ေငြေၾကး မတတ္ႏုိင္သည့္ လူနာမ်ားအား ေဆးကုမေပးပါက၀န္ႀကီးဌာနသုိ႔တုိင္ၾကားႏုိင္ၿပီ

ေငြေၾကး မတတ္ႏုိင္သည့္ လူနာမ်ားအား ေဆးကုမေပးပါက၀န္ႀကီးဌာနသုိ႔တုိင္ၾကားႏုိင္ၿပီ

အစုိးရက်န္းမာေရး ေဆး႐ုံမ်ားတြင္ တာ၀န္ရွိသူ ၀န္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ အခေၾကးေငြမတတ္ႏုိင္သည့္ လူနာ မ်ားကုိ ေဆးကုသမႈမေပးျခင္း၊ ဆက္ ဆံေရး မေျပျပစ္ျခင္း ရွိပါကက်န္းမာေရးဦးစီးဌာနသုိ႔ တုိင္ၾကားႏုိင္ၿပီး အေရး ယူေပးမည္ဟု က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနမွတာ၀န္ရွိသူ တစ္ဦးက ေျပာသည္။

က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနက က်န္းမာေရး၀န္ထမ္းေတြကုိ လူနာေတြကုိ မေျခမငံ မဆက္ဆံဖုိ႔၊ လူနာေတြဘက္ ကေန ဆက္ဆံလာရင္ေတာင္ သည္းခံ ဖုိ႔ ေကာင္းေကာင္း မြန္မြန္ဆက္ဆံဖုိ႔အတိအလင္း ၫႊန္ၾကားထား ပါတယ္။ ေငြေၾကးလုံး၀ မတတ္ႏုိင္တဲ့ လူနာေတြ ေဆး႐ုံလာတက္တဲ့ေဆး႐ုံကေန ေဆးမကုေပးဘူး ဆုိၿပီး ႏွင္ထုတ္လုိ႔ မရပါဘူး”ဟုက်န္မာေရးဦးစီးဌာန၏ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာမင္းသန္းၫႊန္႔ က ျမန္မာတိုင္း(မ္)ကုိ ေျပာသည္။

ျပီးခဲ့သည့္လတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ေျမာင္းျမ ေဆး႐ုံမွ ေဆးမကုသေပးသျဖင့္ မိမိကုိယ္ မိမိဆုံးစီရင္သြားခဲ့ သည္ဆိုသည့္ ျဖစ္စဥ္ကုိ က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ စုံစမ္းစစ္ေဆးရာတြင္အဆုိပါလူနာသည္ ေဆး႐ုံႏွင့္ ပတ္သက္မႈရွိသည္ကုိ အထင္အရွားမေတြ႕ ေၾကာင္းက်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

သုိ႔ေသာ္ က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ က်င့္၀တ္မ်ားကုိ က်ဳးလြန္သူမ်ားရွိပါက တာ၀န္မွ ရပ္စဲျခင္း၊ သတိေပးျခင္း ျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ၿပီး ယခင္ကတည္းက ထုိကဲ့သုိ႔ အေရးယူခဲ့ဖူးေၾကာင္းေဒါက္တာ မင္းသန္းၫႊန္႔က ေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ခ်မွတ္ထားသည့္ မူ၀ါဒမ်ားအရ စရိတ္မွ်ေပးစနစ္ႏွင့္အစုိးရေဆး ႐ုံတုိင္း ေမြးလူနာ မီးဖြားျခင္း၊ ငါးႏွစ္ေအာက္ ကေလးမ်ားႏွင့္ အေရးေပၚခြဲစိတ္လူနာမ်ားကုိ အခမဲ့ေဆး၀ါး ကုသေပးရမည္ ျဖစ္သည္။

“အခုဆုိရင္ က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာနက က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေပးဖုိ႔ ေဆး႐ုံအေဆာက္အအုံရယ္၊ ေဆး ႐ုံ၀န္ထမ္းမ်ားကုိ ခန္႔ထားတဲ့အျပင္ ေဆး၀ါးေတြကုိပါ ေထာက္ပံ့ေပးထားပါတယ္။ၿပီးေတာ့ ေဆး႐ုံတုိင္းမွာ လည္း ေဆးပေဒသာပင္ဆုိၿပီး ရန္ပံုေငြ ေပးထားတာလည္း ရွိပါတယ္။အဲဒီပုိက္ဆံရဲ႕ အတုိးနဲ႔လည္း ေငြေၾကး မတတ္ႏုိင္တဲ့ လူနာေတြကုိ ကုေပးလုိ႔ရပါတယ္” ဟုေဒါက္တာ မင္းသန္းၫႊန္က ေျပာသည္။

သုိ႔ေသာ္ ေငြေၾကးတတ္ႏုိင္သည့္ လူနာမ်ားအေနျဖင့္ လုိအပ္သည့္ ေဆး၀ါးမ်ားကုိ၀ယ္ယူသုံးစြဲရမည္ ျဖစ္ သည္။

က်န္းမာေရးအသုံးစရိတ္ တုိးျမင့္လာသည့္အတြက္ လူနာမ်ားက်န္းမာေရးကုန္က် စရိတ္ကုိသက္သာ လာေစေသာ္လည္း အစုိးရေဆး႐ုံမ်ား၌ ေဆး႐ုံ၀န္ထမ္းမ်ား၏ ၀န္ေဆာင္မႈမွာလုိအပ္ခ်က္မ်ားစြာ ရွိေနေသးေၾကာင္း ေဒါက္တာ မင္းသန္းၫႊန္႔က ေျပာသည္။

“အစုိးရေဆး႐ုံတုိင္းမွာ ေဆး႐ုံ၀န္ထမ္း ရွားပါးတဲ့အတြက္ သူတုိ႕ေတြမွာ အလုပ္၀န္ အရမ္းပိေနပါတယ္။ ခုတင္ ၁၀၀ ရွိတဲ့ေဆး႐ုံဆုိရင္ အျမဲ ခုတင္ ၆၀ ေလာက္လူနာရွိေနေတာ့ ၀န္ထမ္းအင္အား က မႏုိင္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ သူတုိ႔ ေတြက လူနာကုိ ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္မဆက္ဆံေပးႏုိင္ဘူး” ဟု ေဒါက္တာမင္းသန္းၫႊန္႔က ေျပာသည္။

Comments are closed.