၇ ကြိမ် မြောက် ထီ ဖွင့် ပွဲ သိန်း ၁ ၀ ၀ ၀ ဆု ကို ပြင် ဦး လွင် မှ က လေး ငယ် တစ် ဦး ကံ ထူး

၇ ကြိမ် မြောက် ထီ ဖွင့် ပွဲ သိန်း ၁ ၀ ၀ ၀ ဆု ကို ပြင် ဦး လွင် မှ က လေး ငယ် တစ် ဦး ကံ ထူး

လှံ ထမ်း လာ တာ ကို မြင် ရ တယ် ၊ ကံ ထမ်း လာ တာ ကို မ မြင် ရ ဘူး ဆို တဲ့ စ ကား ကို ကြား ဖူး ကြ မှာ ပါ ။အ ခု အ ချိန် အ ထိ မိ ဘ တွေ က ပြော တတ် ကြ တဲ့ စ ကား ရှိ ပါ တယ် ။က လေး ဆို တာ သူ့ ဇာ တာ နဲ့ သူ လာ တာ တဲ့ လေ ။

အ ခု ( ၇ ) ကြိမ် မြောက် အောင် ဘာ လေ ထီ ဖွင့် ပွဲ မှာ သူ ဌေး လောင်း တွေ အ သီး သီး ပေါ် ပေါက် ခဲ့ သ လို ပြင် ဦး လွင် က သိန်း ၁ ၀ ၀ ၀ ကံ ထူး ရှင် လေး တစ် ဦး လည်း ထွက် ပေါ် လာ ပါ တယ် ။

ဒီ က လေး ရဲ့ နာ မည် က မောင် ကောင်း ခန့် ဝင်း ဖြစ် ပြီး တော့ ( ၇ ) ကြိမ် မြောက် အောင် ဘာ လေ ထီ ဖွင့် ပွဲ မှာ သိန်း ၁ ၀ ၀ ၀ ဆု ကို ဆွတ် ခူး ခဲ့ တာ ဖြစ် ပါ တယ် ။ဒီ ထီ လက် မှတ် ကို တော့ ပြင် ဦး လွင် မြန် မာ့ မီး ရ ထား ( ပြင် ဦး လွင် ) M I C တိုက် တန်း ဒေါ်သန်း သန်း ဝင်း ထီ ဆိုင် က နေ ကံ ထူး ခဲ့ တာ ဖြစ် ပါ တယ် ။

C r d

Unicode Version

၇ ကြိမ် မြောက် ထီ ဖွင့် ပွဲ သိန်း ၁ ၀ ၀ ၀ ဆု ကို ပြင် ဦး လွင် မှ က လေး ငယ် တစ် ဦး ကံ ထူး …လှံ ထမ်း လာ တာ ကို မြင် ရ တယ် ၊ ကံ ထမ်း လာ တာ ကို မ မြင် ရ ဘူး ဆို တဲ့ စ ကား ကို ကြား ဖူး ကြ မှာ ပါ ။အ ခု အ ချိန် အ ထိ မိ ဘ တွေ က ပြော တတ် ကြ တဲ့ စ ကား ရှိ ပါ တယ် ။က လေး ဆို တာ သူ့ ဇာ တာ နဲ့ သူ လာ တာ တဲ့ လေ ။

အ ခု ( ၇ ) ကြိမ် မြောက် အောင် ဘာ လေ ထီ ဖွင့် ပွဲ မှာ သူ ဌေး လောင်း တွေ အ သီး သီး ပေါ် ပေါက် ခဲ့ သ လို ပြင် ဦး လွင် က သိန်း ၁ ၀ ၀ ၀ ကံ ထူး ရှင် လေး တစ် ဦး လည်း ထွက် ပေါ် လာ ပါ တယ် ။

ဒီ က လေး ရဲ့ နာ မည် က မောင် ကောင်း ခန့် ဝင်း ဖြစ် ပြီး တော့ ( ၇ ) ကြိမ် မြောက် အောင် ဘာ လေ ထီ ဖွင့် ပွဲ မှာ သိန်း ၁ ၀ ၀ ၀ ဆု ကို ဆွတ် ခူး ခဲ့ တာ ဖြစ် ပါ တယ် ။

ဒီ ထီ လက် မှတ် ကို တော့ ပြင် ဦး လွင် မြန် မာ့ မီး ရ ထား ( ပြင် ဦး လွင် ) M I C တိုက် တန်း ဒေါ်သန်း သန်း ဝင်း ထီ ဆိုင် က နေ ကံ ထူး ခဲ့ တာ ဖြစ် ပါ တယ်။

C r d

Comments are closed.