန္းသစ္ေသာပညာရပ္မ်ား သင္ယူသင့္သည္။ ထူးခြၽန္ေအာင္ျမင္လာလိမ့္မည္။ ပညာေရးျမႇင့္တင္ျခင္း ၊ စာၾကည့္တိုက္၊ စာအုပ္၊ စာေပဂ႑အေလးထား ေဆာက္ရြက္ရတတ္သည္။ အသက္ ၅ ႏွစ္မွ ၁၉ႏွစ္ အတြင္း ႏွင့္ အသက္ ၂၄၊ ၂၆၊ ၂၇၊ ၄၀၊ ၄၁ႏွစ္ ပိုင္းျခား ၄၄ေက်ာ္ အထက္ပိုင္းမ်ား ကံေကာင္းပါလိမ့္မည္။ က်န္ႏွစ္ပိုင္းျခားေတြ႔ကေတာ့…ယခုႏွစ္ စိတ္ႏွစ္ခြ စိတ္ႏွစ္မ်ိဳး ျဖစ္ေနတတ္သည္။ ပညာေရး ဆည္းဖူးေနသူမ်ားလည္း ေ႐ွ႕မတိုး ေနာက္မဆုတ္သာ ျဖစ္ေနတတ္သည္။ သို႔ေသာ္အသက္ေမြးေၾကာင္းအတြက္ ဘဝရပ္တည့္ေရးအတြက္ ဦးစာေပး လုပ္ကိုင္ရတတ္သည္

ပညာေရး ႏွင့္ အခ်စ္ေရးမ်ား ေရာ့ေထြးေနျခင္းမ်ားၾကံဳေတြ႔ရတတ္သည္။ မိမိရည္မွန္းခ်က္အတြက္ အေပ်ာ္အပါးလိုက္စားမႈမ်ား ေ႐ွာင့္ၾကဥ္ေပးပါ။ သူငယ္ခ်င္းမ်ား၏ ဆြဲေဆာင္မႈေၾကာင့္ လူမႈေရးျပႆနာမ်ား ႐ႈပ္ေထြးလာေစႏိုင္သည္။ က်န္းမာေရးဂ႑ က်န္းမာေရးတြင္ မ်က္စိေရာဂါ၊ ဗိုက္ေအာင့္၊ ေလနာျခင္း၊ အေရျပားေရာဂါျဖစ္တတ္သည္။ အထူးသျဖင့္ က်န္းမားေရးဂ႐ုစိုက္ပါ။ ေသာကမီးမ်ား ဝန္ရံလာတတ္သျဖင့္ အမွားအယြင္းယြင္း ျဖစ္တတ္သည္။ ေဆးစားမွားျခင္း၊ ေဆးကုသရာတြင္ အနာတျခား ေဆးတျခားျဖစ္ေနတတ္သည္။ၾကာသပေတးသားသမီးမ်ား ကံေကာင္းေစလိုေသာ္….. အေနာက္ေတာင္အရပ္မွာ ဇရပ္ေဆာက္လွဴျခင္း၊ အမိုးအကာ ျပဳျပင္ျခင္း ႏွင့္ ဘုရားေစတီေဟာင္းေဆးသုတ္ ျပဳျပင္ျခင္းမ်ား ကုသိုလ္ျပဳပါ၊ ဒါန္းပင္ စိုက္ပါ။အေ႐ွ႕ေျမာက္အရပ္ လမ္းေဘးဝဲယာတြင္ ထေနာင္းပင္ စိုက္ပါ။ အဝါေရာင္ အဆင္းရိွေသာ ဥႆဖရား ရတနာဝတ္ဆက္ဆင္း။

ၾကာသပေတးသားသမီးမ်ား ထီးထိုရန္ အေ႐ွ႕အရပ္ရိွ ထီဆိုင္မွာ (စ၊ ဆ၊ အ၊ ပ)အကၡရာ ႏွင့္ (၅- စ,- ၉- အလယ္,-၀-အပိတ္) ထီးထိုးျခင္းႏွင့္ တနဂၤေႏြ၊ ဗုဒၶဟူးသားသမီးမ်ားနဲ႔ စပ္တူထီးထိုးသင့္သည္။ ေဆာင္ရြက္စရာကိစၥမ်ား ➖ ယခုႏွစ္တြင္ ခရီးသြားျခင္းႏွင့္လုပ္ငန္းကိစၥအဆင္ေျပရန္အတြက္ ဘုရားတြင္(ေမာရသုတ္) ရြတ္ဆိုၿပိး ပုတီး(၅)ပတ္စိတ္ၿပီး ခရီးသြားျခင္း၊* အဝါေရာင္၊ ဆင္စြယ္ေရာင္၊ အစိမ္းႏုေရာင္ * အဝတ္အထည္မ်ာဝတ္ဆင္ျခင္းႏွင့္ ထိုအေရာင္မ်ားကို အေဆာင္အျဖစ္အသံုးျပဳႏိုင္သည္။အက်ိဳးေပးေသာအကၡရာႏွင့္ဂဏန္းမ်ားမွာ (စ၊ ဆ၊ အ၊ ပ)(၅- ၈- ၉- ၀) ယၾတာ ➖ မိမိေမြးေန႔တြင္ အုန္းၫြန္႔(၉)၊ ပိေတာက္ၫြန္႔၊ မာလာကာၫြန္႔(၉)ၫြန္႔တို႔ကိုေပါင္းၿပိး ဘုရားတြင္ လွဴေပးပါ။ ယို(၅)မ်ိဳး ဆြမ္းေတာ္ကပ္လွဴေပးပါ။ သရက္သီး၊ သလဲသီး၊ သေဘာၤသီးမ်ားကို ဆြမ္းေတာ္ကပ္လွဴေပးပါ။အေ႐ွ႕အရပ္ရိွ ဘုရားတြင္ ထီး၊ တံခြန္၊ ကုကၠား၊ ယပ္ေတာင္မ်ား လွဴေပးပါ။ ဘုရားတြင္(ေမာရသုတ္) ရြတ္ဆိုၿပိး ပုတီးစိပ္၊ အဓိဌာန္ဝင္ျခင္းမ်ားေဆာက္ရြက္ေပးပါ။

UNICODE FONT

၂၀၁၉ ခုနှစ် တစ်နှစ်တာ ကြာသပတေးသားသမီးများအတွက် ဟောစာတမ်း

ကြာသပတေးသားသမီးတို့သည် ယခုနှစ်တွင် မိမိဘဝကို မိမိဘာသာ ကိုယ်ထူးကိုယ်ထ ကိုယ်ဖာသာကိုယ် တစ်ကိုယ်တော်ရုန်းကန်ရမည်နှစ် တစ်ပါးသူအပေါ် အားကိုယ်၍ မရတတ်ပါနှစ်ကာလဖြစ်ပါတယ် ။အိမ်နေချင်စိတ်မရှိဘဲ စိတ်လေလွင့်ရာ ထွက်ပေါက်ရှာပြိး တဇွတ်ထိုးလုပ်ချင်ရာလုပ်ပြိး ဒုက္ခရောက်တတ်သည် ။ ဘာသာတရားများများလုပ်ပေးရင် မိမိစိတ်တည်ငြိမ့်ပြိး ကံကောင်းလာပါမည် ။ စီပွားရေးကိစ္စများနှင့်ပက်သက်၍ အယူအဆအမှားများနှင့် ရင်ဆိုင်ရမည်။ စွန့်စားလုပ်ကိုင်ရသော လုပ်ငန်းများကို မကြာခဏလုပ်ကိုင်ရတတ်သည်။

မိသားစု၊မိတ်ဆွေ၊ပတ်ဝန်းကျင် မိမိကဘယ်လောက်စေတနာနှင့်လုပ်ပေးလုပ်ပေး ကျေးဇူးတင်မခံရပါ။အလကားနေရင် အမုန်းပွား၊စိတ်ညစ်နေရမည်။ထိုပြင် လုပ်ငန်းခွင်တွင် အကြံအစည်းအသစ်များ မည့်သည်လုပ်ငန်းမဆို သစ္စာဆို တိုင်တည့်ပြိး ရဲ့ရဲ့ဝံ့ဝံ့နှင့် ယုံကြည်စွာ လုပ်ကိုင်ပါ အောင်မြင်မှုပန်းတိုင်သည် မိမိလက်တစ်ကမ်းသို့ ရောက်ရှိနေပါမည်။ လူချစ်လူခင်ပေါများမည်။ အထက်တန်း အကြီးအကဲပုဂ္ဂိုလ်များ မိမိအားအလေ့ထား ချီမြှင့် မ,စခြင်းကိုခံရတတ်သည်။ စည်းကမ်းစနစ်တကျ လုပ်ကိုင်ရမည်။ကာယလုပ်သားဖြစ်ပါက မိမိလုပ်အားခ အပြည့်ဝရရှိမည်။ အခွင့်အလမ်း အထူး ရရှိလိမ့်မည်။ သို့သော် မိမိဘဝနစ်မွန်းခံရတတ်သည်။ ပညာရှိသူတော်ကောင်း ပုဂ္ဂိုလ်များကို အမြဲစည်းကပ်၍ ပညာရပ်များ အကြံဉာဏ်များ ရယူပါ ။ငွေးကြေး ခိုင်မာမှု ရရှိအောင် အဘက်ဘက်မှာ ကြိုးစားရမယ်။ ငွေးကြေး ဖောင်းပွာခြင်းကို အထူးစီစစ် အရေးယူ ဆောင်ရွက်မှု ရှိတတ်သည်။ လူမူရေးနှင့် အလုပ်စီးပွား၌ အပျော်အပါးနှင့် လောင်းကစာတို့ကို အထူးရှောင်ကြဉ်ရမည်

ယခုနှစ်တွင် 2019ခု * 1လ၊ 7လ၊ 10လ၊ *များတွင် ကြာသပတေးသားများ ကံကောင်ခြင်းနှင့် အကျိူးပေး လဖြစ်သည်။ အကြံကောင်းဉာဏ်အကူအညီကောင်းရခြင်းများကြုံတတ် ပါသည်။ ရွှေငွေပစ္စည်းများဝင်ကိန်းရှိသည် ။ စပ်တူရှယ်ယာကိစ္စများအကျိုးပေးမည်။ အိမ်မြေခြံအသစ်ဝင်ကိန်းရှိသည်။ စိန်စက်အင်္ဂါနံပစ္စည်းမဝယ်ပါနှင့်။မြေ၊ ပရိဘောဂ အိမ်အလှဆင်တန်းဖိုးကြီး ပစ္စည်းများဝင်လာမည်။ အလုပ်အကိုင်သစ်ပြောင်းလဲဖို့ ဆုံးဖြတ်ထားသူတွေကတော့ ရှေ့တိုးလုပ်ဆောင်သင့်ပြီ ။ လုပ်ငန်းရှင်ရဲ့ ချီးကျူးခံရခြင်းနှင့် လက်ရှိနေရာကနေ့ အမြင့်သို့ တတ်ရောက်ခွင့် အခွင့်အလမ်းများ သတင်းကောင်းများ ကြာရလိမ့်မယ်။ ယာဉ်မောင်းနှင်းခြင်း၊ စီးခြင်းများ ဂရုစိုက်ရမည် နှစ်ဖြစ်သည်။ ဆိုင်ကယ်၊ ကား၊ ယာဉ်မောင်းသမားအထူး ဂရုစိုက်လိုက်ပါ။

အဖမ်းခံရခြင်း၊ ငွေဒဏ်၊လူဒဏ်နှစ်ခုလုံး ဒဏ်ဆောင်ရသလို့ မိမိစက်ယာဉ်အခိုးခံရခြင်း၊ လုယှက်များလည်းကြုံတွေ့ရတတ်သည်။ အမွေအနှစ်များ ဖြေရှင်းရတတ်သည်။ ခရီးသွားလာရာတွင် ကျန်းမာရေး ဖောက်ပြန်မှုများနှင့် ကြံတွေ့ရတတ်သည်။ ယခုနှစ်တွင် 2019ခု * 2လ၊ 3လ၊ 5လ၊ *များတွင် ကြာသပတေးသားများ အကျိုမပေး လူယုံသတိထားပေးပါ။ သွားသူကိုင်သူလာသူမနာလိုမူလေးတွေရှိနေပါတယ်။(သတိထားပေးပါ) အဲဒါကြောင့် ကိုယ်ဘာလုပ်တယ်ကိုယ်ဘာကိုင်တယ်သူများသွာပြီးမတိုင်ပင်ပါနဲ့။ စပ်တူးရှယ်ယာလုပ်ငန်းမလုပ်ပါနဲ့ နှစ်ယာက်,သုံးယောက်စပ်တူးရှယ်ယာ လုပ်ငန်းလုပ်မယ်ဆိုရင်လုံးဝအကျိုးမရှိပါဘူ းဒါကြောင်မလုပ်ပါနဲ့ ။

ဘယ်လုပ်လုပ်ဘာဘဲကိုင်ကိုင်အဆင်မပြေဖြစ်နေတတ်၍ စီးပွားရေးကြောင်စိတ်သောကကျုံနေရတတ်သည်။ (2)လ,(3)လ အတွင်းမှာငွေဝင်ကိန်းရှိနေပါတယ်။ ဒါပဲမယ်ငွေက မိမိလက်ထဲမှာဝင်ဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ အဝင် အထွက် ရေလိုထွက်နေတတ်သည်။ မိမိကိုယ်ကို ယုံယုံကြည်ကြည် အလုပ်လုပ်ပါ အောင်မြင်လာပါမည်။ အလုပ်စီးပွားရေးနှင့် လှုမူရေးတွင် စိုးရိမ်းလွန်ခြင်း၊ အားနာတတ်ခြင်းတို့ကို ရှောင်ကြည်လျက် စိတ်တည်ငြိမ်ပြိး ဆုံးဖြတ်ချက်မှကန်လျင် အောင်မြင်မူများရရှိမည်။ စက်ပစ္စည်းနှင့်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတတ်သည်။ မိမိလုပ်ငန်းခွင့် မိမိနာမည် မိမိသဘောထားကို အလွှဲသုံးစားလုပ်ခြင်း ခံရတတ်သည်။

စီးပွားရေးဂဏ္ဍ ရပ်တန့်ထားသောလုပ်ငန်းများ ပြန်လည်ဆောင်ရွက်ရမည့်ကာလဖြစ်သည်။ (၁၄.၆.၂၀၁၉)မှစ၍ လုပ်ငန်းခွင်တွင် အကြံအစည်းအသစ်များဖြင့် ဆောင်ရွက်ရမည်။ အစုရှယ်ယာလုပ်ငန်းများ၊ ငွေးကြေးကိစ္စရပ်များချေးဌားခြင်း၊ ဖုန်းအပိုပစ္စည်းနှင့် စက်သုံးဆီးရောင်းဝယ်ခြင်း၊ အိမ်တွင်းလုပ်ငန်း၊ရေသန့်စက်အပိုပစ္စည်း ရောင်းဝယ်ခြင်းများ အကျိုးမြတ်ရရှိမည့်နှစ်ဖြစ်သည်။ ပြည်တွင်၊ ပြည်ပခရီးသွားလာခြင်းများ ပြုလုပ်ရမည်။ ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းများလုပ်ခြင်း၊

ကွန်ပျူတာဆက်စပ်ပစ္စည်းနှင့် အိမ်ဆောက်ပစ္စည်းများရောင်းဝယ်ခြင်း၊ ကျောက်မျက်ရတနာတူးဖော်ရောင်းဝယ်ခြင်းကောင်း၏။ မိခင်ဘက်မှဆွေမျိုးများ၏ ကျန်းမာရေး ကိစ္စရပ်များတွင် ကူညီပံ့ပိုရခြင်းများကြုံတွေ့ရမည်။ ယခုနှစ်တွင် တနင်္လာ၊ သောကြာ၊ တနင်္ဂနွေနေ့သားသမီးများနှင့် မည့်သည့်ကိစ္စမဆိုဆောင်ရွက်ရာတွင် အောင်မြင်မှုရရှိမည်။ အချစ်ရေးနှင့်အိမ်ထောင်ရေးဂဏ္ဍပျိုရွယ်သူများအချစ်ရေးနှင့်ပက်သက်ပြိး စံပွင့်နေလိမ့်မည်။ ပျိုရွယ်သူများ လုပ်ငန်းတူ အသွားအလာတူသောနေရာမှာ ချစ်သူရည်စားတွေ့ရတတ်သည်။ မေတ္တာရေးကံကောင်းပြိး မိမိရည်မှန်းထားသောချစ်သူများနှင့်မေတ္တာရည်းများ၍ အိမ်ထောင်တစ်စုတည့်ထောင်ရလိမ့်မည်။ တစ်ဖက်သတ်အချစ်ရေးမျိုးများနှင့်ကြုံတွေ့ရတတ်သည်။ လူပျို ၊ အပျို များဖြစ်ပါက မိမိအားထားရပြုရသော ချစ်သူအိမ်ထောက်ဖက်ဖူးစာရှင်ကို တွေ့ရတတ်ပြိး ဘဝရှေ့ရေး တိုးတတ်မှု ရရှိနိုင်ပါတယ် ။ ကြာသပတေးသားသမီးများ အိမ်ထောက်ဘက်နေနံ ၁နွေ၊ စနေ့၊ သောကြာ စီးပွားတိုးတတ်ခြင်း၊ အစိုးရာဝန်းထမ်းအချင်းချင်း ထဲက အိမ်ထောင်ပြုရခြင်း၊ အချစ်အိမ်ထောင်ရေးသာယာရခြင်း၊အသိုင်းအဝိုင်းဆွေမျိူ း

ကူညိမစခံရခြင်း၊အမွေနှစ် ကားစက်ယဉ်ကြီးများ ရခြင်း၊နိုင်ငံရပ်ခြား မင်္ဂလာကိစ္စများပြု လုပ်ရခြင်း၊ငွေအလုံးအခဲရခြင်း၊စုဆောင်နိုင်မှုများ အစစကံကောင်းပါလိမ့်မည်။ 2ဂဏန်း, 3ဂဏန်း,5*ဂဏန်းရက်မွေးဖွားသူများ အများအားဖြင့်တော့ ရှေ့ ၆လတွင် အချစ်ရေး/အိမ်ထောင်ရေးမှာ သာယာပျော်ရွင့်ဖြတ်သန်းရသလို့ နောက်လဝက်တွင် အချစ်ရေးဒုက္ခ/အိမ်ထောင်းရေး သောအပူမီး သိုက်မြိုက်ပြိး ရှင်ကွဲကြုံ အနည်းအများ များသောအာဖြင့် ကြုံ တွေ့ရလိမ့်မည်။ အိမ်ထောင်ရှင်များအနေဖြင့် မိမိမိသားစုအပေါ် သစ္စာစောင့်ထိန်းသင့်သော ကာလဖြစ်၍ အလို့လို့နေရင်း အိမ်ထောင်သည့်များ စံပွင်နေတတ်နှစ်ကာလမို့ပါ၊အထူး မင်းစိုးရ ဝန်ထမ်းများနှင့် လုပ်ငန်းရှင် အိမ်ထောင်ရှင်များ ပို့သတိထားရမည်နှစ်ဖြစ်သည်။ အပူလာကပ်သူများကြောင့် ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါး ပူလောင်ရတတ်သည်။ အိမ်ထောင်ရေးတွင် အထင်လွှဲခံရတတ်သည်။ ပတ်ဝန်းကျင်ကြောင့် အိမ်တွင်းရေး စကားများရတတ်သည်။ အိမ်ထောင်ရေးတွင် စိတ်ကသိကအောက်ဖြစ်တတ်သည်။ ဇနီး၊ခင်ပွန်း၊သားမယားများအတွက် ငွေကြေးကုန်ကျမှုများရှိမည်။အိမ်ရာအတည်အကျမနေရခြင်း၊

ခဏခဏပြောင်းနေရတက်ခြင်း၊ အရွယ်ရောက်သော သားသမီးများ၊ဘာသာခြားများနှင့်အိမ်ထောင်ကျတာ၊ ရှင်ကွဲ၊ သေကွဲ ကွဲတာမျိုး ဖြစ်ရတက်ပါသည်။ ဘာသာခြားနှင့် ဖူးစားစုံခြင်း အိမ်ထောင်ရေ အချစ်ရေးမှာ မိဘ ဆွေမျိူ မောင်နှမဆွေမျိုး အသိုင်းအဝိုင်း မပြတ်မသားအခြေအနေများ များပြားတတ်၊ သဘောမတူ အနှောက်အယှက်၊ အဖျက်အစီး၊ စိတ်သောက အခက်အခဲများနှင့် ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရတတ်သည်။အချစ်ရေး/အိမ်ထောင်ရေးမှာ အကောင်းအဆိုး ဒွန်တွဲ ကြိုးစားကျော်လွှာရလိမ့်မည်။

ပညာရေးဂဏ္ဍ ဉာဏ်ပိုင်ဆိုင်ရာပညာရပ်များ တီထွင်ဆန်းသစ်သောပညာရပ်များ သင်ယူသင့်သည်။ ထူးချွန်အောင်မြင်လာလိမ့်မည်။ ပညာရေးမြှင့်တင်ခြင်း ၊ စာကြည့်တိုက်၊ စာအုပ်၊ စာပေဂဏ္ဍအလေးထား ဆောက်ရွက်ရတတ်သည်။ အသက် ၅ နှစ်မှ ၁၉နှစ် အတွင်း နှင့် အသက် ၂၄၊ ၂၆၊ ၂၇၊ ၄၀၊ ၄၁နှစ် ပိုင်းခြား ၄၄ကျော် အထက်ပိုင်းများ ကံကောင်းပါလိမ့်မည်။ ကျန်နှစ်ပိုင်းခြားတွေ့ကတော့…ယခုနှစ် စိတ်နှစ်ခွ စိတ်နှစ်မျိုး ဖြစ်နေတတ်သည်။ ပညာရေး ဆည်းဖူးနေသူများလည်း ရှေ့မတိုး နောက်မဆုတ်သာ ဖြစ်နေတတ်သည်။ သို့သော်အသက်မွေးကြောင်းအတွက် ဘဝရပ်တည့်ရေးအတွက် ဦးစာပေး လုပ်ကိုင်ရတတ်သည်

ပညာရေး နှင့် အချစ်ရေးများ ရော့ထွေးနေခြင်းများကြုံတွေ့ရတတ်သည်။ မိမိရည်မှန်းချက်အတွက် အပျော်အပါးလိုက်စားမှုများ ရှောင့်ကြဉ်ပေးပါ။ သူငယ်ချင်းများ၏ ဆွဲဆောင်မှုကြောင့် လူမှုရေးပြဿနာများ ရှုပ်ထွေးလာစေနိုင်သည်။ ကျန်းမာရေးဂဏ္ဍ ကျန်းမာရေးတွင် မျက်စိရောဂါ၊ ဗိုက်အောင့်၊ လေနာခြင်း၊ အရေပြားရောဂါဖြစ်တတ်သည်။ အထူးသဖြင့် ကျန်းမားရေးဂရုစိုက်ပါ။ သောကမီးများ ဝန်ရံလာတတ်သဖြင့် အမှားအယွင်းယွင်း ဖြစ်တတ်သည်။ ဆေးစားမှားခြင်း၊ ဆေးကုသရာတွင် အနာတခြား ဆေးတခြားဖြစ်နေတတ်သည်။ကြာသပတေးသားသမီးများ ကံကောင်းစေလိုသော်….. အနောက်တောင်အရပ်မှာ ဇရပ်ဆောက်လှူခြင်း၊ အမိုးအကာ ပြုပြင်ခြင်း နှင့် ဘုရားစေတီဟောင်းဆေးသုတ် ပြုပြင်ခြင်းများ ကုသိုလ်ပြုပါ၊ ဒါန်းပင် စိုက်ပါ။အရှေ့မြောက်အရပ် လမ်းဘေးဝဲယာတွင် ထနောင်းပင် စိုက်ပါ။ အဝါရောင် အဆင်းရှိသော ဥဿဖရား ရတနာဝတ်ဆက်ဆင်း။

ကြာသပတေးသားသမီးများ ထီးထိုရန် အရှေ့အရပ်ရှိ ထီဆိုင်မှာ (စ၊ ဆ၊ အ၊ ပ)အက္ခရာ နှင့် (၅- စ,- ၉- အလယ်,-ဝ-အပိတ်) ထီးထိုးခြင်းနှင့် တနင်္ဂနွေ၊ ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးများနဲ့ စပ်တူထီးထိုးသင့်သည်။ ဆောင်ရွက်စရာကိစ္စများ ➖ ယခုနှစ်တွင် ခရီးသွားခြင်းနှင့်လုပ်ငန်းကိစ္စအဆင်ပြေရန်အတွက် ဘုရားတွင်(မောရသုတ်) ရွတ်ဆိုပြိး ပုတီး(၅)ပတ်စိတ်ပြီး ခရီးသွားခြင်း၊* အဝါရောင်၊ ဆင်စွယ်ရောင်၊ အစိမ်းနုရောင် * အဝတ်အထည်မျာဝတ်ဆင်ခြင်းနှင့် ထိုအရောင်များကို အဆောင်အဖြစ်အသုံးပြုနိုင်သည်။အကျိုးပေးသောအက္ခရာနှင့်ဂဏန်းများမှာ (စ၊ ဆ၊ အ၊ ပ)(၅- ၈- ၉- ဝ) ယတြာ ➖ မိမိမွေးနေ့တွင် အုန်းညွန့်(၉)၊ ပိတောက်ညွန့်၊ မာလာကာညွန့်(၉)ညွန့်တို့ကိုပေါင်းပြိး ဘုရားတွင် လှူပေးပါ။ ယို(၅)မျိုး ဆွမ်းတော်ကပ်လှူပေးပါ။ သရက်သီး၊ သလဲသီး၊ သဘောၤသီးများကို ဆွမ်းတော်ကပ်လှူပေးပါ။အရှေ့အရပ်ရှိ ဘုရားတွင် ထီး၊ တံခွန်၊ ကုက္ကား၊ ယပ်တောင်များ လှူပေးပါ။ ဘုရားတွင်(မောရသုတ်) ရွတ်ဆိုပြိး ပုတီးစိပ်၊ အဓိဌာန်ဝင်ခြင်းများဆောက်ရွက်ပေးပါ။

Comments are closed.