ရေသ့ႀကီး ဦးခႏၲီ႐ြတ္ေသာ အလြန္အက်ိဳးေပးသည့္ ဘုရားရွိခိုး

ရေသ့ႀကီး ဦးခႏၲီ႐ြတ္ေသာ အလြန္အက်ိဳးေပးသည့္ ဘုရားရွိခိုး

ရေသ့ႀကီး ဦးခႏၲီ႐ြတ္ေသာ
အလြန္အက်ိဳးေပးသည့္ ဘုရားရွိခိုး
လာဘ္တိတ္ေနသူမ်ား ၊ ေဈးေရာင္းမေကာင္းသူမ်ား ၊
အေႂကြးမရသူမ်ား ၊ အေႂကြးမဆပ္နိုင္သူမ်ား ၊
ေငြေၾကး အခက္အခဲျဖစ္ေနသူမ်ား ၊

အႀကီးအကဲနဲ႕ အဆင္မေျပသူမ်ား ၊ အလုပ္အကိုင္ တို႔လို
တန္းလန္း ျဖစ္ေနသူမ်ား ၊ လာဒ္႐ႊင္ေငြဝင္လိုသူမ်ား အတြက္

အလြန္တရာမွ လာဒ္႐ႊင္ေစေသာ
ရေသ့ႀကီး ဦးခႏၲီ႐ြတ္ေသာ ဂါထာကို
လက္ေဆာင္ေပးလိုက္ရပါတယ္ ခင္ဗ်ာ …

ေဒါက္တာ ကုမာရ ဘိဝံသ(ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္)
ခ်ီးျမႇင့္ေတာ္မူေသာ ရေသ့ႀကီး ဦးခႏၲီ၏ဂါထာေတာ္။

အရဟံ၊ ဗဟိ-အႏၲ-ဇယံ၊ သုဂတံ၊

အမိတံ၊ ဝိရဇံ၊ လလိတံ၊ အတုလံ၊

စရဏံ၊ တိ-ဘဝူပ-သမံ၊ ယမကံ၊

သုခ ဒံ ၊ သရဏံ ၊ ပ နမာမိဇိနံ။

(အနက္ကို ႐ြတ္ဆိုရန္မလိုပါ..အဓိပၸါယ္
သိရန္ ေရးေပးတာပါ…
အထက္ပါ ဂါထာကို သာ႐ြတ္ပါ။)

၁။ အရဟံ – ပူေဇာ္အထူးကို ခံယူေတာ္မူထိုက္ေသာ
ျမတ္စြာဘုရားကို ပ နမာမိ-ရွိခိုးပါ၏။

၂။ ဗဟိ-အႏၲ-ဇယ – အတြင္း-အပ ရန္ကို
ေအာင္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားကို ပ နမာမိ-ရွိခိုးပါ၏။

၃။ သုဂတံ – ေကာင္းေသာစကားကို ေဟာေျပာတတ္ေသာ
ျမတ္စြာဘုရားကို ပ နမာမိ-ရွိခိုးပါ၏။

၄။ အမိတံ – မႏွိုင္းယွဥ္နိုင္သည့္ တန္ခိုးဗ်ာဋိဟာရွိေသာ
ျမတ္စြာဘုရားကို ပ နမာမိ-ရွိခိုးပါ၏။

၅။ ဝိရဇံ – ကိေလသာျမဴ ကင္းေတာ္မူေသာ
ျမတ္စြာဘုရားကို ပ နမာမိ-ရွိခိုးပါ၏။

၆။ လလိတံ – တင့္တယ္ သပၸါယ္ေတာ္မူေသာ
ျမတ္စြာဘုရားကို ပ နမာမိ-ရွိခိုးပါ၏။

၇။ အတုလံ – အတုမရွိေသာ ျမတ္စြာဘုရားကို
ပ နမာမိ-ရွိခိုးပါ၏။

၈။ စရဏံ – အက်င့္စရဏႏွင့္ ျပည့္စုံေတာ္မူေသာ
ျမတ္စြာဘုရားကို ပ နမာမိ-ရွိခိုးပါ၏။

၉။ တိ-ဘဝူပ-သမံ – ဘုံသုံးပါး၌ ကိေလသာၿငိမ္းေအးေသာ
ျမတ္စြာဘုရားကို ပ နမာမိ-ရွိခိုးပါ၏။

၁၀။ ယမကံ – ေရမီးအစုံအစုံ တန္ခိုးဗ်ာဋိဟာႏွင့္ ျပည့္စုံေသာ
ျမတ္စြာဘုရားကို ပ နမာမိ-ရွိခိုးပါ၏။

၁၁။ သုခဒံ – ခ်မ္းသာကို ေပးစြမ္းနိုင္ေသာ ျမတ္စြာဘုရားကို
ပ နမာမိ-ရွိခိုးပါ၏။

၁၂။ သရဏံ – ကိုးကြယ္အားထားရာျဖစ္ေသာ ျမတ္စြာဘုရားကို
ပ နမာမိ-ရွိခိုးပါ၏။

၁၃။ ဇိနံ – မာန္ငါးပါးကိုေအာင္ျမင္ေသာ ျမတ္စြာဘုရားကို
ပ နမာမိ-ရွိခိုးပါ၏။

လိုသေလာက္ မရေပမဲ့ လုပ္သေလာက္ေတာ့ ရပါတယ္…. ခင္ဗ်ာ……

Credit to – အႏွိုင္းမဲ့ရင္ခြင္

မွတ္ခ်က္

ဘုရားေဟာထားပါတယ္ ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္
ကံ ညဏ္ ဝိရိယ သုံးပါးလုံးျပည့္စုံဖို႔လိုပါတယ္
ဂါထာေတာ္မ်ား႐ြတ္ဆိုပြါးမ်ားျခင္းဟာ
ကံအတြက္အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစပါတယ္
ညဏ္နဲ႕ဝီရိယ ကေတာ့ မိမိ(ကာယကံရွင္)
အေပၚမွာသာ မူတည္ပါတယ္။

Comments are closed.