ဗုဒၶဟူး သားသမီးမ်ားအတြက္၂၀၁၉ ခုႏွစ္ တစ္ႏွစ္တာ ေဟာစာတမ္းႏွ င့္ယၾတာအစီအရင္

ဗုဒၶဟူး သားသမီးမ်ားအတြက္၂၀၁၉ ခုႏွစ္ တစ္ႏွစ္တာ ေဟာစာတမ္းႏွ င့္ယၾတာအစီအရင္

ဗုဒၶဟူး သားသမီးမ်ားအတြက္၂၀၁၉ ခုႏွစ္ တစ္ႏွစ္တာ ေဟာစာတမ္းႏွင့္ယၾတာအစီအရင္

ဗုဒၶဟူးသားသမီးမ်ား ယခုႏွစ္တြင္ မိမိဂုဏ္သတင္းေက်ာ္ေဇာၿပိး အထူးေအာင္ျမင္မွုရရွိမည္ႏွစ္ျဖစ္သည္။ မည္မၽွခက္ခဲေသာကိစၥရပ္မ်ားပင္ျဖစ္ေစ ထူးျခားစြာေအာင္ျမင္မွု ရတတ္သည္။ မိမိ၏ ကံႏွင့္ဉာဏ္ကို အားကိုယ္ၿပိး မေလ်ာ့ေသာ ဇြဲ႕လုံဝိရိယျဖင့္ လုပ္ကိုင္ပါ။ ယခုႏွစ္တြင္ အခက္မ်ား ေတြ႕ၾကဳံေလ ဘဝအတြက္ေအာင္ျမင္မွု မၾကာခင္ရ
ေတာ့မည့္ဟု ယုံၾကည့္ထားပါ။မႏွစ္က ဆိုးခဲ့ ညံခဲ့သမၽွ ယခုႏွစ္တြင္ မုခ်အဆင္ေျပမွုေလေတြ ေတြ႕ၾကဳံရလိမ့္မည္။ အရာရာအေလးန္ထာၿပိး လုပ္ကိုင္ႀကိဳးစားပါ။ ေငြရွင္၊ ေၾကးရွင္၊ လုပ္ငန္းရွင္၊ ဥစၥာရွင္မ်ားက မိမိအား ကူညီရန္ ကံၾကမၼကေစာင္ၾကည့္ေနပါလိမ့္မည္။ ထိုေသာ္ မေကာင္းမွုဒူစရိုက္လုပ္ငန္မ်ား၊မျပစ္ကင္းေသာ စီးပြားဥစၥာရွာေဖြ႕ေရး လုပ္ငန္းမ်ားလည္း မိမိထံ ေရာက္ရွိလာတတ္သည္။

မိမိကံကို ထိမ္းသိမ္းၿပိး ဘာသာေရ၊ဘာဝန၊ကမၼဌာန္းထိုင္ တရားအားထုတ္ျခင္းႏွင့္ အလွူအတန္းမ်ား မိမိတတ္နိုင္သေလာက္ေပးကမ္းလွူတန္း ဒါနျပဳၾကပါ။ ျပည္တြင္း/ျပည္ပခရီးသြားလာျခင္း၊ ဘုရားဖူးခရီးသြားလာရကိန္းရွိသည္။ ဘဝအတြက္ တိုးတတ္ခ်မ္းသားမည့္ စီးပြားေရး အသက္ေမြးေၾကာင္း အခြမ္းအလမ္းေကာင္းမ်ား ေတြ႕ၾကဳံရလိမ့္မည္။

ယခုႏွစ္တြင္ * 2019-1လ,6လ,7လ၊ 10လ,11လ*ပိုင္းမ်ားတြင္ အက်ိဳးရွိလျဖစ္၍ မည္သည့္ကိစၥေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေအာင္ျမင္မွုရရွိမည္။ လူမွုေရး ႏွင့္ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ကိုယ္တိုင္ဦးစီးရျခင္း၊ အမ်ားသေဘာတူညီမွုေၾကာင့္ ကုသိုလ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ရမည္။ မိမိရပ္တန္ထားေသာ လုပ္ငန္းကိစၥမ်ား ျပန္လည္အသက္ဝင္ လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ သို႔ေသာ္ လုပ္ငန္းခြင့္တြင္ အၿပိဳင္အဆိုင္မ်ားႏွင့္ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္ရမည္။ယခုႏွစ္တြင္ တနလၤာ၊ ၾကာသပေတး၊ စေနသားသမီးမ်ားႏွင့္ မည္သည့္ကိစၥမဆို ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေအာင္ျမင္မွုမ်ားရရွိမည္။ အိမ္ၿခံေျမအေဆာက္အဦးမ်ား ေဆာက္လုပ္ရတတ္သည္။2019- 2လ,3လ၊ 5လ, 12လ*ပိုင္းမ်ားတြင္ ဗုဒၶဟူးသားသမီးမ်ား ဒြန္းစ႑ား အေကာင္း ႏွင့္ အဆိုး ဒြန႔္တြဲေနပါလိမ့္မည္။မည္သည့္ကိစၥမဆို ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အထူးသတိထားပါ။

စီးပြားေရးဂ႑ စီးပြားေရးတိုးတတ္လာမည္။ ဆက္သြယ္ေရးကိရိယာ၊ ယာဥ္၊ စက္ပစၥည္းေရာင္းဝယ္ျခင္း အက်ိဴးခံစားရၿပိး ဆက္သြယ္ေရးကိရိယာမ်ား ဝင္လာတတ္သည္။ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးပစၥည္းေရာင္းဝယ္ျခင္း၊ ကုမၸဏီထူေထာင္ျခင္း၊ ေငြေၾကးဆိုင္ရာဝန္ေဆာင္မွုမ်ားျဖစ္ထြန္း၍ ေရြဆိုင္၊ ရတနာလုပ္ငန္းအေရာင္းအဝယ္၊ ေရလုပ္ငန္း၊ လယ္ယာလုပ္ငန္း၊ ေရပိုက္အပိုပစၥည္းေရာင္းဝယ္ေရးမ်ား၊ သစ္အေရာင္းအဝယ္လုပ္ငန္း ေအာင္ျမင္မွု ခ်မ္းသာသုခရတတ္သည္။

စက္ဘီး၊ဆိုင္ကယ္၊ကားအေရာင္းအဝယ္းလုပ္ငန္း၊ ေျမလုပ္ငန္း၊ ပြဲစားလုပ္ငန္း၊ ေငြေၾကးလုပ္ငန္း၊ ကန္ထရိုက္လုပ္ငန္း အခက္ခဲမ်ား အေႏွာက္အယွက္စီးပြားၿပိဳင္ဘက္ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစျခင္း အက်ိဳးေပးနည္းလိမ့္မည္။ဗုဒၶဟူသားသမီးမ်ား တြက္ခ်က္မွုအားနည္းျခင္းေၾကာင္း၊ မိမိထင္သေလာက္ ေအာင္ျမင္မွုပန္းတိုင္ ႏွင့္ ေဝးကြာသြားရတတ္သည့္ကို သတိႏွင့္လုပ္ကိုင္ပါ။ မိမိလုပ္ငန္း၊ အိမ္တြင္းမိသာစု မိမိလုပ္ေပးေထာက္ပံသေလာက္ အေကာင္းအျမင္ မခံရဘဲ မိမိေစတနာ ေဝဒနာျဖစ္တတ္သည္။ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ မိတ္ေဆြအသစ္မ်ားႏွင့္ လက္တြဲလုပ္ကိုင္ ဆက္ဆံရမည္။ သို႔ေသာ္ သူတပါးအားကိုယ္၍မရေသာႏွစ္ျဖစ္သည္။

အသက္ ၂၁၊ ၂၃၊ ၂၄၊ ၃၂၊ ၃၅၊ ၄၂၊ ၄၅၊ ၅၅ ႏွစ္ရွိသူမ်ား စီးပြားေရး လူမွုေရး၊ ပညာေရး၊ အခ်စ္ေရးႏွင့္အိမ္ေထာင္ေရး ညံပါလိမ့္မည္။ ထိုသက္ပိုင္းျခား ဇာတာရွင္ကေတြ႕က ေငြေၾကးနဲ႔ပက္သက္ၿပီးလက္လြတ္စပယ္မလုပ္မိဖို႔လိုသလို ေငြေၾကးနဲ႔ ပက္သက္ရင္ မိမိအေနနဲ႔ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မွားတတ္သည္။အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမဝယ္လို႔ ဆိုင္ေဆာက္လို႔ ေငြျမဳပ္ျခင္း၊ ေငြျပန္မေပၚတာ ကိစၥမရွိတတ္၍ ေငြလူလိမ္ခံရျခင္း၊ ေရာင္းမွားျဖစ္ျခင္း အမွုခင္းမ်ားၾကဳံေတြ႕ရတတ္သည္။ မလိုအပ္တဲ့ေနရာရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံျခင္း၊ ေငြေခ်းတဲ့ကိစၥမ်ား လုံးဝမလုပ္ပါနဲ႔။ မိမိကိုယ္က အတိုးမယူဘဲ လကနဲွတ္စာခ်ဳပ္စာတန္းနဲ႔ ေခ်းရင္ေတာင္မွု ျပန္ရဘဲ ထြက္ေျပးထိန္းေရွာင္သြား
လိမ့္မယ္။သို႔ေသာ္(1-6-2019)ေနာက္ပိုင္းတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းခြင့္ႏွင့္အေထြေထြကိစၥရပ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ဂ႐ုတစိုက္ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ ညီကိုေမာင္ႏွခ်င္း စကားမ်ားျခင္း၊ အေမြအႏွစ္ကိစၥမ်ားေျပာဆိုရျခင္း ၾကဳံရတတ္သည္။

အခ်စ္ေရးႏွင့္အိမ္ေထာင္ေရးဂ႑ ဗုဒၶဟူးသားသမီးမ်ား
ခ်စ္ေရးႏွင့္ အိမ္ေထာင္ဘက္ ေနနံတြဲဘက္* တနလၤာ၊ အဂါၤ * အနည္းအထစ္ေငါ့မ်ား အေကာင္းအဆိုးႏွင့္ဒြန္းတြဲေက်ာ္လႊားရတတ္ၿပိးၾကာသပေတးအိမ္ေထာင္ဘက္မ်ား အေႏွာက္ခ်က္အမ်ိဳးမ်ိဳးၾကဳံေတြ႕ရလိမ့္မည္။ အိမ္ေထာင္းေရး ကသိကေအာက္ အထစ္အေငါ့ျဖစ္ျခင္း၊ မၾကာခဏ တက်က္က်က္ စကားမ်ား ျပႆနာတတ္ အျငင္းအခုံျပဳလုပ္၍ ေခတၱယာယီခြဲရတတ္သည္။ အိမ္ေထာင္ရွင္မ်ား အိမ္ေထာင္ေရးကိစၥအတြက္ ေငြေၾကးကုန္က်မွုမ်ားမည္။

အခ်စ္ေရးတြင္ စြတ္စြဲမွုအမ်ိဴ းမ်ိဴ းခံရကိန္းၾကဳံမည္။ လူငယ္လူရြယ္မ်ား အခ်စ္ေရးတြင္ ယုံၾကည္မွုတည္ေဆာက္ရန္ ခက္ခဲမည္။ လူငယ္လူရြယ္မ်ား ခ်စ္သူ၏အေျဖကို ေစာင့္ေနရင့္ မိမိအခ်ိန္မ်ား ကုန္ခမ္းသြားလိမ့္မည္။ မိမိထက္ ဝါႀကီး၊ အသက္ႀကီးသူတို႔ႏွင့္ ဆုံးဆည္းရျခင္း၊ ရပ္ေဝမွာ ဖူးစားေတြ႕ရတတ္သည္။

ဗုဒၶဟူးသားသမီးမ်ား ခ်စ္ေရးႏွင့္ အိမ္ေထာင္ဘက္ ေနနံတြဲဘက္* တနဂၤေႏြ၊ စေန႔၊ ေသာၾကာ*အိမ္ေထာင္ဘက္မ်ား အိမ္ေထာင္ေရးသာစိုျပည့္၍ ျပည္တြင္း/ျပည္ပခရီးသြားလာျခင္း၊ ဘုရားဖူးခရီးသြားလာရကိန္းရွိသည္။ ဘိုးဘြားအေမြအႏွစ္၊ မိဘေမာင္ႏွမေဆြမ်ိဳးအေမြအႏွစ္ရရွိျခင္း ႏွင့္ အိမ္ယာ၊ တိုက္ခန္း၊ ေျမယာ၊ ၿခံကြက္မ်ားရရွိတတ္သည္။ ေငြေၾကးကိစၥရပ္မ်ား အတိုင္းအတာထက္ ပိုဝင္ကိန္းၾကဳံမည္။ သားသမီး၊ တပည့္မ်ား တိုးပြားမည္။ မိမိတို႔၏ ေရွ႕ေရး ဘဝခိုင္ျမဲေစ
ရန္ အေထာက္အကူရရွိေစရန္ စိတ္ရွည္းသီးခံၿပိး တပည့္ေမြးျမဴရန္ သင့္ေတာ္ပါလိမ့္မည္။

ပညာေရးဂ႑ ပညာေရးတြင္ ဘဝအတြက္ရည္မွန္းထားေသာပညာရပ္မ်ား ဂ႐ုတစိုက္ ေလ့လာသင္ျခင္း ဝိဇၨာႏွင့္သိပၸံ မိမိပညာရပ္မ်ားကို မိမိဝါသနာအရင္းခံ၍ ထြန္းေပါက္ေအာင္ သင္ၾကားပါ။ ဘဝအတြက္ တိုးတတ္ခ်မ္းသားမည့္ စီးပြားေရး အသက္ေမြးေၾကာင္း ျဖစ္လိမ့္မည္။ပညာေရးတြင္ လုံးလ ဝီရိယရွိမွာသာ မိမိေမ်ာ္မွန္းရည္ရြယ္ထားေသာ ပညာရပ္မ်ား အေကာင္အထည့္ေဖာ္ျခင္း ဆည္းပူးျခင္းျဖင့္ ေအာင္ျမင္မွု လက္ဆုပ္လက္ကိုင္ ျပနိုင္၍ နာမည္ဂုဏ္သတင္းေက်ာ္ေဇာမည္။မိမိပညာရပ္မ်ား သင္ရာတြင္ သူတပါး၏ ကူညီမစ ေထာက္ပံ့မွုေပးျခင္း၊ ရာထူးေနရာဌာနမ်ားမွ ေထာက္ပံ့ ပံပိုးေပးျခင္းမ်ား စံစားခံစားရကိန္းရွိသည္။ တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွ စက္မွုလက္မွု ပညာရပ္မ်ားျဖင့္ အသက္ေမြးေၾကာင္းျပဳလုပ္ရလိမ့္မည္။က်န္းမားေရးဂ႑ က်န္းမာေရးအေန႔နဲ႔ ဖ်ားႏွားျခင္း၊ ေသြးတိုး၊ ဒူနား၊ အဆစ္အျမစ္ကိုက္ခဲျခင္း၊ ဆီး၊ မ်က္စိေရာဂါ၊ စိတ္ဓာတ္က်ေရာဂါ၊ သြားႏွင့္ပတ္သက္ေသာေရာဂါ၊ ေလနာေရာဂါမ်ားျဖစ္တတ္သည္။ ထိခိုက္ဒဏ္ရ ရျခင္း ေရာဂါေဝဒနာ အထူးခံစားရတတ္သည္။ ေရာဂါျဖစ္ပြားလၽွင္ တတ္ကၽြမ္းေသာ ဆရာမ်ားႏွင့္ဂ႐ုတစိုက္ ကုသမွုခံယူသင့္ေသာႏွစ္ျဖစ္ျဖစ္သည္။က်န္းမာေရးတြင္ ဂဏန္းရက္ ႏွင့္ ဂဏန္းရက္ ေမြးဖြားသူမ်ား အထူးဂ႐ုစိုက္ရလိမ့္မည္။

ေဆာင္ရြက္စရာကိစၥမ်ား ယခုႏွစ္တြင္ ခရီးသြားျခင္းႏွင့္လုပ္ငန္းကိစၥအဆင္ေျပရန္အတြက္ ဘုရားတြင္(ရတနာသုတ္) ရြတ္ဆိုၿပိး ပုတီး(၅)ပတ္စိတ္ၿပီး ခရီးသြားျခင္း၊* ပန္ေရာင္၊ အညိဳ႕ေရာင္၊ အစိမ္းေရာင္ * အဝတ္အထည္မ်ာဝတ္ဆင္ျခင္းႏွင့္ ထိုအေရာင္မ်ားကို အေဆာင္အျဖစ္အသုံးျပဳနိုင္သည္။အက်ိဴ းေပးေသာအကၡရာႏွင့္ဂဏန္းမ်ားမွာ
(ရ၊ လ၊ ဝ၊ န) (၃- ၂- ၇- ၉)

အစိမ္းေရာင္ ရွိေသာ ရတနာမ်ားဝတ္ဆင္ပါ။ဗုဒၶဟူးသားသမီးမ်ား ကံေကာင္းေစလိုေသာ္ အေရွေတာင္အရပ္ သင့္ေတာ္ေသာေနရာ၌ ကံေကာ္ပင္၊ ခေရပင္စိုက္ျခင္း၊ လမ္းခင္းျခင္း၊ တံတားေဆာက္ေပးျခင္း ျပဳလုပ္ပါ။ေတာင္အရပ္ လမ္းေဘးဝဲယာတြင္ သရက္ပင္၊ သစ္ခြာပင္၊ သလဲပင္ စိုက္ပ်ိဳးျခင္းျပဳလုပ္ပါ။ယၾတာ မိမိေမြးေန႔တြင္ ေၾကးဖလားျဖင့္ ေရေတာ္(၅)ခြက္ ဘုရားလွူ ေပးပါ။ ရြက္လွညြန႔္၊ ေပါက္ညြန႔္(၉)ညြန႔္တို႔ကို ေရႊအိုးျဖင့္ ဘုရားတြင္ ဆီးမီး(၅)ခြက္ပူေဇာ္ေပးပါ။ အဘိုးအဘြားအႀကီးအကဲပုဂၢိဳလ္မ်ားကို ေကာက္ညႇင္းေပါင္း၊ ငခ်ိတ္ေပါင္း၊ အုန္းထမင္းမ်ားကိုလွူ ေပးပါ။

အခုလိုသတင္းထူးေတြ အၿမဲဖတ္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ အေပၚဆံုးမွာ Follow ဆိုတဲ့ စာသားေလးကိုႏွိပ္ခဲ့ပါ သိုမဟုတ္ သတင္းတစ္ပုဒ္အၿပီးမွာ XB Media Myanmar ဆိုၿပီးေပၚလာရင္ Like ကို ႏွိပ္ခဲ့ေပးေပါ။ ႏွစ္ခုလံုးမေပၚရင္ေတာ့ Like လုပ္ထားၿပီးသားပါ။ XB Media Myanmar ကိုအားေပးတဲ့ စာဖတ္သူအေပါင္းကို အထူးေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ႀကိဳက္ရင္ Share သြားေပးခဲ့ေနာ္။

Credit:ဆရာဟိန္းထက္စံ (ေဗဒင္ႏွင့္ယၾတာ)

Comments are closed.