ပိဋိကတ္သုံးပုံ အာဂုံေဆာင္ႏိုင္ေသာ သာသနာ့ အာဇာနည္ အ႐ွင္ျမတ္တစ္ပါး ေပၚထြက္လာပါၿပီ

ပိဋိကတ္သုံးပုံ အာဂုံေဆာင္ႏိုင္ေသာ သာသနာ့ အာဇာနည္ အ႐ွင္ျမတ္တစ္ပါး ေပၚထြက္လာပါၿပီ

အရွင္ေသ႒ဥာဏာလကၤာရ တိပိဋကဓရဘြဲ႕ရ အရွင္ေသ႒ဉာဏာလကၤာရ၏ ေထ႐ုပၸတိၲအက်ဥ္း ဖြားရာဇာတိႏွင့္ ဖြားသကၠရာဇ္

အရွင္ေသ႒ဥာဏာလကၤာရသည္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ေရဦးၿမိဳ႕နယ္ ရြာဗုႀကီးရြာ ခမည္းေတာ္ ဦးတင္ေစာ- မယ္ေတာ္ ေဒၚအံုးခတို႔မွ ၁၃၄ဝ ျပည့္ႏွစ္ တေပါင္းလျပည့္ေက်ာ္ ၄ ရက္ (ေသာၾကာေန႔)တြင္ ဖြားျမင္ ေသာ သားရတနာ ျဖစ္သည္။

ဥပသမၸဒမဂၤလာ ၁၃၆၁ ခုႏွစ္ တန္ခူးလျပည့္ေက်ာ္ ၁၁ ရက္ (တနဂၤေႏြေန႔)တြင္ ၇ မိုင္ ေစာ္ဘြားေလးေက်ာင္းတိုက္ ဆရာေတာ္ဘဒၵႏၲဣႏၵာစာရကို ဥပဇၩာယ္ျပဳလ်က္ ရဟန္းအျဖစ္သို႔ ေရာက္ရွိသည္။

ေက်းဇူးရွင္ဆရာေတာ္မ်ား အရွင္ေသ႒ဥာဏာလကၤာရ

ရြာဗုႀကီးရြာ ဥပၸလႅင္ေက်ာင္းတိုက္ဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၲေသာဘဏ၊ ၇ မိုင္ ေစာ္ဘြားေလးေက်ာင္းဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၲဣႏၵာစာရႏွင့္ စာခ်ဘုန္းေတာ္ႀကီး မ်ား၊ ကမၻာေအး တိပိဋက မဟာဂႏၶာ႐ံုေက်ာင္းတိုက္ ပဓာနနာယက တိပိဋကဓရ ဓမၼဘ႑ာဂါရိက၊ အဂၢမဟာပ႑ိတ ဘဒၵႏၲသုမဂၤလာလကၤာရ၊ ဘဒၵႏၲကဝိဓဇ၊ အရွင္ဥာဏကုသလ(ဥဘေတာ ဝိဘဂၤေကာဝိဒ)၊ အရွင္စႏၵန (ဒိြပိဋကေကာဝိဒ၊ မူလအာဘိဓမၼိက)၊ အရွင္ပညာဝံသာလကၤာရ (ဒိြပိဋက ေကာဝိဒ၊ မူလအာဘိဓမၼိက)၊ အရွင္သိရိဒတၱာလကၤာရ (ဒိြပိဋကေကာဝိဒ) ေရႊနံ႔သာစံျပေက်းရြာ တိပိဋကမဟာဂႏၶာ႐ံု ေက်ာင္းတုိက္ ပဓာနနာယက ဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၲသီတလ(ဒိြပိဋကဓရ)၊ အရွင္ဝါေသ႒ာလကၤာရ (တိပိဋက ဓရ)၊ ဗဟန္းပါဠိတကၠသိုလ္ ေညာင္တုန္းတိုက္ ပဓာနနာယက ဘဒၵႏၲ ေသာဘဏ (အဘိဓဇမဟာရ႒ဂု႐ု)၊ ဘဒၵႏၲေတဇနိယ(ပ႒ာန္းအလင္းေရာင္)၊ ဘဒၵႏၲပဝရာဘိဝံသ၊ ဘဒၵႏၲနာရဒါဘိဝံသ(သ.စ.အ ဓမၼာစရိယ၊ ဝဋံသကာ)ႏွင့္ စာခ်ဘုန္းႀကီးမ်ား၊ ရန္ကင္းေတာင္ဥယ်ာဥ္စာသင္တိုက္ ဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၲေဇာတိက(အမ္ေအ)ႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္အေရွ႕ပိုင္း တိပိဋက မဟာဂႏၴဝင္နိကာယ္ေက်ာင္းတုိက္ ပဓာနနာယက တိပိဋကဓရ ဓမၼဘ႑ာ ဂါရိက၊ အဂၢမဟာပ႑ိတ ေရစႀကိဳဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၲဝါယာမိႏၵာဘိဝံသ၊ ဘဒၵႏၲၾသဘာသာ ဘိဝံသ (ဒိြပိဋကေကာဝိဒ၊ ဝိသိ႒မူလအာဘိဓမိၼက) စေသာ စာခ်ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားထံတြင္ ပိဋကတ္စာေပမ်ားကို သင္ၾကားခဲ့ ပါသည္။

အျမင့္ဆံုးေအာင္ျမင္ခဲ့ေသာ စာေမးပြဲမ်ား

ဂဏဝါစကသာမေဏေက်ာ္၊ ပရိယတိၱသာသနာလကၤာရသာမေဏေက်ာ္၊ ပရိယတၱိသဒၶမၼ ရကိၡတ သာမေဏေက်ာ္၊ မဂၤလာဗ်ဴဟာသာမေဏေက်ာ္၊ ပရိယတၱိသာသနဟိတသာမေဏေက်ာ္ဘြဲ႕မ်ား၊ ၁၃၆၁ ခုႏွစ္ ပထမႀကီးတန္း (ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ပထမ၊ တစ္ႏုိင္ငံလံုး ဒုတိယ)သာသနဓဇဓမၼာစရိယ၊ နိကာယုေဇၨာတက ဝိနယဓရ ဓမၼာစရိယ၊ နိကာယုေဇၨာတကအတၴဝိသာရဒ ဒီဃဘာဏက၊ နိကာယဝုၯိသမိတိဝိနယေကာဝိဒ၊ နိကာယဝုၯိသမိတိ ဒီဃနိကာယေကာဝိဒ၊ ပရိယတၱိသာသနဟိတဝိနယဓရ၊ ပရိယတၱိသာသန ဟိတဒီဃဘာဏက၊ ေက်ာင္းတိုက္စာေမးပြဲ မဟာဂႏၴဝံသဒီဃာဂမ၊ မဟာ ဂႏၳဝံသ မူလအဘိဓမၼာဂမ၊ ဝိနယဝိဒူ၊ ဒီဃနိကာယဝိဒူ၊ အဘိဓမၼဝိဒူ-၁/၂၊ ဝိနယဓရ၊ ဝိနယေကာဝိဒ၊ ဒီဃဘာဏက၊ ဒီဃနိကာယေကာဝိဒ၊ မူလ အာဘိဓမၼိက၊ မူလအဘိဓမၼေကာဝိဒႏွင့္ နိကာယ္စာေမးပြဲ အသီးသီးတို႔ကို လည္း ေအာင္ျမင္ခဲ့သည္။

အာဘိဓမၼိကဘြဲ႕လက္မွတ္

၁၃၇၉ ခုႏွစ္ အႀကိမ္(၇ဝ)ေျမာက္ တိပိဋကဓရ၊ တိပိဋကေကာဝိဒ ေရြးခ်ယ္ေရးစာေမးပြဲ အာဂံုျပန္ဆိုပြဲတြင္ အဘိဓမၼပိဋက အဘိဓမၼာဒုတိယပိုင္း ႏွစ္က်မ္း အာဂံုျပန္ဆိုပြဲ၌ ျပန္ဆိုေအာင္ျမင္ေသာေၾကာင့္ အာဘိဓမၼိက ဘြဲ႕တံဆိပ္ေတာ္၊ ၎ေအာင္လက္မွတ္ႏွင့္ အ႐ိုးနီကနကၠဒဏ္ထီးျဖဴေတာ္ သံုးလက္တံဆိပ္ပါရွိေသာ သာသနာ့ေအာင္လံေတာ္တို႔ကို ခံယူရရွိေတာ္ မူမည္ျဖစ္သည္။

တိပိဋကဓရ ဘြဲ႕တံဆိပ္ေတာ္

ယခုအခါ အရွင္ေသ႒ဥာဏာလကၤာရသည္ သင္႐ုိးပိဋကသံုးပံုလံုးကို အာဂံုျပန္ဆို ေအာင္ျမင္ၿပီးဆံုးၿပီျဖစ္သျဖင့္ တိပိဋကဓရ ဘြဲ႕တံဆိပ္ေတာ္၊ ၎ေအာင္လက္မွတ္ႏွင့္ အ႐ိုးနီကနကၠဒဏ္ထီးျဖဴေတာ္ သံုးလက္တံဆိပ္ ပါရွိေသာ သာသနာ့ေအာင္လံေတာ္တို႔ကို အလွဴခံရရွိေတာ္မူမည္ျဖစ္သည္။

Via : ေၾကးမုံသတင္းစဥ္

Comments are closed.