ၾကင္ရာေတာ္ကို ဘြဲ႕ျပန္သိမ္းၿပီး ထိုင္းဘုရင္ က အရာရွိႀကီးေတြကို ရာထူးထပ္ျဖဳတ္

ၾကင္ရာေတာ္ကို ဘြဲ႕ျပန္သိမ္းၿပီး ထိုင္းဘုရင္ က အရာရွိႀကီးေတြကို ရာထူးထပ္ျဖဳတ္

ၾကင္ရာေတာ္ကို ဘြဲ႕ျပန္သိမ္းၿပီး ထိုင္းဘုရင္ နန္းေတာ္က အရာရွိႀကီးေတြကို ရာထူးထပ္ျဖဳတ္

ထိုင္းဘုရင္ ဝခ်ီရာ ေလာင္ကြန္းဟာ နန္းေတာ္ကို သစၥာေဖာက္ဖ်က္လို႔ဆိုၿပီး ၾကင္ရာေတာ္ကို ဘြဲ႕အေဆာင္အေယာင္ေတြကို ႐ုပ္သိမ္းလိုက္ၿပီးေနာက္ နန္းေတာ္က အရာရွိ ေျခာက္ေယာက္ ကို အလြန္ဆိုးရြားတဲ့ အက်င့္ပ်က္လုပ္ရပ္ေတြ လုပ္တယ္ဆိုၿပီး ရာထူးက ထုတ္လိုက္ပါတယ္။

အခုလို ထုတ္ပယ္ခံရသူေတြထဲမွာ အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္၊ အဆင့္ျမင့္ ရဲအရာရွိ တစ္ေယာက္ နဲ႔ ေတာ္ဝင္နန္းေတာ္က လုံျခဳံေရးႏွစ္ေယာက္ပါရွိပါတယ္။

သူတို႔ေတြဟာ ရာထူးအာဏာကို အလြဲသုံးစားလုပ္ၿပီး သူတို႔ ကိုယ္တိုင္ရဲ့ ကိုယ္က်ိဳးနဲ႔ တျခား သူေတြ ကိုယ္က်ိဳးအတြက္ လုပ္တယ္ဆိုၿပီး စြပ္စြဲခံရပါတယ္။

ေအာက္တိုဘာလ ၂၁ ရက္ တနလၤာေန႔က ၾကင္ရာေတာ္ ဆီနီနတ္ ဝုန္ဝခ်ီရာပါ့ခ္ကို ဘြဲ႕နဲ႔ ရာထူးအေဆာင္အေယာင္ေတြ ျပန္႐ုပ္သိမ္းခဲ့ပါတယ္။

အဲဒီ ရာထူးက ဖယ္ရွားခံရသူေတြထဲမွာ ေတာ္ဝင္နန္းေတာ္ ရဲဌာနက ရဲ ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ဆာေကာ္ကက္ ခ်န္ထရာလည္း ပါရွိပါတယ္။

သူတို႔ေတြဟာ သူတို႔ရဲ့ အက်င့္ပ်က္ လုပ္ရပ္ေတြအတြက္ လိုက္နာရမယ့္ စည္းကမ္းေတြကို ဆိုးဆိုးရြားရြား ခ်ိဳးေဖာက္၊ သူတို႔ရာထူးအာဏာကို အလြဲသုံးစားလုပ္ၿပီး သူတို႔ကိုယ္တိုင္နဲ႔ တျခားသူေတြအတြက္ ကိုယ္က်ိဳးရွာတဲ့ အလုပ္ေတြ လုပ္ခဲ့ၾကတယ္လို႔ ေတာ္ဝင္နန္းေတာ္က ထုတ္ျပန္ပါတယ္။

သူတို႔ေတြဟာ နန္းေတာ္က ခ်မွတ္တဲ့ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြကို မလိုက္နာခဲ့ၾကတဲ့အတြက္ အဲဒီလုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြက နန္းေတာ္အေရးေတြကို အႀကီးအက်ယ္ ထိခိုက္ပ်က္စီးေစခဲ့တ ယ္လို႔ ပါပါတယ္။

ဘုရင္က ၾကင္ရာေတာ္ကို ဘြဲ႕အေဆာင္ေယာင္ေတြ အပ္ႏွင္းၿပီး လပိုင္းေလးအၾကာမွာ ဘြဲ႕ေတြ ခ်က္ခ်င္းဆိုသလို ျပန္႐ုပ္သိမ္းလိုက္အၿပီး အခုလို အရာရွိႀကီးေတြ ရာထူးက ဖယ္ရွား ခံရလို႔ အႀကီးအက်ယ္ အံအားသင့္ေနၾကပါတယ္။

အသက္ ၃၄ ႏွစ္အရြယ္ ဆီနီနတ္ဟာ သူ႔ကိုယ္သူ မိဖုရားနဲ႔ တန္းတူျဖစ္ေအာင္ လုပ္လာတယ္ဆို ၿပီး အျပစ္ေပးတာ လို႔ဆိုပါတယ္။

ဘုရင္ ဝခ်ီရာ ေလာင္ကြန္းဟာ သူရဲ့ ၾသဇာ အာဏာကို ကြယ္လြန္သူ သူ႔ရဲ့ဖခင္ ဘုရင္ႀကီးထက္ ပိုၿပီး တိုက္ရိုက္က်င့္သုံးပါတယ္။

ထိုင္းဥပေဒ အရ ထိုင္းေတာ္ဝင္ နန္းေတာ္ကို ေဝဖန္ခြင့္ လုံးဝ မရွိပါဘူး။ ေဝဖန္သူေတြကို ႀကီးေလးတဲ့ ေထာင္ဒဏ္ျပစ္ဒဏ္ေတြ ခ်မွတ္ေလ့ရွိပါတယ္။

Comments are closed.