မိုးတွင်းကာလ မိုးကြိုးပစ်ခြင်း အန္တရာယ်ကို အထူးသတိပြုဖို့ဒေါက်တာထွန်းလွင် သတိပေးချက်

မိုးတွင်းကာလ မိုးကြိုးပစ်ခြင်း အန္တရာယ်ကို အထူးသတိပြုဖို့ဒေါက်တာထွန်းလွင် သတိပေးချက်

လက်ရှိကာလဟာ မိုးတိမ်တောင်များ အဖြစ် များလေ့ ရှိ တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံအ ရပ်ရ ပ်သို့
မုတ်သုံလေဝင်ရောက်နေစဉ်ကာလဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာကြီးပေါ်တ ွင် (၁)စက္ကန့် လျှင် မိုးကြိုး အကြိမ်(၁၀၀)ခန့် ပစ်ခတ်မိုးကြိုးပစ်ခြင်း အန္တရာယ်မောင်ထ ွန်းလ ွင်( မိုးလေဝသ)

မိုးကှိုးပဈခှငှးဆိုသညမှှာ လပှစှဈဓါတသှယဆှောငထှားသော မိုးတိမတှောငတှိမတှိုကတှဈခုကှောငှ့ လပှစှဈစီးကှောငှးစီးကူးရာမှ လပှစှဈစီးကှောငှးဖှဈပေါှ စေ သောဖှဈရ ပကှိုခေါခှှငှးဖှဈပါတယှ။ မိုးကှိုးပဈခှငှး (၃)မှိုးရှိ၍ (၁) တိမတှိုကတှဈခုတညှးအတ ှငှး တိမှ၏ထိပနှှင့အှောကခှှအကှေား လပှစှဈစီးကူးခှငှး (၂) တိမတှိုကတှဈခုနှင့ှ နောကတှိမတှိုကတှဈခုတို့အကှားလပှစှဈစီးကူးခှငှး နဲ့ (၃) တိမတှိုကတှဈခုနဲ့ေ မှပှငတှို့အကှား လပှစှဈစီးကူးခှငှး တို့ဖှဈကှပါတယှ။ မှားသောအားဖှင့တှိမတှိုကနှဲ့ေ မှပှငှ ပေါရှှိ အရာဝတထွုတဈခုခုတို့အကှားလပှစှဈစီးကူးခှငှးကို မိုးကှိုးပဈခှငှး လို့ခေါပှါတယှ။

မှနမှာနိုငငှံတှငှ ၁၉၇၈ ခုနှဈနောကပှိုငှးမှ စတငကှာ မုတသှုံလအဝငနှေောကကှပှှီး၊ ထှ ှကစှောလာခဲ့တဲ့အ တ ှကှ မိုးရာသီကာလတိုတောငှးလာပှီး၊ မိုးကှို နဲ့ မိုး လ ှနကှာလမှား ရှညလှှားလာခဲ့ပါတယှ။ မိုးကှို နဲ့မိုးလ ှနှ ကာလမှားမှာ မိုးတိမတှောငတှှဖှဈေ ေ လ့ ရှိတဲ့အတှကှ မိုးတိမတှောငဖှှဈပေါမှှုအကှိမှ အ ရအတေ ှကတှေ ှ တိုးလာပှီး မိုးကှိုးပဈမှု၊ လပှငှေးတိုကခှတမှှု၊ မိုးသီးကှေ ှကမှှု၊ မိုးသညှးထနမှှုတေ ှ တိုးလာစခေဲ့ပါတယှ။ အထူးသဖှင့ှ မိုးကှိုးပဈခှငှးဟာ အနတွရာယအှကှီးဆုံးဖှဈလာပှီး နှဈစဉှ အ သေ အ ေ ပှာကအှ မှားဆုံးဖှဈ နပေါတယှ။ လကရှှိကာလ ၂၀၀၆ ခုနှဈနောကပှိုငှး တ ှငှ မိုးကှိုးပဈခံရ၍သဆေုံ း ရသူ အ ရအေ တ ှကမှှာ အခှို့နှဈမှားတ ှငှ တဈရာကှောအှထိရှိ လာပါတယှ။ အမှားအားဖှင့ှ အကာအက ှ ယှ မဲ့တဲ့ လယသှူမမှားနဲ့လယသှမားမှားဟာ အသအပှေောကအှမှားဆုံ းဖှဈကှပါတယှ။

မိုးတိမ်တောင်တစ်ခုရဲ့အက ွာ အ ဝေးကိုခန့်မှန်းနည်း။
မိုးကြိုးပစ်ခြင်းအန္တရာယ်ဟာ မိမိနဲ့ မိုးတိမ်တောင်တို့ရဲ့အက ွာ အ ဝေး အ ပေါ်မှာ မူတည်လေ့ရှိပါတယ်။ ပိုနီးလေ အန္တရာယ်ပိုကြီးလေဖြစ်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့် မိုးတိမ်တောင်တစ်ခုနဲ့ကြုံကြိုက်ပါက မိမိ နဲ့ မိုးတိမ်တောင်အ က ွာ အ ဝေးကို ခန့်မှန်းသိရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ အလ ွယ်ကူဆုံးနည် းလမ်း က တော့ လျပ်စီးလက်သည်ကို စတင်မြင် ရ သော အချိန်ကိုစမှတ်ပါ။ ထို့ နောက် နောက်မှ ကပ်လျက်လိုက်လာသော မိုးခြိမ်းသံကြားရချိန်ကို မှတ်သားပါ။ အဆိုပါအချိန်နှစ်ခုရဲ့ ခြားနားချက်ကို စက္ကန့်ဖြင့်ရှာပါ။ ရရှိသော
အချိန် ကွ ွာခြားချက်(စက္ကန့်)ကို ၅ ဖြင့်စားပါ။ ရရှိသော ရလဒ်ဟာ မိမိ နဲ့ မိုးတိမ်တောင်တို့ရဲ့အ က ွာ အ ဝေး(မိုင်)ဖြစ်ပါတယ်။
ဥပမာ။ လျပ်စီးလက်ပြီးနောက် မိုးခြိမ်းသံကို (၁၀)စက္ကန့်အကြာတ ွင်ကြားရပါက မိမိနဲ့မိုးတိမ်တောင်အက ွာ အ ဝေးမှာ ၁၀/၅ = ၂ မိုင် ဖြစ်ပါတယ်။

မိုးကြိုးပစ်ခံရခြင်းအန္တရာယ်မှ ကာက ွယ်ရန်။
သင်ဟာ အပြင်တွင်ရောက်ရှိနေပါက
ကောင်းကင်ကိုအမြဲမပြတ်လေ့လာအကဲခတ်နေပါ။ မဲမှောင်လာမယ့်ကောင်း ကင်။ လျပ်စီးလက်ခြင်း(သို့) လေတိုက်ခတ်မှုပြင်းလာခြင်း စတာတွေကို အကဲခတ်စောင့်ကြည့်နေပါ။ များသောအားဖြင့် မိုးမရ ွာမီ လျပ်စီးလက်တတ်တဲ့အတ ွက် မိုးရွာအောင်အထိ စောင့် မ နေပါနဲ့။ မိုးခြိမ်းသံကြားရပြီဆိုပါက လုံခြံုရာနေရာတစ်ခုကို ချက်ချင်းရှာဖွေခိုလှုံပါ။ အ ကောင်းဆုံးခိုလှုံ ရာနေရာများမှာ ခိုင်ခံ့သောအဆောက်အဦ၊ သို့မဟုတ် မော်တော်ယာ ဉ်တစ်စီးအ တ ွင်း ခိုလှုံခြင်းဖြစ်ပါတ ယ်။ မော်တော်ယာဉ်တ ံခါ း ကိုသေ သေချာချာ ပိတ်ထားရန် မ မေ့ပါနဲ့။

သေးငယသွောအဆောကအွဦးမှားဖှဈသည့ွ က ှှဲ၊ န ှားတငွးကုတွ၊ ဂို ဒေါငအွငယစွား၊ ပှောပွ ှဲစားထှကရွာနရော၊ ဘေ့ဈဘော က ှငွး၊ အပှငတွှငခွထှားသောခုံရှညွ စသညတွို့ကို ရှောငရွှားပါ။ ပတဝွနွးကငှတွ ှငွ ခိုလှုံစရာမရှိပါက သဈပငမွှားမှ ဝေးရာ တ ှငနွပေါ။ ဟငွးလငွးပှငွ တ ှငွ သဈပငွ၏အမှင့ထွကနွှဈဆခန့ွ ဝေး သောနရောတ ှငွ ခှကေိုစု၍ ထိုငခွပှါ။ လကမွှားဖှင့ွ နားနှဈဖကကွိုပိတထွားခှငွးဖှင့ွ မိုးခှိမွးသံအနတြရာယကွို လှော့ပါးစနေိုငပွါတယွ။

အကယ်၍ သင်ဟာ လူအုပ်စုလိုက်ဖြစ်နေပါက တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး အနည်းဆုံး (၁၅)ပေအက ွာ တ ွင် ခ ွာနေပါ။ ရေ မှ ဝေးရာရှောင်နေပါ။ အ ကြောင်း
က တော့ ရေဟာ လျပ်စစ် လ ွယ်ကူစ ွာ စီးကူးနိုင်သော လျပ်ကူးပစ္စည်းဖြစ်ပါတယ် ။ ရေကူးခြင်း၊ ရေထဲဖြတ်လျှောက်ခြ င်း၊ ရေကူးဝတ်စုံဖြင့်ရေငုပ်ခြင်း၊ ရေလွှာလျှောစီးခြင်း စတာတေ ွဟာ အန္တရာယ် မကင်းတတ်ကြပါ။ ရေအိုင်ငယ်များ၊ ဗွက်အိုင်များထဲ တ ွင် ရပ် မ နေမိပါစေနှင့်။

သတ္ထုပစ္စည်းများပါတတ်သော အဝတ်လှမ်းကြိုးများ၊ ခြံစည်းရိုးများ မှ ဝေးဝေး တ ွင်နေ ပါ။ နောက်ကျောပိုးအိတ်များ ကိုလည်း ချထားပါ။ ပြင်ပ တ ွင် ကိစ္စတစ်ရပ်ရပ်ဆောင် ရ ွက် နေပါက နောက်ဆုံးကြားလိုက် ရ သော မိုးခြိမ်းသံ နှင့် မြင်လိုက် ရ သော လျပ်စီးလ က်ခြင်းတို့မှအနည်းဆုံး မိနစ်(၃၀)ခန့်ကြာအောင် စောင့်ဆိုင်းပြီးမှ ဆက်လက်ဆောင် ရွက်ပါ။

သင်ဟာအိမ်အတ ွင်းတ ွင်ရောက်ရှိနေပါက
ရေကိုရှောင်ပါ။ ရေဟာ လျပ်စစ်အလ ွယ်တကူ ကူးနိုင်သော လျပ်ကူးပစ္စည်းဖြစ်တဲ့အတွက် ရေမချိုးပါနဲ့။ လက်ဆေးခြင်း၊ အိုး ခ ွက်ပန်းကန်များဆေးခြင်း၊ အဝတ်လျှော် ဖွပ်ခြင်း စတာတွေကိုရှောင်ရှားပါ။ လိုင်းကြိုးဖုံးများကို မသုံးပါနဲ့ ။ ပြင်ပတွင်ရှိ တယ်လီဖုန်း လိုင်းကြိုးအတ ွင်းသို့ လျပ်စစ်စီးဝင်လာတတ်ပါတယ်။ မိုးတိမ်တောင်နီးကပ်နေစဉ် က ွန်ပျူတာ၊ လျပ်စစ်အသုံး အ ဆောင်မျ ားကို အသုံးမပြုပဲနေပါ။ တံခါးမ၊ ပြူတင်းပေါက်၊ ပေါ်တီကို များအနီးတ ွင် မ နေပါနဲ့။

မိုးကြိုးပစ်ခြင်းကို ကာက ွယ်ခြင်း -မိုးကြိုးလွှဲ
မိုးကြိုးပစ်ခြင်းသည် အ ဆောက်အဦများ၊ လုပ်ငန်းဆောင်တာများ အ ပေါ်တ ွင် ကမ္ဘာအနှံ့ ထိခိုက်မှုများပြားစေသော ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပါတယ် ။ မိုးကြိုးပစ်ခတ်မှုတ ွင် တိုက်ရိုက်ထ်ခိုက်မှု (Direct Impact) နှင့် တစ်ဆင့်ခံထိခိုက်မှု(Secondary impacts) ဟူ၍ ခ ွဲ ခြားနိုင်ပြီး၊ အ ဆောက်အဦတစ်ခု (သို့မဟုတ်)လုပ်ငန်းတစ်ရပ်ကို လုံးဝပျက်စီး(သို ့)ရပ်တံ့ သ ွားအောင်အ ထိ ပြုလုပ်နိုင် စ ွမ်းရှိကြပါတယ်။ တစ်ခါတစ်ရံ တွင်လည်း အ မြောက်အများ သိုလှောင်ထားသော ပေါက်က ွဲ စေတတ်တဲ့ပစ္စည်းဂိုဒေါင်ကိုမိုးကြိုးပစ်ခံရပါက မီးလောင် ကျွမ်းမှုကိုဖြစ်စေတတ်ပါတယ်။ တစ်ခါတစ်ရံ တ ွင်လည်း အ ဝေးတ ွင်တပ်ဆင်ထားတဲ့ လျပ်စစ်ဓါတ်အားပေးစက်ရုံများ ၊ တာဝါတိုင်များ၊ ထရန် စ ဖော်မာများ မိုးကြိုးပစ်ခံရပါက များ စ ွာသောလုပ်ငန်းများ ရပ်တန့်သ ွားစေနိုင်တယ််။

မိုးကြိုးလွှဲအများစုဟာ မြေပြင်ပေါ်ရှိ အ ဆောက်အဦကိုအကာအက ွယ် ပေးရန် အတ ွက် ပြုလုပ်ထားလေ့ ရှိ ကြပါတယ်။ တစ်ခေတ်တစ်ခါက မိုးကြိုးပစ်ခြင်းဖြစ်စဉ်များကို လျော့ကျ အောင်ပြုလုပ်ခဲ့ဘူး ကြ သော်လည်းအောင်မြင်မှုမရခဲ့ကြပါ။

မိုးကြိုးလွှဲတစ်ခုကို lightning-rod, lightning arrestor, Surge protector ဟု အမည် အမျိုးမျိုးဖြင့်ခေါ်ဝေါ်ကြပါတယ်။ မိုးကြိုးလွှဲအများစုရဲ့ သ ဘောတရားမှာ လျပ်စစ်လွှဲပြောင်းပေးသောစံနစ်ဖြစ်ပြီး၊မိုးကြိုးပစ်ခံရမှုကြောင့်ရရှိလာနိုင်သော ထိခိုက်မှု ကို လျှော့ချပေးနိုင်ကြပါတယ်။ လျပ်စီးကြောင်းရဲ့ လမ်းကြောင်းကိုလည်း ထိန်းချုပ်ပေးနိုင်ကြပါတယ်။

မိုးကြိုးလွှဲတစ်ခုတည်ဆောက်ပုံမှာ သတ္ထုအစ သို့မဟုတ် သတ္ထုချောင်းတစ်ခုကို လျပ်ကူးပစ္စည်း များခံကာ မြေပြင်နဲ့ ဆက်သွယ်ပေးထားခြင်းဖြစ်ပြီး၊
အ ဆောက်အဦကိုမိုးကြိုးပစ်ခံ ရပါက လျပ်စစ်စီးကြောင်းကို အ ဆောက်အ ဦကို မထိခိုက်စေပဲ မြေပြင်သို့ လမ်းလွှဲ ပေးလိုက်ေ သာ စံနစ်ဖြစ်ပါတယ်။
ကြီးမားရှည်လျားသော အ ဆောက်အဦများဖြစ်ပါက မိုးကြိုးလွှဲတစ်ခုတည်းတပ်ဆင်ရုံဖြင့် အ ဆောက်အဦတစ်ခုလုံး မကာ က ွယ်နိုင်တော့ပါက၊ မိုးကြိုးလွှဲ အ ရေအတ ွက်ကို တိုးမြှင့်တပ်ဆင်ခြင်းဖြင့် အကာအကွယ်ပြုဧရိယာကို အ ဆောက်အဦတစ်ခုလုံးဖုံးမိစေရန်လုပ် ဆောင်ပေးဖို ့ လိုအပ်ပါတယ်။

မိုးကြိုးအန္တရာယ်ကို မိုးတိမ်တောင်များ အဖြစ်များလေ့ရှိတဲ့ မိုးကြိုကာလ(ဧပြီလ နဲ့ မေလ ) အတ ွင်းနဲ့ မိုးနှောင်း၊ မိုးလွန်ကာလ(စက်တင်ဘာလ မှ နိုဝင်ဘာလ)အတ ွင်း နေ့စဉ် မ ွန်းလ ွဲ၊ ည နေ ပိုင်းအချိန်အခါများ တွင် အထူးဂရုစိုက်ကာကွယ်ကြဖို့ လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ အထူးသဖြင့် မုတ်သုံလေဝင်ရောက်စဉ်နဲ့ ဆုတ် ခ ွာစဉ်ကာလ တေ ွ မှာ ပိုအဖြစ်များတတ်ပါတယ်။

Source_U Tun Lwin

Comments are closed.