သင့်ရဲ့ အစာအိမ် အောင့်လာပါက အရေးပေါ် ဆေးနည်း ( ကိုယ်တွေ့ အစွမ်း ထက်လွန်းလို့ ပြန်လည် မျှဝေလိုက်သည် )

သင့်ရဲ့ အစာအိမ် အောင့်လာပါက အရေးပေါ် ဆေးနည်း ( ကိုယ်တွေ့ အစွမ်း ထက်လွန်းလို့ ပြန်လည် မျှဝေလိုက်သည် )

ဂျ ပန် မှာ ရ ထား စီး တုန်း အ စာ အိမ် အောင့် လာ လို့ မ ခံ မ ရပ် နိုင် ဖြစ် လာ တော့ ဂျ ပန် အ ဖွား ကြီး တစ် ယောက် က ရပ် တဲ့ ဘူ တာ က mini market ထဲ ခေါ် သွား ပြီး ကု သ ပေး လိုက် တဲ့ အ ရေး ပေါ် ဆေးနည်း လေး ပါ ။ ဂျ ပန် လူ မျိုး များ ရဲ့ ရိုး ရာ ဆေး နည်း တစ် ခု လို့ သိ ရ ပါ တယ် ။

ဆေး နည်း

ကြက် ဥသို့ ဘဲ ဥ တစ် လုံး ကို ပန်း ကန် လုံး ထဲ ဖောက် ထည့် ၊ အ နှစ် ကို ဖယ် ထား ပြီး အ ကာ ထဲ ကို ဆိုး ဆေး မ ပါ တဲ့ သ ဘာ ၀ သ ကြား ညို အ နည်း ငယ် ထည့် ၍ သောက် လိုက် ပါ အ စာ အိမ် ကြောင့် ဗိုက်အောင့် ဗိုက် နာ ချက် ချင်း ပျောက် ပါ တယ် ။ အ ရေး ပေါ် ဆေး နည်း လေး ပါ ။

Unicode

သင့်ရဲ့ အစာအိမ် အောင့်လာပါက အရေးပေါ် ဆေးနည်း ( ကိုယ်တွေ့ အစွမ်း ထက်လွန်းလို့ ပြန်လည် မျှဝေလိုက်သည် )

ဂျ ပန် မှာ ရ ထား စီး တုန်း အ စာ အိမ် အောင့် လာ လို့ မ ခံ မ ရပ် နိုင် ဖြစ် လာ တော့ ဂျ ပန် အ ဖွား ကြီး တစ် ယောက် က ရပ် တဲ့ ဘူ တာ က mini market ထဲ ခေါ် သွား ပြီး ကု သ ပေး လိုက် တဲ့ အ ရေး ပေါ် ဆေးနည်း လေး ပါ ။ ဂျ ပန် လူ မျိုး များ ရဲ့ ရိုး ရာ ဆေး နည်း တစ် ခု လို့ သိ ရ ပါ တယ် ။

ဆေး နည်း

ကြက် ဥသို့ ဘဲ ဥ တစ် လုံး ကို ပန်း ကန် လုံး ထဲ ဖောက် ထည့် ၊ အ နှစ် ကို ဖယ် ထား ပြီး အ ကာ ထဲ ကို ဆိုး ဆေး မ ပါ တဲ့ သ ဘာ ၀ သ ကြား ညို အ နည်း ငယ် ထည့် ၍ သောက် လိုက် ပါ အ စာ အိမ် ကြောင့် ဗိုက်အောင့် ဗိုက် နာ ချက် ချင်း ပျောက် ပါ တယ် ။ အ ရေး ပေါ် ဆေး နည်း လေး ပါ ။

Comments are closed.