ဗစ်တိုးရီးယားအမှုရဲ့ အဖြစ်မှန်ကို ရှာဖွေဖော်ထုတ်လိုက်တဲ့ တရားသူကြီး ရုပ်သံ

ဗစ်တိုးရီးယားအမှုရဲ့ အဖြစ်မှန်ကို ရှာဖွေဖော်ထုတ်လိုက်တဲ့ တရားသူကြီး ရုပ်သံ

ဗစ်တိုးရီးယားအမှုရဲ့ အဖြစ်မှန်ကို ရှာဖွေဖော်ထုတ်လိုက်တဲ့ တရားသူကြီး ရုပ်သံ

dofhavodovjhpue 2

ဗစ်တိုးရီးယားအမှုရဲ့ တိကျတဲ့ အဖြစ်မှန်ကို တရားသူကြီးဖိုးထောင်က မှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့ စစ်ဆေးဖော်ထုတ်လိုက်ပါတယ်ဗျာ။

dofhavodovjhpue 1

စစ်ဆေးဖော်ထုတ်လိုက်တဲ့ ရုပ်သံဖိုင်ကို အောက်တွင် ဖော်ပြထားပါတယ်။

Comments are closed.