(၇)ကြိမ်မြောက် ထီပေါက်စဉ် ပေါက်ဂဏန်းအစအဆုံး

(၇)ကြိမ်မြောက် ထီပေါက်စဉ် ပေါက်ဂဏန်းအစအဆုံး

(၇)ကြိမ်မြောက် ထီပေါက်စဉ် ပေါက်ဂဏန်းအစအဆုံးကို ဒီpostအောက်မှာတင်ပေးမှာပါ Share လေးလုပ်ထားပြီး ရင်ခုန်စွာ ထီတိုက်ကြစို့။(၇)ကြိမ်မြောက် ထီပေါက်စဉ် ပေါက်ဂဏ န်းအစ အဆုံးကို ဒီpostအောက်မှာတင်ပေးမှာပါShare လေးလုပ်ထားပြီး ရင်ခုန်စွာ ထီတိုက် ကြစို့။ (၇)ကြိမ်မြောက် ထီပေါက်စဉ် ပေါက်ဂဏန်းအစအဆုံးကို ဒီpostအောက်မှာတ င်ပေးမှာ ပါ Share လေးလုပ်ထားပြီး ရင်ခုန်စွာ ထီတိုက်ကြစို့။

Source;Power

UNICODE

(၇)ကြိမ်မြောက် ထီပေါက်စဉ် ပေါက်ဂဏန်းအစအဆုံး

(၇)ကြိမ်မြောက် ထီပေါက်စဉ် ပေါက်ဂဏန်းအစအဆုံးကို ဒီpostအောက်မှာတ င်ပေးမှာ ပါShare လေးလုပ်ထားပြီး ရင်ခုန်စွာ ထီတိုက်ကြစို့။(၇)ကြိမ်မြောက် ထီပေါက်စဉ် ပေါက် ဂဏန်းအစအဆုံးကို ဒီpostအောက်မှာတင်ပေးမှာပါShare လေးလုပ်ထားပြီး ရင်ခုန် စွာ ထီတိုက်ကြစို့။(၇)ကြိမ်မြောက် ထီပေါက်စဉ် ပေါက်ဂဏန်းအစအဆုံးကို ဒီpostအော က်မှာ တင်ပေးမှာပါShare လေးလုပ်ထားပြီး ရင်ခုန်စွာ ထီတိုက်ကြစို့။

Comments are closed.