ကျန်ရစ်သူချစ်ဇနီးကျောင်းဆရာမလေးကတော့ရင်ကျိုးပါပြီသူအများကြီး မတောင်းဆိုသွားဘူး”

ကျန်ရစ်သူချစ်ဇနီးကျောင်းဆရာမလေးကတော့ရင်ကျိုးပါပြီသူအများကြီး မတောင်းဆိုသွားဘူး”

RIP ပါဗိုလ်ကြီး အောင်ကျော်ဉာဏ် DSA.54

ရခိုငမွှာတိုငွးပှညတွာဝနထွမွးဆောငရွငွး ကဆှုံးအိမပွှနအွလာမှှောနွတေဲ့ကနွှ ရဈသူခစှဇွနီးေ ကှာငွးဆရာမလေးကတော့ရငကွှိုးပါပှီသူအမှားကှီး မတောငွးဆိုသှား ဘူး”သပှခကွေ နဲ့ကှို မယွ့ရကလွေးကို အမှနရွောကရွပါလို၏” ဆိုတဲ့ဆုတောငွးစကားလေး တငထွားတာမှငွ ရေ တာ့ ပိုပီးရငနွာမိတယဗွှာ။

ခင်ဗျားတို့မုန်းတဲ့စစ်သားတွေရှေ့တန်းမှာပြည်သူအတွက် ဘယ်လိုပေးဆပ် နေရတယ်ဆိုတာ စစ်သားတွေပဲသိတယ်။

ငြိမ်းချမ်းပါစေရဲမာန် ဝင့်အောင်

RIP ပါဗိုလ်ကြီး အောင်ကျော်ဉာဏ် DSA.54

ရခိုငမွှာတိုငွးပှညတွာဝနထွမွးဆောငရွငွး ကဆှုံးအိမပွှနအွလာမှှောနွတေဲ့ ကနှရွဈသူခ စှဇွနီးေ ကှာငွးဆရာမလေးကတော့ရငကွှိုးပါပှီသူအမှားကှီး မတောငွးဆိုသှားဘူး”သ ပှခကွေ နဲ့ကှို မယွ့ရကလွေးကို အမှနရွောကရွပါလို၏” ဆိုတဲ့ဆုတောငွးစကားလေး တငွ ထားတာမှငွ ရေ တာ့ ပိုပီးရငနွာမိတယဗွှာ။

ခင်ဗျားတို့မုန်းတဲ့စစ်သားတွေရှေ့တန်းမှာပြည်သူအတွက် ဘယ်လိုပေးဆပ် နေရတယ် ဆိုတာ စစ်သားတွေပဲသိတယ်။

[Unicode]

RIP.ပါဗိုလ်ကြီး အောင်ကျော်ဉာဏ် DSA.54

ရခိုင်မှာတိုင်းပြည်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရင်း ကျဆုံးအိမ်ပြန်အလာမျှော်နေတဲ့ကျန်ရစ်သူချ စ်ဇနီးကျောင်းဆရာမလေးကတော့ရင်ကျိုးပါပြီသူအများကြီး မတောင်းဆိုသွားဘူး”သပြေ ခက်နဲ့ ကြိုမယ့်ရက်လေးကို အမြန်ရောက်ရပါလို၏” ဆိုတဲ့ဆုတောင်းစကားလေး တင်ထား တာမြင်ရတော့ ပိုပီးရင်နာမိတယ်ဗျာ။

ခင်ဗျားတို့မုန်းတဲ့စစ်သားတွေရှေ့တန်းမှာပြည်သူအတွက် ဘယ်လိုပေးဆပ် နေရတယ် ဆိုတာ စစ်သားတွေပဲသိတယ်။

ငြိမ်းချမ်းပါစေရဲမာန် ဝင့်အောင်

Comments are closed.