၂၀၁၉ မွာ ႏွစ္ေဟာင္းက အဆိုးေတြ သင္ခန္းစာယူပီး အဆင္သင့္ျဖစ္ေစဖုိ့

၂၀၁၉ မွာ ႏွစ္ေဟာင္းက အဆိုးေတြ သင္ခန္းစာယူပီး အဆင္သင့္ျဖစ္ေစဖုိ့

မၾကာခင္ ႏွစ္သစ္ျဖစ္တဲ့ (၂၀၁၉)ကို ျဖတ္သန္းရေတာ့မွာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ႏွစ္သစ္ကို ေရာက္ၿပီဆိုတိုင္း ႏွစ္ေဟာင္းမွာ ဘာေတြ ျဖစ္ေျမွာက္ ေအာင္ျမင္ခဲ့တယ္ဆုိတာကို ျပန္သုံးသပ္ရမွာပါ။ ႏွစ္ေဟာင္းက အမွားေတြ၊ အမွန္ေတြ၊ ေအာင္ျမင္မႈေတြ၊ က်ရံႈးမႈေတြကို အေကာင္းဆံုး သုံးသပ္ၿပီး နွစ္သစ္အတြက္ အဆင္သင့္ျပင္ထားဖုိ႔ကေတာ့ လိုအပ္ပါတယ္။

(၁) ႏွစ္ေဟာင္းက ကိစၥေတြကို ေမ့လုိက္ပါ

ႏွစ္ေဟာင္းက အမွတ္တရဆုိးေတြကို ေမ့ပစ္ေပးပါ။ ဥပမာ – သင့္ကို သစၥာေဖာက္သြားခဲ့သူ ၊ သင့္အေပၚ မေကာင္းခဲ့သူေတြ ၊ မေကာင္းတဲ့ ကိစၥမွန္သမွ်ေတြကို ေမ့ပစ္ၿပီး ႏွစ္သစ္မွာ စိတ္သစ္နဲ႔ပဲ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ေနလုိက္ပါ။

(၂) ႏွစ္သစ္မွာ စိတ္ကို အသင့္ျပင္ထားေပးပါ

ႏွစ္ေဟာင္းက စိတ္ဒဏ္ရာအခ်ိဳ႕ေၾကာင့္ စိတ္က်ခဲ့တာေတြရွိေကာင္းရွိခဲ့ရင္ ႏွစ္သစ္မွာေတာ့ စိတ္ကို အသင့္ျပင္ထားေပးပါ။ လူတုိင္းမွာ ျပသနာတစ္ခုစီနဲ႕ စိတ္ဖိစီးၾကပါတယ္။ ဒါကို လက္ခံၿပီး (၂၀၁၉) အတြက္ စိတ္ကို အဆင္သင့္ျပင္ထားၿပီး လုပ္စရာရွိတာ ဆက္လုပ္ပါ။

(၃) ဘာဆက္လုပ္ရမလဲ အစီအစဥ္စဆဲြပါ

ႏွစ္ေဟာင္းမွာ ကတည္းက မၿပီးဆုံးခဲ့တဲ့ အရာေတြ ၊ အလုပ္ေတြ ရွိခဲ့ရင္ ႏွစ္သစ္မွာ ဘယ္လုိေတြ တုိးတက္ေအာင္ ဆက္လုပ္မယ္ဆုိတဲ့ ရည္မွန္းခ်က္ေတြကို ခ်ေရးလုိက္ပါ။ ခ်ေရးၿပီး အစီအစဥ္ စဆဲြလုိက္ပါ။ ဒီလုိလုပ္ေပးျခင္းအားျဖင့္ သင့္ရည္မွန္းခ်က္ တစ္ခုျပည့္သြားတုိင္း ေပ်ာ္ရတဲ့ခံစားခ်က္က ဘာနဲ႔မွ မတူပါဘူး။

(၄) ခ်စ္ရတဲ့သူေတြကိုပဲေရြးၿပီး ႏွစ္သစ္ဆီ ေခၚသြားပါ

သင့္ကို ခ်စ္ရတဲ့သူေတြရဲ႕ ပတ္၀န္းက်င္မွာပဲ ေနပါ။ သူတုိ႔ေတြက သင့္ကို စိတ္ညစ္စရာေတာ့ ေပးမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ သင့္ခ်စ္တဲ့သူေတြနဲ႔ပဲ ႏွစ္သစ္ကိုကုန္ဆုံးၿပီး ႏွစ္သစ္မွာ အတူျဖတ္သန္းလုိက္ပါ။

(၅) ႏွစ္ေဟာင္းက အေျခအေနေတြကို ျပန္လည္သုံးသပ္ေပးပါ

တစ္ေန႕ကုန္တုိင္း ကုိယ့္ကုိယ္ကို ျပန္သုံးသပ္ေပးသလုိမ်ိဳး ၊ ႏွစ္တစ္ႏွစ္ ကုန္သြားတုိင္း ကုိယ့္ကုိယ္ကို ျပန္သုံးသပ္ေပးပါ။ သင့္အရည္အခ်င္း ဘယ္ေလာက္ထိ တုိးတက္လာလဲ ၊ ဘယ္သူေတြအေပၚ စိတ္ဒုကၡေပးမိလဲ ၊ အလွဴေတြ ဘယ္ႏွယ့္ခုလုပ္ခဲ့လဲ ဆုိတာမ်ိဳးပါ။

Comments are closed.