မိမိအိမ်မှာ မီတာအသစ်တစ်လုံး တပ်ဆင်မယ်ဆိုရင် ဘာတွေ လိုအပ်မလဲ

မိမိအိမ်မှာ မီတာအသစ်တစ်လုံး တပ်ဆင်မယ်ဆိုရင် ဘာတွေ လိုအပ်မလဲ

အိမ်သုံးမီတာအသစ်တစ်လုံး တပ်ဆင်မယ်ဆိုရင် ဘာတွေ လိုအပ်မလဲ

ပထမဦးဆုံး မီတာတပ်ဖို့အတွက် လျှောက်ထားမယ်ဆိုရင် yesc.org.mm ထဲကို ဝင်ပါ။ အဲ့ဒီရဲ့ မီးသုံးသူကဏ္ဍရဲ့ အောက်မှာ ရှိတဲ့ မီတာလျှောက်ထားရန်မှတစ်ဆင့် လိုအပ်သည်များကို လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။

မိမိအိမ်မှာ မီတာပုံးအသစ် တပ်ဆင်တော့မယ်ဆိုရင် ပေးသွင်းရမယ့် နှုန်းထားများနဲ့ မီတာသုံးစွဲခ နှုန်းထားများကို အောက်မှာ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။

အိမ်သုံးမီတာတစ်လုံး တပ်ဆင်မယ်ဆိုရင် စုစုပေါင်း ၉၀,၀၀၀ ကျပ် ကျသင့်မှာ ဖြစ်ပြီး

 • (၁) မီတာ သတ်မှတ်ကြေး – ၆၅,၀၀၀ ကျပ်
 • (၂) မီတာပုံးခွံ – ၁၅,၀၀၀ ကျပ်
 • (၃) အာမခံ စဘော်ငွေ – ၄,၀၀၀ ကျပ်
 • (၄) ကြိုးသွယ်ခ – ၂,၀၀၀ ကျပ်
 • (၅) မီးဆက်ခ – ၂,၀၀၀ ကျပ်
 • (၆) ကြီးကြပ်ခ – ၁,၀၀၀ ကျပ် နဲ့
 • (၇) မှတ်ပုံတင်ကြေး – ၁,၀၀၀ ကျပ်တို့ ပါဝင်ပါတယ်။

မီတာသုံးစွဲခများကို ၁ ယူနစ်မှ ၁၀၀ ယူနစ်အထိ ၃၅ ကျပ်၊ ၁၀၁ ယူနစ်မှ ၂၀၀ ယူနစ်အထိ ၄၅ ကျပ်၊ ၂၀၁ ယူနစ်နဲ့ အထက် ၅၀ ကျပ်ဖြင့် လျှပ်စစ်နှင့် စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဋ္ဌာနအောက်ရှိ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေး ကော်ပိုရေးရှင်းများမှ ကောက်ခံလျက် ရှိပါတယ်။

Credit-yangondirectory

http://www.yangondirectory.com/en/my-yangon/explore-yangon/daily-life/item/2721-what-is-required-to-get-home-if-you-install-a-new-meter-fall.html?fbclid=IwAR3SoiZCAy21SeEkWuc3PC_wjCRXOUxd94IJ9RTKDuc6DXS4ViHC1AErRMk

(Unicode)

အိမ်သုံးမီတာအသစ်တစ်လုံး တပ်ဆင်မယ်ဆိုရင် ဘာတွေ လိုအပ်မလဲ

ပထမဦးဆုံး မီတာတပ်ဖို့အတွက် လျှောက်ထားမယ်ဆိုရင် yesc.org.mm ထဲကို ဝင်ပါ။ အဲ့ဒီရဲ့ မီးသုံးသူကဏ္ဍရဲ့ အောက်မှာ ရှိတဲ့ မီတာလျှောက်ထားရန်မှတစ်ဆင့် လိုအပ်သည်များကို လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။

မိမိအိမ်မှာ မီတာပုံးအသစ် တပ်ဆင်တော့မယ်ဆိုရင် ပေးသွင်းရမယ့် နှုန်းထားများနဲ့ မီတာသုံးစွဲခ နှုန်းထားများကို အောက်မှာ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။

အိမ်သုံးမီတာတစ်လုံး တပ်ဆင်မယ်ဆိုရင် စုစုပေါင်း ၉၀,၀၀၀ ကျပ် ကျသင့်မှာ ဖြစ်ပြီး

 • (၁) မီတာ သတ်မှတ်ကြေး – ၆၅,၀၀၀ ကျပ်
 • (၂) မီတာပုံးခွံ – ၁၅,၀၀၀ ကျပ်
 • (၃) အာမခံ စဘော်ငွေ – ၄,၀၀၀ ကျပ်
 • (၄) ကြိုးသွယ်ခ – ၂,၀၀၀ ကျပ်
 • (၅) မီးဆက်ခ – ၂,၀၀၀ ကျပ်
 • (၆) ကြီးကြပ်ခ – ၁,၀၀၀ ကျပ် နဲ့
 • (၇) မှတ်ပုံတင်ကြေး – ၁,၀၀၀ ကျပ်တို့ ပါဝင်ပါတယ်။

မီတာသုံးစွဲခများကို ၁ ယူနစ်မှ ၁၀၀ ယူနစ်အထိ ၃၅ ကျပ်၊ ၁၀၁ ယူနစ်မှ ၂၀၀ ယူနစ်အထိ ၄၅ ကျပ်၊ ၂၀၁ ယူနစ်နဲ့ အထက် ၅၀ ကျပ်ဖြင့် လျှပ်စစ်နှင့် စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဋ္ဌာနအောက်ရှိ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေး ကော်ပိုရေးရှင်းများမှ ကောက်ခံလျက် ရှိပါတယ်။

Credit-yangondirectory

http://www.yangondirectory.com/en/my-yangon/explore-yangon/daily-life/item/2721-what-is-required-to-get-home-if-you-install-a-new-meter-fall.html?fbclid=IwAR3SoiZCAy21SeEkWuc3PC_wjCRXOUxd94IJ9RTKDuc6DXS4ViHC1AErRMk

Comments are closed.