လာမယ့္ ၄၈ နာရီမွာ တစ္ကမာၻလုံးက အင္တာနက္လုိင္္းေတြ ပိတ္သြားႏိုင္ေျခရွိ

လာမယ့္ ၄၈ နာရီမွာ တစ္ကမာၻလုံးက အင္တာနက္လုိင္္းေတြ ပိတ္သြားႏိုင္ေျခရွိ

ကမာၻတစ္၀န္းက အင္တာနက္အသုံးျပဳသူေတြအေနနဲ႔ လာမယ့္ ၄၈ နာရီမွာ အင္တာနက္လိုင္းမမိတာေတြ ေတြ႔ႀကံဳရဖို႔ ရွိေနေၾကာင္း ႐ုရွႏုိင္ငံက ေျပာပါတယ္။အဓိက domain servers ေတြကို ပုံမွန္ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈ လုပ္ေဆာင္မွာျဖစ္တာေၾကာင့္ အင္တာနက္ကြန္နက္ရွင္ မမိတာေတြ ျဖစ္္လာဖြယ္ ရွိေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဓိက domain servers ေတြနဲ႔ ဆက္စပ္ရာ နက္၀က္အေျခခံအေဆာက္အအုံေတြကို အခ်ိန္တစ္ခ်ဳိ႕ ပိတ္ပစ္ၿပီး ျပင္ဆင္ထိန္းသိမ္းမႈ လုပ္ေဆာင္ရမွာ ျဖစ္တာေၾကာင့္ ယူဇာေတြအေနနဲ႔ အင္တာနက္လိုင္း မရတာမ်ဳိး ႀကံဳရႏိုင္တာပါ။

တစ္ကမာၻလုံး အင္တာနက္ကြန္ရက္ျဖန္႔မႈကို ပိတ္သြားေစႏိုင္တဲ့ cryptographic key ကိုအေျပာင္းအလဲျပဳလုပ္ၿပီး ဒိုမိန္းဆာဗာေတြနဲ႔ ဆက္စပ္ရာ နက္၀က္အေဆာက္အအုံေတြကို Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) က ျပင္ဆင္သြားရမွာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။

ICANN က လုပ္ေဆာင္တဲ့ ဒီျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈဟာ Domain Name System (DNS) အျဖစ္ အမ်ားသိၾကတဲ့ အင္တာနက္ လိပ္စာစာအုပ္ကို အကာအကြယ္ေပးႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။Cryptographic key ကို ေျပာင္းလဲလိုက္တာဟာ ဆုိင္ဘာတိုက္ခုိက္မႈေတြ မ်ားျပားျမင့္တက္ေနတာေၾကာင့္ အင္တာနက္ အကာအကြယ္ ျပဳမႈအျဖစ္ လိုအပ္တဲ့ ေျခလွမ္းတစ္ရပ္အျဖစ္ အေထာက္အကူျဖစ္ေၾကာင္း ပညာရွင္ေတြကလည္း ေျပာပါတယ္။

Communications Regulatory Authority (CRA) ဆက္သြယ္ေရးစည္းၾကပ္မႈအာဏာပိုင္အဖြဲ႔ရဲဲ႕ ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ တစ္ကမာၻလုံးဆုိင္ရာ အင္တာနက္ကို ပိတ္ပစ္လိုက္တာဟာ လုံၿခံဳေရး၊ တည္ၿငိမ္မႈနဲ႔ တိုက္ခုိက္မႈ ဒဏ္ခံႏုိင္တဲ့ DNS စနစ္ေတြကို ပိုၿပီး စိတ္ခ်အားေကာင္းေစမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုထားပါတယ္။

“နားလည္ေအာင္ ထပ္ရွင္းရမယ္ဆိုရင္ေတာ့ Cryptographic key ကို အေျပာင္းအလဲလုပ္ဖို႔ အင္တာနက္ကို ေခတၱပိတ္ပစ္ရမွာကို နက္၀က္ေအာ္ပေရတာေတြ ဒါမွမဟုတ္ အင္တာနက္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးသူေတြက ႀကိဳတင္မျပင္ဆင္ထားဘူး ဆုိရင္ေတာ့ တစ္ခ်ဳိ႕ေသာ အင္တာနက္သုံးစြဲသူေတြအေပၚ သက္ေရာက္မႈေတြ ႀကံဳလာႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီ သက္ေရာက္မႈကို သင့္ေတာ္တဲ့ စနစ္နဲ႔ ျပင္ဆင္ထားၿပီး ကာကြယ္ထားႏိုင္ပါတယ္။”လို႔ CRA ရဲ႕ ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ ေဖာ္ျပပါတယ္။

ဒီလို ျပင္ဆင္္မြမ္းမံတဲ့ အခ်ိန္ခဏမွာ အင္တာနက္ယူဇာေတြဟာ ၀က္ဘ္ေပ့ခ်္ေတြကို ၀င္ေရာက္ဖို႔ အခက္ႀကံဳတာ၊ အကူးအေျပာင္းခ်ိတ္ဆက္မႈေတြ လုပ္ဖို႔ ခက္ခဲတာေတြကို ၄၈ နာရီၾကာ ႀကံဳေတြ႔ႏိုင္တာ ျဖစ္ပါတယ္။Rf; Financial Express…Writer_ေမာင္သံဆင့္ ( Daily Hot News )

Comments are closed.