ပံုစံ ၇ ႏွင္႔ ပံုစံ ၁၀၅ တို႔၏ ေျမအသံုးျ ပဳပိုင္ခြင္႔ အေၾကာင္း (သိထားသင့္လို့ ေက်ာ္မသြားလိုက္ပါန့ဲ)

ပံုစံ ၇ ႏွင္႔ ပံုစံ ၁၀၅ တို႔၏ ေျမအသံုးျ ပဳပိုင္ခြင္႔ အေၾကာင္း (သိထားသင့္လို့ ေက်ာ္မသြားလိုက္ပါန့ဲ)

ပုံစံ (၁၀၅ ) ဆိုသည္မွာ ေက်းရြာ ေျမစာရင္းဦးစီဌာနအပိုင္ နယ္နိမိ္တ္အတြင္းမွာ ရွိတဲ့ ေျမတို. ရဲ.အက်ယ္အဝန္းနဲ. အမ်ိဳးအစားကို ေဖာ္ျပေပးတဲ့ ပုံစံစာရြက္သာ ျဖစ္ပါတယ္ ။ပုံစံံ ၁၀၅လက္ ထဲေရာက္တာနဲကိုယ္လုပ္ခ်င္တာလုပ္လိုရမယ္လို႔မထင္လိုက္ပါနဲ.။

ဆရာရွင့္္… ကၽြန္မက အက်ိဳးေဆာင္ေတာ့ မဟုုတ္ပါဘူး ။ ဒါေပမဲ့ ရြာေျမတစ္ကြက္ကိုိ ဝယ္ထား မိ သူ တစ္ဦးပါ ။ ပုံစံ (၁၀၅) ရၿပီလိုိ. ေျပာလို. ဝယ္လိုက္မိပါတယ္ ။သူငယ္ခ်င္းေတြလည္း ဝယ္ၾက ပါတယ္ ။ အေဖာ္ေကာင္းလို.သာ လိုက္ဝယ္တာပါ။

သိိပ္နားမလည္တဲ့ အလုပ္လည္း ျဖစ္ေနၿပီးေတာ့ အခုဆိုိ သုံးလေက်ာ္ေလာက္ ရွိၿပီး။ ျပန္ေရာ င္းမယ္ ဆိုေတာ့မွ ပါမစ္ေၿမ ျဖစ္ေနတယ္ ဆိုလား မသိဘူး။ အမ်ိဳးမ်ိဳး ေျပာၾကပါတယ္။ကၽြန္မ ဝယ္ခါနီးတုန္းကေတာ့ ေရႊ လို.ေျပာၾကၿပီး ကၽြန္မ လက္ထဲ ေရာက္မွ အမ်ိဳးမ်ိဳး ေျပာခံေနရပါ တယ္ ။

အေဆာက္အအုံေဆာက္မယ္္ ဆိုေတာ့လည္း ေဆာက္ခြင့္က လြယ္လြယ္ မရနိုင္ဘူးတဲ့ ဆရာ။ ဒီေတာ့ ပုံစံ (၁၀၅) ဆိုတာက ဘာလဲဆရာ ။ ရွင္းျပပါဦး ၊ ကၽြန္မ ေဒၚခင္လွတင့္ပါ။

ေဒၚခင္လွတင့္္ေရ…

ရွင္းရွင္းေလးနဲ. ရွုပ္ေနတာကို တစ္သက္စာ မွတ္မိေအာင္ကၽြန္ေတာ္ သိိသေလာက္ ေျဖေပးပါ့ မယ္။ ပုံစံ (၁၀၅) ဆိုတာက “ေက်းရြာေျမစာရင္းဌာန” က ထုတ္ေပးတဲ့ ပုံးစံ တစ္ခုသာ ျဖစ္ပါ တယ္။အဲဒီ ပုံစံက လယ္ယာေျမပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ၊ ရြာေၿမ ၊ ဥယ်ာဥ္ၿခံေျမပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ေက်းရြာေျမ စာရင္း ဦးစီးဌာနအပိုင္ နယ္နိမိတ္ အတြင္းမွာ ရွိတဲ့ေျမတို.ရဲ. အက်ယ္အဝန္းနဲ. အမ်ိဳးအစားကို ေဖာ္ျ ပေပးတဲ့ပုံစံစာရြက္သာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီီပုံစံ (၁၀၅) လက္ထဲ ေရာက္တာနဲ. ကိုယ္လုပ္ခ်င္တာ လုပ္လို. ရမယ္လို. အထင္လိုက္ပါနဲ.။ အခု ပုံစံ (၁၀၅) အရ ေဒၚခင္လွတင့္ ဝယ္ထားတဲ့ေျမက “လယ္ယာေျမ” ဆိုတာသိၿပီေ လ။ လယ္ယာေၿမ ဆိုရင္ေတာ့ “လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ျပဳလတ္မွတ္” ရွိမယ္ ဆိုရင္ လယ္လုပ္လို. ရမယ္ေပါ့။

အေဆာက္အအုံ ေဆာက္ဖို.၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုုခု အေျခတည္ၿပီး လုပ္ကိုင္ဖို. ဆိုတာ ကေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ. အေတြ.အၾကဳံအရ ဆိုရင္ “သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ” က ခြင့္ျပဳမွသာ ရမယ္ ျဖစ္ပါတယ္။အဲဒီလို ခြင့္ျပဳလိုက္ၿပီဆိုရင္ “ဂရန္” ကိုပါ ေလ ၽွာက္ထားပိုင္ခြင့္ ရရွိေတာ့တာေပါ့။ တစ္ခ်ိန္တုန္းက “လယ္ယာေၿမ နိုင္ငံပိုင္ျပဳလုပ္ေရး အက္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၉(ယ ခုအခါ – လ/ယ ၃၀ ျဖစ္သည္) နဲ. လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြ တူမယ္လို. ကၽြန္တာ္ ဝါရင့္ပြဲစားမွန္းၿပီး ေျဖ လိုက္ပါရေစ။

ဂရန္ေၿမ နဲ. လယ္ယာေၿမ ( ပုံစံ ၇ )

ဒီီေန. လယ္ယာေျမေတြဟာ ဂရန္ေၿမ သို.မဟုတ္ ေျမဌားစာခ်ဳပ္တို.နဲ. ပုံသဏၭာန္ အေတာ္ေလး တူသြားပါၿပီး။ စနစ္က်သြားၿပီးလို.ေျပာရင္ ပိုမွန္ပါတယ္။ဒီေတာ့ နည္းနည္းပါးပါးေလး လြဲရင္ အမ်ားစုတူေနတဲ့ ဂရန္ေျမအေၾကာင္းကို နံပါတ္ေလးေတြနဲ. ေရးျပမယ္ ။

အဲဒါ ဒီီေန. “လယ္ယာေၿမ လုပ္ပိုင္ခြင့္ျပဳလက္မွတ္(ပုံစံ ၇)” ပါပဲ။

ဂရန္ေၿမ (ေျမဌားစာခ်ဳပ္ေျမ)

 • 1.ေျမ၏ ပင္ရင္းပိုိင္ရွင္မွာနိုင္ငံေတာ္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။
 • 2. သားစဥ္ေျမးဆက္ လက္ဝယ္ထားပိုိင္ခြင့္ ရွိသည္။
 • 3. မိိမိေျမေပၚမွ အက်ိဳးအျမတ္တို.ကို ခံစားပိုင္ခြင့္ ရွိသည္။
 • 4. မိိမိဆႏၵအေလ်ာက္ ေရာင္းခ်ပိုင္ခြင့္ ရွိသည္။
 • 5. ေပါင္ႏွံပိုင္ခြင့္ ရွိပါသည္။
 • 6. ဌားရမ္းပိုင္ခြင့္ ရွိပါသည္။
 • 7. လဲလွယ္ပိုင္ခြင့္လည္း ရွိိပါသည္။
 • 8. ေပးကမ္းပိုိင္ခြင့္လည္း ရွိပါသည္။
 • 9. အေမြဆက္ခံပိုင္ခြင့္ ရွိပါသည္။ (စာခ်ဳပ္ မွတ္ပုံတင္ရပါမည္)
 • 10. အက်ိဳးတူ ဖက္ဆက္လုပ္ပိုိင္ခြင့္ ရွိသည္။

11. နိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမွု ဥပေဒႏွင့္ညီလ ၽွင္ နိုင္ငံျခား အဖြဲ.အစည္းႏွင့္လည္း ပူးေပါင္း လုပ္ ကိုင္ နိုင္သည္။ အထက္ပါ ၁၁ ခ်က္လုံးကိုိ “လယ္ယာေၿမ လုပ္ပိုင္ခြင့္ျပဳလက္မွတ္” ရရွိသူေတြ က တစ္ထပ္တည္း ခံစားလို.ရပါသည္။ ဒါေပမဲ့ “လယ္ယာေျမ” မွာလည္း ဒီစည္္းကမ္းေလးေတြ ရွိပါတယ္။ ဦးစီးဌာနက သတ္မွတ္တဲ့ ႏွုန္းထားအတိုင္း တံံဆိပ္ေခါင္းခြန္ကပ္ၿပီး ၿမိဳ.နယ္ဦးစီးဌာ န႐ုံးမွာ စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္တိုင္း မွတ္ပုံတင္ရပါမည္။

အမွတ္စဥ္ (5) ေပါင္ႏွံျခင္းကိစၥမွာေတာ့ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မွုအရင္းအႏွီးအတြက္သာ အစိုးရ အသိအမွတ္ျပဳေသာ ဘဏ္တို.တြင္ ေပါင္းႏွံရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ခြြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲလယ္ ယာေျ မကိုအျခားနည္းသုံးစြဲ၍မရပါ။

လယ္ယာေျမလုပ္ပိုိင္ခြင့္ျပဳလက္မွတ္(ပုံစံ-၇) မည္သူမဆို လယ္ယာေျမဥပေဒတြင္ ျပဌာန္း ထားသည့္အတိုင္း လယ္ယာေျမကိုလုပ္ကိုင္ရမည္။ လယ္ယာေျမႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ဝန္ႀကီးဌာ န ကစည္းၾကပ္ေသာ ေျမခြန္ႏွင့္ အျခားအခြန္အခမ်ားကို ေပးေဆာင္ရမည္။

လယ္ယာေျမလုပ္ကိုိင္ခြင့္ကိုေရာင္းခ်ျခင္း၊ ေပါင္ႏွံျခင္း၊ ငွားရမ္းျခင္း၊ လဲလွယ္ျခင္းႏွင့္ေပးက မ္းျခင္းတို႔ကိုိ ေဆာင္ရြက္သည့္အခါ ဦးစီးဌာနက သတ္မွတ္သည့္ တံဆိပ္ေခါင္းခြန္ႏွင့္ စာခ်ဳပ္ စာ တမ္း မွတ္ပုံတင္ခတို႔ကို ေပးေဆာင္၍ သက္ဆိုင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးဌာန႐ုံးတြင္ မွတ္ပုံတင္ ရမည္။

တည္ဆဲဥပေဒႏွင့္အညီ အေမြဆက္ခံျခင္းျဖင့္ လယ္ယာေျမလုပ္ပိုိင္ခြင့္ကို ရရွိသည့္အခါ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ သက္ဆိုင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးဌာန႐ုံးတြင္ မွတ္ပုံတင္ရမည္။ စိုိက္ပ်ိဳး ထုတ္လုပ္မွု အရင္းအႏွီးအတြက္သာ လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ကို ေပါင္ႏွံခြင့္ရွိၿပီး အစိုးရဘဏ္ သို႔မဟုတ္ အစိုးရကအသိအမွတ္ျပဳေသာ ဘဏ္တြင္သာ ေပါင္ႏွံရမည္။

သက္ဆိုိင္ရာ လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမွုအဖြဲ႕က တရားဝင္ခ်ထားျခင္းမရွိဘဲ က်ဴးေက်ာ္လုပ္ကို င္ျခင္း မျပဳရ။ လယ္ယာေျမကိုိ ခြင့္ျပဳမိိန္႔ မရရွိဘဲ အျခားနည္းသုံးစြဲျခင္းမျပဳရ။လယ္ယာေျမကို မူလစိုက္ပ်ိဳးလ်က္ရွိေသာ ရာသီသီးႏွံအမ်ိဳးအစားမွ ႏွစ္ရွည္ပင္အမ်ိဳးအစားသို႔ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ ေျပာင္းလဲစိုက္ပ်ိဳးျခင္း မျပဳရ။ ခိုိင္လုံေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္မရွိဘဲ လယ္ယာေျမကို လွပ္ထားျ ခင္း မျပဳရ။

လယ္ယာေျမလုပ္ပိုိင္ခြင့္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အျငင္းပြားမွုျဖစ္ေပၚေနေသာ ကာလအတြင္း လယ္ ယာေျမကို ေရာင္းခ်ျခင္း၊ ေပါင္ႏွံျခင္း၊ ငွားရမ္းျခင္း၊ လဲလွယ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ေပးကမ္းျခင္း မျပဳရ။ လယ္ယာေျမလုပ္ပိုိင္ခြင့္ အျငင္းပြားမွု အရွုပ္အရွင္းျဖစ္လာလၽွင္ ဦးစီးဌာနတြင္ မွတ္ပုံ တင္ထားၿပီးမွသာ တရားဝင္ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္နိုင္ခြင့္ရွိသည္။

လယ္ယာေျမလုပ္ပိုိင္ခြင့္အားလုံးကိုျဖစ္ေစ၊ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းကို ျဖစ္ေစ နိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မရရွိဘဲ မည္သည့္ နိုင္ငံျခားသား သို႔ိမဟုတ္ နိုင္ငံျခားသားပါဝင္သည့္ အဖြဲ႕အစည္း ကိုမၽွ ေရာင္းခ်ျခင္း၊ ေပါင္ႏွံျခင္း၊ ငွားရမ္းျခင္း၊ လဲလွယ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ေပးကမ္းျခင္း မျပဳရ။

 • Kyi Soe ( IC )
 • naethitmyanmar
Comments are closed.