ေလးဖက္နာသမားေတြအတြက္ ဗမာ ပဲရာဇာ (ခ) ပဲနီးေလးရဲ႕ အံ့မခန္းေ ကာင္းက်ိဳး…

ေလးဖက္နာသမားေတြအတြက္ ဗမာ ပဲရာဇာ (ခ) ပဲနီးေလးရဲ႕ အံ့မခန္းေ ကာင္းက်ိဳး…

ပဲရာဇာသည္ ေဆးဖက္ဝင္ေသာ ဓာတ္စာ ပဲမ်ိဳးျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕က ပဲရာဇာကို ပဲနီေလးဟု ေခၚၾကသည္။ အရပ္ေဒသအလိုက္ အေခၚအေဝၚ ကြာျခားမႈမ်ားလည္း ရွိသည္။ ရန္ကုန္ႏွင့္ ေအာက္အရပ္မွ လူနာမိတ္ေဆြမ်ားကို ပဲရာဇာဓာတ္စာ စားရန္ ၫႊန္ေသာအခါ ပဲရာဇာကို မသိ၊ ရွာမေတြ႕ဟု ေျပာသည္။ မႏၲေလးမွ လူႀကဳံႏွင့္ ပို႔ေပးေသာအခါ ရန္ကုန္မွာ စားၾကေသာ ပဲျဖဴေလးႏွင့္ အတူတူပဲဟု သိရသည္။

စာေရးသူသည္ မုံညႇင္းဆီႏွင့္ ပဲရာဇာကို အၿမဲဝယ္ယူေနက် အိႏၵိယလူမ်ိဳး ဘာဘူႀကီးဆိုင္တြင္ ပဲရာဇာႏွင့္ ပဲျဖဴေလး ဘာမ်ားကြာျခားသလဲဟု ေမးၾကည့္ေသာအခါ ပဲရာဇာသည္ မူလက ပဲျ ဖဴေလးပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အေရာင္လွေအာင္ အနီေရာင္ ဆိုးေပးလိုက္သျဖင့္ ပဲနီေလးဟု သိၾ ကေၾကာင္း ေျပာပါသည္။

အိႏၵိယမွလာေသာ အစားအစာမ်ားမွာ အနီေရာင္ဆိုးေလ့ရွိေၾကာင္း ေျပာပါသည္။ မွန္ပါသည္။ ေရွးယခင္က ခ်င္းတက္ကို အိႏၵိယမွ တင္သြင္းသည္။ ဗမာျပည္တြင္ ခ်င္းတက္ မစိုက္ၾကေသး။ အိႏၵိယမွလာေသာ ခ်င္းတက္မ်ားမွာ ျဖဴေဖြးေနသည္။ သေဘၤာခ်င္းဟု ပရေဆးဆိုင္မ်ားမွ ေခၚၾ ကသည္။ အမွန္မွာ ခ်င္းတက္ကို မပုပ္ေအာင္၊ မႈိမတက္ေအာင္ ထုံးရည္ ျဖန္းေပးလိုက္သျဖင့္ ျဖဴေဖြးေနျခင္း ျဖစ္သည္။

ခ်င္းတက္ကို ကိုယ့္တိုင္းျပည္တြင္ က်ယ္က်ယ္ျပန႔္ျပန႔္ စိုက္ႏိုင္ေသာအခါတြင္ အိႏၵိယမွ မမွာေ တာ့။ သို႔ေသာ္ ဘေဘၤာခ်င္း (အိႏၵိယမွလာေသာ ခ်င္းကို ဆိုလိုသည္) မ်ားမွာ ပရေဆးဆိုင္တြင္ ဝယ္ရေနဆဲ ျဖစ္သည္။ အိႏၵိယမွ သေဘၤာခ်င္းႏွင့္ ပုံစံတူေအာင္ ခ်င္းတက္ကို ႏွစ္ျခမ္းခြဲ၊ အေျ ခာက္လွန္းၿပီး ထုံးရည္မ်ားမ်ားျဖန္းကာ ေရွးမူမပ်က္ သေဘၤာခ်င္းျပဳလုပ္ၿပီး ေရာင္းေန ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ ဗမာလူမ်ိဳးမ်ားတြင္ အစြဲအလန္းရွိသည္။

ဒါဆိုဒါမွ အသစ္အသစ္ကို ေတာ္႐ုံႏွင့္ ေျပာင္းလြဲ မသုံးၾကေသာ အက်င့္ရွိသည္။ ထို႔အတူပင္ ပဲျဖဴေလးကို ပဲနီေလးျဖစ္ေအာင္ ေဆးဆိုးေရာင္းၾကသည္ဟု သိရသည္။ ထိုေဆးမ်ားကို ေရ စိမ္လိုက္သည္ႏွင့္ အနီေရာင္ေဆးမ်ား ကြၽတ္ထြက္လာေၾကာင္း ေတြ႕ရလွ်င္ သတိျပဳမိဖို႔လို သည္။ စားေသာက္ကုန္ ဆိုးေဆးမဟုတ္ဘဲ ခ်ည္ဆိုးေဆး၊ ပိုးဆိုးေဆးမ်ားကို ေဈးေပါေပါျဖင့္ သုံးတတ္ၾကသျဖင့္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳး ေနာက္ဆက္တြဲ ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို ပဲနီေလးစားရင္း ႀကဳံေတြ႕ရႏိုင္သည္။

ထိုသို႔ ေဆးေဘးအႏၲရာယ္ လြတ္ကင္းေအာင္ ပဲရာဇာ ေခၚ ပဲနီေလး (ေဆးဆိုး) ကို စားမည့္ အစား ပဲျဖဴေလးကို စားျခင္းက အႏၲရာယ္ကင္းေဘးရွင္းမည္ ထင္ပါသည္။ တကယ္ေတာ့ ပဲ ရာဇာ (ပဲနီေလး၊ ပဲျဖဴေလး)သည္ အလြန္ေဆးဘက္ဝင္ၿပီး လူကို အက်ိဳးျပဳေသာ ပဲမ်ိဳးျဖစ္သ ည္။ ယခုေခတ္ အျဖစ္မ်ားေသာ အဆစ္အျမစ္ ကိုက္ခဲျခင္း မွန္သမွ်ႏွင့္ ေလးဘက္နာ ေရာဂါ အတြက္ ထိေရာက္ေသာ အစြမ္းထက္ေသာ ဓာတ္စာ ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ တစ္ေန႔တစ္ရက္စား႐ုံမွ်ႏွင့္ေတာ့မရ။ ေရရွည္စြဲၿပီးစားသုံးဖို႔လိုပါသ ည္။ျမန္မာ အမ်ိဳး သမီးႀကီးမ်ားတြင္ ေတြ႕ရေလ့ရွိေသာ ေသြးဆုံးကိုင္ ေရာဂါႏွင့္ အ႐ိုးပြက်ီးေပါင္းတက္ ေရာဂါ မ်ား အတြက္လည္း အစြမ္းထက္ေသာ ဓာတ္စာျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားမွာ အသက္ ၄၆ ႏွစ္မွ ၄၈ ႏွစ္အတြင္း ေသြးဆုံးလွ်င္ အေကာင္းဆုံး ျဖစ္ေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕မွာ အသက္ ၅၀ ေက်ာ္မွ ေသြးဆုံးၾကသည္။

အထူးသျဖင့္ ျမန္မာျပည္ အပူပိုင္းေဒသတြင္ ေနထိုင္ၾကသူ အမ်ိဳးသမီးႀကီးမ်ားမွာ ေသြးဆုံးေ နာက္က်ေလ့ ရွိသည္။ ငါးဆယ္ေက်ာ္ၿပီးမွ ေသြးဆုံးၾကသည့္သူမ်ားတြင္ အေနာက္တိုင္း ေဆးပညာအယူအဆအရအ႐ိုးပြေရာဂါ၊ AO ေခၚ အ႐ိုးအဆစ္ကိုက္ေသာ ေရာဂါမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ဆရာဝန္ႀကီးမ်ားက ေျပာသည္။ ႐ိုးရာေဆးပညာအယူအဆမွာ ေသြးဆုံးေသာအခါ အစာအိမ္တြင္ ေသြးအစား ေလဝင္ေရာက္လာၿပီး ဗိုက္ဆူလာသည္။

ထိုေလမ်ားသည္ အဂၤမဂၤႏုႆာရီဝါေယာအျဖစ္ ေျပာင္းလဲသြားၿပီး ကိုယ္ခႏၶာ အႏွံ႔အျပားသို႔ ေရာက္ရွိကာ ကိုက္ခဲျခင္းကို ျဖစ္ေစသည့္ ေလပူျဖစ္သည္။ ေရွးက ျမန္မာႀကီးမ်ားသည္ ထိုေလပူကို ႏွိမ္နင္းရန္အတြက္ ေလပူႏိုင္ေဆးအျဖစ္ တေဇာင္းလက္ပတ္ (ရွားေစာင္းလ က္ ပတ္) အႏွစ္ကိုယူ၊ စမုံမ်ိဳးငါးပါး၊ ထန္းလ်က္တို႔ႏွင့္က်ိဳကာ ေတေဆးစားေလ့ရွိၾကသည္။

ေသြးဆုံးကိုင္ျခင္းႏွင့္ သားအိမ္ေသြးသြန္ျခင္းမ်ားကို ကာကြယ္ႏိုင္ေသာ ေဆးနည္းျဖစ္ပါသည္။ တေဇာင္းလက္ပတ္သည္ ျမန္မာျပည္အႏွံ႔ ေပါမ်ားၿပီး အိမ္တြင္ပန္းအိုးႏွင့္ စိုက္လွ်င္ပင္ ရွင္ သန္ႏိုင္သည္။ မီးယပ္ေဆးအတြက္သာမက ေလးဘက္နာ အဆစ္နာမ်ားအတြက္ပါ ေဆးဘက္ ဝင္သည္။ ပဲရာဇာအေၾကာင္း ျပန္ေျပာလိုပါသည္။ နာမည္က ပဲရာဇာဆိုသျဖင့္ ပဲတို႔၏ ဘုရင္ဟု ဆိုရမည္လား မသိပါ။ေရွးက ေဆးဖက္ဝင္ ေဆးစြမ္းထက္ေသာ အပင္အသီးမ်ားကို ရာဇာ ထည့္ေလ့ရွိသည္။

ဘုမၼရာဇာဆိုလွ်င္ ေျမႀကီးတြင္ေပါက္ေသာ အပင္တို႔တြင္ ဘုရင္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။ ေသြးတိုး က်ေဆးကို ဘုမၼရာဇာပင္မွ ထုတ္ခဲ့ၾကဖူးပါသည္။ စာေရးသူ တိုင္းရင္းေဆးသိပၸံတြင္ ပညာ သင္ၾကားစဥ္က သင္တန္းဆရာႀကီးတစ္ဦးကလူအမ်ားစားေ လ့ရွိေသာပဲမ်ားထဲမွ ပဲႏွစ္မ်ိဳး အေၾကာင္း ႏႈိင္းယွဥ္သင္ၾကားပါသည္။ ထိုပဲႏွစ္မ်ိဳးမွာ ကုလားပဲႏွင့္ ပဲရာဇာတို႔၏ အက်ိဳး ေက်း ဇူး အေၾကာင္း ျဖစ္ပါသည္။

အိႏၵိယမွလာေသာ ေဆးပညာအျမင္တြင္ ဂ႐ုဂုဏ္ႏွင့္ လဟုဂုဏ္ရွိေသာ အစာမ်ားကို ခြဲျခား ရႈျမင္သည္။ ဂ႐ုဆိုသည္မွာ ေလးလံျခင္းျဖစ္၍ လဟုဆိုသည္မွာ ေပါ့ပါးျခင္းျဖစ္သည္ ဂ႐ုဂုဏ္ ရွိေသာ အစာဆိုသည္မွာ ေၾကက်က္ခဲၿပီး အားျဖစ္ေစေသာ အစာျဖစ္သည္။ လူကို အားျဖစ္ေ စေသာ္လည္း အေၾကာအဆစ္မ်ားကို ေတာင့္တင္းေစ၏။ ဂ႐ုႏွင့္ ဆန႔္က်င္ဘက္ လဟုဂုဏ္ရွိေ သာ အစာမ်ားမွာ လူကို သိပ္အားမတိုး၊ အားမျဖစ္ေစေသာ္လည္း ေၾကက်က္လြယ္သည္။

အစာေခ်ခ်က္ရလြယ္သည္။ အစာေၾကလြယ္သည္။ အေၾကာအဆစ္မ်ားကို ေပါ့ပါး သြက္လ က္ေစသည္။ ကုလားပဲသည္ ဂ႐ုဂုဏ္ရွိေသာ အစာျဖစ္သည္။ စားသူကို အားျဖစ္ေစသည္။ တပ္မေတာ္တြင္ စစ္သားမ်ားကို အားျဖစ္ေစရန္ ကုလားပဲ အၿမဲေကြၽးေလ့ရွိသည္။ အေၾကာအ ဆစ္မ်ားကို ေတာင့္တင္းခိုင္မာေစသည္။ အေနာက္တိုင္း အာဟာရ သုေတသနအရ ကုလား ပဲတြင္ ပ႐ိုတင္းဓာတ္မ်ားစြာ ပါသည္။ အသားဓာတ္ပါေသာ ပဲမ်ိဳးျဖစ္သည္။ သတ္သတ္ လြတ္ စားသူပင္ ကုလားပဲစားလွ်င္ အသားဓာတ္ အျပည့္အဝ ရႏိုင္ေလသည္။

သို႔ေသာ္ အဆစ္ေရာင္၊ အဆစ္ၾကပ္ႏွင့္ ေလးဘက္နာေရာဂါ ရွိသူမ်ားအတြက္ ကုလားပဲမွာ မသင့္ေပ။ အဆစ္အျမစ္မ်ားကို ပိုၿပီး တင္းၾကပ္ေစႏိုင္သည္။ အေၾကာတက္ေရာဂါ ရွိသူမ်ား အထိုင္မ်ားသူမ်ားႏွင့္လည္း မသင့္ေပ။ ဂ႐ုဂုဏ္ရွိေသာ အစာမ်ားသည္ အိပ္ငိုက္တတ္ေ သာ သေဘာ ရွိသျဖင့္ အေဝးေျပးကားေမာင္းသမားမ်ားသည္ ကုလားပဲ မစားသင့္ေပ။ ထို႔အတူ စာက်က္မွတ္ရေသာ စာေမးပြဲနီးသူ ေက်ာင္းသားမ်ားလည္း ကုလားပဲကို မစားသင့္ေပ။ ပဲရာ ဇာ၊ ပဲနီေလး၊ ပဲျဖဴေလးတို႔မွာ အထက္ပါကုလားပဲႏွင့္ ဆန႔္က်င္ဘက္ျဖစ္သည္။ လဟုဂုဏ္ ရွိေသာ၊ ေပါ့ပါးေသာဂုဏ္ရွိေသာ အစာျဖစ္သျဖင့္ စားၿပီးလွ်င္လည္း အစာေၾကလြယ္သည္။

အိပ္ခ်င္၊ ငိုက္ျမည္းျခင္းမရွိ၊ အေၾကာတက္ျခင္းမရွိ၊ ေနာက္ဆက္တြဲ အေနျဖင့္ ဝမ္းခ်ဳပ္ျခ င္းလ ည္းမရွိေပ။ ေလးဘက္နာ၊ အဆစ္ေရာင္ေဝဒနာသည္မ်ားစြာကို စာေရးသူ ကုသေပးဖူးပါသည္။ ေလးဘက္နာ၊ အဆစ္ေရာင္ေရာဂါ၊ Gout ေရာဂါမ်ားသည္ အျမစ္ျပတ္ ေပ်ာက္ကင္းရန္ အလြန္ခက္ခဲသည္။ အစား အလြန္ေရွာင္ရသည္။ အစားေရွာင္ေနရင္းကပင္ ရာသီဥတုဆိုးလွ်င္ ေရာဂါျပန္ထသည္။ အခ်ိဳ႕က ေအးလွ်င္ အဆစ္အမ်က္ ကိုက္သည္။ အခ်ိဳ႕က ပူလွ်င္ အဆစ္ေရာင္သည္။ အိပ္ေရးပ်က္လွ်င္ ပင္ပန္းလွ်င္လည္း ေလးဘက္နာေရာဂါ ထျပန္သည္။

အေနာက္တိုင္းေဆးပညာတြင္ ေသြးစစ္ၿပီး ေလးဘက္နာကို A.S.O ျမင့္တက္မႈျဖင့္ တိုင္းတာၿပီး Gout ေခၚ ေျခမဆစ္၊ ေျခမ်က္စိ၊ ဒူးဆစ္ စသည့္ အဆစ္တစ္ဆစ္တြင္ ေရာင္ေသာ ေဂါက္ေရာ ဂါ အတြက္ ယူရစ္အက္ဆစ္ (Uric acid) ျမင့္တက္မႈႏွင့္ တိုင္းတာေလ့ ရွိသည္။ သို႔ေသာ္လ ည္း တစ္ခါက စာေရးသူ၏ လူနာတစ္ဦးတြင္ ေျခမဆစ္ေရာင္ေသာ ေဂါက္ေရာဂါ ျပန္ထလာ သျဖင့္ ေမးၾကည့္ရာ အစားေရွာင္ေနေၾကာင္း၊ ဝမ္းတြင္းသားသာမဟုတ္၊ မည္သည့္အ သားမွ မစား၊ ေရာင္ေစသည့္အစာ၊ ပဲပင္ေပါက္၊ ပဲတီခ်ဥ္၊ မွ်စ္၊ မွ်စ္ခ်ဥ္၊အားလုံးေရွာင္ၿပီး သတ္သတ္လြတ္စားေနရင္း ေရာင္လာသည္ဟု ေျပာသည္။

လိမ္းေနက် လိမ္းေဆး ၂ ရက္၊ ၃ ရက္လိမ္းေသာ္လည္း အေရာင္မက်။ သူစားေနေသာ အစာ ကို ေမးၾကည့္ေသာအခါ ေန႔စဥ္ ကုလားပဲဟင္းႏွင့္ သတ္သတ္လြတ္ စားေနသည္ဟု ဆိုပါသ ည္။ စာေရးသူကသူ႔ကိုပဲရာဇာပဲနီေလး ေျပာင္းစားၾကည့္ဖို႔ တိုက္တြန္းသျဖင့္ ေျပာင္းလဲစားရာ ေနာက္တစ္ပတ္ခန႔္ ၾကာေသာအခါ သက္သာလာေၾကာင္း ေျပာပါသည္။

ပိုးေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ေလးဘက္နာ ျဖစ္သျဖင့္ အေနာက္တိုင္းေဆး Pan V ကို ႏွစ္ရွည္စားေ နရသူ တစ္ဦးကို ပဲရာဇာဟင္းခ်ိဳ တစ္လခန႔္ ေသာက္ၾကည့္စမ္းပါဟု တိုက္တြန္းရာ သက္သာေ ၾကာင္း၊ ေနပူလွ်င္ ေမာသည့္ ရင္ထဲမွမြန္းၾကပ္သည့္ ေဝဒနာပါ သက္သာလာေၾကာင္း ေျပာပါ သ ည္။ ပဲရာဇာကို ႏွစ္ရွည္စြဲစားႏိုင္လွ်င္ ပို၍ သက္သာမည္ထင္သည္။ ေသြးေလးဘက္ နာရွိသူမ်ားကို ပဲရာဇာဟင္း စားၾကည့္ရန္ မၫႊန္ရေသးပါ။

ထိုေလးဘက္နာမ်ိဳးမွာ ေသြးထဲမွာ ေဖာက္ျပန္ေသာ ေရာဂါျဖစ္သျဖင့္ အကုရခက္သည္။ သို႔ေသာ္ မိမိဆရာဝန္ေပးေသာ စားေနက်ေဆးကိုစားရင္း တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွလည္း ဓာတ္စာအျဖစ္ ပဲရာဇာဟင္းခ်ိဳကို ေသာက္ေပးေစခ်င္ပါသည္။ ဓာတ္စာျဖင့္ ေပ်ာက္ကင္းေသာ ေရာဂါမ်ားစြာ ရွိပါသည္။ ေလးဘက္နာေရာဂါ အမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိသည္။ကူးစက္ေရာဂါ မဟုတ္ပါ။

သို႔ေသာ္ ေပ်ာက္ကင္းရန္လည္း ခက္ခဲေသာ ေဝဒနာမ်ိဳး ျဖစ္ပါသည္။ ေရာဂါဆိုးလွ်င္ အလုပ္ပ် က္၊ အကိုင္ပ်က္ ျဖစ္တတ္သည္။ တိက်စြာ ေပ်ာက္ကင္းေသာ ေဆးနည္းလည္း မရွိပါ။ ကံ၊ စိတ္၊ ဥတု၊ အာဟာရမွ်တေအာင္ ေနထိုင္ႏိုင္မွ သာသက္သာမည္ ျဖစ္သည္။ ယခု စာေရးသူတ င္ျပေသာ ပဲရာဇာ၊ ပဲနီေလး၊ ပဲျဖဴေလး ဓာတ္စာစားနည္းကို စမ္းစား ၾကည့္ေစခ်င္ပါသည္။ သက္သာသြားသည့္သူမ်ား ရွိမည္ဆိုလွ်င္ ကုသိုလ္ရသည္ဟုဝမ္းသာရပါသည္။

Comments are closed.