ရိပ္သာဝင္ကာ အညစ္အေၾကးေတြ သန္႔ရွင္းကုသိုလ္ယူေနတဲ့ ႏိုင္ငံျခားသားေတြကို ေရႊျမန္မာတို႔ အတုယူစရာပါ

ရိပ္သာဝင္ကာ အညစ္အေၾကးေတြ သန္႔ရွင္းကုသိုလ္ယူေနတဲ့ ႏိုင္ငံျခားသားေတြကို ေရႊျမန္မာတို႔ အတုယူစရာပါ

ႏိုင္ငံျခားကေန လာၿပီးရိပ္သာဝင္ကာ အညစ္အေၾကးေတြ သန္႔ရွင္းကုသိုလ္ယူေနၾကတဲ့ ႏိုင္ငံျခားသားေတြကို” ေရႊျမန္မာတို႔ အတုယူစရာပါ

ထူျခားတဲ့ ကုသိုလ္႐ွင္ေတြပါ ႏိုင္ငံရပ္ျခားကေန လာပီး တရားရိပ္သာေတြ၀င္ ကုသိုလ္ေတြျပဳရိပ္သာမွ အညစ္အေၾကးမ်ားကိုလဲ ကိုယ္တိုင္လုပ္အားနဲ႔ သန္႔႐ွင္းေအာင္ ႐ွင္းလင္း သုတ္သင္ေပးေနၾကတာပါ ထူးျခားတဲ့ ကုသိုလ္႐ွင္ေတြပါ

ေငြကုန္ေၾကးက်ခံပီး ျမန္မာႏိုင္ငံကို လာလည္ရက်ိဳ းနပ္သြားပါပီ သူတို႔ႏိုင္ငံမွာဆို ဒီလို ကုသုိလ္မ်ိဳး ျပဳ လုပ္လို႔ မရပါဘူး ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ကုသုိလ္ကံ ေနာင္ဘ၀သာမက ယခု ဘ၀မွာပါ ေကာင္းေသာ အက်ိဳးေပးမွာပါ (သာဓု သာဓု သာဓုပါ )အမ်ဳိး ဘာသာ သာသနာကုိ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေ႐ွာက္တယ္ ဆုိတာ လမ္းေပၚထြက္ ဆိုင္းဘုတ္ေထာင္ Hand Loudspeaker ကုိင္ၿပီး ေအာ္ဟစ္ေႂကြးေၾကာ္ေန႐ုံျဖင့္ မရပါဘူး

တကယ္ လက္ေတြ႔က်က် ထိ့ေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ခ်င္ရင္ေတာ့ ဘုရား/ေက်ာင္းကန္ တရားစခန္းမ်ားကုိ ကုိယ္တုိင္ကုိယ္က် သြားေရာက္၍ ကုသုိလ္ အလႉဒါန ျပဳလုပ္ေစခ်င္ပါတယ္။အမ်ဳိးဘာသာ သာသနာကုိ လက္ေတြ႔က်က် ေစာင့္ေ႐ွာက္ေနတာ ျမန္မာလူမ်ဳိးမ်ားမဟုတ္ပဲနဲ႔ တကယ့္လက္ေတြ႔မွာ ျပည္ပႏုိင္ငံျခားသားမ်ားသာ ေတြ႔ျမင္ေနရပါတယ္

Comments are closed.