ကိုကိုအငယ်က သူ့ရင်ဘတ်တွေကို ထုတယ်၊ကိုကိုအကြီးက သူ့ရဲ့ဖင်ဖုကို ဆိတ်တယ်တဲ့ ရုပ်သံဖိုင်

ကိုကိုအငယ်က သူ့ရင်ဘတ်တွေကို ထုတယ်၊ကိုကိုအကြီးက သူ့ရဲ့ဖင်ဖုကို ဆိတ်တယ်တဲ့ ရုပ်သံဖိုင်

ဗစ်တိုးရီးယားလေးအမှု ခြောက်ကြိမ်မြောက်ရုံးချိန်းမှာ အဓိကသက်သေဖြစ်တဲ့ ကာယကံရှင် ကလေးငယ်ကို ဗီဒီယိုကွန်ဖရန်းဇင်း(Video conferencing ) စနစ်နဲ့ စစ်ဆေးခဲ့တဲ့ အခြေအနေအပေါ် တရားလိုရှေ့နေရဲ့ ဖြေကြားချက် ဖြစ်ပါတယ်။

ဗစ်တိုးရီးယားလေးအမှု ခြောက်ကြိမ်မြောက်ရုံးချိန်းမှာ အဓိကသက်သေဖြစ်တဲ့ ကာယကံရှင် ကလေးငယ်ကို ဗီဒီယိုကွန်ဖရန်းဇင်း(Video conferencing ) စနစ်နဲ့ စစ်ဆေးခဲ့တဲ့ အခြေအနေအပေါ် တရားလိုရှေ့နေရဲ့ ဖြေကြားချက် ဖြစ်ပါတယ်။

ဗစ်တိုးရီးယားလေးအမှု ခြောက်ကြိမ်မြောက်ရုံးချိန်းမှာ အဓိကသက်သေဖြစ်တဲ့ ကာယကံရှင် ကလေးငယ်ကို ဗီဒီယိုကွန်ဖရန်းဇင်း(Video conferencing ) စနစ်နဲ့ စစ်ဆေးခဲ့တဲ့ အခြေအနေအပေါ် တရားလိုရှေ့နေရဲ့ ဖြေကြားချက် ဖြစ်ပါတယ်။

[Unicode]

ဗစ်တိုးရီးယားလေးအမှု ခြောက်ကြိမ်မြောက်ရုံးချိန်းမှာ အဓိကသက်သေဖြစ်တဲ့ ကာယကံရှင် ကလေးငယ်ကို ဗီဒီယိုကွန်ဖရန်းဇင်း(Video conferencing ) စနစ်နဲ့ စစ်ဆေးခဲ့တဲ့ အခြေအနေအပေါ် တရားလိုရှေ့နေရဲ့ ဖြေကြားချက် ဖြစ်ပါတယ်။

ဗစ်တိုးရီးယားလေးအမှု ခြောက်ကြိမ်မြောက်ရုံးချိန်းမှာ အဓိကသက်သေဖြစ်တဲ့ ကာယကံရှင် ကလေးငယ်ကို ဗီဒီယိုကွန်ဖရန်းဇင်း(Video conferencing ) စနစ်နဲ့ စစ်ဆေးခဲ့တဲ့ အခြေအနေအပေါ် တရားလိုရှေ့နေရဲ့ ဖြေကြားချက် ဖြစ်ပါတယ်။

ဗစ်တိုးရီးယားလေးအမှု ခြောက်ကြိမ်မြောက်ရုံးချိန်းမှာ အဓိကသက်သေဖြစ်တဲ့ ကာယကံရှင် ကလေးငယ်ကို ဗီဒီယိုကွန်ဖရန်းဇင်း(Video conferencing ) စနစ်နဲ့ စစ်ဆေးခဲ့တဲ့ အခြေအနေအပေါ် တရားလိုရှေ့နေရဲ့ ဖြေကြားချက် ဖြစ်ပါတယ်။

Comments are closed.