2019 – ခုနှစ် နှစ်ကုန်ပိုင်း ငါးလအတွင်း ထီကံစမ်းရန် မင်္ဂလာရက်များ

2019 – ခုနှစ် နှစ်ကုန်ပိုင်း ငါးလအတွင်း ထီကံစမ်းရန် မင်္ဂလာရက်များ

Zawgyi

မင်္ဂလာပါ ခုနှစ်ရက်သားသမီးများအားလုံးအတွက် ထီထိုးရန်ကောင်းသောအခါရက်ကောင်းရက်မြတ်များကို ကြိုတင်သိရှိနိုင်ရန် ဆရာမင်းသုခ ကိုယ်တိုင်ရေးသား တွက်ချက်ပြီး တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။

သင်တို့ရဲ့ မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းများကို ဖတ်ရှုစေချင်ရင် like & share လုပ်ပေးခြင်းဖြင့် ကူညီပါ မျှဝေပေးကြပါ။

ၾသဂုတ္လ. ~ ၂၊ ၇၊ ၉၊ ၁၁၊ ၁၄၊ ၁၆၊ ၂၀၊ ၂၃၊ ၂၈၊ ၃၀။

စက္တင္ဘာလ ~ ၃၊ ၇၊ ၁၀၊ ၁၂၊ ၁၃၊ ၁၇၊ ၁၉၊ ၂၁၊ ၂၆၊ ၂၈၊၊

အောက်တိုဘာ ~ ၁၊ ၇၊ ၉၊ ၁၀၊ ၁၁၊၁၇၊ ၁၈၊၂၂၊၂၄၊ ၂၇၊၂၈၃၀၊၃၁။

ႏိုဝင္ဘာလ. ~ ၁၊ ၃၊ ၆၊ ၁၀၊ ၁၃၊ ၁၇၊ ၂၀၊ ၂၂၊ ၂၄၊ ၂၇၊ ၂၉။

ဒီဇင္ဘာလ. ~ ၁၊ ၄၊ ၈၊ ၁၀၊ ၁၃၊ ၁၅၊ ၁၈၊ ၂၀၊ ၂၂၊ ၂၅၊ ၂၉၊ ၃၁။

ခုနှစ်ရက်သားသမီးများနှင့်ရာဟုသားသမီးများအားလုံး စိတ်၏ချမ်သားခြင်း ကိုယ်၏ကျန်းမာခြင်းနှင့်ပြည်စုံပြီး ။

သွားလေရာဘေးရန်ကင်းပြီးပျော်ရွှင်သောမိသားစုနှင့် ပျော်ရွှင်သောဘဝခရီးများကို နေ့သစ်များနှင့်အတူ ချမ်းသာခြင်းနှင့်ပြည့်စုံပြီး ပျော်ရွှင်စွာဖြင့် ဖြတ်သန်းနိုင်ကြပါစေ၊၊

Unicode

2019 – ခုနှစ် နှစ်ကုန်ပိုင်း ငါးလအတွင်း ထီကံစမ်းရန် မင်္ဂလာရက်များ

မင်္ဂလာပါ ခုနှစ်ရက်သားသမီးများအားလုံးအတွက် ထီထိုးရန်ကောင်းသောအခါရက်ကောင်းရက်မြတ်များကို ကြိုတင်သိရှိနိုင်ရန် ဆရာမင်းသုခ ကိုယ်တိုင်ရေးသား တွက်ချက်ပြီး တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။

သင်တို့ရဲ့ မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းများကို ဖတ်ရှုစေချင်ရင် like & share လုပ်ပေးခြင်းဖြင့် ကူညီပါ မျှဝေပေးကြပါ။

သြဂုတ်လ. ~ ၂၊ ၇၊ ၉၊ ၁၁၊ ၁၄၊ ၁၆၊ ၂၀၊ ၂၃၊ ၂၈၊ ၃၀။

စက်တင်ဘာလ ~ ၃၊ ၇၊ ၁၀၊ ၁၂၊ ၁၃၊ ၁၇၊ ၁၉၊ ၂၁၊ ၂၆၊ ၂၈၊၊

အောက်တိုဘာ ~ ၁၊ ၇၊ ၉၊ ၁၀၊ ၁၁၊၁၇၊ ၁၈၊၂၂၊၂၄၊ ၂၇၊၂၈၃၀၊၃၁။

နိုဝင်ဘာလ. ~ ၁၊ ၃၊ ၆၊ ၁၀၊ ၁၃၊ ၁၇၊ ၂၀၊ ၂၂၊ ၂၄၊ ၂၇၊ ၂၉။

ဒီဇင်ဘာလ. ~ ၁၊ ၄၊ ၈၊ ၁၀၊ ၁၃၊ ၁၅၊ ၁၈၊ ၂၀၊ ၂၂၊ ၂၅၊ ၂၉၊ ၃၁။

ခုနှစ်ရက်သားသမီးများနှင့်ရာဟုသားသမီးများအားလုံး စိတ်၏ချမ်သားခြင်း ကိုယ်၏ကျန်းမာခြင်းနှင့်ပြည်စုံပြီး ။

သွားလေရာဘေးရန်ကင်းပြီးပျော်ရွှင်သောမိသားစုနှင့် ပျော်ရွှင်သောဘဝခရီးများကို နေ့သစ်များနှင့်အတူ ချမ်းသာခြင်းနှင့်ပြည့်စုံပြီး ပျော်ရွှင်စွာဖြင့် ဖြတ်သန်းနိုင်ကြပါစေ၊၊

Hits: 395

Comments are closed.