2020 ခုႏွစ္ တနွစ္စာလုံး တနလၤာ သားသမီမ်ား တစ္ႏွစ္စာေဟာစာ တမ္း နဲ့ ယႀတာ

2020 ခုႏွစ္ တနွစ္စာလုံး တနလၤာ သားသမီမ်ား တစ္ႏွစ္စာေဟာစာ တမ္း နဲ့ ယႀတာ

တနလၤာသားသမီးတို႔သည္လုပ္ငန္းခြင္တြင္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမ်ားႏွင့္ထိပ္တိုက္ရင္ရတတ္သည္မိမိဆိုင္းငံ့ရပ္တန႔္ထားေသာလုပ္ငန္းမ်ားသက္ဝင္ေအာင္လုပ္ကိုင္ရပါလိမ့္မည္သို႔္ေသာ္အႀကီးအကဲမ်ား၏အားေပးေထာက္ခံမႈမ်ားရရွိမည္။ အမ်ိဴ းသားေကာင္းတို႔သည္ ဤႏွစ္တြင္ ကံထူးသူမ်ားဆို လွ်င္ မမွားပါဘု။

လုပ္ငန္းခြင္တြင္ လာဘ္လာဘ အခြမ္းအလမ္းမ်ားစြာထြက္ေပၚလာမည္။ အလိုဆႏၵမ်ားလည္း ျပည့္ဝႏိုင္သည္။အေပါင္းအသင္းေဆြမ်ိဳ းမ်ားႏွင့္လုပ္ငန္းခြင္မ်ာေဆာင္႐ြက္တတ္ရ တတ္ သ ည္။ အိုးအိမ္ေနရာထိုင္ခင္းကိစၥမ်ားအတြက္စကားေျပာဆိုမႈရွိပါမည္။ ေအာင္ျမင္မည္။ ထီးေ ပါက္ကိန္းရွိသည္။

ပညာေရးဆိုင္ရာအတြက္ အခြင့္အထူးခံရရွိႏိုင္ေသာ ႏွစ္ျဖစ္သည္။ ပညာေရးတြင္ဝီရိယရွိမွ မိမိေမွ်ာ္မွန္းေသာပညာရပ္ကိုဆည္းပူးရမည္။မိမိအလိုဆႏၵအတိုင္း ပညာေရးတိုးတတ္ေအာင္ျ မင္ႏိုင္သည္။

ထိုျပင္ မိဘအုပ္ထိန္းသူမ်ားသည္ အဆင့္ျမင္ပညာေရးတန္းဖိုးျမင့္တတ္လာမႈေၾကာင့္ အၾကပ္ အတည္ႏွင့္ရင္ဆိုင္ရကိန္းႀကဳံေတြ႕ရတတ္သည္။စီပြားေရး..ကုန္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း၊ေ႐ႊထည္၊စက္အပိုပစၥည္းဆက္သြယ္ေရးပစၥည္းမ်ားေရာင္းဝယ္ျခင္းမ်ားမွ အျမတ္အစြန္းရမည္။ ေငြေၾကး မ်ားစြာ ကိုင္ရေသာႏွစ္ျဖစ္သည္။

ဘ႑ာတိုက္ကို စိုးပိုင္ထားရသူလည္းျဖစ္သည္။စီးပြားေရးစေတာ့ေ ဈးကြက္မ်ားဝယ္ယူႏိုင္ သလို႔ မိမိသေဘာျဖင့္ မိမိထင္ရာ တဇြတ္ထိုးမလုပ္ဘဲ အၿမဲတေစ ႏွီေႏွာတိုင္ပင္လုပ္ကိုင္ပါ။

ႏိုင္ငံရပ္ျခားႏွင့္ဆက္သြယ္ေသာကိစၥမ်ားလူမ်ိဳးျခားႏွင့္တြဲပီးလုပ္ရေသာ အလုပ္မ်ား ေအာင္ျ မင္မႈရရွိမည္။လူမႈေရးရႈပ္ေထြးမႈေၾကာင့္ပညာေရးႏွဆိုင္ရမ်ားေႏွာင္ေႏွးတတ္သည္။ေဆြမ်ိဳ းသား ခ်င္းမ်ားအတြက္လူမႈေရးအပူေသာကမ်ားဝင္လတတ္သည္။

အေပ်ာ္အပါးႏွင့္လူေနထပ္ေသာေနရာမ်ားသြားလာရာတြင္ျပသာနာမ်ားေျဖရွင္းရကိန္းရွိသည္။ေနာက္ၿပိး ကိုယ္က်ိဴ းအတြက္ လႊဲမွားေသာ အခြင့္အာဏာမ်ား မသုံးမိေစရန္ အေရးႀကီးသ ည္။အိမ္ေထာင္ရွင္မ်ားအတြက္ အိမ္တြင္းေရး သာယာမႈကိုဦးစားေပးသင့္သည္။

အိမ္ေထာင္ေရး သားသမီးရတနာထြန္းကားၿပီးသတင္းေကာင္း ၾကားရတတ္သည္။ အခ်စ္ေ ရး..လူငယ္ လူ႐ြယ္မ်ားမိန္းမခိုးျခင္း ေယာက်္ားေနာက္လိုက္ျခင္းမ်ားလုပ္လွ်င္ ေဆြပ်က္ မ်ိဳး ပ်က္ျဖစ္ကုန္တတ္ေသာကာလျဖစ္ပါသည္။

အခ်စ္ေရးသမားမ်ားအတြက္ မေမ်ာ္လင့္ေသာ ေပ်ာ္႐ြင္မႈမ်ားရရွိလာမည္။ မိမိအား အသိအ မွတ္ျ ပဳ ဆက္ဆံလာျခင္းကိုေတြ႕ရမည္။ သို႔ေသာ္ အသုံးခ်ခံမျဖစ္ရေလေအာင္ ကိုယ္စိတ္ႏွ စ္ပါး ထိန္းသိမ္းရန္ လိုအပ္သည္။ ပ်ိဴ ႐ြယ္သူမ်ားမိမိဆႏၵႏွင့္တိုက္ဆိုင္မႈေဝးကြာျခင္းခဏ ခဏေ ပၚလာမည္။ေဝးကြာေနသူမ်ားျပန္လွန္ဆုံစည္းရကိန္းရွိသည္။

ထိုျပင္ အိမ္ေထာင္ရွင္မမ်ားကေတာ့ မိမိအိမ္ေထာင္ဘက္ေတြ႕က သားသမီး အပူေသာက၊ မိဘ၊ ညီအကိုေမာင္ႏွမေတြ႕ေၾကာင့္ အပူေသာကမ်ားတတ္ၿပိး အိမ္တြင္းေရးပဋိပကၡမ်ား တတ္ သည္။အမ်ိဴ းသားေတြ႕ကေတာ့ အျပင္ ေလာက သာယာလိုသူမ်ားအတြက္ ေငြကုန္ လက္ ပမ္းျဖစ္ရတတ္သည္။

က်န္းမာေရးတြင္ေခ်ာင္းဆိုးျခင္း၊အဆစ္အျမစ္ကိုက္ခဲျခင္း၊မီးယပ္ေရာဂါ၊ေသြးအားနည္းျခင္း၊ထိခိုက္ဒဏ္ရာရျခင္းျဖစ္တတ္သည္။ မေတာ္တဆထိခိုက္မႈအႏၲရာယ္ျဖစ္ျခင္း၊ခြဲစိတ္ကုသ ရေ သာအနာေရာဂါမ်ားခံစားရတတ္သည္။အစြဲပေယာဂ၊ လူပေယာဂမ်ားစြဲကပ္တတ္သည္။

ႀကိဳတင္၍ က်န္းမာေရးလိုက္စားသင့္ အထူးသျဖင့္ ေယာဂက်င့္စဥ္မ်ား ျပဳလုပ္ရန္သင့္ေတာ္သ ည္။ယုံၾကည္ရာဘာသာတရားအတိုင္းအပတ္စဥ္၊လစဥ္၊ဒါနကုသိုလ္၊သီလကုသိုလ္၊ဘာဝနာကုသိုလ္ျပဳ လုပ္ပါ။

အလြန္ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားေနသူ တနလၤာဖြားမ်ားအတြက္ရန္သူ၏ တိုက္ခိုက္ ဖ်က္စီးျခင္းခံရ တတ္သည္။ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္းရွင္ သူေဌးမ်ား အရပ္ရွစ္မ်က္ႏွာမွတိုက္ခိုက္ေသာအႏၲရယ္မ်ားကို သက္ေတာ္ေစာင့္မ်ားျဖင့္ႀကိဳတင္ကာကြယ္ထားရွိမွသာ သင့္ေတာ္သည္။

အထူး – စာခ် ု ပ္ခ် ု ပ္ဆိုျခင္း၊အာမခံျခင္းကိစၥမ်ားတတ္ႏိုင္သမွ်ေရွာင္ေ ပးရမည္။အမွားတစ္ ခ်က္ေၾကာင့္ ဘဝတစ္သက္ ေမွာက္ရတတ္အခြင္အေရးမ်ား ဆုံးရႈံးရတတ္သည္။ေငြႏွင့္ လိုက္ လွ်င္ရႈံးသြားတက္ပါ၏။ ပစၥည္းမငွါးရမ္းပါႏွင့္ဆုံးသြားလိမ့္မည္။

အထူးသျဖင့္ ဤႏွစ္ တနလၤာသားသမီမ်ားတို႔သည္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ရာတြင္ စဥ္းစာဆင္ျခင္ၿပိးသတိႏွင့္လုပ္ကိုင္သင့္၏။

အထူးသျဖင့္ ဤႏွစ္ တနလၤာသားသမီမ်ားတို႔သည္ လုပ္ငန္းကိစၥရပ္မ်ားအတြ က္ေတာ့ ”ေသာ ၾကာ ,စေန” ထိုေနနံသားသမီးမ်ားႏွင့္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္းမ်ား၊ ခရီးသြားရာတြင္ အထူးသတိ ထား သင့္သည္။

ထီးထိုးရန္-အက်ိဴ းေပးအကၡရာႏွင့္ဂဏန္း-{ဈ၊၊ည၊ဇ၊}{၄,၂,၉,၁} ၄အစ, ၄,၁အဆုံး ထီး ထိုးေ ပးပါ။

  • အက်ိဴ းေပးအကၡရာ -{ဈ၊၊ည၊ဆ၊ဇ၊ }
  • အက်ိဴ းေပးဂဏန္း-{၄,၂,၉,၁}
  • အက်ိဴ းမေပးေနနံ-{“ေသာၾကာ,စေန”}
  • အက်ိဴ းေပးအေရာင္- အျဖဴေရာင္,ပန္ေရာင္
  • အက်ိဴ းမေပးအေရာင္- အနီ၊ အညိဳေရာင္
  • ေဆာင္ရန္- အျဖဴေရာင္ ပုလဲ

ယၾတာ – မိမိေမြးေန႔တြင္ ဇြန္ၫႊန႔္၊ခေရၫႊန႔္၊ဂႏၶာပန္းအျဖဴေရာင္(၁၅)ပြင့္ႏွင့္ဆီးမီး သက္ေစ့ ပူေဇာ္ေပးပါ။သရက္သီး၊သေဘၤာသီးတို႔ကိုစိပ္၍ဆြမ္းေတာ္ကပ္လႉဆုေတာင္းပါ။

ေလးစားစြာျဖင့္ ခရစ္ဒက္ —

Comments are closed.