ဝင်းနဲ့ဇော်တို့အတွက် မေတ္တာရပ် ခံတောင်းဆိုပွဲကို မဟာဗန္ဓုလ ပန်းြ ခံတွင် ဆောင်ရွက်မည်

ဝင်းနဲ့ဇော်တို့အတွက် မေတ္တာရပ် ခံတောင်းဆိုပွဲကို မဟာဗန္ဓုလ ပန်းြ ခံတွင် ဆောင်ရွက်မည်

ဝင်းနဲ့ဇော်တို့အား အသက်ဘေးမှ ကယ်တင်ရန် မေတ္တာရပ်ခံတောင်းဆိုပွဲကို မဟာဗန္ဓုလပန်းခြံတွင် ဆောင်ရွက်မည်

ဝင်းနဲ့ဇော် သေဒဏ်ကျခံရန် အတည်ပြုလိုက်ခြင်းအပေါ် မေတ္တာရပ်ခံတောင်းဆိုပွဲအား စက်တင်ဘာလ ၂ ရက်နေ့ မနက်ဖြန် ၁၂ နာရီမှ ညနေ ၃ နာရီအထိ မဟာန္ဓုလပန်းခြံရှေ့တွင် ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးလျှောက်ထား အကြောင်းကြားအပ်ပါသည်။

ဝင်းနဲ့ဇော် သေဒဏ်ကျခံရန် အတည်ပြုလိုက်ခြင်းအပေါ် မေတ္တာရပ်ခံတောင်းဆိုပွဲအား စက်တင်ဘာလ ၂ ရက်နေ့ မနက်ဖြန် ၁၂ နာရီမှ ညနေ ၃ နာရီအထိ မဟာန္ဓုလပန်းခြံရှေ့တွင် ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးလျှောက်ထား အကြောင်းကြားအပ်ပါသည်။

ဝင်းနဲ့ဇော်တို့အား အသက်ဘေးမှ ကယ်တင်ရန် မေတ္တာရပ်ခံတောင်းဆိုပွဲကို မဟာဗန္ဓုလပန်းြ ခံတွင် ဆောင်ရွက်မည်

ဝင်းနဲ့ဇော် သေဒဏ်ကျခံရန် အတည်ပြုလိုက်ခြင်းအပေါ် မေတ္တာရပ်ခံတောင်းဆိုပွဲအား စက်တင်ဘာလ ၂ ရက်နေ့ မနက်ဖြန် ၁၂ နာရီမှ ညနေ ၃ နာရီအထိ မဟာန္ဓုလပန်းခြံရှေ့တွင် ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးလျှောက်ထား အကြောင်းကြားအပ်ပါသည်။

ဝင်းနဲ့ဇော် သေဒဏ်ကျခံရန် အတည်ပြုလိုက်ခြင်းအပေါ် မေတ္တာရပ်ခံတောင်းဆိုပွဲအား စက်တင်ဘာလ ၂ ရက်နေ့ မနက်ဖြန် ၁၂ နာရီမှ ညနေ ၃ နာရီအထိ မဟာန္ဓုလပန်းခြံရှေ့တွင် ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးလျှောက်ထား အကြောင်းကြားအပ်ပါသည်။

Comments are closed.