သင့္ရဲ႕ ရွယ္တစ္ခ်က္ေၾကာင့္ မိဘမဲ့ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ ထမင္းတစ္ လုပ္ျဖစ္ခဲ့ရင္ သင္ကိုယ္တိုင္လႉဒန္းသ ကဲ့သို ကုသိုလ္ထူးမ်ား ရရွိႏႈိင္ပါတယ္.

သင့္ရဲ႕ ရွယ္တစ္ခ်က္ေၾကာင့္ မိဘမဲ့ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ ထမင္းတစ္ လုပ္ျဖစ္ခဲ့ရင္ သင္ကိုယ္တိုင္လႉဒန္းသ ကဲ့သို ကုသိုလ္ထူးမ်ား ရရွိႏႈိင္ပါတယ္.

အလႉရွင္ရွိတဲ့ရက္မ်ားမွာကေလးမ်ားစာေရးေသာက္ေရးအဆင္ေျပမဲ့ အလႉရွင္မရွိေသာရက္ မ်ားမွာ ကေလးငယ္မ်ား၏ စာေရးေသာက္ေရး ခက္ခဲ့မူရွိေနပါတယ္

သို႔အတြက္အေၾကာင့္ တတ္အားသ၍ ပါဝင္ကုသိုလ္ယူၿပီ ကိုတိုင္လည္းျဖစ္ေစ သင့္ရဲ႕ ရွယ္ တစ္ခ်က္ျဖင့္ ကုသိုလ္ယူကာ ကေလးမ်ားအတြက္ အုတ္တစ္ခ်ပ္ ျဖည့္စီးမေပးႏိူင္ရင္ေတာင္ သဲတစ္ပြင့္ေလာက္ျဖစ္ျဖစ္ လႉဒါန္းေပးႏိူင္ၾကေစရန္အတြက္ ႏႈိးေဆာ္တိုက္တြန္းလိုက္ပါရေစ

 • ႏိုစို႔ရင္ခြင္ပိုက္ ၇ေယာက္
 • ႏိုးလြက္ ေက်ာင္းတက္ လူႀကီး သက္ႀကီး႐ြယ္အို၃၂၀
 • ဆက္သြယ္ေပးျမန္းႏိူင္ရန္ ၀၉၄၃၁၅၆၆၃၂
 • ၀၉၇၇၇၆၄၀၆၆၂/ ၀၉၇၇၇၆၄၀၅၅၂
 • ႀကိဳပင္ေကာက္ၿမိဳ႕ သခၤ႐ိုင္မိဘမဲ့ေက်ာင္း
 • *အာ႐ုံ ၁၂၀၀၀၀က်ပ္
 • *ေန႔ဆြမ္း ၾကက္ဥႏွင့္ဟင္းသုံးမ်ိဳး ၂၅၀၀၀၀ က်ပ္
 • ၾကက္သားor ဝက္သားႏွင့္ဟင္းေလးမ်ိဴ း ၄၀၀၀၀၀က်ပ္
 • *ညစာ ၃၀၀၀၀၀က်ပ္
 • *ေန႔စဥ္ေက်ာင္းသုံးစရိတ္ အာ႐ုံ/ေန႔လည္ /ညစာ/
 • *၁၇၅၀၀၀က်ပ္
 • ဘဏ္မွလႉဒါန္းလိုပါက ဦးသုမန ၇ /ကပက ( သ)၀၀၁၁၄၃

သခၤရိုင္ ပရဟိတေက်ာင္း ျကို့ပင္ေကာက္ျမို့

[Unicode]

အလႉရြင္ရြိတဲ့ရကၼ္ားမြာေကလးမ္ားစာေရးေသာက္ေရးအဆင္ေ်ပမဲ့ အလႉရြငၼရြိေသာရက္ မ္ားမြာ ေကလးငယၼ္ား၏ စာေရးေသာက္ေရး ခကၡဲ့မူရြိေနပါတယ္

သို႔အၾတေက္အၾကာင့္ တတ္အားသ၍ ပါဝငၠဳသိုလ္ယဴၿပီ ကိုတိုငႅၫ္း်ဖစ္ေစ သင့္ရဲ႕ ရြယ္ တစၡ္က္်ဖင့္ ကုသိုလ္ယဴကာ ေကလးမ္ားအၾတက္ အုတၱစၡ္ပ္ ်ဖည့ၥီးေမပးႏိူင္ရင္ေတာင္ သဲတျစၸင့္ေလာက္်ဖစ္်ဖစ္ လႉဒါႏ္းေပးႏိူင္ၾေကစရႏ္အၾတက္ ႏႈိးေဆာၱိဳၾကၱႏ္းလိုကၸါေရစ

 • ႏိုစို႔ရျငၡငၸိဳက္ ၇ေယာက္
 • ႏိုးၾလက္ ေက္ာင္းတက္ လူႀကီး သက္ႀကီး႐ၾယ္အိဳ၃၂၀
 • ဆၾက္သယ္ေပး်မႏ္းႏိူင္ရႏ္ ၀၉၄၃၁၅၆၆၃၂
 • ၀၉၇၇၇၆၄၀၆၆၂/ ၀၉၇၇၇၆၄၀၅၅၂
 • ႀကိဳပင္ေကာက္ၿမိဳ႕ သခၤ႐ိုငၼိဘမဲ့ေက္ာင္း
 • *အာ႐ုံ ၁၂၀၀၀၀က္ပ္
 • *ေန႔ၾဆမ္း ၾကက္ဥႏြင့္ဟင္းသုံးမ္ိဳး ၂၅၀၀၀၀ က္ပ္
 • ၾကက္သားor ဝက္သားႏြင့္ဟင္းေလးမ္ိဴ း ၄၀၀၀၀၀က္ပ္
 • *ညစာ ၃၀၀၀၀၀က္ပ္
 • *ေန႔စၪ္ေက္ာင္းသုံးစရိတ္ အာ႐ုံ/ေန႔လၫ္ /ညစာ/
 • *၁၇၅၀၀၀က္ပ္
 • ဘဏၼြလႉဒါႏ္းလိုပါက ဦးသုမန ၇ /ကပက ( သ)၀၀၁၁၄၃

သခရႋုင္ ပရဟိေတက္ာင္း ်ကို႔ပင္ေကာက္်မို႔

Comments are closed.