ေရေမႊးတုိ႔ အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ

ေရေမႊးတုိ႔ အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ

ေရေမႊး ကို ေရွးပေဝဏီကပင္ တ႐ုတ္၊ အိႏၵိယႏွင့္ အီဂ်စ္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အသုံးျပဳခဲ့ၾကသည္။သို႔ေသာ္ ထိုစဥ္က လူ၏ခႏၶာကိုယ္တြင္ဆြတ္ျခင္းမဟုတ္ပဲ ေမႊးႀကိဳင္ ေသာအ႐ြက္၊ အေခါက္ႏွင့္သစ္သားတို႔ကိုသာ မီးထြန္း၍ ဘုရား ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ပူေဇာ္သကၠာရ ျပဳခဲ့ၾကသည္။ ထိုသို႔မီးထြန္း၍ ပူေဇာ္သည့္အခါတြင္ မီးခိုးမ်ားထြက္သျဖင့္ ပန္းနံ႔သာ အေခါက္ အ႐ြက္တို႔မွ ေမႊးႀကိဳင္ေသာအရည္အျဖစ္သို႔ေျပာင္းလဲရန္ ႀကံဆ ခဲ့ၾကေလသည္။ ေရေမႊး (perfume) ဟူေသာ စကားလုံးသည္ လက္တင္ေဝါဟာရ per fumus မွ ဆင္းသက္လာျခင္းျဖစ္ၿပီး အဓိပၸါယ္မွာ through smoke ျဖစ္သည္။

ေရွးႏွစ္ေပါင္း ၅ဝဝဝ ခန္႔ကပင္ အီဂ်စ္ႏိုင္ငံ၌ ေရေမႊး အသုံးျပဳခဲ့သည့္ အေထာက္အထားမ်ားကို ယင္းတို႔၏ ဘုရင္မသခၤ်ဳိင္းကို တူးေဖာ္ရာမွ အေမႊးနံ႔သာခဲမ်ားကို အေမႊးထည့္ သည့္ခြက္မ်ားတြင္ ထည့္ထားသည္ကို ေတြ႕ရျခင္းျဖင့္ သိႏိုင္ ေပသည္။ ထိုျပင္ ေရွးအီဂ်စ္လူမ်ိဳးမ်ားသည္ မိမိတို႔အိမ္သို႔ ေရာက္ရွိလာၾကေသာ ဧည့္သည္မ်ားအား ေရွးဦးစြာ ဦးေခါင္းကို ေရေမႊးေလာင္း၍ ခရီးဦးႀကိဳ ျပဳလုပ္တတ္ၾကေလသည္။ ေရွးဂရိလူမ်ိဳးႏွင့္ ေရာမလူမ်ိဳးတို႔သည္ ကိုယ္လက္အဂၤါ လႈပ္ရွားကစားမႈမ်ား ၿပီးစီးသည့္အခါ၌၎၊ ေရခ်ိဳး သန္႔စင္ၿပီး ေသာအခါ၌၎ ယင္းတို႔၏ကိုယ္ကို ေရေမႊးျဖင့္ သုတ္လိမ္းေလ့ ရွိသည္ဟု သိရေပသည္။

ရွာေဖြေတြ႔ရွိရသမွ်ထဲမွ အေစာဆုံးေရေမႊးပညာရွင္မွာ ဘီစီ ၁၂၀၀ ၀န္းက်င္တြင္ ေဘဘီလုံၿမဳိ႕၌ ေနထုိင္ခဲ့သည့္ Tapputi ဆုိသူ အမ်ဳိးသမီးျဖစ္သည္။ သူမသည္ မတ္ဆုိပိုေတးမီးယား ဘုရင့္နန္းေတာ္မွ အဆင့္ျမင့္အရာရွိတစ္ဦးျဖစ္သည္။ ေရးေမႊးအျဖစ္ သူမေဖာ္စပ္ခဲ့သည့္ နည္းစနစ္မ်ားကို ရႊံေက်ာက္ျပားတြင္ မွတ္တမ္းတင္ခဲ့သျဖင့္ ေႏွာင္းလူတုိ႔ သိရွိရျခင္း ျဖစ္သည္။

ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ေရွးအခါကပင္ တ႐ုတ္ႏွင့္ အိႏၵိယ ႏိုင္ငံတို႔ႏွင့္ အဆက္အဆံရွိခဲ့ၾကသျဖင့္ ေရေမႊးႏွင့္ အျခားအေမႊး နံ႔သာမ်ား အသုံးျပဳၾကပုံကို ထိုႏိုင္ငံသားမ်ားထံမွပင္ အတုရခဲ့ ဟန္ တူသည္။ ပုဂံေခတ္ ေက်ာက္စာမ်ား၌ စႏၵကူးျဖဴ၊ စႏၵကူး နီတို႔ျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားသည့္ ၾကဳတ္တို႔ျဖင့္ သရီရဓာတ္ေတာ္မ်ား ကို ထည့္၍ ဌာပနာထားေၾကာင္း အဆိုရွိေလသည္။

အင္းဝေခတ္တြင္မူ နံ႔သာမ်ိဳးကိုသာမက ကတိုးရည္မ်ား ကိုပါ အသုံးျပဳခဲ့ၾကသည္ဟု သိရေပသည္။ ကုန္းေဘာင္ေခတ္ တြင္ကား ျပည္တြင္းျဖစ္ အေမႊးနံ႔သာရည္မ်ားသာမက ႏိုင္ငံျခား ျဖစ္ ေရေမႊးမ်ားကို ဖန္ပုလင္းမ်ား၌ ထည့္၍ အသုံးျပဳခဲ့ၾက ေလသည္။

မဂဓအဘိဓာန္၌ နံ႔သာေလးမ်ိဳးရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားေလ သည္။ယင္းတို႔မွာ (၁) ကုံကုမံ၊ (၂) ေလး ညွင္း၊ (၃) ကမ်ဥ္း ႏွင့္ (၄) ေတာင္စလပ္ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာေဆးက်မ္းတို႔၌မူ နံ႔သာမ်ိဳး ငါးပါးဟု ေဖာ္ျပ ထားသည္။ ထိုငါးမ်ိဳးမွာ (၁) နံ႔သာျဖဴ၊ (၂) နံ႔သာနီ၊ (၃) ကရမက္၊ (၄) အေက်ာ္ႏွင့္ (၅) စမၸာတို႔ ျဖစ္ သည္။ ျမန္မာေဆးက်မ္းတို႔၌ နံ႔သာဆီေမႊးတို႔၏ အက်ိဳးအာနိသင္ကို ေလးနက္စြာ ေဖာ္ျပထားေလသည္။ ေယာ အတြင္းဝန္ ဦးဘိုးလႈိင္ ျပဳစုေသာ ဥတုေဘာဇနသဂၤဟက်မ္း၌ ပန္းတို႔ျဖင့္ ထုံအပ္ေသာ ဆီေမႊး၊ နံ႔သာ ဆီျဖဴ၊ ကရမက္ အစရွိေသာ ဆီေမႊးတို႔ျဖင့္ ကိုယ္လက္အဂၤါတို႔ကို လိမ္းနယ္ျခင္း သည္ ေလနာ၊ သလိပ္နာ၊ ႏွလုံးနာ၊ ပင္ပန္းျခင္းတို႔ကို ၿငိမ္းေစ ႏိုင္၏။ အားႀကီး၏၊ ခ်မ္းသာ၏။ စသည္ျဖင့္ ေဖာ္ျပထား သည္ကို ေတြ႕ရေလသည္။

အာရပ္လူမ်ိဳးတို႔သည္ ရွစ္ရာစုႏွစ္ခန္႔တြင္ ႏွင္းဆီပြင့္ခ်ပ္ တို႔ကို ေပါင္းတင္၍ ႏွင္းဆီအေမႊးရည္ကို စတင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾက သည္။ ကိုးရာစုႏွစ္ခန္႔တြင္ ပါးရွင္းလူမ်ိဳးတို႔သည္ ႏွင္းဆီရည္ ကို တိုးခ်ဲ႕၍ လုပ္တတ္ခဲ့ၾကသည္။ ထိုမွ တစ္စတစ္စ ႀကံစည္ စမ္းသပ္ျခင္းျဖင့္ ေခတ္မီေရေမႊးမ်ား ေပၚထြက္လာေလသည္။ ေရေမႊးျပဳလုပ္သူမ်ားသည္ ေရွးအခါကပင္ ေရေမႊး အေကာင္းဆုံးသည္ မည္သည့္နည္းႏွင့္မၽွ တစ္မ်ိဳးတည္းမွ မရႏိုင္ေၾကာင္းကို သိခဲ့ၾကေလသည္။ ပစၥည္းေပါင္း ေျမာက္ျမား စြာမွ ရရွိေသာ ေရေမႊးမ်ားကို ကၽြမ္းက်င္စြာ ေရာစပ္ျခင္းျဖင့္ သာ ျပဳလုပ္ေလ့ရွိၾကသည္။ ျပင္သစ္ဘုရင္ လူ၀ီ (၁၅)သည္ ေရေမႊးဘုရင္အျဖစ္ထင္ရွားသည္။ သူ၏နန္းေတာ္အတြင္းတြင္ ေမႊးရနံ႕ေပါင္းစံုတဲ့ ပန္းမ်ိဳးစံု ေရေမႊးမ်ိဳးစံုကိုျဖန္႔ၾကက္ထားရွိတဲ့ အထိ ေရေမႊးအေပၚ ရူးသြပ္ခဲ့သည္။

တစ္စတစ္စ တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာသည္အထိ ျပဳျပင္လာရေသာ အတတ္ ျဖစ္သျဖင့္ လြယ္လြယ္ႏွင့္ ေရေမႊးေကာင္း ျဖစ္လာေအာင္ စပ္ယူႏိုင္မည္ မဟုတ္ေခ်။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေလ့လာမွတ္သား လာခဲ့သူ၊ ကၽြမ္းက်င္သည့္ ေရေမႊးစပ္သူမ်ားကသာ ေရေမႊး ေကာင္းျဖစ္လာေအာင္ ေရာစပ္ေပးႏိုင္ေလသည္။ ထိုေရေမႊး ေရာစပ္သူမ်းက တိရစၧာန္၊ အပင္ႏွင့္ ဓာတုေဗဒနည္းျဖင့္ လုပ္ယူသည့္ ေရေမႊးအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ေရာစပ္ယူၾကသည္။ ေရေမႊး အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ေရာစပ္ယူၾကသည္။

ေရေမႊးအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖစ္ေအာင္ ထိုအေျခခံ ေရေမႊးမ်ားကို အခ်ိဳးအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ စပ္ယူႏိုင္ေပ သည္။ ေရေမႊးအေကာင္းဆုံးတြင္ တိရစၧာန္မွ ရရွိသည့္အေမႊး အႀကိဳင္ အမ်ားဆုံးပါသည္။ အေကာင္းဆုံး ေရေမႊးကို မ်ား ေသာအားျဖင့္ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံတြင္ ျပဳလုပ္သည္။ ယခုအခါတြင္ ေရေမႊးကို သြားတိုက္ေဆးမ်ား၊ ကိုယ္ႏွင့္ မ်က္ႏွာလိမ္းေပါင္ဒါမ်ား၊ ႏႈတ္ခမ္းေမႊးႏွင့္ မုတ္ဆိတ္ေမြးရိတ္ ဆပ္ျပာမ်ား၊ ေခါင္းလိမ္းဆီမ်ားႏွင့္ ဆပ္ျပာမ်ားတြင္ပါ ထည့္၍ အသုံးျပဳၾကေလသည္။

တိရစၧာန္မ်ားမွရရွိသည့္ အေမႊးအႀကိဳင္မ်ားသည္ အနံ႔ျပင္း ၍ ထိေရာက္ၿပီးလၽွင္ တာရွည္ခံသျဖင့္ လြန္စြာတန္ဖိုးရွိၾကေလ သည္။ ထိုတိရစၧာန္အဆီမ်ားကို မ်ားမ်ားသုံးလၽွင္ မူးေနာက္ ေနာက္ ျဖစ္ေစေသာ္လည္း အနံ႔ေပ်ာ့သည့္ပန္းမ်ားမွ ရရွိေသာ အေမႊးအႀကိဳင္မ်ားတြင္ အနည္းငယ္ထည့္ေပးလၽွင္ အနံ႔ေပ်ာ့ျခင္း မွ အနံ႔ျပင္း လာႏိုင္ၿပီးလၽွင္ တာရွည္လည္း ခံလာတတ္သည္။ တိရစၧာန္မ်ားမွ ရရွိသည့္ အေမႊးအႀကိဳင္မ်ားကို အရက္ျပန္ႏွင့္ ေရာၿပီးလၽွင္ ေရေမႊးမ်ားတြင္ စပ္ေလ့ရွိၾကသည္။ တိရစၧာန္မ်ားမွ ရရွိသည့္ အခ်ိဳ႕အေမႊးအႀကိဳင္မ်ားမွာ ဗီဗာ ဖ်ံမွ ရရွိသည့္ ကက္စတာေခၚ ဆီတစ္မ်ိဳး၊ ေၾကာင္ကတိုးမွ ရရွိသည့္ ဆီတစ္မ်ိဳးႏွင့္ ကတိုးတြင္ အထူးအိတ္ကေလး၌ ရွိသည့္ ကတိုးဆီမ်ား ျဖစ္သည္။

ေၾကာင္ကတိုးမွ ရရွိသည့္ အေမႊးအႀကိဳင္ကို မ်က္ႏွာႏွင့္ ကိုယ္လိမ္းေပါင္ဒါမ်ားတြင္ ထည့္ေပးေလ့ရွိၾကသည္။ အလြန္ ေကာင္းမြန္သည့္ ေရေမႊးမ်ားတြင္ ကတိုးဆီသည္ ပါစၿမဲျဖစ္၏။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ ရရွိသည့္ တုန္ကင္ကတိုးသည္ ကတိုးတြင္ အေကာင္းဆုံးျဖစ္ၿပီးလၽွင္ ေဈးလည္း အေကာင္းဆုံးျဖစ္၍ တိရစၧာန္မွ ရရွိသည့္ အေမႊးအႀကိဳင္ျဖစ္သည္။ ကက္စတာဆီကို အရက္ျပန္ႏွင့္ ခပ္ေပ်ာ့ေပ်ာ့ေရာစပ္ထားၿပီးလၽွင္ ေရေမႊး အေျမာက္အျမားတြင္ အသုံးျပဳေလ့ရွိၾကေလသည္။ ေမႊးႀကိဳင္သည့္ အပင္မ်ားတြင္ အေမႊးအႀကိဳင္မ်ားကို အိတ္ငယ္ကေလးမ်ားတြင္ သိုေလွာင္ထားေလ့ ရွိၾကသည္။

ထိုအေမႊးအႀကိဳင္မွာ ဆီျဖစ္၍ ေရေမႊးလုပ္သူမ်ားက ထိုဆီကို အေရးႀကီးသည့္ဆီဟု ေခၚေလ့ရွိၾကသည္။ အပင္အမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ ေနရာအမ်ိဳးမ်ိဳး၌ အေရးႀကီးသည့္ဆီ ရွိၾကေလသည္။ အနံ႔ ေျပျပစ္သည့္ ေရေမႊးမ်ားသည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ပန္းပြင့္မ်ားမွ လုပ္ယူၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ေရေမႊးျပဳလုပ္သူမ်ားသည္ အေရးႀကီး သည့္ ဆီမ်ားကို ပန္းပြင့္မ်ားမွ နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ထုတ္ယူၾက ေလသည္။ ေမႊးႀကိဳင္သည့္ ပန္းပြင့္မ်ား၏ ပြင့္ခ်ပ္မ်ားကို ေရႏွင့္ ျပဳတ္လိုက္ေသာအခါ ပြင့္ခ်ပ္မ်ားရွိ အေရးႀကီးသည့္ ဆီသည္ ဓာတ္ေငြ႕အျဖစ္သို႔ လ်င္ျမန္စြာ ေျပာင္းလဲသြား၏။ ထိုေနာက္မွ ဓာတ္ေငြ႕မ်ားကို အေအးခံ၍ အရည္အျဖစ္သို႔ ျပန္၍ ေျပာင္းလဲ သြားေစသည္။

အျခားတစ္နည္းျဖင့္ အေရးႀကီးသည့္ဆီကို ထုတ္ယူရာ တြင္ မွန္ခ်ပ္မ်ားကို အနံ႔မရွိေသာဆီမ်ား သုတ္၍ ပန္းပြင့္တို႔၏ ပြင့္ခ်ပ္မ်ားကို ထိုမွန္မ်ားေပၚတြင္ တစ္ဖန္ျဖန္႔ၿပီးလၽွင္ အျခား ဆီ သုတ္ထားသည့္ မွန္ခ်ပ္မ်ား ျဖင့္ ဖိေပးျပန္သည္။ ထိုနည္း ျဖင့္ ဆီမ်ားက ပန္းပြင့္ခ်ပ္မ်ားရွိ အေရးႀကီးသည့္ဆီကို စုတ္ယူ ေလသည္။ တစ္ဖန္ အေရးႀကီးသည့္ဆီကို ဆီမ်ားမွ ထုတ္ယူရ ေပဦးမည္။ ထုတ္ယူရာတြင္ ဆီမ်ားကို အရက္ျပန္ႏွင့္ ေရာ၍ ပိတ္ထားသည့္ အိုးတစ္လုံးတြင္ ထည့္ကာ အပူတိုက္ေပးသည္။ အရက္ျပန္သည္ အေရးႀကီးသည့္ ဆီႏွင့္ေရာၿပီးလၽွင္ အေပၚသို႔ တက္လာသည္။ ထိုအခါ ထိုသို႔တက္လာေသာ အေရးႀကီးသည့္ ဆီႏွင့္ အရက္ျပန္ကို ခပ္ယူၾကေလသည္။

ေရွာက္ႏွင့္ လိမ္ေမာ္တို႔ကဲ့သို႔ အသီးမ်းတြင္ အေရးႀကီး သည့္ ဆီသည္ အသီး၏အခြံတြင္ ရွိေနသျဖင့္ ထိုအေရးႀကီး သည့္ ဆီကို ညွစ္ယူၾကေလသည္။ ပူဒီနာပင္တြင္မူ အေရးႀကီးသည့္ ဆီသည္ အ႐ြက္ႏွင့္ ပင္စည္တို႔တြင္ ရွိေနေလသည္။ သစ္ႀကံပိုးတြင္ကား အေရးႀကီး သည့္ ဆီသည္ အေခါက္မ်ားတြင္ တည္ရွိေနသည္။ သစ္နီ၊ ဆီဒါထင္း႐ႉးမ်ိဳးႏွင့္ စႏၵကူးတို႔တြင္ အေရးႀကီးသည့္ ဆီသည္ သစ္သား၌ပင္ ရွိေနေလသည္။ ေလးည|င္း၊ ဇာဒိပၹိဳလ္ႏွင့္ စမုန္ စပါးတို႔၌ အေရးႀကီးသည့္ ဆီသည္ အေစ့မ်ားတြင္ ရွိေနသည္။ ေမႊးႀကိဳင္သည့္အေစးမ်ားကို ယူရန္အတြက္ကိုမူ အပင္မ်ားကို ဓားႏွင့္ထစ္၍ ယူၾကရသည္။

အေရးႀကီးသည့္ဆီကို မည္သည့္ပစၥည္းမ်ိဳးမွ ရယူသည္ ျဖစ္ေစ လုပ္သက္ရွည္ၿပီးလၽွင္ အလြန္ကၽြမ္းက်င္သူမွသာ ထို အေရးႀကီးသည္ဆီကို ထုတ္ယူႏိုင္ေလသည္။ ထိုဆီကို ထုတ္ယူ ရာတြင္ အနည္းငယ္မၽွ လြဲမွားျခင္းေၾကာင့္ လိုသည့္အနံ႔ကို မရႏိုင္ဘဲ အျခားအနံ႔တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးကို ရရွိတတ္သည္။ အထူး သျဖင့္ ပန္းပြင့္မ်ားမွ အေရးႀကီးသည့္ဆီကို ထုတ္ယူရာတြင္ လြန္စြာ အေရးႀကီးေလသည္။ ပန္းပြင့္မ်ားကို အေနေတာ္တြင္ ခူးယူရၿပီးလၽွင္ အေရးႀကီးသည့္ဆီကို ဂ႐ုတစိုက္ ထုတ္ယူရ ေလသည္။

ေက်ာက္မီးေသြးကတၱရာထြက္ပစၥည္းမ်ားမွ ဓာတုေဗဒ ပညာရွင္မ်ားသည္ ဆင္းသတစ္နည္း (သမၻာရနည္း)ျဖင့္ ေရေမႊး မ်ားကို လုပ္ယူၾကသည္။ ထိုသို႔ျပဳလုပ္ရာတြင္ ဓာတုေဗဒပညာ ရွင္တို႔သည္ အေရးႀကီးသည့္ဆီ အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ဓာတ္ခြဲၾကည့္ၾက ေလသည္။ ထိုသို႔ ဓာတ္ခြဲၿပီးေသာ္ ထိုအေရးႀကီးသည့္ဆီမ်ား၏ ဓာတုေဗဒနည္းျဖင့္ ျဖစ္ေပးေနပုံကို အတုယူ၍ လုပ္ယူၾကေလ သည္။

ထိုသို႔ ဓာတုေဗဒပညာရွင္မ်ား လုပ္ယူေသာ ေရေမႊးမ်ား သည္ အေပါစား အတုမ်ားမဟုတ္ၾကေခ်။ အမွန္မွာ ထိုသို႔ ဆင္းသတစ္နည္းျဖင့္ လုပ္ယူသည့္ ေရေမႊးမ်ားသည္ ေရေမႊး အစစ္မ်ားႏွင့္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ဓာတ္သေဘာတြင္ တေထ တည္း တူသည့္အျပင္ အညစ္အေၾကး ပါရွိရာ၌လည္း အပါ နည္းႏိုင္ေလသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုသို႔ ဓာတုေဗဒနည္းျဖင့္ လုပ္ယူ ေသာေရေမႊး မ်ားသည္ ေရေမႊးအစစ္မ်ားထက္ ပို၍ ေဈး သက္သာေလသည္။

ကမာၻေပၚတြင္ ေစ်းအႀကီးဆုံး အျဖစ္ မွတ္တမ္းတင္ထားသည္မွာ အေမရိကန္အေျခစုိက္ DKNY ကုမၸဏီမွ ထုတ္လုပ္သည့္ DKNY Golden Delicious Million Dollar Fragrance Bottle ျဖစ္သည္။ ထုိေရေမႊးပုလင္း၏ တန္ဖုိးမွာ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁သန္းျဖစ္သည္။ ထုိသုိ႔ေစ်းအလြန္ႀကီးျမင့္ေနရျခင္းမွာ ေရေမႊးပုလင္းတြင္အလွဆင္ထားသည့္ ေထာင္ခ်ီေနေသာ စိန္ ႏွင့္ အျခားတန္ဖုိးႀကီး ရတနာေက်ာက္မ်က္မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ထုိေရေမႊးတစ္ပုလင္းရရန္အတြက္ နာရီေပါင္း ၁၅၀၀ ခန္႔အခ်ိန္ေပးရသည္။ ေနာက္ထပ္လူသုံးမ်ားသည့္ တန္ဖုိးႀကီးေရေမႊးမွာ Clive Christian No. 1 ေရေမႊးျဖစ္ၿပီး ထုိအထဲမွ Imperial Majesty အမ်ုိးအစားသည္ ၁ေအာင္စလွ်င္ ေဒၚလာ ၁၃၀၀၀ နီးပါးရွိသည္။

အခုလိုသတင္းထူးေတြ သို႔မဟုတ္ စာေတြကို အခ်ိန္နဲ႔တေျပးညီ အၿမဲဖတ္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ အေပၚဆံုးမွာ Follow ဆိုတဲ့ စာသားေလးကိုႏွိပ္ခဲ့ပါ သို႔မဟုတ္ သတင္းတစ္ပုဒ္အၿပီးမွာ XB Media Myanmar ဆိုၿပီးေပၚလာရင္ Like ဆိုတဲ့စာသားေလးကို ႏွိပ္ခဲ့ေပးေပါ။ ႏွစ္ခုလံုးမေပၚရင္ေတာ့ Like လုပ္ထားၿပီးသားပါ။ XB Media Myanmar ကိုအားေပးတဲ့ စာဖတ္သူအေပါင္းကို အထူးေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ စာဖတ္သူပရိတ္သတ္ႀကီး သေဘာက်ႏွစ္သက္ခဲ့ရင္ (Share)မွ်ေဝေပးခဲ့ၾကဖို႔ေမတၱာရပ္ခံပါတယ္။

Comments are closed.