အတုယူရမယ့္နာေရးဖိတ္စာတစ္ေစာင္

အတုယူရမယ့္နာေရးဖိတ္စာတစ္ေစာင္

နာေရးဖိတ္စာအမ်ားစုမွာ ဘယ္လိုေၾကာင့္ကြယ္လြန္တာျဖစ္ျဖစ္ ၉၆ ပါးေသာေရာဂါျဖင့္ဆို တာ ကို ကၽြန္ေတာ့္အေနျဖင့္ သေဘာမေတြ႕ပါ။ဘာျဖစ္ျဖစ္ေရေရရာရာမသိပဲ ေသၾကရသ လိုျဖစ္ေ နတာမို့ပါ။အခုေတြ႕ရတဲ့ ကေလးရဲ့ဖိတ္စာ ကေတာ့ ထူးျခားပါတယ္ …..

ကြယ္လြန္ရတဲ့အေၾကာင္းအရင္းေဖာ္ျပထားတဲ့အျပင္ ေအာက္ဆုံးမွာ သတိေပးစာေ လးေ ရးေပးထားတယ္။ဒါမ်ိဳးေလးေတြေတာ့ ကၽြန္ေတာ္သေဘာက်မိပါတယ္။ ကြယ္လြန္သြားရွာ တဲ့ကေလးငယ္ေလးအတြက္ ကုသိုလ္အမ်ားႀကီးရပါတယ္။

လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္ေတြဆိုတာ အ႐ိုးစြဲေနတာမို႔ ေျပာင္းဖို႔ဆိုတာကေတာ့ လြယ္ကူတဲ့ကိစၥမဟုတ္ ပါဘူး။‌ကြဲလြဲခြင့္ကေတာ့ရွိပါတယ္… ကိုယ့္ႏွစ္သက္ရာေပါ့ေလ… ။

Tz / Photo-crd

Zawgyi

“အတုယူရမယ့္နာေရးဖိတ္စာ”

နာေရးဖိတ္စာအမ်ားစုမွာ ဘယ္လိုေၾကာင့္ကြယ္လြန္တာျဖစ္ျဖစ္ ၉၆ ပါးေသာေရာဂါျဖင့္ဆိုတာ ကို ကၽြန္ေတာ့္အေနျဖင့္ သေဘာမေတြ႕ပါ။ဘာျဖစ္ျဖစ္ေရေရရာရာမသိပဲ ေသၾကရသလိုျဖ စ္ေနတာမို့ပါ။အခုေတြ႕ရတဲ့ ကေလးရဲ့ဖိတ္စာကေတာ့ ထူးျခားပါတယ္ …..

ကြယ္လြန္ရတဲ့အေၾကာင္းအရင္းေဖာ္ျပထားတဲ့အျပင္ ေအာက္ဆုံးမွာ သတိေပးစာေလးေ ပး ထား တယ္။ဒါမ်ိဳးေလးေတြေတာ့ ကၽြန္ေတာ္သေဘာက်မိပါတယ္။ ကြယ္လြန္သြားရွာ တဲ့ကေ လးင ယ္ေ လးအတြက္ ကုသိုလ္အမ်ားႀကီးရပါတယ္။

လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္ေတြဆိုတာ အ႐ိုးစြဲေနတာမို႔ ေျပာင္းဖို႔ဆိုတာကေတာ့လြယ္ ကူတဲ့ကိစၥမ ဟုတ္ ပါဘူး။‌ကြဲလြဲခြင့္ကေတာ့ရွိပါတယ္… ကိုယ့္ႏွစ္သက္ရာေပါ့ေလ… ။

Tz / Photo-crd

Comments are closed.