ဆင္းရဲလြန္းေသာ္လည္း လူ႔အသက္ႏွ စ္ေထာင္ခန္႔ကိုကယ္တင္လိုက္ႏုိင္တဲ့ သားအဖ

ဆင္းရဲလြန္းေသာ္လည္း လူ႔အသက္ႏွ စ္ေထာင္ခန္႔ကိုကယ္တင္လိုက္ႏုိင္တဲ့ သားအဖ

ဆင္းရဲလြန္းေသာ္လည္း လူ႔အသက္ႏွစ္ေထာင္ခန္႔ကိုကယ္တင္လိုက္ႏုိင္တဲ့ သားအဖ

ဇြန္လ (၁၅) ရက္ေန႔က အိႏိၵယႏုိင္ငံ ႀတိပူရျပည္နယ္ အမ္ဘက္ဆာၿမိဳ႕မွ ဆြာပန္ဒက္ဘားမား ဆိုသူ အမ်ိဳးသား တစ္ဦးႏွင့္ သမီးျဖစ္သူဆိုမာတီတို႔သည္ ရထားလမ္းအားျဖတ္ကူးစဥ္ မိုးသ ည္း ထည္စြာရြာသြန္းမႈေၾကာင့္ ေျမၿပိဳက်ၿပီး ရထားလမ္းပိုင္းမ်ားပ်က္စီးေနေၾကာင္း ေတြ႔ရိွခဲ့ၾ ကေလသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ရထားတစ္စင္းဦးတည္ ခုတ္ေမာင္းလာေနေသာအခါ ပ်က္စီးကိန္းမဆိုက္ေ စရန္ အတြက္ သားအဖႏွစ္ေယာက္သည္ ၄င္းတို႔၏အက်ႍ မ်ားကို ေ၀ွ႔ယမ္းကာ ရပ္တန္႔ေစႏုိင္ခဲ့ေ ၾကာင္းသိရသည္။

အဆိုပါသားအဖ၏သူရဲေကာင္းဆန္သည့္လုပ္ရပ္မွာပ်ံ႕ႏွံသြားၿပီး ျပည္နယ္၀န္ႀကီးတစ္ဦးက ပင္ေနအိမ္သို႔ ေခၚယူေတြ႔ဆံုခဲ့ေလသည္။ “သူတို႔သားအဖသာ ရထားကိုရပ္တန္႔ေအာင္ မလုပ္ႏုိ င္ခဲ့ရင္ လူ႔အသက္ေတြ ဆံုး႐ံႈး ကုန္မွာပဲ။ ကၽြန္ေတာ္ဒါကို သိရတဲ့အခါ သူတို႔ကိုအိမ္ တ္ေ ခၚၿပီး သူတို႔နဲ႔အတူနံနက္စာစားခဲ့ပါတယ္” ဟု ၀န္ႀကီး ဆူဒစ္႐ိြင္းဘားမန္ ကေျပာၾကားခဲ့ သည္။

ရထားေပၚတြင္ခရီးသည္ဦးေရႏွစ္ေထာင္ခန္႔ပါရိွသျဖင့္ အကယ္၍ ဆြာပန္ႏွင့္ဆိုမာတီတို႔ သားအဖသာ ရထားကို မရပ္တန္႔ေစခဲ့လွ်င္ ၀န္ႀကီးေျပာသလို ေသသူေသ ၊ ဒဏ္ရာရသူရျဖင့္ အေျခအေနဆိုးရြားသြားမည္မွာအမွန္ပင္ ျဖစ္သည္။ ဆြာပန္တို႔သားအ ဖအားဂုဏ္ျပဳဆုခ်ီးျမႇင့္ ရန္လည္း ဆူဒစ္က ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္လႊတ္ေတာ္အျပင္ ဗဟို အစိုးရႏွင့္ မီးရထား၀န္ႀကီးဌာနသို႔ လည္း ေတာင္းဆိုခဲ့ပါသည္။

ဆြာပန္ႏွင့္၄င္း၏မိသားစုမွာ အလြန္ပင္ဆင္းရဲေသာေၾကာင့္ အဖြဲ႔အစည္းေပါင္းမ်ားစြာ ၊ လူပုဂိၢဳလ္ေပါင္းမ်ားစြာ က ၀ိုင္း၀န္းကူညီပ့ံပိုးေပးေနၾကသည့္အျပင္ အနီးရိွဘူတာ႐ံုတစ္႐ံုအား သူ၏နာမည္ႏွင့္ထားရိွဂုဏ္ျပဳရန္ပင္ အႀကံျပဳမႈမ်ားရိွေၾကာင္း ၾကားသိရပါသည္။

Credit – daily mail

Comments are closed.